Μετατροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του Καταστατικού αυτής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 3
1.  
  Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του καταστατικού που εγκρίνεται με το παρόν διάταγμα καταργείται
Άρθρο 4 "Μετοχικό Κεφάλαιο"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει απο τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
2.  
  Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στο οποίο περιλαμβάνεται κάθε συνεισφορά,επιχορήγηση σε είδος ή σε χρήμα και κάθε παραχώρηση, η σχετική απόφαση εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση με ταυτόχρονη τροποποίηση του Καταστατικού
Άρθρο 5 "Πόροι Πόροι της ΔΕΠΟΣ ΑΕ. είναι:"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επι των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται σε αυτήν ο εκπρόσωπος του μετόχου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του Για τη σωστή λειτουργία των παραπάνω και την απεικόνιση όλων των συναλλακτικών πράξεων στα βιβλία και στοιχεία της ΔΕΠΟΣ ΑΕ γίνεται εφαρμογή του Γενικού Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου όπως αυτό ισχύει κάθε φορά τόσο για την εφαρμογή της γενικής όσο και της αναλυτικής λογιστικής. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει Κανονισμό Οικονομικής Λειτουργίας και Διαχείρισης ο οποίος περιλαμβάνει:.
 1. Το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) που καθορίζει στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας επιχείρησης και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους.
 2. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) με διάρκεια τριών (3) έως πέντε (5) ετών.
 3. Το Ε.Σ. εξειδικεύει τους στόχους του Σ.Σ. και τις μεθόδους πραγματοποίησής του για καθένα απο τα έτη διάρκειάς του.
2.  
  Αρμοδιότητες του Συμβουλίου αυτού είναι: Η έκθεση υποβάλλεται μέσα στους τρείς (3) πρώτους μήνες του έτους στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ. Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να περιλαμβάνει:. Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν απο οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Απο το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών διατίθεται ποσοστό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβές ή ποσοστά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας για υπηρεσίες που προσέφεραν πέρα απο τους τακτικούς μισθούς ή αποζημιώσεις τους.
 1. αν παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες απο τα όργανα της ΔΕΠΟΣ για την εκτέλεση του έργου των ελεγκτών
 2. Αποτελέσματα Χρήσεως
 3. αν τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους παραγωγής
 4. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/20.
 5. αν έγινε επαλήθευση και συμφωνία του περιεχομένου της Εκθεσης Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις
 6. αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ.1 και 2 του άρθρου 43 α του κ.ν.2190/1920.
 7. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και ο Υπουργός παρακολουθούν την πορεία εκτέλεσης του εγκεκριμένου Ε.Σ. και ελέγχουν τον βαθμό επίτευξης των στόχων του.
 8. Το Σ.Σ. και το Ε.Σ. υποβάλλονται από το διοικητικό συμ-βούλιο κάθε δημόσιας επιχείρησης στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και τον εποπτεύοντα Υπουργό, εγκρίνονται με κοινή τους απόφαση και κατατίθενται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή της.
 9. αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του προσαρτήματος με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις
 10. Τις υπηρεσίες που παρέχονται χωρίς αντάλλαγμα ή με ουσιωδώς μειωμένο αντάλλαγμα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών προσώπων που δεν είναι σε θέση να καταβάλουν αντάλλαγμα ανάλογο με την παρεχόμενη υπηρεσία
 11. η κατάθεση αγωγών κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών σε περίπτωση παραβάσεως των εκ του νόμου καθηκόντων τους
 12. η μεταβίβαση μέρος των αρμοδιοτήτων της προς το Διοικητικό Συμβούλιο. ‘Αρθρο 11 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.
3.  
  Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται απο γενικές ή ειδικές διατάξεις Η έκθεση υποβάλλεται μέσα στους τρείς (3) πρώτους μήνες του έτους στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό. Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου στο Δ.Σ. μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του ν. 2322/1995. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εκλέγονται με τη διαδικασία που καθορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2414/1996, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 17 του ν. 2469/1997.
4.  
  Αν διαπιστωθεί σοβαρή απόκλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων που δεν δικαιολογείται επαρκώς ή άλλος σπουδαίος λόγος, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του εποπτεύοντος Υπουργού δύναται να καταγγελθούν το Συμβόλαιο Διαχείρισης και οι συμβάσεις του Προέδρου του Δ.Σ.και του διευθύνοντος συμβούλου και να ανακληθεί ο διορισμός τους. Εν τούτοις σε επείγουσες περιπτώσεις, οι διοικήσεις των δημοσίων επιχειρήσεων μπορούν, αν κρίνουν αναγκαίο, για τη βελτίωση του αποτελέσματος της επιχείρησης να προβαίνουν σε περιορισμένης έκτασης αναμορφώσεις των Επιχειρησιακών Σχεδίων με δική τους ευθύνη. Αν οι προθεσμίες αυτές παρέλθουν άπρακτες το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τα μέλη αυτά.
5.  
  Είναι αρμόδιο να προσλαμβάνει και να απολύει κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου όλο το προσωπικό της ΔΕΠΟΣ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταστάσεως Προσωπικού Παρέκκλιση απο την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.
6.  
  Είναι αρμόδιο να επιλέγει τους Διευθυντές σύμφωνα με τη διαδικασία που θα προβλεφθεί στον παραπάνω Κανονισμό Λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει ποσό, ούτε της κλειόμενης, ούτε της προηγούμενης χρήσης, παραλείπεται. Επιτρέπεται η παραπέρα ανάλυση των λογαριασμών που παρατίθεται στα υποδείγματα των άρθρων 42γ και 42 δ του κ.ν.2190/1920 ως ισχύει, με τον όρο οτι δεν θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επίσης επιτρέπεται η προσθήκη και άλλων λογαριασμών εφόσον το περιεχόμενό τους δεν περιλαμβάνεται σε κάποιον απο τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς των παραπάνω υποδειγμάτων. Όταν ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού συσχετίζεται με περισσότερους από ένα υποχρεωτικούς λογαριασμούς,το στοιχείο αυτό καταχωρείται στον λογαριασμό στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο, αλλά η σχέση του με τους άλλους λογαριασμούς αναφέρεται στο προσάρτημα εφόσον αυτό χρειάζεται για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
7.  
  Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών που έχουν αραβική αρίθμηση στα υποδείγματα ισολογισμού και λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως» στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του κ.ν. 2190/1920 πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα, ώστε οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών να υποδηλώνουν με σαφήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία. Κάθε προσαρμογή που γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτημα.
8.  
  Αποφασίζει για την αναγκαιότητα του διορισμού Γεν. Διευθυντών οι οποίοι είναι ανώτατα στελέχη της ΔΕΠΟΣ, εκτός οργανικών θέσεων, που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. η οποία και προσδιορίζει τις αρμοδιότητες καθενός.
 1. τα ποσά τους είναι ασήμαντα και η συγχώνευσή τους δεν θίγει τις αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 42 α του παραπάνω νόμου
 2. η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας με τον όρο οτι οι συγχωνευόμενοι λογαριασμοί θα αναλύονται στο προσάρτημα
9.  
  Ασκεί την οικονομική διαχείριση της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του καταστατικού. ‘Αρθρο 15 Των συνεδριάσεων του Δ.Σ.δύνανται να μετέχουν άνευ δικαιώματος ψήφου οι Διευθυντές της Επιχείρησης, ο Νομικός Σύμβουλος ή ο αναπληρωτής του όπως και κάθε άλλο πρόσωπο που καλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ‘Αρθρο 16 Με αποφάσεις του Δ.Σ. δύναται να εκχωρούνται και μεταβιβάζονται αρμοδιότητές του προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή προς τους Διευθυντές ή προς κάθε στέλεχος ή συνεργάτη της Εταιρείας. ‘Αρθρο 17 Αρμοδιότητες Προέδρου Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι αρμόδιος να:. Σε περίπτωση όμως που στοιχεία της προηγούμενης χρήσης δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης χρήσης, γίνεται κατάλληλη αναμόρφωσή τους. Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείται στο προσάρτημα.
 1. συγκαλεί το Δ.Σ. και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού.
 2. εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής Αρχής
 3. διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους
 4. εποπτεύει την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας
 5. εισηγείται μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στο Δ.Σ. τον ετήσιο προϋπολογισμό, την ετήσια Εκθεση Πεπραγμένων και τον ισολογισμό ως και για την πρόσληψη των Διευθυντών, Νομικού Συμβούλου και του λοιπού προσωπικού της ΔΕΠΟΣ.
 6. αναλαμβάνει κάθε αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
 7. Σε περίπτωση που η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. στις αρμοδιότητες του Προέδρου εμπίπτουν και οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου. ‘Αρθρο 18 Διευθύνων Σύμβουλος.
10.  
  Εάν η Εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα ενσωματώνει στον ετήσιο ισολογισμό και στον λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσεως» τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα των υποκαταστημάτων της και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά στους οικείους λογαριασμούς του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως, συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρέωση και απαίτηση τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ τους όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων και κεντρικού
11.  
  Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς
12.  
  Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο απο τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ.1123/1980 «περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α75/1980) σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4.1.101 και 4.1.102 του άρθρου 1 του ιδίου Π.Δ/τος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του ισολογισμού αυτού.
13.  
  Ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.202 του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 1123/ 1980, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.1.201 του άρθρου 1 του ιδίου Π.Δ/τος αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού.
14.  
  «Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων» καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.302 του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 1123/1980 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.1.301 του ιδίου Π.Δ/τος αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του πίνακα αυτού.
15.  
  Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει απο το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
16.  
  Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απο τη Γενική Συνέλευση των μετόχων
17.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τον ισολογισμό, τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και τον «Πϊνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, σε περίπτωση ελέγχου απο ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απο τη Γενική Συνέλευση:
 1. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει και.
 3. Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 4. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων απο την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της και αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν. ‘Αρθρο 22 Διάθεση κερδών.
Άρθρο 24 "Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας"
1.  
  Η Εταιρεία λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται κατά πλειοψηφία
2.  
  Τη λύση της ΔΕΠΟΣ ΑΕ ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Η Γενική Συνέλευση με απόφαση της ορίζει τρείς εκκαθαριστές οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί απο τη Γενική Συνέλευση προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται νασυμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.
3.  
  Οι σύμφωνα με τα παραπάνω διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) τον ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου.
4.  
  Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρρισης
5.  
  Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης
6.  
  Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται απο τη Γενική Συνέλευση η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών απο κάθε ευθύνη
Άρθρο 25 "Θέματα Προσωπικού"
1.  
  Ο Κανονισμός Μισθολογίου της ΔΕΠΟΣ ως και ο Κανονισμός Αδειών εξακολουθούν να ισχύουν και τροποποιούνται μετά από απόφαση του Δ.Σ.που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
2.  
  Η πολιτική ως προς τις αμοιβές του Προσωπικού καθορίζεται στο Συμβόλαιο Διαχείρισης σε σχέση και με τα άλλα βασικά οικονομικά μεγέθη
3.  
  Επιτρέπεται η χορήγηση στο προσωπικό της ΔΕΠΟΣ επιπλέοναμοιβών στο πλαίσιο άσκησης πολιτικής στελεχών ή με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, είτε με την μορφή επιβράβευσης επιτυχιών είτε με τη σύνδεση αμοιβών και παραγωγικότητας όπου η τελευταία μπορεί αντικειμενικά να μετρηθεί. Η χορήγηση αυτή επιτρέπεται υπο την προϋπόθεση της πρόβλεψης της στην ετήσια συνολική δαπάνη μισθοδοσίας.
4.  
  Τα της εν γένει υπηρεσιακής καταστάσεως του πάσης φύσεως προσωπικού της ΔΕΠΟΣ και τα της ασκήσεως πειθαρχικής εξουσίας καθορίζονται με τον Κανονισμό Καταστάσεως Προσωπικού που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Τα της προσλήψεως του προσωπικού διέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
5.  
  Ο Κανονισμός Καταστάσεως Προσωπικού διέπεται απο τις ακόλουθες γενικές αρχές και κατευθύνσεις:
 1. Όλο το προσωπικό της ΔΕΠΟΣ προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο.
 2. Τακτικό καλείται το προσωπικό που προσλαβάνεται για την πλήρωση οργανικών θέσεων που προβλέπονται απο τον Κανονισμό για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών.
 3. Έκτακτο καλείται το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την ικανοποίηση πρόσκαιρων υπηρεσιακών αναγκών.
 4. Το τακτικό και έκτακτο προσωπικό κατατάσσεται σε κλάδους ανάλογα με το είδος της απασχολήσεώς του μέσα στην Επιχείρηση και σε κατηγορίες ανάλογα με τα ουσιαστικά και τα τυπικά προσόντα.
 5. Μισθωτοί διαφόρων κλάδων αλλά της αυτής ή παρεμφερούς στάθμης τυπικών ή ουσιαστικών προσόντων κατατάσσονται στην αυτή κατηγορία.
 6. Η αυτή κατηγορία δύναται να διακρίνεται περαιτέρω σε βαθμίδες ανάλογα της απαιτούμενης κλιμακώσεως των τυπικών ή ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού της αυτής κατηγορίας.
 7. Ο μισθός των μισθωτών της ΔΕΠΟΣ ορίζεται με βάση ενιαία κλίμακα μισθολογικού κλιμακίου για όλες τις κατηγορίες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 8. Για κάθε βαθμίδα προσωπικού αντιστοιχεί τουλάχιστον ένα μισθολογικό κλιμάκιο.
 9. Ο μισθός και γενικά οι αποδοχές του μισθωτού δεν γεννούν υποχρέωση στη ΔΕΠΟΣ για να αναθέτει ορισμένα καθήκοντα ή για να τοποθετεί τον μισθωτό σε ορισμένη θέση
 10. Κάθε πειθαρχικό παράπτωμα του προσωπικού της ΔΕΠΟΣ κρίνεται μόνο κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός Καταστάσεως Προσωπικού.
 11. Ορισμένα πειθαρχικά παραπτώματα κρίνονται από πειθαρχικά συμβούλια στα οποία συμμετέχει απαραίτητα εκπρόσωπος δικαστικής αρχής και νόμιμος εκπρόσωπος του συνδικαλιστικού οργάνου του προσωπικού της ΔΕΠΟΣ.
 12. Η σύμβαση εργασίας τακτικού προσωπικού της ΔΕΠΟΣ λύεται για τους παρακάτω λόγους και σύμφωνα με τη διαδικασία που θα προβλεφθεί στον Κανονισμό Καταστάσεως Προσωπικού:
6.  
  εάν του επιβληθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ποινή που συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτωνκαι
7.  
  με εθελουσία έξοδο και αποζημίωση κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται απο την Γενική Συνέλευση
Άρθρο 26 "Προσωρινή Κατάσταση Προσωπικού"
1.  
  Το προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αποτελεί τακτικό προσωπικό της Εταιρείας και θα ενταχθεί σε οργανικές θέσεις, με την επιφύλαξη του εδαφ. 3 της παρ. (στ) του άρθρου 22 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Καταστάσεως Προσωπικού. Επίσης μέχρι την κατάρτιση του παραπάνω Κανονισμού η σύμβαση τακτικού μισθωτού της ΔΕΠΟΣ δύναται να καταγγέλεται για πειθαρχικό αδίκημα ή διαπιστωμένη ακαταλληλότητα κατόπιν κρίσεως προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου που αποτελείται απο ένα Πρωτοδίκη, που ορίζεται αρμόδια ως Πρόεδρος, απο τον Νομικό Σύμβουλο της ΔΕΠΟΣ ή του αναπληρωτού του, απο δύο Διευθυντές της ΔΕΠΟΣ και απο ένα εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζομένων στη ΔΕΠΟΣ. Προκειμένου για τους Διευθυντές, τον Νομικό Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή του ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που προεδρεύεται έκτακτα απο ένα Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας που ορίζεται αρμοδίως.
Άρθρο 27 "Πρόσκτηση Οικιστικών Εκτάσεων"
1.  
  Η ΔΕΠΟΣ προβαίνει με ελεύθερη συμφωνία στην πρόσκτηση εκτάσεων και εν γένει ακινήτων για την εκπλήρωση των σκοπών της, με αγορά αυτών ή με συμφωνία αντιπαροχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προσκτήσεως Οικοπεδικών εκτάσεων που καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΟΣ, εγκρίθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων έργων με αριθμό Γ.34372/ 678/30.11.1979 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1097/ 3.12.1979.
2.  
  Για την αποφυγή κερδοσκοπικής εκμεταλλεύσεως απο την υπερτίμηση των εκτάσεων που βρίσκονται γύρω απο την περιοχή όπου εκτελούνται τα έργα της ΔΕΠΟΣ, δύναται να επιβάλλονται ρυθμίσεις ή περιορισμοί διαθέσεως χρήσεων και τιμών πωλήσεως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται απο τους Υπουργούς Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Επίσης δύναται η ΔΕΠΟΣ να αγοράζει τις εκτάσεις αυτές.
3.  
  Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, ΠΕΧΩΔΕ και του αρμόδιου για την διαχείριση Υπουργού μπορούν να διατεθούν στη ΔΕΠΟΣ άνευ ανταλλάγματος ακάλυπτοι χώροι και γενικά ακίνητα που ανήκουν στο Δημόσιο για την εκπλήρωση των σκοπών της. Η ΔΕΠΟΣ κατά την μεταγραφή οποιουδήποτε τίτλου, συμπεριλαμβανομένης και της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης, με τον οποίο μεταβιβάζεται προς αυτήν απο οποιαδήποτε αιτία η κυριότητα, νομή και κατοχή ακινήτου, απαλλάσεται της υποχρεώσεως καταβολής αναλογικών δικαιωμάτων στους έμμισθους υποθηκοφύλακες.Στους άμισθους δε, υποχρεούται να καταβάλει τα δικαιώματα όπως αυτά καθορίζονται για το Δημόσιο σε ποσοστό 2% που δεν δύναται να υπερβεί τις δρχ. 20.000.
4.  
  Επιτρέπεται η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτριώσεως υπέρ της ΔΕΠΟΣ και με δαπάνες της προς κάλυψη των αναγκών της σε οικιστικές εκτάσεις, σε βάρος ακίνητης περιουσίας που ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Οι απαλλοτριώσεις αυτές λογίζονται σαν δημοσίας ωφέλειας, κηρύσσονται και συντελούνται υπέρ της ΔΕΠΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τις απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται και συντελούνται υπέρ του Δημοσίου.
Άρθρο 28 "Εκτέλεση Προγραμμάτων Οικιστικής Ανάπτυξης"
1.  
  Σε περιοχές που αναγνωρίζονται ως οικιστικές ή σε περιοχές που αναμορφώνονται δύναται για την πολεοδομική ενεργοποίηση την αξιοποίηση και γενικά την διαρρύθμιση αυτών απο την ΔΕΠΟΣ με βάση εγκεκριμένο σχέδιο και εγκεκριμένο Οικιστικό Πρόγραμμα να: α) υποχρεωθούν οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτές να συμμετάσχουν με εισφορά σε γη χωρίς να αποζημιωθούν απο την ΔΕΠΟΣ και εισφορά σε χρήμα όπως ορίζεται απο τον νόμο περί οικιστικών περιοχών, όπως αυτός ισχύει, για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων με τους οποίους καθίσταται δυνατή η λειτουργική αξιοποίηση και δομική εκμετάλλευση των οικοδομησίμων χώρων και για την αντιμετώπιση της δαπάνης που απαιτείται για την κατασκευή των βασικών πολεοδομικών έργων. β) υποχρεωθούν να συνεισφέρουν ολόκληρες ή μέρος ων ιδιοκτησιών τους στη ΔΕΠΟΣ για την πραγματοποίηση του εγκεκριμμένου προγράμματος της, με αντάλλαγμα οικόπεδο ή έτοιμο κτίριο ή διαμέρισμα επι διηρημένης κατορόφους ιδιοκτησία εκ των κτιρίων που κατασκευάζονται στην οικιστική περιοχή ίσης τουλάχιστον αξίας προς την αξία της συνεισφερομένης ιδιοκτησίας κατά τον χρόνο της συνεισφοράς. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως απο τον δικαιούχο της αντιπαρεχομένου οικοπέδου, κτιρίου ή διαμερίσματος, η διαφορά μεταξύ αυτού και της ΔΕΠΟΣ ρυθμίζεται κατά τη διαδικασία που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία περί οικιστικών περιοχών.
Άρθρο 29 "Προνόμια"
1.  
  Η ΔΕΠΟΣ απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικονομικών προνομίων σαν να είναι αυτό το Δημόσιο.Σε όλες τις δίκες της ΔΕΠΟΣ ενώπιον κάθε δικαστηρίου όπως και σε όλες τις διαδικασίες ενώπιον δικαστικής ή εισαγγελικής αρχής, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το Δημόσιο του Κώδικα περι δικών του Δημοσίου όπως επίσης εφαρμόζονται και οι ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων κτημάτων.
2.  
  Για την επίτευξη του έργου της ΔΕΠΟΣ δύναται να εγκρίνονται ειδικοί όροι πολεοδόμησης και κτιριοδόμησης γενικά όπως επίσης και ειδικές παρεκκλίσεις απο τις κείμενες διατάξεις, εκτός απο αυτές που αφορούν τον συντελεστή δόμησης. Οι παραπάνω όροι και παρεκκλίσεις εγκρίνονται απο τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε μετά απο πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΟΣ με σκοπό την ενίσχυση του έργου της ΔΕΠΟΣ και την βελτίωση της ποιότητας των εκτελουμένων απο αυτήν κατασκευών και του διαμορφωμένου πολεοδομικού και οικιστικού περιβάλλοντος.
Άρθρο 30 "Απαλλαγές"
1.  
  Η ΔΕΠΟΣ απαλλάσσεται κάθε δημόσιου, δημοτικού, λιμενικού και δικαστικού τέλους, ή άλλου άμεσου ή έμμεσου φόρου, περιλαμβανομένου και του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων για τα ακίνητα που αποκτά η ΔΕΠΟΣ και για τα ακίνητα που μεταβιβάζει προς τους δικαιούχους της.Επίσης απαλλάσσεται κάθε υπέρ τρίτων εισφοράς, πλήν της εισφοράς σε γή που προβλέπεται στις κέιμενες διατάξεις περι οικιστικών περιοχών, κάθε δικαιώματος, και κρατήσεως και απολαμβάνει των απαλλαγών που θεσπίζονται και ισχύουν για τις δημόσιες επενδύσεις.
2.  
  Σε περίπτωση εκνικήσεως ακινήτου επι του οποίου έχει γραφεί υποθήκη υπέρ της ΔΕΠΟΣ προς εξασφάλιση οικοδομικού δανείου ή αναγνωρίσεως με οποιονδήποτε τρόπο δικαιωμάτων τρίτου επι αυτού ο νέος δικαιούχος υπεισέρχεται αυτοδίκαια στις υποχρεώσεις απο την δανειστική σύμβαση, ευθύνεται δε μαζί με τον αρχικό οφειλέτη σε ολόκληρο έναντι της ΔΕΠΟΣ εφόσον το χορηγούμενο δάνειο έχει διατεθεί για την ανέγερση νέας οικοδομής ή διαμερίσματος επι του βεβαρυμένου με την υποθήκη ακινήτου ή για τη βελτίωση, διαρρύθμιση ή επισκευή υπάρχουσας οικοδομής
3.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.947/1979 «περί οικιστικών περιοχών» εφαρμόζονται επι δικαιοπραξιών που συνάπτονται σε εφαρμογή και εκτέλεση των προγραμμάτων της ΔΕΠΟΣ, εφόσον στο διάταγμα αυτό δεν προβλέπεται ευνοικώτερη για τη ΔΕΠΟΣ ρύθμιση και εφόσον δεν αντίκειται προς τις υπόλοιπες διατάξεις περί ΔΕΠΟΣ, όπως επίσης στις μεταβιβάσεις κυριότητας ακινήτων κατόπιν αναγκαστικής απαλλοτριώσεως που έγινε υπέρ της ΔΕΠΟΣ κατά τις διατάξεις του Ν.947/1979 «περί οικιστικών περιοχών».
4.  
  Οι πράξεις εξοφλήσεως των δανείων ή πιστώσεων που λαμβάνει ή παρέχει η ΔΕΠΟΣ όπως και οι πράξεις εξοφλήσεως των τόκων αυτών απαλλάσσονται αντικειμενικά απο κάθε φόρο, εισφορά, δικαιώματα ή απο άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων πλην των τελών χαρτοσήμου
5.  
  Στις περιπτώσεις εγγραφής προσημειώσεως, συστάσεως υποθήκης ή ενεχύρου ή εξαλείψεως αυτών για την ασφάλεια των παραπάνω δανείων ή πιστώσεων και των τόκων αυτών, τα ισχύοντα τέλη, εισφορές, δικαιώματα και υπόλοιπες επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων όπως και τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών, Συμβολαιογράφων και Υποθηκοφυλάκων ορίζονται στο ένα πέμπτο (1/5) των δικαιωμάτων που έχουν οριστεί νόμιμα
6.  
  Η απαλλαγή της παρ.1 του άρθρου αυτού δεν ισχύει για τον φόρο εισοδήματος.
7.  
  Η ΔΕΠΟΣ δεν απαλλάσσεται του φόρου κύκλου εργασιών, των τελών χαρτοσήμου, δασμών και λοιπών φόρων κατά την εισαγωγήν, του εφάπαξ προσθέτου ειδικού τέλους ως και των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και των υπέρ τρίτων ανταποδοτικών τελών, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδική διάταξη. Ωσαύτως η ΔΕΠΟΣ δεν απαλλάσσεται των φόρων καταναλώσεως και πολυτελείας επί εγχωρίων ειδών οσάκις επιβάλλονται κατά νόμον, ουδέ του φόρου καταναλώσεως του οριζομένου υπό του άρθρου 2 του ν.363/1976 προκειμένου δι’ αγοράν επιβατηγών αυτοκινήτων εγχωρίας κατασκευής (άρθρο 14 ν.447/1976).
Άρθρο 31 "Τελικές διατάξεις 1.Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του καταστατικού αυτού."
2.  
  Μέχρι την έκδοση των Κανονισμών που προβλέπονται απο τις διατάξεις του παρόντος τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών»
 • Τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 6 και 2 του Ν.2414/1996 για τον εκσυγχρονισμό των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 135/1996).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 56 παρ.1 και 2 του Ν.947/ 1979 «περί οικιστικών περιοχών» (ΦΕΚ Α 169).
 • Τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εται- ρειών,όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 6 και 29Α του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ‘Οργανα» (Α’137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (Α’ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2α του ν.2469/1997 (Α’38).
 • Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 64/1997 (Α’60).
 • Την υπ’αριθμ. Δ17α/03/99/Φ.2.2.1/29-10-1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων Χρήστο Βερελή και Θεόδωρο Κολιοπάνο (1006 Β/4-11-1996)».
 • Την 2255/345/28.11.1996 γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΟΣ .
 • Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 257/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/Δ17Α/03/99/Φ.2.2.1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/Δ17Α_03_99_Φ_2_2_1 1996
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1976/363 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/363 1976
ΝΟΜΟΣ 1976/447 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/447 1976
ΝΟΜΟΣ 1979/947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/947 1979
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις. 1995/2322 1995
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3757 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3757 1957
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/1123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1123 1980
Παράταση της προθεσμίας για την μετατροπή της ΔΕΗ, ΔΕΠΟΣ, ΔΕΦΑ, ΕΛΟΤ, ΕΟΜΜΕΧ, ΕΟΤ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΟΥΘ, ΟΑΘ σε Ανώνυμες Εταιρείες. 1997/64 1997