ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/109

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-05-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-05-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-04-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετατροπή της Ανδρώας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Βλασίας Καλαβρύτων της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, σε Γυναικεία Κοινοβιακή.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Μετατρέπεται η Ανδρώα Κοινοβιακή Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Βλασίας Καλαβρύτων της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, σε Γυναικεία Κοινοβιακή. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 3 του Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α­ 146).
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (Α­ 137), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α­ 154), όπως αντικατεστάθη από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α­ 38).
  • Την υπ’ αριθμ. 144/17.7.97 σύμφωνη γνώμη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.
  • Την έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, που δόθηκε στη συνεδρίαση της Α­/9.10.1997 της 141ης Συνοδικής Περιόδου.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ.
  • Την 75/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία