ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/188

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-07-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-07-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-07-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 402/1993 (ΦΕΚ 171 Α/1993) περί καθορισμού των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων Α Β και Γ τάξεων των ημερησίων και Α, Β, Γ και Δ τάξεων των εσπερινών Λυκείων Εμπορικού Ναυτικού (ΛΕΝ) Πλοιάρχων και Μηχανικών της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τροποποιούμε τις παρ. Α, Β και Δ των πινάκων των ωρολογίων προγραμμάτων ΛΕΝ του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 402/93 (ΦΕΚ 171 Α/4.10.93) ως ακολούθως: Α. ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α, Β ΚΑΙ Γ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ. Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Επικοινωνίες-Ναυπηγία -Β. ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α, Β, Γ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΕΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ. Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΤΑΞΗ Δ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος --ΜΑΘΗΜΑΤΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ναυπηγεία-1 Δ. ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α, Β, Γ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΕΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ηλεκτρικές Μηχανές Ναυπηγία.
Άρθρο 2
1.  
  Αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 402/93 (ΦΕΚ 171 Α/4.10.93) που αφορούν στο μάθημα της Ναυπηγίας ως ακολούθως: ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ : ΜΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΑΥΠΗΓΙΑΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ : Γ Τάξη Ημερησίων και Δ Τάξη Εσπερινών Λυκείων ΓΕΝΙΚΑ: Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να μάθει ο μαθητής τις μονάδες από τις οποίες αποτελείται ένα ναυπηγείο, τον τρόπο κατασκευής ενός πλοίου, τα υλικά του, τα μέρη του και τη χρησιμότητα του καθ ενός, τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές κατασκευής τους, τους διαφόρους τύπους των πλοίων κ.λπ. Για τους σκοπούς αυτούς σε όλη τη διάρκεια του έτους θα γίνεται πλούσια χρήση εποπτικού υλικού (φωτογραφίες, σχέδια, ταινίες, ομοιώματα κ.λπ.). ΥΛΗ: Ορολογία, λοιπή ονοματολογία και γενική περιγραφή του πλοίου. Ναυπηγικές γραμμές ή απλά γραμμές του σκάφους. Ονοματολογία των μερών της κατασκευής του σκάφους, σχέδιο μέσου νομέα. Αρχή του Αρχιμήδη, άνωση, κέντρο άνωσης, πλευστότητα, εκτόπισμα, βάρος πλοίου, ομάδες βαρών, κέντρο βάρους. Συντελεστής εκτοπίσματος ή γάστρας, πρισματικός συντελεστής, συντελεστής ισάλου, συντελεστής μέσης τομής, τόνοι ανά μονάδα βύθισης. Κανόνας του τραπεζοειδούς, 1ος κανόνας του Simpsοn, υπολογισμός εμβαδών, υπολογισμός όγκων, υπολογισμός των υπολοίπων στοιχείων της ισάλου επιφανείας με τον κανόνα του Simpsοn, υπολογισμός ροπών και κέντρων όγκων. Επίδραση προσθαφαίρεσης βαρών στην ευστάθεια και τα βυθίσματα του πλοίου, θέση κέντρου βάρους πλοίου, διαδοχικά στάδια υπολογισμών. Φύση της αντίστασης, συνιστώσεως της αντίστασης πρόωσης, τρόπος καθορισμού αντίστασης πρόωσης, μέθοδος προσδιορισμού της πραγματικής ιπποδυνάμεως ή ιπποδυνάμεως ρυμουλκήσεως, ορισμός ιπποδυνάμεως πρόωσης και συντελεστές. Διατοιχισμός σε κυματισμό και η σχέση του προς την ευστάθεια του πλοίου, μέσα μειώσεως των διατοιχισμών των πλοίων. Ναυπηγικά υλικά, ορισμοί αντοχής, αντοχή δοκού και τάση κάμψεως, αντοχή πλοίου και θεωρία της καμπτομένης δοκού, τάσεις της κατασκευής του σκάφους, δυναμικές καταπονήσεις, καμπύλες καμητικών ροπών και αντοχής πλοίου, ύπαρξη συνέχειας στη κατασκευή. Σχεδίαση ναυπηγείου, τα βασικά τμήματα ενός ναυπηγείου, σύντομη περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής, οργάνωση ναυπηγείου, εισαγωγή νέων μεθόδων παραγωγήςΤύποι εμπορικών πλοίων, σύντομη περιγραφή όλων των τύπων πλοίων τονίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός. Δοκιμές νεοκατασκευασθέντος πλοίου, παρά το κρηπίδωμα και εν πλω. Συντήρηση σκάφους, διάβρωση, φαινόμενο και πρόληψη. Ρύπανση, φαινόμενο και πρόληψη. Συνδυασμός πρόληψης διάβρωσης και ρύπανσης, κίνητρα για τη χρησιμοποίηση υλικών καλύτερης ποιότητας για τη συντήρηση. Νηογνώμονες, ασφάλιση πλοίων ασφαλιστές, κανονισμοί νηογνωμόνων, ταξινόμηση και επιθεωρήσεις πλοίων, γενικές απαιτήσεις, μηχανές. Ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, κανονισμοί για την υποδιαίρεση και την ευστάθεια των επιβατηγών πλοίων. Γραμμές φόρτωσης, συμβάσεις, παράγοντες που επηρεάζουν τον καθορισμό του Υ. Ε. Καταμέτρηση πλοίων, μονάδες και σχέσεις χωρητικότητας, ολική χωρητικότητα, καθαρή χωρητικότητα, γραμμή χωρητικότητας, κανονισμοί καταμέτρησης άλλων χωρών, συμβάσεις για την καταμέτρηση της χωρητικότητας. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις των παρ. 3ε και 5 του άρθρου 86 σε συνδυασμό με την παρ. 9δ του άρθρου 8 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α/30.9.85).
 • Την Πράξη ΤΕΕ 3/1997 του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του Π.Δ/τος 259/88 «περί Οργανισμού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 117 Α/3.6.1988).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού (άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137 Α) το οποίο προσετέθη στο Νόμο αυτό με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α/10.9.92).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 43/1996 (ΦΕΚ 31 Α/28.2.96) «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εισαγωγής στα ΤΕΙ, στην ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων αποφοίτων από Τμήματα Ειδικότητας Τεχνικών - Επαγγελματικών και Ναυτικών Λυκείων, ημερησίων και εσπερινών» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 345/1996 (ΦΕΚ 228 Α/16.9.96).
 • Την κατά το άρθρο 37 παρ. 2γ του Π.Δ/τος 259/88 αριθμ. 6/3.10.96 γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού.
 • Την αριθμ. 201/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/259 1988
Καθορισμός των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων Α, Β και Γ τάξεων των ημερησίων και Α, Β, Γ και Δ τάξεων των εσπερινών, Λυκείων Εμπορικού Ναυτικού (ΛΕΝ) Πλοιάρχων και Μηχανικών της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 1993/402 1993
Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., στην ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, αποφοίτων από Τμήματα Ειδικότητας Τεχνικών - Επαγγελματικών και Ναυτικών Λυκείων, ημερήσιων και εσπερινών. 1996/43 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία