ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/333

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-11-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-11-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-10-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίαςκαι τροποποίησητου Π.Δ. 184/95 (Α 96).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
 1. Η αυξομείωση των εφάπαξ χρηματικών παροχών που χορηγούνται από το Ταμείο Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) για την οποία απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Άρθρο 5 του Ν.Δ. 3736/57 (Α 168) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 32 παρ. 1 του Ν. 2166/93 (Α 137).
 2. Η αυξομείωση των εφάπαξ χρηματικών παροχών που χορηγούνται από το Ταμείο Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ) για την οποία απαιτείται Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Άρθρο 5 του Ν.Δ. 3737/57 (Α 168) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 32 παρ. 5 του Ν. 2166/93 (Α 137).
2.  
  Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η διαδικασία εκτύπωσης Διατιμημένων εντύπων ΝΑΤ. Αντίτιμο αυτών και τρόπος είσπραξής τους (Άρθρο 32 παρ. 10 του Ν. 2166/93 (Α 137).
Άρθρο 2 "Η παρ. 1 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 184/95 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
 1. Η αυξομείωση των εισφορών και τελών υπέρ του Ταμείου Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) για την οποία απαιτείται Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Άρθρο 18 παρ. 2 Ν.Δ. 3736/1957, όπως αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 2 του Ν.Δ. 423/1970 (Α 25) και 32 παρ. 2 του Ν. 2166/93 (Α 137).
 2. Η αυξομείωση των εισφορών και τελών υπέρ του Ταμείου Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ) για την οποία απαιτείται Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Άρθρο 18 παρ. 2 Ν.Δ. 3737/1957, όπως αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 2 του Ν.Δ. 354/1969 (Α 251), και 32 παρ. 6 του Ν. 2166/93 (Α 137).
 3. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3736 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3736 1957
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3737 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3737 1957
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/354 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/354 1969
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/423 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/423 1970
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία