ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/195

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-07-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-07-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-07-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συνένωση των Κοινοτήτων Απολλωνίας και Αρτεμώνος της Επαρχίας Μήλου του Νομού Κυκλάδων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι κοινότητες Απολλωνίας και Αρτεμώνος της Επαρχίας Μήλου του Νομού Κυκλάδων συνενώνονται και αποτελούν Δήμο με το όνομα «Δήμος Σίφνου» και έδρα το συνοικισμό «Απολλωνία, η» της τέως κοινότητας Απολλωνίας. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 4 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/95 Α 231).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α201).
  • Το Π.Δ. 337/1988 «Προσδιορισμός γεωγραφικών περιοχών (ενοτήτων) Νομού Κυκλάδων (Α155).
  • Τις αποφάσεις 134/96 και 177/96 των κοινοτικών συμβουλίων Απολλωνίας και Αρτεμώνος της Επαρχίας Μήλου του Νομού Κυκλάδων αντίστοιχα και το 2/97 πρακτικό του άρθρου 8του Π.Δ. 410/95 του Δ.Κ.Κ., 231Α.
  • Την 24197/Γ 3812/24.11.93 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών με τον τίτλο «Κύρωση αποτελεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού της γενικής απογραφής πληθυσμού της 17ης Μαρτίου 1991» (Β882/93).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 2307/95 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α 113).
  • Την ΔΙΔΚ/Φ44.1/21566/10.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 932/Β/10.10.1996).
  • Την 207/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/24197/Γ3812 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/24197_Γ3812 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΙΔΚ/Φ44.1/21566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΙΔΚ_Φ44_1_21566 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1995/2307 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/337 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/337 1988
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία