ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/218

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-08-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-08-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-08-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ενοποίηση και κατάργηση Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ενοποιούνται οι κατωτέρω Δ.Ο.Υ, ως εξής, με ανάλογη τροποποίηση των άρθρων 12 παρ. 1, 164 παρ. 1 και 324 παρ. 1 του Π.Δ. 551/1988 (Α 259): Οι ΔΟΥ Α, Β και Γ Αθηνών σε μία ΔΟΥ Α Τάξης, με τον τίτλο «ΔΟΥ Α Αθηνών (Α, Β, Γ)» και έδρα την Αθήνα. Οι ΔΟΥ Δ και Η Αθηνών σε μία ΔΟΥ Α Τάξης, με τον τίτλο «ΔΟΥ Δ Αθηνών (Δ, Η)» και έδρα την Αθήνα. Οι ΔΟΥ Ε και Θ Αθηνών σε μια ΔΟΥ Α Τάξης, με τον τίτλο «ΔΟΥ Ε Αθηνών (Ε, Θ)» και έδρα την Αθήνα. Οι ΔΟΥ ΣΤ και Ζ Αθηνών σε μία ΔΟΥ Α Τάξης, με τον τίτλο «ΔΟΥ ΣΤ Αθηνών (ΣΤ’, Ζ)» και έδρα την Αθήνα. Οι ΔΟΥ Ενσήμων Αθηνών και Δικαστικών Εισπράξεων Αθηνών σε μία ΔΟΥ Α τάξης με τον τίτλο «ΔΟΥ Ενσήμων και Δικαστικών Εισπράξεων Αθηνών» και έδρα την Αθήνα. Οι ΔΟΥ Α και Β Πειραιά σε μία ΔΟΥ Α Τάξης, με τον τίτλο «ΔΟΥ Α Πειραιά (Α, Β)» και έδρα τον Πειραιά. Οι ΔΟΥ Β και Γ Θεσσαλονίκης σε μια ΔΟΥ Α Τάξης, με τον τίτλο «ΔΟΥ Β Θεσσαλονίκης (Β, Γ)» και έδρα τη Θεσσαλονίκη.
2.  
  Καταργούνται οι εξής Δ.Ο.Υ., με ανάλογη τροποποίηση των άρθρων 12 παρ. 1, 164 παρ. 1 και 324 παρ. 1 του Π.Δ. 551/1988: ΔΟΥ Α Κεφαλαίου Αθηνών, ΔΟΥ Β Κεφαλαίου Αθηνών, ΔΟΥ Α Ελευθερίων Επαγγελμάτων Αθηνών, ΔΟΥ Β Ελευθερίων Επαγγελμάτων Αθηνών, ΔΟΥ Κεφαλαίου Πειραιά, ΔΟΥ Κεφαλαίου Θεσσαλονίκης.
3.  
  Η ΔΟΥ Γενικών Εσόδων Αθηνών μετονομάζεται σε «ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού»
4.  
  Στις Δ.Ο.Υ, της παραγράφου 1 που συνιστώνται με την ενοποίηση, περιέρχεται η καθ ύλη και κατά τόπον αρμοδιότητα των αντιστοίχων ενοποιούμενων ΔΟΥ.
5.  
  Η καθ ύλην αρμοδιότητα των καταργούμενων Δ.Ο.Υ. Α Κεφαλαίου Αθηνών, Β Κεφαλαίου Αθηνών, Κεφαλαίου Πειραιά και Κεφαλαίου Θεσσαλονίκης, περιέρχεται στις κατωτέρω Δ.Ο.Υ., ανάλογα με τα ειδικότερα αντικείμενα, ως εξής:.
 1. Για τα θέματα των κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών στις Δ.Ο.Υ, της κατοικίας του κληρονομούμενου, του παρέχοντος τη γονική παροχή ή του δωρητή, αντίστοιχα, εκτός αυτών που αφορούν κατοίκου εξωτερικού, τα οποία περιέρχονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού της παρ. 3 του παρόντος.
 2. Για τα θέματα μεταβίβασης ακινήτων στις Δ.Ο.Υ., στην περιοχή των οποίων βρίσκεται το ακίνητο.
 3. Για τα θέματα φορολογίας κερδών από λαχεία και απόδοσης καθαρού προϊόντος από λαχεία, στις ΔΟΥ του τόπου κλήρωσης των λαχείων
6.  
  Η καθ ύλην αρμοδιότητα των καταργούμενων Δ.Ο.Υ. Α και Β Ελευθερίων Επαγγελμάτων Αθηνών, περιέρχεται στις Δ.Ο.Υ, που είναι κατά τόπον αρμόδιες, για τη φορολογία εισοδήματος του φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά περίπτωση, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος.
Άρθρο 2 "Εσωτερική διάρθρωση των Δ.Ο.Υ."
1.  
  ΔΟΥ Α Αθηνών (Α, Β, Γ)
2.  
  ΔΟΥ Δ Αθηνών (Δ, Η) Α. Τμήμα Ελέγχου. Β. Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος και Ακίνητης Περιουσίας. Γ. Τμήμα Φορολογίας Κεφαλαίου. Δ. Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων. Ε. Τμήμα Λογιστικό. ΣΤ. Τμήμα Εσόδων. Ζ. Τμήμα Δικαστικό. Η. Τμήμα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
3.  
  ΔΟΥ Ε Αθηνών (Ε, Θ) Α. Τμήμα Εσόδων. Β. Τμήμα Λογιστικό - Δικαστικό. Στο Τμήμα Εσόδων λειτουργούν: Γραφείο Βεβαίωσης Γραφείο Είσπραξης Γραφείο Επιστροφών - Διαγραφών Γραφεία Ι έως και ΧΙ Χρηματικού και Αξιών του Δημοσίου.
4.  
  ΔΟΥ ΣΤ Αθηνών (ΣΤ, Ζ)
5.  
  ΔΟΥ Ι Αθηνών
 1. ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού Α. Τμήμα Ελέγχου.
 2. Β. Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος και Ακίνητης Περιουσίας.
 3. Γ. Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων.
 4. Δ. Τμήμα Φορολογίας Κληρονομιών.
 5. Ε. Τμήμα Δωρεών, Γονικών Παροχών και Φ.Μ.Α. ΣΤ.
 6. Τμήμα Εσόδων.
 7. Ζ. Τμήμα Δικαστικό.
 8. Η. Τμήμα Λογιστικό.
6.  
  ΔΟΥ ΙΑ Αθηνών
7.  
  ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών
8.  
  ΔΟΥ ΙΕ Αθηνών
9.  
  ΔΟΥ ΙΣΤ Αθηνών
10.  
  ΔΟΥ ΙΘ Αθηνών
11.  
  ΔΟΥ Κ Αθηνών
12.  
  ΔΟΥ ΚΑ Αθηνών
13.  
  ΔΟΥ ΚΒ Αθηνών
14.  
  ΔΟΥ ΚΓ Αθηνών
15.  
  ΔΟΥ Α Πειραιά (Α, Β)
16.  
  ΔΟΥ Γ Πειραιά
17.  
  ΔΟΥ Δ Πειραιά
18.  
  ΔΟΥ Ε Πειραιά
19.  
  ΔΟΥ ΣΤ Πειραιά
20.  
  ΔΟΥ Νίκαιας
21.  
  ΔΟΥ Α Θεσσαλονίκης
22.  
  ΔΟΥ Β Θεσσαλονίκης
23.  
  ΔΟΥ Δ Θεσσαλονίκης
24.  
  ΔΟΥ Ε Θεσσαλονίκης
25.  
  ΔΟΥ ΣΤ Θεσσαλονίκης
26.  
  ΔΟΥ Ζ Θεσσαλονίκης
27.  
  ΔΟΥ Η Θεσσαλονίκης
28.  
  ΔΟΥ Θ Θεσσαλονίκης
Άρθρο 3 "Σύσταση Τμημάτων Εσόδων Αυτοκινήτων"
1.  
  Στις ΔΟΥ Ε Πειραιά και Ελευσίνας συνιστάται «Τμήμα Εσόδων Αυτοκινήτων» αντίστοιχα, με τις εξής αρμοδιότητες είσπραξης: α) Τελών Χαρτοσήμου για τις εκδιδόμενες, αναθεωρούμενες ή επεκτεινόμενες άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, δικύκλων και τρίκυκλων. β) Τελών ταξινόμησης, μεταβίβασης, επιθεώρησης και τελών κυκλοφορίας οχημάτων που κυκλοφορούν για πρώτη φορά. γ) Του αντιτίμου βιβλίων και Κωδίκων, ληξιαρχικών βιβλίων, που πωλούνται από το Κράτος. δ) Των Ειδικών Τελών και όλων των εφάπαξ εισφορών.
Άρθρο 4
1.  
  Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 12, 2 του άρθρου 92 και 1 και 3 των άρθρων 164 και 324 του Π.Δ. 551/1988, τροποποιούνται ανάλογα κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στα άρθρα 1 και 2 του παρόντος διατάγματος.
2.  
  Η απόφαση αριθ. 1107949/2402/Α0006/10.10.1989 (Β 778) του Υπουργού Οικονομικών, που κυρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 περ. γ του άρθρου 51 του Ν. 1882/1990 (Α 43) καταργείται. 3.Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των συνιστώμενων, με το παρόν Δ.Ο.Υ, και Τμημάτων, καθώς και ο χρόνος παύσης της λειτουργίας των καταργούμενων Υπηρεσιών της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος, ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α 265). Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α 107). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και άλλων επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παραγρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α 38).
 • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.44.1/21566/10.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β 932).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 389/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-08-27 Ενοποίηση και κατάργηση Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ).
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/168
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΙΔΚ/Φ.44.1/21566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΙΔΚ_Φ_44_1_21566 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1882 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1882 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις. 1996/2443 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/551 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία