ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/91

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-05-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-05-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-05-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Γυναικείου Ησυχαστηρίου με την επωνυμία Ιερό Ησυχαστήριο ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στην περιοχή Βίγλα της Κοινότητας Γοματίου Χαλκιδικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και δια των ευχών του Μητροπολίτου Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου στην περιφέρεια της Κοινότητας Γοματίου Χαλκιδικής και στον ελαιώνα που βρίσκεται στην περιοχή Βίγλα ιδρύεται Γυναικείο Ιερό Ησυχαστήριο Ορθοδόξων γυναικών που επιθυμούν να μονάσουν, με την επωνυμία «Παναγία η Φοβερά Προστασία», που αποτελεί από τώρα και στο εξής Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος. Άρθρο 2 Κανονικά Δικαιώματα του Επιχωρίου Επισκόπου Το Ησυχαστήριο υπάγεται πνευματικά στον εκάστοτε Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, ο οποίος και ασκεί την ανώτατη πνευματική εποπτεία. Συγκεκριμένα: α) Μνημονεύεται σε όλες τις ιερές ακολουθίες, όπως ορίζει η τάξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. β) Δίνει την ευλογία του και εγκαθιστά την Ηγουμένη, που εκλέγει η Αδελφότητα. γ) Δίνει την ευλογία του για την κουρά των δοκίμων σε μικρόσχημες και μεγαλόσχημες μοναχές, καθώς και σε ρασοφόρες με τριχοκουρά. δ) Δίνει την ευλογία του στους προτεινόμενους προς διορισμό από τη Γεροντία εφημέριο και πνευματικό του Ησυχαστηρίου και ε) Ασκεί πειθαρχικό έλεγχο για παραπτώματα αδελφών, που επισύρουν επιτίμια υπαγόμενα στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων, μετά από εισήγηση της Γεροντίας του Ησυχαστηρίου. Άρθρο 3 Πνευματικός και Εφημέριος του Ησυχαστηρίου α) Ο Εφημέριος και ο Πνευματικός του Ησυχαστηρίου καμιά ανάμιξη δεν έχουν στα της Διοικήσεως του Ησυχαστηρίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου (γ) του παρόντος άρθρου. β) Ο ανωτέρω Εφημέριος και Πνευματικός είναι δυνατόν να παυθούν οποτεδήποτε με απόφαση της Γεροντίας, που γνωστοποιείται στο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου (γ) του παρόντος άρθρου. γ) Πρώτος πνευματικός του Ησυχαστηρίου ορίζεται ο Ιερομόναχος Χριστόδουλος Αγγελόγλου, ο οποίος είναι ο εμπνευστής και δημιουργός του όλου έργου δαπανών προς τούτο και εξ ιδίων του. Κατόπιν της ομόφωνης αποφάσεως όλων των ιδρυτικών μελών του Ησυχαστηρίου παράλληλα με την πνευματική καθοδήγηση της αδελφότητας θα συνεχίσει να κατευθύνει και τα της διοικήσεως και οικονομικής διαχειρίσεως του Ησυχαστηρίου και γενικά την όλη λειτουργία αυτού, μέχρι του θανάτου του. Ο εν λόγω ιερομόναχος θα δύναται να διαμένει σε μετόχι του Ησυχαστηρίου ή κτίσμα εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων αυτού, κατά τη βούλησή του, αλλά εντός της ευρύτερης περιοχής του Ησυχαστηρίου, όποτε εκείνος του επιθυμεί. Άρθρο 4 Σκοπός του Ησυχαστηρίου α) Σκοπός του Ησυχαστηρίου είναι η αφιέρωση των μελών της Αδελφότητας αυτού στο μοναχικό βίο κατά την παράδοση της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας και η επιμέλεια του εξαγνισμού των ψυχών δια της ταπεινώσεως και αγάπης. β) Η εκκλησιαστική και κοινωφελής διακονία του στην Εκκλησία και γενικότερα στην κοινωνία. Σημείωση: Η φιλοξενία πρέπει να μην έρχεται σε αντίθεση με τους θείους και ιερούς κανόνες. Άρθρο 5ο Κοινοβιακός θεσμός α) Η Μοναστική Αδελφότητα λειτουργεί σύμφωνα με το Κοινοβιακό Σύστημα των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους. Όλες οι αδελφές (μοναχές και δόκιμες) ζουν στο Ησυχαστήριο κοινοβιακά και διαιτούνται σε κοινή τράπεζα. Μόνον η αδελφή που εμποδίζεται από ασθένεια, μπορεί να απέχει με την άδεια της Ηγουμένης από την κοινή τράπεζα και σιτίζεται στο κελί της όσο χρόνο διαρκεί η ασθένειά της. Η άσκηση της αγάπης, της υπακοής, της ταπεινώσεως και της προθύμου εκτελέσεως των εσωτερικών και εξωτερικών εργασιών του Ησυχαστηρίου, ο απόλυτος σεβασμός προς την Ηγουμένη και τα λοιπά όργανα του Ησυχαστηρίου, η αποφυγή κάθε συναναστροφής και σχέσεως χωρίς την άδεια της Ηγουμένης με πρόσωπα εντός και εκτός του Ησυχαστηρίου, στους χώρους του οικήματος ή και στο κελί, η μη αποδοχή δώρων χωρίς την άδεια της Ηγουμένης, καθώς και κάθε άλλη μοναχική και χριστιανική αρετή, αποτελούν απαράβατο ηθικό διάγραμμα, που την τήρησή του εποπτεύει αυστηρά η Ηγουμένη. β) Μπορούν τα μέλη του Ησυχαστηρίου, κατόπιν εγγράφου αδείας της Γεροντίας, να ιδρύουν ή να μετέχουν σε νομικά πρόσωπα (σωματεία, συλλόγους, ιδρύματα) για πνευματικούς και μορφωτικούς σκοπούς, όπως π.χ. η ορθόδοξη οικοδομή και καλλιέργεια των μελών τους, η συγγραφή και έκδοση πνευματικών βιβλίων, η οργάνωση προσκυνηματικών επισκέψεων ή η γενικότερη ενίσχυση των προσκυνημάτων της Ορθοδοξίας μας, η συμπαράσταση στις ανάγκες της εξωτερικής ιεραποστολής κ.λπ. Τα νομικά αυτά πρόσωπα διατηρούν ιδιαίτερη υπόσταση (νομική, περιουσιακή, διαχειριστική), ανεξάρτητα από την υπόσταση του Ησυχαστηρίου, το οποίο θα δίνει μόνο πνευματικές κατευθύνσεις σ αυτά. Άρθρο 6 Δόκιμες Μετοχές α) Όποια επιθυμεί να έλθει στο Ησυχαστήριο ως δόκιμη, για να γίνει αργότερα μέλος του, πρέπει να είναι Ορθόδοξη Χριστιανή, να έχει τη νόμιμη ηλικία - την υπό του Συντάγματος προβλεπόμενη ως νόμιμη, ικανή για την άσκηση πάσης δικαιοπραξίας - να έχει καλή σχετικά σωματική υγεία και οπωσδήποτε να είναι ψυχικά και διανοητικά υγιής και να είναι άγαμος ή χήρα, λόγω θανάτου ή ένεκα λύσεως του γάμου εν ζωή, χωρίς παιδιά ή με παιδιά ενήλικα, αλλά κατόπιν κοινής συναινέσεως των συζύγων. Για να γίνει δεκτή δόκιμη μικρότερης ηλικίας από την καθορισμένη, αποφασίζει η Γεροντία αιτιολογημένα, μετά από πρόταση της Ηγουμένης. Η έγγραφη αίτηση της υποψήφιας, για να γίνει δεκτή ως δόκιμη, υποβάλλεται μετά την πάροδο έξι μηνών από την είσοδό της στο Ησυχαστήριο. Το χρονικό αυτό διάστημα απαιτείται για την παρακολούθηση του τρόπου ζωής και γενικά της όλης διαγωγής της μέσα στο Ησυχαστήριο, αλλά και για την παρακολούθηση, εκ μέρους της του τρόπου διαβιώσεως σε αυτό. Απαιτείται επίσης πριν την είσοδό της στο Ησυχαστήριο ικανός χρόνος επικοινωνίας με την Ηγουμένη, τις αδελφές και τον Πνευματικό του Ησυχαστηρίου. β) Η πρόσληψη και αποβολή των δοκίμων ανήκει στην αποκλειστική και ανεξέλεγκτη αρμοδιότητα και κρίση της Γεροντίας, με εισήγηση πάντοτε της Ηγουμένης. γ) Η δοκιμασία διαρκεί τουλάχιστον για μία τριετία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες προβλέπει ο Ε Κανόνας της πρωτοδευτέρας Συνόδου, ο χρόνος της δοκιμασίας είναι δυνατόν να περιοριστεί στους έξι (6) μήνες, υπό τον όρο η δόκιμη να είναι τουλάχιστον 21 χρόνων. Οι δόκιμες μοναχές στη διάρκεια της δοκιμασίας τους προσφέρουν στο Ησυχαστήριο εργασία, που καθορίζεται από την Ηγουμένη και τη Γεροντία. δ) Οι δόκιμες μοναχές, επειδή δεν είναι μέλη της Αδελφότητας του Ησυχαστηρίου, δεν παρευρίσκονται στις συνάξεις της και αν με την άδεια της Γεροντίας παρευρεθούν, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η δόκιμη γίνεται μέλος της αδελφότητας μόνο με τη μοναχή κουρά ή με ρασοευχή με τριχοκουρά. Άρθρο 7 Τακτικά μέλη αδελφότητας Τακτικό μέλος της αδελφότητας θεωρείται κάθε αδελφή από την ημέρα της κουράς ή ρασοφορίας με τριχοκουρά. Στη σειρά των αδελφών προηγείται, όποια έχει τα πρεσβεία της κουράς. Οι αδελφές που εγκαταβιούν στο Ησυχαστήριο, ασκούν διάφορα διακονήματα, τα οποία κατανέμει σ αυτές ή Γεροντία μετά από εισήγηση της Ηγουμένης ανάλογα με την ηλικία τους, τις ικανότητές τους, κ.λπ. Δεδομένου ότι το Ησυχαστήριο έχει Κοινοβιακό χαρακτήρα, απαγορεύεται απολύτως η κατασκευή και πώληση από τις αδελφές εργοχείρου οποιασδήποτε φύσεως για προσωπική, οικονομική ή άλλη ωφέλεια. Κάθε ποσό, που εισπράττεται από οποιαδήποτε αδελφή, κατατίθεται υποχρεωτικά στο κοινό ταμείο του Ησυχαστηρίου για τις ανάγκες του συνόλου των αδελφών, γιατί σύμφωνα με τις αρχές των μοναστηριακών αδελφοτήτων της Ανατολικής του Χριστού Εκκλησίας οι αδελφές στερούνται του δικαιώματος να έχουν προσωπική περιουσία. Απαγορεύεται τελείως η απομάκρυνση από το Ησυχαστήριο οποιασδήποτε μοναχής χωρίς την έγγραφη άδεια της Ηγουμένης, εάν πρόκειται για απουσία έως δέκα (10) ημερών και της Γεροντίας, εάν πρόκειται για απουσία μεγαλύτερου χρόνου. Οι άδειες χορηγούνται μόνο για λόγους ασθενείας ή για εξαιρετικά σοβαρή εργασία των αδελφών. Εάν μία αδελφή αποχωρήσει με τη θέλησή της από το Ησυχαστήριο ή απομακρυνθεί από αυτό λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, δεν γίνεται δεκτή εκ νέου σ αυτό, παρά μόνον ύστερα από ειλικρινή μετάνοια και εφόσον αυτό το εγκρίνει η πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών της Αδελφότητας του Ησυχαστηρίου δια μυστικής ψηφοφορίας. Η δόκιμη, η οποία αποχωρεί ή απομακρύνεται από το Ησυχαστήριο, δικαιούται να πάρει την περιουσία, την οποία αφιέρωσε σ αυτό. Στην αδελφή, μετά την κουρά ή ρασοφορία με τριχοκουρά, που αποχωρεί με τη θέλησή της ή αποβάλλεται από το Κοινόβιο λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, η Γεροντία οφείλει να επιτρέψει να λάβει μαζί της όλα τα είδη προσωπικής χρήσεως (βιβλία, ιερές εικόνες, ενδύματα, σκεπάσματα, κ.λπ.). Η ολοκληρωτική ή μερική επιστροφή περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάστηκαν από αυτήν στο Ησυχαστήριο ή η καταβολή οποιασδήποτε αποζημιώσεως γι αυτό, επαφίεται στο διακριτική ευχέρεια της αδελφότητας, διότι η απερχόμενη δεν έχει κανένα δικαίωμα σ αυτά, εφόσον ήδη αποτελούν περιουσία του Ησυχαστηρίου. Άρθρο 8 Διοίκηση του Ησυχαστηρίου Το Ησυχαστήριο διοικείται από την Ηγουμένη μαζί με τη Γεροντία. Στην Ηγουμένη μόνο ανήκει η πνευματική εποπτεία αυτού. Η Αδελφότητα σε σύναξη αποτελεί το Ανώτατο Διοικητικό Όργανο του Ησυχαστηρίου. Άρθρο 9ο Εκλογή Ηγουμένης Η εκλογή της Ηγουμένης γίνεται από όλα τα τακτικά μέλη της αδελφότητας του Ησυχαστηρίου, σύμφωνα με την ακόλουθη ειδικότερη διαδικασία: α) Μέσα σε μία βδομάδα από το θάνατο ή την παραίτηση ή την παύση της Ηγουμένης, η Τοποτηρήτρια, δηλαδή η αδελφή της Γεροντίας που έχει τα πρεσβεία κουράς, η οποία αναπληρώνει την Ηγουμένη κατά το διάστημα που μεσολαβεί, συγκαλεί τη Γεροντία, η οποία μετά από Θεία Λειτουργία συσκέπτεται και ορίζει ημέρα Συνάξεως των μελών της Αδελφότητας για την εκλογή Ηγουμένης. Η ημέρα, που θα οριστεί, δεν πρέπει να ξεπερνά το εικοσαήμερο από τη σύγκληση της Γεροντίας και ανακοινώνεται στην Αδελφότητα τουλάχιστον πριν από επτά (7) ακέραιες ημέρες, με τοιχοκόλληση έξω από την πύλη του Ναού και έξω από την πόρτα της τράπεζας, με επιστολή δε συστημένη στις αδελφές που τυχόν διαμένουν εκτός του Ησυχαστηρίου. β) Η εκλογή γίνεται μετά τη Θεία Λειτουργία, μέσα στο Ναό παρισταμένου και του πενυματικού πατρός με μυστική ψηφοφορία ενώπιον της Γεροντίας, η οποία αποτελεί την εφορευτική επιτροπή υπό την προεδρία της Τοποτηρητρίας. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχει Γεροντία, την εφορευτική επιτροπή αποτελούν τα τρία προηγούμενα ως προς την τάξη της αδελφότητας υπό την προεδρία του πρώτου απ αυτά, το οποίο ασκεί αυτοδικαίως καθήκοντα Τοποτηρητρίας. Η επιτροπή αυτή, επειδή δεν υπάρχει Γεροντία, φροντίζει και για σύγκληση της Αδελφότητας, σύμφωνα με την παράγραφο (α) αυτού του άρθρου. γ) Πριν από την έναρξη της εκλογής πρέπει να διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία συνισταμένης εις την παρουσία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν υπάρχει απαρτία η εκλογή αναβάλλεται για την ίδια ώρα της επόμενης ημέρας. Επιτρέπεται αναβολή κατά τον ίδιο τρόπο για μία ακόμη ημέρα, οπότε προχωρεί η εκλογή με οποιαδήποτε απαρτία της Συνάξεως. δ) Κάθε ψηφοφόρος καλείται από την Τοποτηρήτρια κατά την ιεραρχική σειρά που αρχίζει από τις νεότερες και δίδεται σ αυτήν ένα μικρό λευκό χαρτί που σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Ησυχαστηρίου τη στιγμή που της παραδίδεται. Η ψηφοφόρος απομακρύνεται σε μία γωνία του Ναού και αναγράφει στο ψηφοδέλτιο μυστικά και ιδιόχειρα, ανεπηρέαστα και χωρίς προσωποληψία το όνομα της αδελφής που κρίνει κατάλληλη για το αξίωμα της Ηγουμένης. Σε περίπτωση που στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται περισσότερα του ενός ονόματα, θεωρείται έγκυρο το πρώτο κατά σειρά αναγραφόμενο όνομα. Μετά την αναγραφή του ονόματος στο ψηφοδέλτιο, η ψηφοφόρος το τυλίγει καλά σαν κλήρο και το ρίχνει στο σφραγισμένο ψηφοδόχο κιβώτιο. Κατόπιν υπογράφει στον ονομαστικό κατάλογο των ψηφοφόρων αδελφών, τον οποίο τηρεί η Τοποτηρήτρια με τη Γραμματέα του Ησυχαστηρίου. Σε περίπτωση αγράμματης μοναχής καλεί αυτή την Πρόεδρο και δύο μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ιδιαιτέρως, υποδεικνύει και αναγράφουν το όνομα της εκλογής της και ρίχνει η ίδια το ψηφοδέλτιο μέσα στο κιβώτιο. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή αποσφραγίζει το ψηφοδόχο κιβώτιο ενώπιον των μελών της Αδελφότητας, βγάζει και μονογράφει κάθε ψηφοδέλτιο και καταχωρεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο βιβλίο πρακτικών του Ησυχαστηρίου. Στη συνέχεια στο ίδιο πρακτικό καταχωρείται αριθμητικά ο αριθμός των ψήφων που έλαβε η πλειοψηφήσασα αδελφή (50% συν 1 του αριθμού των ψηφισάντων μελών της Αδελφότητας). Αυτή θεωρείται η εκλεγείσα Ηγουμένη. Εάν κάποιο από τα μέλη της Αδελφότητας αρνηθεί να υπογράψει, γίνεται σχετική αναφορά της αρνήσεως του στο Πρακτικό, το οποίο καθίσταται έγκυρο με την υπογραφή του από τα υπόλοιπα μέλη. Όσες τυχόν αρνούνται να υπογράψουν και διαπιστωθεί από την προβαλλόμενη δικαιολογία τους ότι αποβλέπουν στο να εμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του Ησυχαστηρίου, υπόκεινται σε πειθαρχικά μέτρα. Αντίγραφο αυτού του Πρακτικού με τη φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής αναρτάται στην πύλη του Ιερού Ναού επί οκτώ (8) ημέρες μετά την εκλογή. ε) Εάν καμιά δεν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Αδελφότητας επαναλαμβάνεται την ίδια ώρα ψηφοφορία κατά τον ίδιο τρόπο. Εάν και πάλι καμία δεν λάβει την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία γίνεται τρίτη ψηφοφορία την επόμενη μέρα, μεταξύ των τότε παρουσών ανεξαρτήτως αριθμού, οπότε εκλέγεται η πλειοψηφήσασα σχετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται την ίδια ώρα η ψηφοφορία. Εάν και πάλι υπάρξει ισοψηφία, εκλέγεται η κληρωθείσα. στ) Μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο από την εκλογή, η Γεροντία υποβάλλει έγγραφο στον οικείο Επίσκοπο, με το οποίο αναγγέλλεται η εκλογή της νέας Ηγουμένης και ζητούνται οι ευλογίες του. Ο Επίσκοπος εντός μηνός το βραδύτερο γνωστοποιεί την υπ αυτού ευλογία της εκλεγείσης Ηγουμένης για την ανάληψη των καθηκόντων της. Η παράλειψη ή καθυστέρηση αυτής της γνωστοποιήσεως ουδόλως κλονίζει το κύρος της εκλογής. Η εκλεγείσα αναλαμβάνει τα καθήκοντά της άμα τη εκπνοή του ως άνω μηνός. ζ) Τις ενστάσεις που τυχόν θα υποβληθούν κατά του κύρους της εκλογής τις εξετάζει χωρίς αναβολή μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή τους η Αδελφότητα που συγκαλείται για το σκοπό αυτό από τη Γεροντία. Εάν η εκλογή ακυρωθεί με απόφαση της πλειοψηφίας των μελών της Αδελφότητας, γίνεται νέα εκλογή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έκδοση της αποφάσεως. Συγχρόνως με την υποβολή της ενστάσεως και μέχρι την εξέτασή της, η Ηγουμένη απέχει από την άσκηση των καθηκόντων της και αναπληρώνεται από την Τοποτηρήτρια. Ενστάσεις κατά του κύρους της εκλογής υποβάλλονται μόνο από τα μέλη της Αδελφότητας και αποκλειστικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την εκλογή. η) Αυτονόητο είναι ότι καμιά αδελφή δεν επιτρέπεται να θέτει υποψηφιότητα Ηγουμένης ή να επιδιώκει την εκλογή της. Όλες οι Αδελφές είναι υποψήφιες και μπορούν να ψηφισθούν για το αξίωμα της Ηγουμένης. Η εκλογή της Ηγουμένης πρέπει να προέρχεται από την πρωτοβουλία και ελεύθερη κρίση των αδελφών. Άρθρο 10ο Καθήκοντα Ηγουμένης Η Ηγουμένη είναι πνευματική μητέρα της Αδελφότητας και ασκεί κάθε πνευματική εξουσία σε όλες τις αδελφές που είναι μέλη του Ησυχαστηρίου. Μεριμνά άγρυπνα για την πνευματική προκοπή τους, παρακολουθεί τον τρόπο ζωής κάθε αδελφής, παρακινεί, καθοδηγεί, συμβουλεύει, επιπλήττει και γενικά λαμβάνει κάθε μέτρο που συντελεί στην κατά Χριστόν μόρφωση των αδελφών. Άρθρο 11 Αναπλήρωση Ηγουμένης Η Ηγουμένη προΐσταται της Γεροντίας και της Επιτροπής καθώς και της Συνάξεως της Αδελφότητας. Σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνεται από μέλος της Γεροντίας που ορίζεται απ αυτήν (την Ηγουμένη). Όσες φορές η Ηγουμένη λόγω εξαιρετικού σοβαρού κωλύματος που προέρχεται από παρατεταμένη σοβαρή ασθένεια ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά της και δεν έχει ορίσει η ίδια Αναπληρώτρια, την αναπληρώνει ως Τοποτηρήτρια αυτοδικαίως για κάθε περίπτωση η αδελφή της Γεροντίας που έχει τα πρεσβεία. Και εάν αυτή εμποδίζεται εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου. Η Ηγουμένη δεν μπορεί να προΐσταται στις Συνάξεις της Γεροντίας και της Αδελφότητας, όταν είναι υπό κατηγορίαν, την αναπληρώνει η Αναπληρώτρια, οπότε προεδρεύει και αυτή, προεδρεύει η επόμενη κ.λπ. Εάν εμποδίζονται όλα τα μέλη της Γεροντίας, προεδρεύει η πρώτη στην Αδελφότητα κατά την τάξη αδελφή και εάν εμποδίζεται και αυτή, η επομένη κ.λπ. Άρθρο 12 Διάρκεια και παύση Ηγουμένης Η Ηγουμένη είναι ισόβια, εκτός εάν αποδειχθεί ανεπαρκής σωματικά ή πνευματικά, για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ή εκτραπεί σοβαρά και εάν μετά από δύο έγγραφες παρατηρήσεις της Γεροντίας και μία της Συνάξεως της Αδελφότητας (η οποία συγκαλείται για το σκοπό αυτό από τη Γεροντία) δεν διορθωθεί, αλλά συνεχίσει να εκτρέπεται, τότε παύεται με απόφαση των τριών τετάρτων (3/4) των τακτικών μελών της Συνάξεως της Αδελφότητας. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου από τη Γεροντία. Στη συνέχεια η Γεροντία προβαίνει σε προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη της Ηγουμένης, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος. Σοβαρά παραπτώματα είναι: α) Η αίρεση, β) βαριά ηθικά ή κανονικά παραπτώματα, γ) αδιαφορία για την καλή λειτουργία του Ησυχαστηρίου, δ) συστηματική και εκούσια παραβίαση του Οργανισμού, δ) οικονομικές ατασθαλίες. Επίσης λόγο παύσεως συνιστά η βαριά και ανίατη αρρώστια της Ηγουμένης, που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση των καθηκόντων της. Σε περίπτωση πειθαρχικών παραπτωμάτων με μικρότερη βαρύτητα που δεν επισύρουν την ποινή της παύσεως, μπορεί να επιβληθεί στην Ηγουμένη, με απόφαση της πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών της Αδελφότητας, ποινή αργίας από τα καθήκοντά της μέχρι έξι (6) μήνες. Στη διάρκεια της αργίας αναπληρώνεται σε κάθε περίπτωση από την Τοποτηρήτρια. Η εγκατάσταση της νέας Ηγουμένης γίνεται από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από το τυπικό. Άρθρο 13 Γεροντία α) Η Γεροντία αποτελείται από την Ηγουμένη και δύο (2) μέλη ή (3) τρία μέλη, εφόσον ο αριθμός των μελών της Αδελφότητος που εγκαταβιούν μόνιμα μέσα στο Ησυχαστήριο δεν είναι μεγαλύτερος από εικοσιπέντε (25) και αυξάνεται κατά ένα (1) μέλος, εφόσον ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος. β) Όσα περιλαμβάνονται στο άρθρο 12 του παρόντος σχετικά με τη παύση της Ηγουμένης ή την αργία αυτής, εφαρμόζονται κατ αναλογία και για τα μέλη της Γεροντίας. Τις δύο γραπτές συστάσεις στο μέλος της Γεροντίας, που είναι αναγκαίες πριν την επιβολή της ποινής της παύσεως, τις κάνει η Ηγουμένη. Ένα μέλος της Γεροντίας που παραιτήθηκε ή παύθηκε μπορεί να εκλεγεί εκ νέου, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι, που οδήγησαν στην παραίτηση ή την παύση του. Άρθρο 14 Αντικατάσταση και αναπλήρωση μελών Γεροντίας Τα μέλη της Γεροντίας είναι ισόβια, με τη δυνατότητα να αντικαθίστανται, εφόσον το ζητήσουν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου των μελών της Αδελφότητας και συγκατατεθεί σ αυτό η Ηγουμένη. Μέλος της Γεροντίας που έγινε σωματικά ή πνευματικά ανίκανο, για να ασκήσει τα καθήκοντά του ή εκτράπηκε σοβαρά και μετά από τρεις έγγραφες παρατηρήσεις - από τις οποίες οι δύο πρώτες από τη Γεροντία, η δε τρίτη από την Αδελφότητα (η οποία συγκαλείται για το σκοπό αυτό από τη Γεροντία) - δεν σωφρονίστηκε, παύεται με απόφαση της Αδελφότητας, η οποία συνέρχεται με την πρόσκληση της Γεροντίας και αντικαθίσταται με άλλο. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα που θα εμφανιστεί το κενό, από όλα τα τακτικά μέλη της Αδελφότητας μεταξύ υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα ήθους, μορφώσεως και διοικητικής ικανότητος, προτείνονται δε ανά δύο για κάθε κενή θέση από τη Γεροντία μετά από εισήγηση της Ηγουμένης. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτή που έχει αρχαιότητα κουράς αναδεικνύεται μέλος της Γεροντίας και η εκλογή της γνωστοποιείται στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. Άρθρο 15 Καθήκοντα της Γεροντίας α) Η Γεροντία, με πρόεδρο την Ηγουμένη, ασκεί τη Διοίκηση του Ησυχαστηρίου σε όλους τους τομείς εκτός του πνευματικού. Διαχειρίζεται την περιουσία του, αποδέχεται ή αποποιείται δωρεές ή κληρονομιές, συνάπτει δάνεια, προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις, αποφασίζει για κάθε δαπάνη που υπερβαίνει το ποσό που διαχειρίζεται η Επιτροπή, που αναφέρεται στο άρθρο 16 του παρόντος Οργανισμού και γενικά αποφασίζει κυριαρχικά για κάθε υπόθεση και για κάθε θέμα του Ησυχαστηρίου, εκτός από τα ζητήματα εκείνα, που ρητά με τον Οργανισμό αυτό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Αδελφότητας. Τις συμβάσεις τις υπογράφει η Ηγουμένη με εξουσιοδότηση της Γεροντίας και αν αυτή κωλύεται, τις υπογράφει οποιοδήποτε μέλος της Γεροντίας που θα ορίσει η Γεροντία. Έλλειψη εξουσιοδοτήσεως έχει ως συνέπεια την ακυρότητα της συμβάσεως, που υπέγραψε και αποτελεί για την Ηγουμένη ή το μέλος της Γεροντίας, που υπέγραψε πειθαρχικό παράπτωμα. β) Η Γεροντία μπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί οποτεδήποτε την Αδελφότητα του Ησυχαστηρίου και να ζητεί συμβουλευτικά τη γνώμη της για οποιοδήποτε ζήτημα. Η σύγκληση της Αδελφότητας είναι υποχρεωτική για τη Γεροντία, εφόσον τούτο το ζητούν το 50% συν ένα μέλος της Αδελφότητας, με έγγραφο στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η σύγκλιση. Αν Η Γεροντία δεν συγκαλέσει την Αδελφότητα μέσα σ ένα μήνα από την ημέρα υποβολής του εγγράφου, αυτή συνέρχεται αυτοδικαίως με τη φροντίδα όσων ζητούν τη σύγκλησή της και κυρίως της πρώτης απ αυτές ως προς την τάξη. γ) Η Γεροντία αποφασίζει μετά από πρόταση της Ηγουμένης για τις κουρές των δοκίμων του Ησυχαστηρίου σε μικρόσχημες ή μεγαλόσχημες μοναχές και για ρασοφορίες, για τις οποίες αναφέρεται εγγράφως στον οικείο Επίσκοπο, ο οποίος μέσα σ ένα μήνα δίνει την ευλογία του. Χωρίς την απόφαση της Γεροντίας αποκλείεται η κουρά ή η ρασοφορία με τριχοκουρά οποιασδήποτε δόκιμης μοναχής. δ) Η Γεροντία σε συνεργασία με τα ιδρυτικά μέλη του Ησυχαστηρίου ερμηνεύει αυθεντικά τις διατάξεις του καταστατικού, όπου αναφέρονται στην εσωτερική λειτουργία του Ησυχαστηρίου. Δικαιούται να τις συμπληρώσει με ειδικό κανονισμό και μελετά για την πιστή εφαρμογή τους. ε) Η Γεροντία ορίζει, μετά από εισήγηση της Ηγουμένης, το διακόνημα κάθε αδελφής. Εκλέγει τη Γραμματέα του Ησυχαστηρίου. Επίσης εκλέγει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, οπωσδήποτε από τα μέλη της και την ταμία του Ησυχαστηρίου, της οποίας η επανεκλογή επιτρέπεται απεριόριστα. στ) Η Γραμματέας είναι μόνιμη, μπορεί όμως να αντικατασταθεί από τη Γεροντία λόγω ασθενείας ανεπαρκείας ή αταξίας. Παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις της Γεροντίας και αν ακόμη δεν είναι μέλος της, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωμα ψήφου. ζ) Η Γεροντία αποφασίζει για την παραμονή, για οποιοδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε ιδιότητα, στο Ησυχαστήριο κάθε μοναχής που ανήκει σε άλλο μοναστικό ίδρυμα για χρόνο περισσότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες. Για συντομότερη παραμονή αρκεί η συγκατάθεση της Ηγουμένης. η) Η Γεροντία, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε με πρόταση των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του Ησυχαστηρίου, αποφασίζει για τη μεταβολή των μη θεμελιωδών διατάξεων του παρόντος Οργανισμού και εισηγείται τα δέοντα στην Αδελφότητα, που είναι η μόνη αρμόδια για τα περαιτέρω. θ) Η Γεροντία συνεδριάζει προσκαλουμένη από την Ηγουμένη, ή όταν το ζητήσουν τα μέλη της. Απαρτία υπάρχει όταν παρίστανται τα δύο από τα μέλη της όταν αυτή είναι τριμελής (Ηγουμένη και δύο μέλη) ή τα τρία όταν είναι τετραμελής ή πενταμελής. Σε περίπτωση που η Γεροντία πρόκειται να αποφασίσει για προσωπική υπόθεση ενός μέλους της ή και της ίδιας της Προέδρου της, τότε αυτή για την οποία θα ληφθεί η απόφαση, δεν συμμετέχει στη συνεδρία τουλάχιστον κατά το μέρος που αναφέρεται στην υπόθεσή της, οπότε την αντικαθιστά αναπληρώτρια σαν να απουσιάζει. Οι αποφάσεις της Γεροντίας λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος της Ηγουμένης ή, εάν αυτή απουσιάζει, εκείνης που προεδρεύει. Όλα τα μέλη οφείλουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης να συμπεριφέρονται μεταξύ τους και προς την Ηγουμένη με απόλυτο σεβασμό. Όσες τυχόν διαφωνούν για οποιοδήποτε ζήτημα, πρέπει σε σεμνότητα να διατυπώνουν τη γνώμη τους, εκθέτοντάς της με σαφήνεια και πραότητα και δίχως να επιμένουν. Η τυχόν διαφωνία τους θα πρέπει ονομαστικά να καταχωρείται στο πρακτικό. Άρθρο 16 Επιτροπή Η Ηγουμένη μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε έτους ορίζει δύο από τα μέλη της Γεροντίας, από τα οποία το ένα κατά προτίμηση η Ταμίας, τα οποία, μαζί με αυτή ως πρόεδρο αποτελούν την εκτελεστική επιτροπή του Ησυχαστηρίου. Η επιτροπή αυτή εκτελεί όλες τις αποφάσεις της Γεροντίας και αποφασίζει για την επίλυση κάθε επείγοντος ζητήματος του Ησυχαστηρίου. Επίσης αποφασίζει για κάθε δαπάνη που δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών. Για τις δαπάνες πέρα από το αναφερόμενο ποσό, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γεροντία, στην οποία απευθύνεται η επιτροπή. Άρθρο 17ο Απαρτία Αδελφότητας Η σύναξη της Αδελφότητας συγκαλείται από την Ηγουμένη, όσες φορές παρουσιαστεί ανάγκη ή όταν ζητηθεί, με απόφαση της Γεροντίας και βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τα δύο τρία (2/3) του συνόλου των τακτικών μελών του Ησυχαστηρίου. Άρθρο 18ο Περιουσία. Πόροι του Ησυχαστηρίου και διαχείρισή τους α) Περιουσία του Ησυχαστηρίου είναι: 1.Η κτηματική περιουσία που αποκτήθηκε νομότυπα από αγορά ή από χαριστική αιτία, καθώς και από παραχώρηση κρατικής υπηρεσίας. 2.Η τυχόν περιουσία αδελφών, η οποία μετά την κουρά τους περιέρχεται στο Ησυχαστήριο. Αν κάποια επιθυμεί πριν από την κουρά να αποξενωθεί από την περιουσία της και με άλλο τρόπο, αυτό είναι απόλυτο δικαίωμά της. Αν κάποια γίνει κάτοχος περιουσίας από δωρεά ή κληρονομιά μετά την κουρά της αυτόματα περιέρχεται στην κατοχή του Ησυχαστηρίου. Κανένα απολύτως μέλος της Αδελφότητας δεν δικαιούται να έχει προσωπική περιουσία. Το Ησυχαστήριο δεν ευθύνεται για χρέη των μοναχών, εφόσον αυτά προήλθαν από ενέργειες που έγιναν χωρίς την έγγραφη άδεια της Γεροντίας. 1)Πόροι του Ησυχαστηρίου είναι: 1.Τα εισοδήματα από τα εργόχειρα των αδελφών και δοκίμων, αφού απαγορεύεται η εργασία για προσωπικό λογαριασμό. 2.Οι εισφορές εφάπαξ ή περιοδικές των αδελφών που εισέρχονται στο Ησυχαστήριο για εγκαταβίωση, σε χρήμα ή σε είδος. 3.Δωρεές, εισφορές, κληρονομίες, κληροδοσίες κινητών ή ακινήτων κ.λπ. από τρίτους. 4.Όσα προσφέρονται στο ναό του Ησυχαστηρίου. 5.Έσοδα από εκμετάλλευση της τυχόν περιουσίας του Ησυχαστηρίου ή προερχόμενα από εκδόσεις εντύπων. 6.Κάθε άλλο έσοδο από χρηστή και νόμιμη πηγή. 1)Από τους πόρους του το Ησυχαστήριο μπορεί να δαπανά, με απόφαση της Γεροντίας, τόσο για έργα αγαθοεργίας, βοήθεια πτωχών κ.λπ. όσο και για την πνευματική τροφοδοσία των πιστών (π.χ. δωρεάν διανομή εντύπων κ.λπ.). 2)Χωρίς απόφαση της Αδελφότητας, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, κανένα απολύτως ποσό από οποιαδήποτε πηγή κι αν προέρχεται, δεν μπορεί να διατεθεί για σκοπό που δεν έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς ή τις ανάγκες τοου Ησυχαστηρίου, ή δεν προβλέπεται από τον παρόντα Οργανισμό. 3)Όλη η περιουσία του Ησυχαστηρίου, αυτή που υφίσταται σήμερα και αυτή η οποία θα αποκτηθεί στο μέλλον με οποιονδήποτε τρόπο, καθίσταται με τον παρόντα Οργανισμό αναπαλλοτρίωτος για πάντα και δεν μπορεί να εκποιηθεί, υποθηκευτεί, ενεχυριαστεί ή οπωσδήποτε να μειωθεί δια παροχής σε τρίτους οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων, επ ουδενί λόγο και για καμία αιτία, εκτός από τις συμβάσεις εκποιήσεως ακινήτων, εάν είναι συμφέρουσες και επωφελείς για το Ησυχαστήριο, με εξαίρεση τα αποτελούντα το κτιριακό συγκρότημα του Ησυχαστηρίου, το οποίο δια του παρόντος καθίσταται αναπαλλοτρίωτο για πάντα. Τα ανωτέρω είναι κοινή και αμετάκλητος απόφαση των ιδρυτικών μελών. 4)Το Ίδρυμα ως προς το διαχειριστικό του μέρος είναι ανεξάρτητο, αδέσμευτο και αυτοτελές. Εκτός από τα όργανα του Ησυχαστηρίου τα οποία προβλέπονται από τον παρόντα Οργανισμό, δηλαδή την Ηγουμένη, τη Γεροντία, την Επιτροπή, την Αδελφότητα και τα λοιπά αρμόδια όργανα, κανείς δεν μπορεί να αναμειγνύεται ή να παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στα οικονομικά του Ησυχαστηρίου και γενικά στη διαχείρισή του, χωρίς βέβαια να θίγονται οι δικαιοδοσίες του οικείου Επισκόπου και ιδιαίτερα οι προβλεπόμενες από το άρθρο 39 παράγραφος 1 εδάφιο στ του υπ αριθμόν 39/1972 κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «περί των εν Ελλάδι Ορθοδόξων Ιερών Μονών και Ησυχαστηρίων», με την επιφύλαξη της παραγράφου (γ) του άρθρου 3 του παρόντος Οργανισμού, εκτός από την οικεία Οικονομική Εφορία, στην οποία ανήκει. Αυτό αποτελεί ρητή και άκαμπτη βούληση των πνευματικών θέσεων του Ησυχαστηρίου. 5)Για την ανάληψη ή κατάθεση χρημάτων εις ή από Τράπεζες, Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή πάσης φύσεως Οργανισμό απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας της Γεροντίας και εξουσιοδότηση δια πρακτικού αυτής σε κάποιο από τα μέλη του Ησυχαστηρίου ή και σε τρίτο πρόσωπο ρητά κατονομαζόμενο, για να αποσύρει ή να καταθέσει ορισμένο ποσό επ ονόματι του Ησυχαστηρίου. Άρθρο 19 Καθήκοντα αδελφότητας Η αδελφότητα συγκαλείται για τους λόγους και κατά τον τρόπο, που ορίζει ο παρών Οργανισμός. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των μελών, που παρίστανται στη σύναξη και ψηφίζουν, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες ο παρών Οργανισμός προβλέπει αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Εάν και πάλι προκύψει ισοψηφία, τότε υπερισχύει η ψήφος της Ηγουμένης. Η Αδελφότητα ασκεί τα δικαιώματα τα οποία ρητώς απονέμονται σ αυτήν από τον παρόντα Οργανισμό. Επίσης αποφασίζει για την ερμηνεία τυχόν ασαφών διατάξεων του Οργανισμού, καθώς και για κάθε ειδική περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον Οργανισμό με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνόλου των μελών της. Άρθρο 20 Εκπροσώπηση του Ησυχαστηρίου Το Ησυχαστήριο εκπροσωπείται σε κάθε δικαστήριο και σε κάθε Αρχή, εκκλησιαστική, διοικητική και οποιασδήποτε άλλης φύσεως, καθώς και σε κάθε Οργανισμό, από την Ηγουμένη. Για κάθε ειδική υπόθεση ή κατηγορία υποθέσεων μπορεί, μετά από απόφαση της Γεροντίας, να εκπροσωπήσει το Ησυχαστήριο και οποιοδήποτε άλλο μέλος του, κατά προτίμηση της Γεροντίας ή και δικηγόρος, οριζόμενος δια αποφάσεως της Γεροντίας. Τους καταλλήλους για τη διαχείριση και υπεράσπιση οποιασδήποτε υποθέσεως δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους ορίζει κάθε φορά η Ηγουμένη κατόπιν αποφάσεως της Γεροντίας. Άρθρο 21 Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου Την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στις αδελφές του Ησυχαστηρίου έχει η Ηγουμένη, η Γεροντία και η Αδελφότητα σε Σύναξη. Για τυχόν παραπτώματα και πειθαρχικές παραβάσεις, που διαπράττονται από αδελφές του Ησυχαστηρίου, επιβάλλονται ο αυτές τα εξής επιτίμια, ανάλογα με το βάρος των παραπτωμάτων κα την ιδιότητα της υπαιτίου: α. Κατ ιδίαν νουθεσία. β. Επίπληξη ενώπιον της Γεροντίας. γ. Επίπληξη ενώπιον της Αδελφότητας. δ. Κομποσκοίνι. ε. Απομάκρυνση από την κοινή τράπεζα για ένα μήνα. στ. Απομάκρυνση από την κοινή τράπεζα για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα. ζ. Παύση από το διακόνημα και ανάθεση άλλου κατωτέρου. η. Υποβιβασμός στην ιεραραρχική σειρά, προσωρινός ή μόνιμος. θ. Προσωρινός μέχρι έξι μήνες αποβολή από τη Ησυχαστήριο της υπαίτιας αδελφής και αποστολή της σε άλλο μοναστικό Καθίδρυμα ή σε κάποιο Μετόχι της Μονής. ι. Οριστική αποβολή από το Ησυχαστήριο. Από τα ανωτέρω επιτίμια, τα υπό τα στοιχεία α, β, γ, δ, ε και στ επιβάλλονται από την Ηγουμένη. Τα υπό στοιχεία ζ και η επιβάλλονται από τη Γεροντία με κοινή κατά πλειοψηφία απόφαση και τέλος τα υπό στοιχεία θ και ι από την Αδελφότητα κατά πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Η επιβολή από την Αδελφότητα των επιτιμίων των περιπτώσεων θ και ι αναγγέλλεται με την αιτιολογία τους στον οικείο Επίσκοπο. Πριν από την επιβολή οιουδήποτε επιτιμίου από τα αρμόδια όργανα του Ησυχαστηρίου, πρέπει να ακουσθεί η υπαίτια αδελφή, η οποία μπορεί να υποβάλει και γραπτή αιτιολογία, για να ληφθεί απαραιτήτως υπόψη κατά την επιβολή του επιτιμίου. Η Αδελφότητα συγκαλείται για το σκοπό αυτό σε έκτακτη Σύναξη από την Ηγουμένη ή από τη Γεροντία, βρίσκεται δε σε απαρτία, όταν οι παρούσες αδελφές είναι περισσότερες από τις απούσες και η απόφαση λαμβάνεται παρουσία της υπαίτιας αδελφής, η οποία συμμετέχει στη Σύνταξη της Αδελφότητας που έχει συγκληθεί για τη υπόθεσή της και υπερασπίζει τον εαυτό της, υποχρεωτικά όμως απέχει από την ψηφοφορία. Αν η εν λόγω αδελφή απουσιάσει αδικαιολόγητα, η Σύναξη της Αδελφότητας αναβάλλεται και ορίζεται νέα. Εάν πάλι απουσιάσει και η απουσία της δεν οφείλεται σε ασθένεια ή άλλους σοβαρούς λόγους, κανονίζεται ερήμην. Οι κανονισμένες με το υπό στοιχείο θ επιτίμιο στερούνται, όσο χρόνο διαρκεί το επιτίμιό τους, το δικαίωμα να παρίστανται και να ψηφίζουν στις Συνάξεις της Αδελφότητας και δε λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας. Επίσης δε λαμβάνονται υπόψη και δε συνυπολογίζονται στο συνολικό αριθμό των μελών της Αδελφότητας στις περιπτώσεις που για τη λήψη αποφάσεως απαιτείται πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών της Αδελφότητας. Η επιβολή του από στοιχείο ι επιτιμίου έχει ως συνέπεια την αυτόματη διαγραφή του μέλους από την Αδελφότητα του Ησυχαστηρίου. Όσα ορίζονται στο σχετικό άρθρο του Οργανισμού, τόσο για τα είδη προσωπικής χρήσεως, όσο και για τα προσωπικά είδη της αδελφής που αποχωρεί, ισχύουν απόλυτα και για την αδελφή, που αποβάλλεται από το Ησυχαστήριο μ αυτό τον τρόπο. Εάν κάποια αδελφή θεωρήσει τον εαυτό της αδικούμενο από την Ηγουμένη, δικαιούται να απευθυνθεί και να υποβάλει τα παράπονά της στην Επιτροπή, η οποία εξετάζει το βάσιμο αυτών και παίρνει τα ανάλογα μέτρα. Εάν κάποια αδελφή υποβάλλει κακόβουλα και εν γνώσει της ψευδή παράπονα και αβάσιμες αιτιάσεις κατά της Ηγουμένης, η Επιτροπή παραπέμπει την υπαίτια στη Γεροντία για την επιβολή της ανάλογης πειθαρχικής ποινής. Άρθρο 22 Επισκέπτες - προσκυνητές Οι επισκέπτες και οι προσκυνητές πρέπει να προσέρχονται στο Ησυχαστήριο μόνο στις επιτρεπόμενες ώρες. Να έχουν ευπρεπή ενδυμασία και να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα, σεμνότητα και ευλάβεια, όπως αρμόζει σε τόπους ιερούς. Κανείς δεν μπορεί να διανυκτερεύσει στο Ησυχαστήριο χωρίς την άδεια της Ηγουμένης. Δεν επιτρέπεται η φιλοξενία και διανυκτέρευση των επισκεπτών στην πτέρυγα που διαβιούν οι αδελφές. Φιλοξενούμενες για πολύ χρόνο στο Ησυχαστήριο με ευλογία οφείλουν να προσφέρουν κάποια διακονία, σ αυτό που θα τους υποδείξει η Ηγουμένη. Στο Ησυχαστήριο τελούνται όλα τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας εκτός από τα μυστήρια της Βαπτίσεως και του Γάμου. Άρθρο 23 Μετόχια α. Το Ησυχαστήριο μπορεί μετά από πρόταση της Γεροντίας και απόφαση της Αδελφότητας, να ιδρύσει Μετόχια στην ίδια μεν εκκλησιαστική περιφέρεια, μετά από συγκατάθεση του οικείου Επισκόπου, σε άλλη δε περιφέρεια μετά από συγκατάθεση του εκεί Επισκόπου. β. Οικήματα που βρίσκονται σε οποιαδήποτε περιοχή και δεν ιδρύονται από το Ησυχαστήριο με την ανωτέρω διαδικασία, αλλά περιέρχονται σ αυτό με δωρεά ή διαθήκη ή με άλλο τρόπο, γίνονται και αυτά με τη νόμιμη διαδικασία Μετόχια του Ησυχαστηρίου. γ) Σε περίπτωση που κάποιο Μετόχι, το οποίο βρίσκεται στην ίδια ή σε άλλη περιοχή, κριθεί ότι έχει ευνοϊκότερες συνθήκες από το κυρίως Ησυχαστήριο, ή έδρα του Ησυχαστηρίου μπορεί να μεταφερθεί σ αυτό και εκείνο που ήταν προηγουμένως Ησυχαστήριο να μετατραπεί σε Μετόχι, με την προϋπόθεση ότι θα συγκατατεθούν σ αυτό τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου των μελών των Αδελφότητας. δ. Ό,τι ισχύει σύμφωνα με τον παρόντα Οργανισμό για το Ησυχαστήριο ισχύει απαράλλακτα και για τα Μετόχιά του. Ησυχαστήριο και Μετόχια απαρτίζουν ένα αδιαίρετο σύνολο και έχουν απολύτως ενιαία νομική υπόσταση. Τόσο από νομικής, όσο και από εκκλησιαστικής (Ιεροκανονικής) πλευράς, τα Μετόχια θεωρούνται έδαφος του κυρίως Ησυχαστηρίου. Άρθρο 24ο Το Ησυχαστήριο πανηγυρίζει μία φορά το χρόνο, την Τρίτη της Διακαινησίμου, εορτή της «Παναγίας της Φοβεράς Προστασίας». Άρθρο 25ο Βιβλία Ησυχαστηρίου Η Γραμματέας του Ησυχαστηρίου τηρεί τα εξής βιβλία: α. Μοναχολόγιο. β. Δοκιμολόγιο. γ. Βιβλίο πρακτικών Αδελφότητας. δ. Βιβλίο πρακτικών συνάξεως Γεροντίας. ε. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. στ. Κτηματολόγιο, δηλαδή βιβλία ακίνητης περιουσίας και ζ. Βιβλίο κινητής περιουσίας του Ησυχαστηρίου όπου καταχωρείται κάθε αντικείμενο που έχει μεγάλη αξία κατά την κρίση της Γεροντίας. η. Βίβλος φιλοξενουμένων. Η Ταμίας του Ησυχαστηρίου τηρεί το βιβλίο εσόδων -εξόδων και το βιβλίο απαιτήσεως και υποχρεώσεων του Ησυχαστηρίου. Η Ηγουμένη και η Ταμίας κρατούν τα κλειδιά του Χρηματοκιβωτίου, η κάθε μία ένα διαφορετικό και οι εισπράξεις γίνονται με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν την υπογραφή της Ηγουμένης και της Ταμία. Οι αποδείξεις των εισπράξεων και των δαπανών πάσης φύσεως επιτρέπεται να καταστραφούν πριν από την πάροδο πενταετίας. Άρθρο 26ο Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Ησυχαστηρίου Η Γεροντία υπογράφει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων του λήγοντος έτους, που συντάσσει η Ηγουμένη με την Ταμία και τον υποβάλλει στην Αδελφότητα για τελική έγκριση. Άρθρο 27ο Σφραγίδα του Ησυχαστηρίου Το Ησυχαστήριο φέρει σφραγίδα κυκλική που έχει στο μέσον την Εικόνα της Παναγίας της Φοβεράς Προστασίας από αυτή κυκλικά τις λέξεις: «Ιερό Γυναικείο Ησυχαστήριο Παναγία η Φοβερά Προστασία». Άρθρο 28ο Υπογραφή εγγράφων Τα έγγραφα του Ησυχαστηρίου υπογράφει η Ηγουμένη θέτοντας κάτω από την υπογραφή της τη φράση «και αι συν εμοί εν Χριστώ Αδελφαί». Άρθρο 29ο Μεταβολή Οργανισμού Ο παρών Οργανισμός μπορεί να μεταβληθεί μόνο ως προς τις μη θεμελιώδεις διατάξεις και μόνο με τη συναίνεση των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνόλου των μελών της Αδελφότητας. Οι θεμελιώδεις διατάξεις του και ιδιαίτερα αυτές που αναφέρονται στο σκοπό του Ησυχαστηρίου - ουδέποτε και για κανένα λόγο δεν επιτρέπεται να μεταβληθούν, αλλά παραμένουν εσαεί, Θεμελιώδεις διατάξεις είναι αυτές που αναφέρονται στο σκοπό του Ησυχαστηρίου, στο σύστημα διοικήσεως, στον τρόπο οικονομικής διαχειρίσεως και στον τρόπο και τα όργανα ελέγχου των οικονομικών του. Άρθρο 30ο Διάλυση του Ησυχαστηρίου α. Το Ησυχαστήριο θεωρείται ότι υφίσταται κι αν ακόμη απομένει σ αυτό μία μόνον αδελφή (μοναχή, δόκιμη ή υποψήφια). Στην περίπτωση αυτή η αδελφή υποκαθιστά όλα τα όργανα του Ησυχαστηρίου δηλαδή Ηγουμένη, Γεροντία, Αδελφότητα. Αν δεν απομείνει καμία αδελφή στο Ησυχαστήριο και περάσει μία πενταετία, χωρίς να βρεθεί κάποιο πρόσωπο, που να επιθυμεί να εγκαταβιώσει σ αυτό, τότε όλη η περιουσία του Ησυχαστηρίου που υφίσταται κατά το χρόνο αυτό, κινητή και ακίνητη περιέρχεται κατά ρητή βούληση της Αδελφότητας στο σωματείο ή στο σύλλογο που υφίσταται ή θα ιδρυθούν κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (β) του άρθρου 5 του παρόντος Οργανισμού, για να χρησιμοποιηθεί για πνευματικό πάντα σκοπό. β. Αν για οποιαδήποτε άλλη αιτία διαλυθεί το Ησυχαστήριο, η περιουσία του περιέρχεται όπου έχει ορίσει η Αδελφότητα, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο ή, αν δεν υπάρχει τέτοια απόφαση, όπου θα αποφασίσουν, όσοι θα αποτελούν την Αδελφότητα κατά το χρόνο της διάλυσής του. Εκκαθαριστές της περιουσίας θα είναι όσοι θα διοικούν τότε την αδελφότητα σύμφωνα με τον παρόντα Οργανισμό. Αν τέλος δεν υπάρξει καμιά απόφαση της αδελφότητας παλιότερη ή πρόσφατη, για την τύχη της περιουσίας του Ησυχαστηρίου, τότε αυτή περιέρχεται στην οικεία μητρόπολη, η οποία είναι υποχρεωμένη να μεριμνήσει να ευρεθούν πρόσωπα σε ευνοϊκό χρόνο που θα επιθυμούν να εγκατασταθούν στο διαλυμένο Ησυχαστήριο και να συνεχίσουν τη λειτουργία του. Σε περίπτωση αδυναμίας ανασυστάσεως και επαναλειτουργίας του Ησυχαστηρίου, η περιερχόμενη στην Εκκλησία περιουσία μπορεί να διατεθεί για την εκπλήρωση άλλου πνευματικού φιλανθρωπικού σκοπού, κατά την κρίση του οικείου Επισκόπου. Άρθρο 31ο Μεταβατική διάταξη Με ομόφωνη γνώμη των ιδρυτριών αδελφών και καθ υπόδειξιν του πνευματικού του Ησυχαστηρίου, ως προσωρινή Ηγουμένη ορίζεται η Φωτεινή Καζαντζή. Ως μέλη της Γεροντίας ορίζονται οι Αφροδίτη Ντόγου και Αγλαΐα Μπατζή. Όλες οι ανωτέρω θα ασκούν τα εν λόγω καθήκοντά τους και εάν εν τω μεταξύ δεν έχουν καρεί μοναχές. Δεν δύνανται δε να παυθούν παρά μόνον αν ασθενήσουν σοβαρά και καταστούν ανίκανες σωματικά και πνευματικά για την άσκηση των καθηκόντων τους ή υποπέσουν σε εξαιρετικά σοβαρό παράπτωμα, για το οποίο αποφασίζει αμετάκλητα η Αδελφότητα η οποία συγκαλείται νόμιμα από τη Γεροντία. Εντός μηνός από της συμπληρώσεως τριετίας από τη δημοσίευση του παρόντος Οργανισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η πιο πάνω προσωρινή Ηγουμένη υποχρεούται να διεξάγει εκλογές σύμφωνα με τα άρθρα του παρόντος Οργανισμού περί εκλογής Ηγουμένης. Στις εκλογές αυτές συμμετέχουν όλες οι εγκαταστημένες στο Ησυχαστήριο κατά την ημέρα της εκλογής αδελφές. Όπου προκύπτει κάποιο θέμα και δεν έχει οριστεί διαφορετικά η ψηφοφορία γίνεται προφορικά. Κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στον παρόντα Οργανισμό, ρυθμίζεται βάσει των Ιερών Κανόνων κατά τη μοναστική παράδοση, κατόπιν αποφάσεως της Γεροντίας. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Αθήνα, 29 Απριλίου 1997 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΑΡΣΕΝΗΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (4) Πράξη 31 της 8.5.1997 Αύξηση θέσεων στα Πολιτικά Γραφεία των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Μακεδονίας - Θράκης, Αιγαίου και Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας, Χ. Πάχτα και Ανάπτυξης, Α. Διαμαντοπούλου. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 5 του Ν. 1558/ 1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 τ.Α’). β. τις αριθμ. ΔΥ1α/οικ. 26342/26.11.1996, 118137/ 9.10.1996, 2186/27.11.1996, ΓΥΑ/4499/29.11.1996, 2481 εξ/14.1.1997, 40518/29.11.1996, 571/1997 εισηγήσεις των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Μακεδονίας - Θράκης, Αιγαίου και Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εθνικής Οικονομίας και της Υφυπουργού Ανάπτυξης Άννας Διαμαντοπούλου, αντίστοιχα. γ. Τα αριθμ. ΔΥ1α/οικ. 7381/7.4.1997, 39094/ 8.4.1997, 1612/9.4.1997, ΔΔΟ/Φ.101.23/ 2799/ 8.4.1997, 3156 εξ/ 10.4.1997, 11223/ ΔΙΟ 4512/ 4.4.1997 και 1305/ 8.4.1997 έγγραφα των Υπουργείων Υγείας και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Μακεδονίας - Θράκης, Αιγαίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχετικά με τον τρόπο κάλυψης της σχετικής δαπάνης. δ. Τα αριθμ. 2023382/9.4.1997, 2023350/1884/0020/9.4.1997, 2024011(α)/10.4.1997, 2026212/1997, 2025031/2210/20/23.4.1997, 2022544/8.4.1997 και 2023818 οικ./10.4.1997 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους - Διοικητικός Τομέας Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού - Δ/νση 20η Προϋπολογισμού - Τμήμα Α, από τα οποία προκύπτει ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από την αύξηση των θέσεων στα Πολιτικά Γραφεία των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Μακεδονίας - Θράκης, Αιγαίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας Χρήστου Πάχτα και Ανάπτυξης Άννας Διαμαντοπούλου, μπορεί να καλυφθεί από τις πιστώσεις των Προϋπολογισμών των οικείων Υπουργείων, αποφασίζει: Αυξάνει τις θέσεις στα Πολιτικά Γραφεία των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Μακεδονίας - Θράκης, Αιγαίου και Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας Χρήστου Πάχτα και Ανάπτυξης Άννας Διαμαντοπούλου, για κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών, ως εξής: α. Κατά μία (1) τις θέσεις των Μετακλητών Διοικητικών Υπαλλήλων και κατά μία (1) τις θέσεις των Υπαλλήλων με απόσπαση, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. β. κατά μία (1) τις θέσεις των Ειδικών Συμβούλων - Ειδικών Συνεργατών και κατά δύο (2) τις θέσεις των μετακλητών Διοικητικών Υπαλλήλων, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης. γ. Κατά μία (1) τις θέσεις των Ειδικών Συμβούλων - Ειδικών Συνεργατών και κατά μία (1) τις θέσεις των Μετακλητών Διοικητικών Υπαλλήλων, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης. δ. Κατά μία (1) τις θέσεις των Μετακλητών Διοικητικών Υπαλλήλων και κατά δύο (2) τις θέσεις των Υπαλλήλων με απόσπαση, στο Πολιτικό Γραφείο της Υπουργού Αιγαίου. ε. Κατά μία (1) τις θέσεις των Ειδικών Συμβούλων- Ειδικών Συνεργατών στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. στ. Κατά μία (1) τις θέσεις των Ειδικών Συμβούλων - Ειδικών Συνεργατών και κατά μία (1) τις θέσεις των Μετακλητών Διοικητικών Υπαλλήλων, στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας Χρήστου Πάχτα. ζ. Κατά μία (1) τις θέσεις των Ειδικών Συμβούλων - Ειδικών Συνεργατών στο Πολιτικό Γραφείο της Υφυπουργού Ανάπτυξης Άννας Διαμαντοπούλου. Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 39 παράγραφος 10 του Ν. 590/1977 «Περί του καταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ 146/77 τ.Α). β) Των άρθρων 108 και επομένων του Αστικού Κώδικα.
  • Την αριθμ. 2954/31.10.1996 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Αγγελικής Ανδρικοπούλου -Μποζαγλυκίδου που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στη οδό Δωδεκανήσου αριθμ. 10Β με την οποία ιδρύεται Γυνακείο Ιερό Ησυχαστήριο με την επωνυμία «Παναγιά η Φοβερά Προστασία» στην περιοχή Βίγλα της Κοινότητας Γοματίου Χαλκιδικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου.
  • Το αριθμ. 1017/2.11.96 έγγραφο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου.
  • Το αριθμ. 3373/1454/17.12.96 έγγραφο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία ενέκρινε την ίδρυση του Ιερού Ησυχαστηρίου κατά την ΙΑ συνεδρία αυτής της 140ης Συνοδικής Περιόδου. Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία