ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/15

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-02-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-02-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-02-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναστολή εφαρμογής κυρώσεων κατά Σέρβων Βοσνίας που διατηρήθηκαν βάσει απόφασης 1022(1995) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Αίρεται η εφαρμογή του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 157/1996 (ΦΕΚ Α’ 117/14.6.1996). Στον Υπουργό των Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, και στον ως άνω Υπουργό, όπως και στους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας-Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, όπως αυτός κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/19845 (ΦΕΚ Α’ 242).
  • Τον Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 (ΦΕΚ Α’ 139) «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α’ 88/28.5.1993).
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992.
  • Το Προεδρικό Διάταγμα 157/1996 (ΦΕΚ 117/14.6.96) περί εφαρμογής της αποφάσεως 1022 (1995) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
  • Την απόφαση του Υπουργού των Εξωτερικών από 4.4.96 (ΦΕΚ Α’ 68/23.4.1996).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθ. 605/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας-Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών,