«Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Ιστορίας της Δ τάξης του Δημοτικού Σχολείου».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
άρθρο 1 Καθορίζουμε το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Ιστορίας της Δ τάξης του Δημοτικού σχολείου ως εξής: Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - Η Διδασκαλία της Ιστορίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε οι μαθητές να καταστούν ενεργά και υπεύθυνα Μέλη της κοινωνίας. - Η αισθητοποίηση της έννοιας της αλλαγής που συντελείται στο χώρο και το χρόνο είναι απαραίτητη για την ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων. - Έμφαση δίνεται στις ειρηνικές περιόδους και την πολιτιστική δραστηριότητα, στην περιγραφή της ζωής, των ασχολιών και των συνηθειών των ανθρώπων σε κάθε ιστορική περίοδο. Η προσέγγιση γίνεται με γνώμονα τον απαλλαγμένο από μισαλλοδοξία πατριωτισμό σε αρμονική σύζευξη με το πνεύμα αλληλοκατανόησης των λαών. Τα βασικά κείμενα συμπληρώνονται με άλλα που σκοπό έχουν την προσέλκυση του ενδιαφέροντος και την καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης. Η αξιοποίηση μιας ποικιλίας διδακτικών μέσων και δραστηριοτήτων είναι αναγκαία για μια πιο αποτελεσματική διδασκαλία της Ιστορίας. ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σκοπός του μαθήματος της Ιστορίας είναι να βοηθήσει τα παιδιά: - Να έρθουν σε πρώτη γνωριμία με τον ιστορικό βίο του ελληνικού έθνους και της ιδιαίτερης πατρίδας τους, να κατανοήσουν την ιστορική συνέχεια και την προσφορά του έθνους στην εξέλιξη του πολιτισμού, ώστε να αναπτύξουν το συναίσθημα της αγάπης προς την Πατρίδα και τα δημοκρατικά ιδεώδη. - Να πάρουν μια γενική εικόνα των πιο σημαντικών γεγονότων από την παγκόσμια ιστορία, εκείνων που συνδέονται με την ελληνική ή διαδραμάτισαν αποφασιστικό ρόλο στις τύχες του κόσμου. - Να έχουν για πρώτη εξοικείωση με τον ιστορικό τρόπο σκέψης. - Να αξιολογούν σωστά και να κατανοούν το παρελθόν μέσα από τις δημιουργικές πράξεις, αλλά και από τα σφάλματα των παλαιοτέρων, ώστε να αναπτύξουν την ικανότητά τους για συνειδητή και ελεύθερη συμμετοχή στη ζωή του λαού μας και της ευρύτερης κοινότητας των εθνών. - Να αναπτύξουν εποικοδομητική στάση απέναντι στην ιστορική μάθηση (περιέργεια και ενδιαφέρον, πνεύμα αντικειμενικότητας, επιθυμία και διεύρυνση των ιστορικών τους γνώσεων). Να ασκηθούν στον τρόπο εργασίας και τις τεχνικές που προσδιορίζουν στην ιστορική επιστήμη (συλλογή, ταξινόμηση και έλεγχος ιστορικού υλικού, μελέτη χαρτών και σχεδιαγραμμάτων, διατύπωση και επαλήθευση υποθέσεων, συναγωγή αρχών κ.τ.λ.). ΙΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ Σκοπός του μαθήματος της Ιστορίας της Δ τάξης είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την Ιστορία των Αρχαίων Ελλήνων από τα γεωμετρικά χρόνια ως τη ρωμαϊκή κατάκτηση. ΙV. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ 1.ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ Οι μαθητές: Επαναφέρουν στημνήμη τους τα κυριότερασημεία της προϊστορίαςκαι της πρωτοϊστορίας. Εισάγονται στο περιεχόμενο της Ιστορίας της αρχαίας Ελλάδας. Τι μάθαμε στην Ιστορία της Γ τάξης. Σύντομη επανάληψη των κυριότερων φάσεων από τη στιγμή που ο άνθρωπος κατασκεύασε τα πρώτα εργαλεία ωςτην περίοδο της παρακμής των Μυκηνών. Στοιχεία από τους μύθους της Αργοναυτικής εκστρατείας του Ηρακλή, του Τρωικού πολέμου και της Οδύσσειας. Οι μαθητές να γίνουν ικανοί: Να ανακαλέσουν στη μνήμη τους και να συζητήσουν πληροφορίες, καταστάσεις και γεγονότα, που τους απασχόλησανστομάθημα της Ιστορίαςτης προηγούμενης τάξης. Να συνειδητοποιήσουνότι ο πολιτισμός πέρασεαπό φάσεις σημαντικές. Φάσεις που συνδέονται με αντίστοιχες ασχολίες των ανθρώπων. Να εκτιμήσουν την πρόοδο που σημειώθηκε στην περίοδο του μινωικού και μυκηναϊκού πολιτισμού.Τι θα μάθουμε στην Ιστορία της Δ τάξης. Συνοπτική παρουσίασητων τεσσάρων περιόδων που περιλαμβάνει η ιστορία των αρχαίων χρόνων-γεωμετρικής, αρχαϊκής, κλασικής, αλεξανδρινής-και του χώρου, μέσα στον οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Να σχηματίσουνμια πρώτη αντίληψη των περιόδων στις οποίες διακρίνουμε την αρχαία ιστορία. Να συσχετίσουν την ονομασία κάθε περιόδου με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της τέχνης αυτής της περιόδου. Να εντοπίσουν στο χάρτη το χώρο που εξελίσσονται τα γεγονότα της αρχαίας ιστορίας. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ επιδιώξεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΙΙ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ (1100-800 π.Χ.) Γνωρίζουν το γεγονός της καθόδου των Δωριέων και του πρώτουελληνικού αποικισμού. Κατανοούν τις μεταβολές που σημειώθηκανστην Ελλάδα λόγω της καθόδου των Δωριέων. Διακρίνουν τους λόγους που οδήγησανστην κάθοδο των Δωριέων, στις άλλες μετακινήσεις και στον πρώτο αποικισμό. Εκτιμούν τη σπουδαιότητα των ομηρικών επών και τη σημασία τους για τη γνώση εκείνης της εποχής. Η κάθοδος των Δωριέων. Η αφετηρία,η διαδρομή,οι τόποι εγκατάστασης,οι συνθήκες, τα αίτια και τα αποτελέσματα της καθόδου των Δωριέων.μύθοςτων Ηρακλειδών. Η γενίκευση των μεταναστευτικών κινήσεων. Να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία της καθόδουτων Δωριέων: από που ξεκίνησαν, από που πέρασαν και που εγκαταστάθηκαν οι Δωριείς. Να κατανοήσουν τις συνθήκες και τους λόγουςπου έκαμαντους Δωριείς και άλλα ελληνικά φύλα να μετακινηθούν. Να συσχετίσουν το ιστορικό γεγονός της καθόδου των Δωριέων με το μύθο των Ηρακλειδών. Να εκτιμήσουν τις συνέπειες που είχε η κάθοδος των Δωριέων στις ασχολίες και τον τρόπο ζωής των Ελλήνων και να διακρίνουν αρνητικές και θετικές συνέπειες. Να μελετήσουν και να συμπληρώσουν το χάρτη της καθόδου των Δωριέων και των άλλων μετακινήσεων που πραγματοποιήθηκαν εκείνη την εποχή Οι Έλληνες στη Μικρά Ασία. (Πρώτος αποικισμός).Αφετηρία, ενδιάμεσοισταθμοί και τόποι εγκατάστασηςτων αιολικών, ιωνικών και δωρικών φύλων. Αίτια και αποτελέσματα του πρώτου αποικισμού. Να γνωρίσουν από που ξεκίνησαν, από που πέρασαν και που εγκαταστάθηκαν οι Αιολείς, οι Ίωνες και οι Δωριείς και να κατανοήσουντις συνθήκες της ζωής και τους λόγους που τους έκαμαν να μεταναστεύσουν. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ επιδιώξεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ Διατήρηση της φυλετικής ενότητας των αποίκων. Να εκτιμήσουν τις συνέπειες, που είχε για τους αποίκους η μετανάστευσή τους στα εύφορα παράλια της Μ. Ασίας, καθώς και το ρόλο των κοινών ιερών και εορτών στη διατήρηση της φυλετικής ενότητας των Ελλήνων. Να μελετήσουν και να συμπληρώσουν το χάρτη του πρώτου ελληνικού αποικισμού. Η διοίκηση του κράτους. Στοιχεία της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης, που επικρατούσε στα ελληνικά κράτητης γεωμετρικής εποχής. Χαρακτηριστικά στοιχεία από την καθημερινή ζωή, όπως παρουσιάζονται κυρίωςμέσα από τα ομηρικά έπη. Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία της οικονομικής κατάστασης,της κοινωνικής σύνθεσης και της πολιτικής οργάνωσης των ελληνικών φυλετικών κρατών καθώς και χαρακτηριστικά στοιχεία της καθημερινής ζωής. Να εκτιμήσουν τη διαφοροποίηση πουσημειώνεται στην άσκηση της βασιλικής εξουσίας και στις σχέσεις βασιλιά-λαού, σεσύγκριση με αντίστοιχες της μινωικής και μυκηναϊκής εποχής. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ επιδιώξεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Να συσχετίσουνκάποιες εκδηλώσεις από την καθημερινή ζωήτων ανθρώπων εκείνης της εποχής με ανάλογες της σημερινής. ΣΤΟΧΟΙ Θρησκεία, τέχνες, γράμματα Οι δώδεκα θεοί του Ολύμπου, πανελλήνιοι θεοί.Χαρακτηριστικά στοιχεία της τέχνης στη γεωμετρική εποχή. Η διαμόρφωση του ελληνικού αλφαβήτου. Να γνωρίσουν τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου, όπως τους πίστευανκαι τους φαντάζονταν οι Έλληνες. Να αντιληφθούνκάποια χαρακτηριστικά στοιχεία της τέχνης εκείνηςτης εποχής και να συσχετίσουντα γεωμετρικά σχήματα,που κοσμούν τα αγγείαεκείνης της εποχήςμετη γενική ονομασία της περιόδου. Να αποκτήσουν μια πρώτη αντίληψη για το ελληνικό αλφάβητο. Όμηρος ο μεγάλος ποιητής Έπη, τα πρώτα έργα της ελληνικής λογοτεχνίας. Τα ομηρικά έπη,περιεχόμενο και σημασία τους. Στοιχεία από τη ζωήτου Ομήρου. Να γνωρίσουν τι είναι τα έπη και ειδικότερατα έπη του Ομήρου, Ιλιάδακαι Οδύσσεια. Να γνωρίσουντη μεγάλη σπουδαιότητα των έργων του Ομήρου, κυρίως ως ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ επιδιώξεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙΤα Ομηρικάέπηωςπηγή γνώσης και έμπνευσης. πηγής ιστορικής γνώσης και να εκτιμήσουν τη διαχρονική αξία και την επίδρασή τους στην παιδεία, την τέχνη, τη λογοτεχνία. ΙΙΙ. ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ (800-500 π.χ.) Γνωρίζουν το γεγονός του δεύτερου αποικισμού και τις συνθήκες διαμόρφωσης της πόλης-κράτους. Κατανοούν τις σημαντικότερες μεταβολές που επήλθαν στα αρχαϊκά χρόνια. Συσχετίζουν μύθουςμε ιστορικά γεγονότααυτής της περιόδου. Εκτιμούν τις συνέπειες που είχε στη ζωή των κατοίκων ο διαφορετικόςτρόπος οργάνωσης και διοίκησης των διαφόρων κρατών. Νέες ελληνικές αποικίες. (0 δεύτερος ελληνικός αποικισμός). Χώρος,χρόνος, αίτια, είδη. Διαφορές ανάμεσα στον πρώτο και δεύτερο αποικισμό. Σχέσεις μητρόπολης-αποικίας. Αποτελέσματα του αποικισμού. Να γνωρίσουν από ποιους, σε ποια μέρη, με ποια διαδικασία, πότε και για ποιους λόγους έγινε ο δεύτερος αποικισμός. Να κατανοήσουν τις σχέσεις που υπήρχαν ανάμεσα στη μητρόπολη και στις αποικίες της και να τις συσχετίσουν με τα συναισθήματα που τρέφουν και τις σχέσεις που διατηρούν οι σημερινοί μετανάστες με την πατρίδα. Να διακρίνουν τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο αποικισμό. Να εκτιμήσουν τις αλλαγές που έφερε στη ζωή των Ελλήνων ο δεύτερος αποικισμός. Να βρουν στο χάρτη τις πορείες των αποίκων και να συμπληρώσουν ονόματα νέων αποικιών και μητροπολιτικών κέντρων. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ επιδιώξεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ Τα πολιτεύματα στην αρχαία Ελλάδα. Η ενότητα των Ελλήνων. Οι οικονομικές,κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν αυτήτην περίοδο.0 θεσμός πόλης-κράτους. Οι κοινοί δεσμοί των Ελλήνων και η καλλιτεχνική και πνευματική ανάπτυξη. Να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία των οικονομικών,κοινωνικών πολιτικών και πολιτισμικών μεταβολώνπουσημειώθηκανστα αρχαϊκά χρόνια και τις μεταξύ τους σχέσεις. Να επιδείξουν ενδιαφέρον για την πόλη-κράτος, που τυχόν αναπτύχθηκε στην περιοχή τους εκείνη την εποχή, και νασυγκεντρώσουν στοιχεία γι αυτήν. Να διακρίνουν τα στοιχεία που διαφοροποιούσαν και τα στοιχεία που ένωναν τις ελληνικές πόλεις-κράτη. Να διακρίνουν τα κύρια στοιχεία της αρχαϊκής τέχνης. Να εκτιμήσουν την ανάπτυξη των γραμμάτων. Το κράτος της Σπάρτης. Η δημιουργία του κράτους και η επέκτασή του. Η οικονομική,κοινωνική και πολιτική οργάνωση. Η ζωή στη Σπάρτη. Σχετικοί μύθοι. Σύνδεση με τα Τρωϊκά. Να γνωρίσουν τη δημιουργίακαι ανάπτυξη του σπαρτιατικού κράτους,καθώς και τη σπαρτιατική αγωγή και τον τρόπο ζωής των Σπαρτιατών. Να αναγνωρίσουν σχέσεις ανάμεσα σε μύθουςκαιιστορικά γεγονότα της εποχής. Να κατανοήσουν ότι η συγκεκριμένη σύνθεση του πληθυσμού της Σπάρτης επέβαλε τη συγκεκριμένη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ επιδιώξεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ μορφή του σπαρτιατικού πολιτεύματος. Να εκτιμήσουν τις συνέπειες που είχε μακροπρόθεσμα η αγωγή και τρόπος ζωής των Σπαρτιατών στη στρατιωτική ισχύτης Σπάρτης αλλά καιστην περιορισμένη ανάπτυξη των γραμμάτων και τω τεχνών. Η Αθήνα, η πόλη που γέννησε τη δημοκρατία. Η δημιουργία, η έκταση και η συγκρότηση του κράτους της Αθήνας. Η οικονομική, κοινωνική και πολιτική του κατάσταση στην εξελικτικήτης πορεία προς τη δημοκρατία.Σχετικοί μύθοι. Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία: Για το χώρο, τον πληθυσμό και την συγκρότηση του αθηναϊκού κράτους. Για την εξέλιξη τηςοικονομικής κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης της Αθήνας από τον 6ο ως το 5ο αιώνα π.χ. ΙV.ΚΛΑΣΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ (500-323 π.χ.) Α. Περσικοί πόλεμοι Γνωρίζουν τα σημαντικότερα γεγονότα των Περσικών πολέμων. Κατανοούν τις αιτίες που προκάλεσαν τους Περσικούς πολέμουςκαιτους λόγους πουσυνετέλεσαν στην νίκη των Ελλήνων. Εκτιμούν τη σημασία που Οι Πέρσεςαπειλούν τους Έλληνες. Η οργάνωσηκαιη επέκταση του Περσικούκράτους. Η υποταγή τωνελληνικών πόλεωντηςΜ.Ασίας στους Λυδούς και στους Πέρσες. Τα αίτια των Περσικών πολέμων. Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία για τη δημιουργία και την επέκταση του κράτους των Περσών ως το τέλος του 6ουαιώνα καιτις συνθήκες που επικρατούσαν στις ελληνικέ πόλεις της Μ. Ασίας. Να κατανοήσουντα αίτιατων Περσικών πολέμων. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ επιδιώξεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ είχε η νίκη των Ελλήνων και υιοθετούν θετικήστάση . απέναντι στοθέμα της υπεράσπισης της ακεραιότητας της πατρίδας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Η Ιωνική επανάσταση. Οι Πέρσεςεκστρατεύουν εναντίον της Ελλάδος. Τα αίτια, η αφορμή, η εξέλιξη και το τέλος της Ιωνικήςεπανάστασης. Η εκστρατεία του Μαρδόνιου. Η μάχη του Μαραθώνα (490 π.χ.) Τα σημαντικότερα γεγονότα της δεύτερης περσικής εκστρατείας και ιδιαίτεραημάχητου Μαραθώνα. Να γνωρίσουν τα κυριότερα γεγονότα της Ιωνικής επανάστασης και να κατανοήσουν τους λόγους της αποτυχίας της. Να εκτιμήσουντη σημασίατης ανεξαρτησίας ενός κράτους για την οικονομική ανάπτυξηκαιτην πολιτιστική δημιουργία. Να γνωρίσουν πού, πότε και πώς οι Αθηναίοικαιοι Πλαταιείς αντιμετώπισαν νικηφόρα τους Πέρσες. Να αντιληφθούν τους συντελεστές της νίκης και τις συνέπειές της. Να συνειδητοποιήσουν ότι η νίκη των Ελλήνων ήταν κυρίως αποτέλεσμα τηςαγάπης τους για την πατρίδα και την ελευθερία. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ επιδιώξεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ Θερμοπύλες-Σαλαμίνα (480 π.χ.) Τα κυριότερα γεγονότα της εκστρατείας του Ξέρξη. Να γνωρίσουν πού, πότε και πώς οι Έλληνεςαντιμετώπισαν το στρατό και το στόλο του Ξέρξη. Να αντιληφθούν τη σημασία που είχε η επιλογή των θέσεων για την έκβαση των συγκρούσεων. Να συσχετίσουντη μάχητων Θερμοπυλών μεμεταγενέστερα ανάλογα γεγονότα(Αλαμάνα, Καλπάκι κ.α.). Να χαρακτηρίσουν τη στάση του Λεωνίδα και των συντρόφων του και να εκτιμήσουν τις συνέπειες της θυσίας τους. Πλαταιές-Μυκάλη (479 π.χ.) Η συνέχειακαιτο τέλος της τρίτης περσικής εκστρατείας. Η σημασία της απόκρουσης των Περσών. Να γνωρίσουν πού, πότε και πώς έγιναν οι μάχες των Πλαταιών και της Μυκάλης. Να κατανοήσουν τη σημασία της οριστικής απόκρουσηςτωνΠερσών. Να εκτιμήσουντουςπαράγοντες που συντέλεσανστην ελληνική επιτυχία. Β. Ο χρυσός αιώνας Γνωρίζουν το τέλος και τα αποτελέσματα τωνΠερσικών πολέμων,χαρακτηριστικά στοιχεία της ζωής των Η ηγεμονία της Αθήνας και το τέλος τωνπερσικών πολέμων Οι εκστρατείες των Ελλήνων Να γνωρίσουντο τέλοςτων Περσικών πολέμων. Να κατανοήσουντη συγκρότηση της Α Αθηναϊκής συμμαχίας και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ επιδιώξεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ Αθηναίωνστηνκλασική εποχή, τα μεγάλα έργα που πραγματοποιήθηκαν και την πνευματικήανάπτυξη που σημειώθηκε. Αντιλαμβάνονται τη διαχρονικότητα του ελληνικού πολιτισμού. Εκτιμούν τους λόγους που συνετέλεσαν στημεγάλη ακμή της Αθήνας. Νιώθουν συγκίνηση για τα μοναδικά επιτεύγματα των Ελλήνων εκείνηςτης εποχής, διαμορφώνουν θετική στάσηκαιαποκτούν ενεργό ενδιαφέρον γι αυτά. κατά των Περσών και το τέλος των Περσικών πολέμων. Από την Α Αθηναϊκή συμμαχία στην αθηναϊκή ηγεμονία. Η αρχή της διαμάχης Αθήνας-Σπάρτης. Οι τριακονταετείς σπονδές. την εξέλιξή της σε ηγεμονία. Να διακρίνουντουςλόγους που οδήγησαν στηδιαμάχη Αθήνας-Σπάρτης.Η αθηναϊκήκοινωνία την εποχή του Περικλή. Η καθημερινή ζωή στην Αθήνα. Η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική σύνθεση,ηπολιτική οργάνωση καιηστρατιωτική δύναμη της Αθήνας. Η εκπαίδευσητωννέων. Χαρακτηριστικά στοιχεία από τον τρόπο ζωής των κατοίκων της. Να γνωρίσουντην οικονομική ανάπτυξη πουσημειώθηκε, τις κοινωνικοπολιτικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν,καθώς και χαρακτηριστικά στοιχεία από τον τρόπο ζωής των κατοίκων της Αθήνας σε αυτήν την περίοδο. Να διακρίνουντα στοιχείαπου έκαμαν το πολίτευμα της Αθήνας περισσότερο δημοκρατικό. Να φανταστούνκάποιες εκδηλώσεις από την καθημερινή ζωή των ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ επιδιώξεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ Τα μεγάλα έργα του Χρυσού αιώνα. Τα μεγάλαεπιτεύγματατης αρχιτεκτονικής στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές. Η πολεοδομία, η πλαστική, η αγγειοπλαστική και η ζωγραφική. Αθηναίων με βάση γνωστά σχετικά στοιχεία. Να γνωρίσουν αντιπροσωπευτικά δείγματα της αρχιτεκτονικής, της πλαστικής και της αγγειοπλαστικής της κλασικής εποχής. Να αντιληφθούνχαρακτηριστικά στοιχεία τωνεπιτευγμάτων της τέχνης εκείνης της εποχής και να·. σχηματίσουν μια πρώτη αντίληψη της έννοιας του κλασικού. Να κατανοήσουν τους λόγους, για τους οποίους τα έργα αυτής της περιόδου συγκεντρώνουν την παγκόσμια εκτίμηση και να νιώσουν θαυμασμό για τα μεγάλα έργα της κλασικής εποχής. Να συγκρίνουν έργα αυτής της περιόδου με αντίστοιχα προηγουμένων και μεταγενέστερων εποχών. Η ακμή των γραμμάτων, της φιλοσοφίας και των επιστημών. Η ανάπτυξη του δράματος της ιστοριογραφίας, της φιλοσοφίας - Να γνωρίσουν χαρακτηριστικά στοιχεία της δραματικής ποίησης, της ιστοριογραφίας, της φιλοσοφίας, των επιστημών και της ρητορικής καθώς και τους κυριότερους εκπροσώπους τους. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ επιδιώξεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ των επιστημών και της ρητορικής. Σύντομηαναφορά στους δημιουργούς. Να γνωρίσουντη δραματική,τη λυρική και την επική ποίηση. Να εκτιμήσουν το γεγονός ότι και σήμερα εξακολουθούν να παίζονται και νασυγκινούν τα έργα των δραματουργών και να σπουδάζονται τα δημιουργήματα όλων των πνευματικών ανθρώπωντης εποχής αυτής. Γ. 0 Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.χ.) Γνωρίζουν τα σημαντικότερα γεγονότατου Πελοποννησιακού πολέμου, κατανοούν τις αίτιεςτουκαι εκτιμούν τις συνέπειες του. Κρατούν κριτικήστάση απέναντι στιςπολεμικές συγκρούσεις, ιδιαίτερατις εμφύλιες. Γνωρίζουν τα σημαντικότερα γεγονότατηςηγεμονίαςτηςΣπάρτηςκαιτης ηγεμονίας τηςΘήβας και κατανοούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία των δύο ηγεμονιών Αθήνας-Σπάρτης. Εκτιμούν τις συνέπειες των συγκρούσεων μεταξύ των Ένας μεγάλοςεμφύλιος πόλεμος. Τα αίτια του Πελοποννησιακού πολέμου. Οιδυνάμεις των αντιπάλων. Οιπερίοδοι του πολέμου. Τα πρώτα χρόνια του πολέμου (431-421 π.χ.) Τα σημαντικότερα γεγονότα της πρώτης περιόδου του πολέμου, από την εισβολή των Σπαρτιατών στην Αττική ως τη Νικίειο ειρήνη. Να γνωρίσουν ποιοι πήραν μέρος στον Πελοποννησιακόπόλεμο, πόσο κράτησεκαισεποιες περιόδους χωρίζεται και να κατανοήσουν τις αιτίες που τον προκάλεσαν. Να προβληματιστούνπάνω στα αποτελέσματα του εμφύλιου πολέμου. Να γνωρίσουντα σημαντικότερα γεγονότα της πρώτης 10ετίας του πολέμου και να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους ο πόλεμος αυτός συνεχίστηκε χρόνια. Να εκτιμήσουντιςφθορέςτων αντιπάλων σ αυτήν την περίοδο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ επιδιώξεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ελληνικών πόλεων και της ανάμειξης των Περσών στις υποθέσεις της Ελλάδας. του πολέμου. Η συνέχεια και το τέλος του πολέμου. Τα σημαντικότερα γεγονότα της δεύτερης και της τρίτης περιόδου του πολέμου. Το τέλος του. Να γνωρίσουντα σημαντικότερα γεγονότα τηςσυνέχειας του πολέμου, το τέλος και τους όρους της ειρήνης. Να προβληματιστούνπάνω στις οικονομικές, πολιτικέςκαιηθικές επιπτώσεις του εμφύλιου πολέμου. ΗΣπάρτη κυριαρχείστην Ελλάδα. Η κατάργηση και η αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Αθήνα. Τα ολιγαρχικά πολιτεύματα και η λαϊκή δυσφορία εναντίον της Σπάρτης, Κύρου ανάβαση και κάθοδος των Μυρίων. Σύγκρουση Σπάρτης-Περσίας και νέος εμφύλιος πόλεμος. Ανταλκίδειος ειρήνη. Να γνωρίσουντην αλλαγήπου επέφεραν οι Σπαρτιάτες στο πολίτευμα της Αθήνας, μετά το τέλος του πολέμου, και την αποκατάσταση αμέσως μετά της δημοκρατίας. Να συγκρίνουν τα αποτελέσματα των Περσικώνπολέμων μετα αποτελέσματα του Πελοποννησιακού πολέμουκαιναδιακρίνουν ομοιότητες και διαφορές. Να γνωρίσουντα σημαντικότερα γεγονότα απότο τέλοςτου Πελοποννησιακού πολέμου ως την Ανταλκίδειο ειρήνη. Να κατανοήσουν πώς οι Σπαρτιάτες επέβαλαντην ηγεμονία τους στους άλλους Έλληνες. Να κατανοήσουν την πολιτική που ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ επιδιώξεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ακολούθησεο Πέρσηςβασιλιάς, για ναπαραμείνουν οι Έλληνες διχασμένοι και αδύναμοι. Να εκτιμήσουν τις συνέπειες της ανάμειξης της Περσίας στις υποθέσεις της Ελλάδας, όπως εμφανίζονται στην Ανταλκίδειο ειρήνη. ΗηγεμονίατηςΘήβας. Η ανάπτυξη της Θήβας. Οι μάχες στα Λεύκτρα και στη Μαντινεία. Ηκατάσταση στην Ελλάδα μετάτο τέλοςτης ηγεμονίας της Θήβας. Να γνωρίσουντα σημαντικότερα γεγονότα απότην άνοδοτης, Θήβας ως το τέλος της ηγεμονίας της. Να κατανοήσουντα χαρακτηριστικά της θηβαϊκής ηγεμονίας και να διακρίνουνομοιότητες και διαφορές με την αθηναϊκή και τη σπαρτιατική. Να εκτιμήσουντη συμβολήτου Επαμεινώνδα καιΠελοπίδα στην ανάπτυξη της θηβαϊκής δύναμης. Να εκτιμήσουν την κατάσταση που παρουσιάζει ηΕλλάδα μετάτο τέλος της ηγεμονίας της Θήβας. Δ. ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωρίζουν μερικάαπότα σημαντικότερα γεγονότα της ζωήςκαιτηςδράσης του Φιλίππου Β και του Μ. Αλεξάνδρου και χαρακτηριστικά - Η Μακεδονία. Το κράτος της Μακεδονίας από τις αρχέςτου5ουαιώνα. Βασιλεία τουΦιλίππου Β.Η ένωση των Ελλήνων κατά των Να γνωρίσουντα σημαντικότερα στάδια τηςανάπτυξης τουμακεδονικού κράτουςκαιτηςένωσης των Ελλήνων εναντίον των Περσών Να κατανοήσουν τους λόγους που ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ επιδιώξεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ στοιχείααπότον τρόπο ζωής των Μακεδόνων, τα οποία σχετίζουν με αντίστοιχα Ελλήνων άλλων ελληνικών περιοχών. Εκτιμούν τις συνέπειες της μεγάλης εκστρατείας για τον ελληνισμό καιγιατην ανθρωπότητα γενικότερα. Περσών. ευνοούσαν την ενωτικήπροσπάθεια τουΦιλίππου Βκαιτους λόγους που έκανανμερικούς να αντιδρούν. Να χαρακτηρίσουν το Φίλιππο Β, με βάση τη δράση του. Να μελετήσουντοχάρτητου μακεδονικού κράτους της εποχής του Φιλίππου Β. - 0 Μέγας Αλέξανδρος. Στοιχεία από την παιδική ηλικία και τη μόρφωση τουΜ. Αλεξάνδρου. Ηπροετοιμασία της μεγάλης εκστρατείας. Να γνωρίσουνστοιχείααπότην παιδική ηλικία του Μ. Αλεξάνδρου, τη μόρφωσή του και τη δράση του στα πρώταχρόνια τηςβασιλείας του. Να εκτιμήσουν τις ενέργειες του Μ. Αλεξάνδρου για την προετοιμασία της εκστρατείας του. Η μεγάλη εκστρατεία. Η πορεία και τα σημαντικότερα πολεμικά γεγονότα(Γρανικός, Ισσός, Γαυγάμηλα) της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου. Να γνωρίσουντασημαντικότερα πολεμικά γεγονότα και την πορεία της στρατιάς του Μ. Αλεξάνδρου. Να εκτιμήσουν τους λόγους, στους οποίους οφείλονταιοινίκεςτων Ελλήνων. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ επιδιώξεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ,1 Το τέλος της εκστρατείας και η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού. Το τέλος της εκστρατείας. Το οργανωτικό έργο του Μ. Αλεξάνδρου. Τα σχέδια του, ο θάνατός του. Οι συνέπειες της εκστρατείας. Να γνωρίσουν το οργανωτικό έργο, τα σχέδιοκαιτοτέλοςτουΜ. Αλεξάνδρου. Να κατανοήσουν τους λόγους που ανάγκασαν το Μ.Αλέξανδρο να σταματήσει την εκστρατεία του. Να εκτιμήσουν τα μέτρα που πήρε ο Αλέξανδρος για την οργάνωση του μεγάλου κράτους του. Να νιώσουνυπερηφάνεια γιατη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων και την επικράτηση της ελληνικής γλώσσας σε όλον τον γνωστό τότε κόσμο. Να επισημάνουν τα αποτελέσματα της μεγάληςεκστρατείας καινα εκτιμήσουν τη σημασία τους για τον ελληνισμό καιτην ανθρωπότητα γενικότερα. V. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ (323-146 π.χ.) Α. ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Γνωρίζουν τα σημαντικότερα κράτη που διαμορφώθηκαν μετά το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου καιχαρακτηριστικάδημιουργήματακαι στοιχεία τηςκαθημερινής ζωής των Ελλήνων στην Τα κράτη των διαδόχων. Οι πόλεμοι μεταξύ των διαδόχων και η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου. Τα βασίλεια της Αιγύπτου, της Συρίας, της Περγάμου και της Μακεδονίας. Να γνωρίσουντακράτηπου διαμορφώθηκαν μετά τη διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου. Να αντιληφθούνχαρακτηριστικά στοιχεία της ακμής και παρακμής αυτών των κρατών. Να διακρίνουν ομοιότητες και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ επιδιώξεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ελληνιστική περιοχή. Κατανοούν τουςβασικούς λόγους και τα χαρακτηριστικά στοιχεία των συγκρούσεων, καθώς και τις συνέπειες πουείχαν γιατον ελληνικό κόσμοιοιαλλεπάλληλοιεμφύλιοι πόλεμοι αυτής της περιόδου. διαφορές στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική σύνθεση και την πολιτική οργάνωση μεταξύ των κρατών. Να εκτιμήσουν τις συνέπειες των αλλεπάλληλων συγκρούσεων μεταξύ των κρατών αυτών. Πύρρος,ο βασιλιάςτης Ηπείρου. Η Ήπειροςπριν απότον Πύρρο. 0 Πύρρος και η δράση του. Να γνωρίσουνχαρακτηριστικά στοιχεία του κράτους της Ηπείρου και τα σημαντικότερα γεγονότα από τη δράση του Πύρρου. Να κατανοήσουν τις συνέπειες των συγκρούσεων μεταξύ των ελληνικών πόλεων της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας. Να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα των πολέμων του Πύρρου. Τα άλλα κράτη στην Ελλάδα. Αιτωλική και Αχαϊκή συμπολιτείαΣπάρτη. Στοιχείατης οργάνωσης, της δύναμής τους και της δράσης του. Να γνωρίσουν χαρακτηριστικά στοιχεία από τη δράση των συμπολιτειών, οι οποίες δημιουργήθηκαν στην κεντρική και νότια Ελλάδα, και τις εξελίξεις που σημειώθηκαν στη Σπάρτη. Να συσχετίσουν τα χαρακτηριστικά των συμπολιτειών με εκείνα των συμμαχιών-ηγεμονιών προγενέστερων εποχών. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ Να συσχετίσουν τα χαρακτηριστικά των συμπολιτειών με εκείνα των συμμαχιών-ηγεμονιών, προγενέστερων εποχών. Να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα της συνέχισης των συγκρούσεων μεταξύ των ελληνικών κρατών της νότιας Ελλάδας. Η καθημερινή ζωή στα ελληνιστικά χρόνια. Στοιχεία από την οικονομική και κοινωνική κατάσταση κι από την καθημερινή ζωή των κατοίκων στις πόλεις του ελληνικού και του ευρύτερου ελληνιστικού κόσμου. Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία από. τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και από την καθημερινή ζωή των κατοίκων ελληνικών και ελληνιστικών πόλεων στις διάφορες περιοχές. Να διακρίνουν αλλαγές που έχουν σημειωθεί στη ζωή των ανθρώπων της εποχής αυτής. 0 ελληνιστικός πολιτισμός. Η επικράτηση της κοινής ελληνικής γλώσσας. Ποίηση, πεζός λόγος, θετικές επιστήμες, αρχιτεκτονική, πολεοδομία, πλαστική, ζωγραφική, ψηφιδωτά. Να γνωρίσουν χαρακτηριστικά στοιχεία από τις εξελίξεις που σημειώθηκαν στα γράμματα, τις επιστήμες και τις τέχνες στην ελληνιστική εποχή. Να γνωρίσουν τα νέα πολιτιστικά κέντρα (Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Πέργαμο) και αντιπροσωπευτικά έργα του πολιτισμού τους. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ επιδιώξεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ Να κατανοήσουν επιδράσεις που άσκησε και δέχτηκε ο ελληνικός πολιτισμός με την εξάπλωση του (ελληνιστικός πολιτισμός). Να διακρίνουν βασικές αλλαγές που σημειώθηκαν στα γράμματα, τις επιστήμες και τις τέχνες σ αυτήν την περίοδο. Β. ΡΩΜΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ Γνωρίζουν τασημαντικότερα γεγονότα,που συνδέονται με την ανάπτυξη τουρωμαϊκού καιτου καρχηδονιακού κράτους και την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους. Νέες δυνάμεις:Καρχηδόνα-Ρώμη. Στοιχεία από την ανάπτυξη του καρχηδονιακού καιτουρωμαϊκού κράτους. Η σύγκρουσή τους. Η επικράτηση της Ρώμης. Στοιχεία από την οργάνωση της και τον τρόποζωήςτων κατοίκων της. Να γνωρίσουν τα κυριότερα γεγονότα πουσυνδέονται μετην ανάπτυξη του καρχηδονιακούκαι ρωμαϊκού κράτους και τη μεταξύ τους σύγκρουση. Να γνωρίσουν χαρακτηριστικά στοιχεία της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης της Ρώμης και της καθημερινής ζωής των κατοίκων της. Να συσχετίσουν το πολίτευμα της Ρώμης με άλλα γνωστά πολιτεύματα. Οιπρώτες συγκρούσεις Ρωμαίων και Ελλήνων. Τα σημαντικότεραγεγονότα από τουςτρεις μακεδονικούς πολέμους καιτοναντιοχικό πόλεμο. ΗΜακεδονία, η Ήπειρος και η Θεσσαλία - Να γνωρίσουν τα σημαντικότερα γεγονότα που οδήγησαν στην κατάκτηση της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας από τους Ρωμαίους, στην παρακμή του κράτους των Σελευκιδών και τη δυναμική παρουσία των Ρωμαίων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ επιδιώξεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ γίνονταιρωμαϊκές επαρχίες. Δυναμική παρουσίατων Ρωμαίων στηνυπόλοιπη Ελλάδα. στη νότια Ελλάδα. Να κατανοήσουν πώς οι Ρωμαίοι κατόρθωσαν νααντιμετωπίσουν ταυτόχρονα καινικηφόραδύο σημαντικούς αντιπάλους,τους Καρχηδόνιους και τους Μακεδόνες. Να χαρακτηρίσουν τη στάση που τήρησανταδιάφοραελληνικά κράτη απέναντι στη Ρώμη. ΗΕλλάδα υποτάσσεται στους Ρωμαίους. Η αντίδρασηκατά τωνΡωμαίων. Η τελευταία προσπάθεια της Αχαϊκήςσυμπολιτείας εναντίον τωνΡωμαίων. Η Ελλάδα κάτω από το ρωμαϊκό ζυγό. Να γνωρίσουντιςτελευταίες αντιδράσεις των Ελλήνων εναντίον των Ρωμαίων και τα γεγονότα που οδήγησαν στο τέλος της ελευθερίας στην Ελλάδα. Να κατανοήσουν τους τρόπους, με τους οποίους οι Ρωμαίοι φρόντισαν να εξασφαλίσουντηνκυριαρχία τους στην Ελλάδα. Να εκτιμήσουν την κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα μετά την κατάκτησή της από τους Ρωμαίους. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Γνωρίζουν τοθέατρο ως χώρο εκπαίδευσηςκαι ψυχαγωγίας των Αρχαίων. Το θέατρο στην αρχαιότητα. Το θέατρο ωςμέσον αγωγής και ψυχαγωγίας. Να γνωρίσουντη σημασίατου θεάτρου γιατουςαρχαίους Έλληνες. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ επιδιώξεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ Γνωρίζουν τα στάδια εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας και γραφής. Να εκτιμήσουντηδιαχρονική σπουδαιότητα τουθεάτρου ως μέσου αγωγής και ψυχαγωγίας για τους Αρχαίους. Γλώσσα και γραφή. Η εξέλιξητηςελληνικής γλώσσας από την αρχαιότητα ως σήμερα. Να συνειδητοποιήσουνότι η γλώσσα υπέστη μεταβολές από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα. Να γνωρίσουν τα στάδια εξέλιξης της ελληνικής γραφής. Να εκτιμήσουντησπουδαιότητα της μελέτηςτηςδιαχρονίαςτης ελληνικής γλώσσας. ¦ Επίσκεψη σεαρχαιολογικό χώρο. Διδακτική αξιοποίησηεπίσκεψης σεαρχαιολογικό χώρο. Παράδειγμα επίσκεψηςστον αρχαιολογικό χώροτων Δελφών. Να γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο παίρνουμειστορικές πληροφορίες απόταίδιατα αρχαιολογικά καιιστορικάευρήματα ενός τόπου. Να κατανοήσουν τη σημασία του γεωγραφικού παράγονταστην εξέλιξη της ιστορικής ζωής. Να γίνουν ερευνητές της ιστορίας του τόπου τους. άρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 1996-1997. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 11, περίπτωση ε και το άρθρο 24 παράγραφος 2, περίπτωση γ του Ν. 1566/85.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137) το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992 (Α 154).
  • Την αριθμ. 3/1996 πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την αριθμ. 598/96 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία