ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/353

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-11-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-11-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-11-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διατήρηση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίων Δικαίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διατηρεί την εποπτεία των παρακάτω Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται στην αρμοδιότητά του: • Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) (Ν. 1268/1982, άρθρο 3, παρ. 1 ΦΕΚ 87/Α~/16.7.82) • Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) (Ν. 1404/1983, άρθρο 1, παρ. 1 ΦΕΚ 173/Α~/24.11.83) • Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (Ν. 741/1977, άρθρο 1 ΦΕΚ 314/Α~/1977) • Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Ν.Δ. της 2.7.1926, άρθρο 1, παρ. 2 και άρθρο 2, παρ. 1 ΦΕΚ 137/Α~/1927) • Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) (Ν.Δ. 4247/1962, άρθρο 1, παρ. 1 και 2 ΦΕΚ 155/Α~/1962) • Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) (Ν. 2009/1992, άρθρο 2, παρ. 1 και άρθρο 3 παρ. 1 ΦΕΚ 18/Α~/1992) • Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) (Α.Ν. 952/1937, άρθρο 1 ΦΕΚ 469/Α~/19.11.37) • Δημόσιες Βιβλιοθήκες (Α.Ν. 1362/1949, άρθρο 1, παρ. 3 και άρθρο 5, παρ. 1 ΦΕΚ 337/Α~/29.11.49) • Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ» (Α.Ν. 561/1941, άρθρο 1 ΦΕΚ 335/Α~/1941) • Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής (Α.Ν. 1835/1939, άρθρο 1 ΦΕΚ 294/Α~/21.7.1939) • Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Συντονισμού και Γνωματεύσεως (Α.Ν. 367/1945, άρθρο 6, παρ. 5 ΦΕΚ 113/Α~/7.6.1945) • Οργανισμός Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος (Β.Δ. της 29.3.1949, άρθρο 1 ΦΕΚ 79/Α~/29.3.49) • Ισραηλιτικές Κοινότητες (Α.Ν. 367/1945, άρθρο 6, παρ. 5 ΦΕΚ 143/Α~/1945) • Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγ/κής και Τεχνικής Εκπ/σης (ΣΕΛΕΤΕ) (Ν.Δ. 581/1970, άρθρο 1, παρ. 1 ΦΕΚ 139/Α~/24.6.70) • Ακαδημία Αθηνών (Ν. 4398/1929, άρθρο 4 ΦΕΚ 308/Α~/1929) • Βαρβάκειο Ίδρυμα (Ν.Δ. 2562/1953, άρθρο 1, παρ. 1 και Ν. 725/1977, άρθρο 1, παρ. 2 ΦΕΚ 300/Α~) • Φοιτητικές Λέσχες (Ν. 1404/1983, άρθρο 49, παρ. 1α ΦΕΚ 173/Α~/ 24.11.1983) • Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών (Ν. 1881/1951, άρθρο 1, παρ. 1 ΦΕΚ 210/Α~/30.7.51) • Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης (Ν.Δ. της 25.1.1936, άρθρο 2 ΦΕΚ 52/Α~/1936) • Ειδικό Ταμείο Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (Β.Δ. της 30 Μαΐου / 15 Ιουνίου 1945, άρθρο 1 ΦΕΚ 153/Α~/1945) • Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ν. 2327/1995, άρθρο 1, παρ. 1 ΦΕΚ 156/Α~/1995) • Εκκλησία της Ελλάδος (Ν. 590/1977, άρθρο 1 παρ. 4 ΦΕΚ 146/Α~/31.5.1977) • Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (Ν. 590/1977, άρθρο 1, παρ. 4 και άρθρο 11, παρ. 1 ΦΕΚ 146/Α~/1997) • Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης (Ν. 590/1977, άρθρο 1, παρ. 4 και άρθρο 11 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν. 4149/1961 ΦΕΚ 41/Α~/1961) • Ιερές Μητροπόλεις του Κράτους (Ν. 590/1977, άρθρο 1, παρ. 4 ΦΕΚ 146/Α~/1977) • Ενορίες με τους Ενοριακούς του Ιερούς Ναούς (Ν. 590/1977, άρθρο 1, παρ. 4 ΦΕΚ 146/Α~/1977) • Ιερές Μονές (Ν. 590/1977, άρθρο 1, παρ. 4 ΦΕΚ 146/Α~/1977) • Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ν. 590/1977, άρθρο 1, παρ. 4 ΦΕΚ 146/Α~/1977) • Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ν. 590/1977, άρθρο 1, παρ. 4 και άρθρο 41, παρ. 1 ΦΕΚ 146/Α~/1977) • Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου (Ν. 349/1976, άρθρο 1 ΦΕΚ 149/Α~/19.6.76) • Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας Νομού Ηρακλείου (Ν. 4149/1961, άρθρο 78 ΦΕΚ 41/Α~/16.3.61) • Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας Νομού Χανίων (Ν. 4149/1961, άρθρο 78 ΦΕΚ 41/Α~/16.3.61) • Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας Νομού Λασιθίου (Ν. 4149/1961, άρθρο 78 ΦΕΚ 41/Α~/16.3.61) • Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας Νομού Ρεθύμνης (Ν. 4149/1961, άρθρο 78 ΦΕΚ 41/Α~/16.3.61) • Πατριαχική Εξαρχία Πάτμου (Ν. 590/1977, άρθρο 1, παρ. 4 ΦΕΚ 146/Α~/31.5.77) • Ίδρυμα Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Β.Δ. της 17 Μαίου 1958, άρθρο 2 και 3 παρ. 1 ΦΕΚ 81/Α~/1958). Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του έκτου εδαφίου της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 τ.Α~).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 τ.Α~), όπως προστέθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α~) και το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α~).
  • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.1997 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 801/τ.Β~), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/23470/20.10.97 όμοιά της (ΦΕΚ 924/Β~).
  • Το γεγονός ότι η διατήρηση της εποπτείας όλων των Ν.Π.Δ.Δ. που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από το οικείο Υπουργείο επιβάλλεται από: α) τη σχεδιαζόμενη αναπτυξιακή πολιτική σε σχέση με τις κατευθύνσεις του ΥΠΕΠΘ σε θέματα εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, πληροφόρησης και εφαρμογής προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας. β) την ανάγκη προσαρμογής του εκπαιδευτικού συστήματος στον ραγδαίο ρυθμό ανάπτυξης της γνώσης, με συνέπειεα την επιβεβλημένη αναβάθμιση του ρόλου των εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. γ) τη λήψη των σχετικών αποφάσεων στα πλαίσια του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και την εξασφάλιση των απαιτούμενων κονδυλίων στον προϋπολογισμό, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη της μεταρρυθμιστικής εκπαιδευτικής πολιτικής στα πλαίσια του Συντάγματος και των Νόμων.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την αριθμ. 548/97 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1929/4398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/4398 1929
ΝΟΜΟΣ 1961/4149 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/4149 1961
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/741 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/741 1977
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2562 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2562 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1962/4247 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1962/4247 1962
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/952 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/952 1937
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/1835 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/1835 1939
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1941/561 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1941/561 1941
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/367 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/367 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1949/1362 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1949/1362 1949
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση και αντικατάσταση του Κανονισμού 215/2010 (ΦΕΚ 191/Α΄/2000) «περ? λειτουργίας, διοικήσεως και διαχειρίσεως του Πανελληνίου Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Σουμελά της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας». Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑ[...]" 2014/262.2014 2014
΄Εγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Συντονισμού και Γνωματεύσεως (Κ.Ι.Σ.). 2006/46 2006
Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Συντονισμού και Γνωματεύσεως (Κ.Ι.Σ.). 2014/143 2014
(1) Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων. 2017/67 2017