ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/153

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-06-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-06-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-05-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Κοινοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «ΔΕΛΗΧΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΕΛΗΧΑ» της Κοινότητας Δαμασίου του Νομού Λάρισας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση"
1.  
  Συνιστάται στην Κοινότητα Δαμασίου του Νομού Λάρισας Κοινοτικό Ίδρυμα με την επωνυμία «ΔΕΛΗΧΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΕΛΗΧΑ»
Άρθρο 2 "Σκοπός Σκοποί του Ιδρύματος είναι:"
1.  
  - Η λειτουργία υποτυπώδους Παιδικού Σταθμού - Η λειτουργία κέντρου - αίθουσας ως Στέκι Γερόντων. - Η λειτουργία βιβλιοθήκης, πνευματικού κέντρου αναγνωστηρίου, αίθουσας διαλέξεων, ομιλιών, θεατρικών παραστάσεων, κινηματογραφικών προβολών, πινακοθήκης και γενικώτερα η ανάπτυξη πνευματικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων στο Δαμάσι. - Η δημιουργία τοπικού ιστορικού αρχείου και λαογραφικού μουσείου. - Η χορήγηση υποτροφιών σε επιτυχόντες σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εφ όσον κρίνονται άποροι κατοικοδημότες. - Η ενίσχυση αναξιοπαθούντων δημοτών. Το Ίδρυμα αυτό αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα της Κοινότητας που αναλαμβάνει, κατευθύνει και οργανώνει την λειτουργία του υποτυπώδους Παιδικού Σταθμού, του Στεκιού Γερόντων, της βιβλιοθήκης, τις μορφωτικές λαογραφικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε επετείους και σε κάθε περίπτωση που αποφασίζονται από το Κοινοτικό Συμβούλιο ή από όργανο διοίκησης αυτού. - Για την επιτυχία των σκοπών συνεργάζεται με άλλους φορείς (παρεμφερή σωματεία, οργανώσεις), προσκαλεί προσωπικότητες του πνευματικού, επιστημονικού και καλλιτεχνικού χώρου καθώς ανάλογα συγκροτήματα.
Άρθρο 3
1.  
  Πόροι του Ιδρύματος - Οι πόροι του Ιδρύματος είναι: α. Ετήσια επιχορήγηση από την Κοινότητα. β. Τυχόν επιχορήγηση ή κάθε άλλη παροχή του Κράτους, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, οικονομικές ενισχύσεις πολιτών, οργανισμών, σωματείων. γ. Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών που παρέχει το Ίδρυμα. δ. Πρόσοδοι από δική του περιουσία.
Άρθρο 4
1.  
  Όργανα Διοίκησης -Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους: Τον Πρόεδρο της Κοινότητας Δαμασίου, ως Πρόεδρο του Ιδρύματος. Έναν εκ των δωρητών Αντωνίου ή Ευαγγελίας Δεληχά ως αντιπρόεδρο του Ιδρύματος και σε περίπτωση θανάτου των, τη θέση Αντιπροέδρου καταλαμβάνει ένας εκ των πλησιέστερων συγγενών του Αντωνίου Παν. Δεληχά, που κατά προτίμηση φέρει το επίθετο Δεληχάς, είτε δημότης της Κοινότητας είτε μή. Δύο κοινοτικούς συμβούλους που ορίζονται με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου και τρεις πολίτες δημότες της Κοινότητας που ορίζονται με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου. - Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον γραμματέα αυτού. - Η θητεία του Δ.Σ. ακολουθεί τη θητεία του Κοινοτικού Συμβουλίου. -Οι λεπτομέρειες της διοίκησης και διαχείρισης του Ιδρύματος ρυθμίζονται με κανονισμό που ψηφίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. - Το Ίδρυμα εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή από τον Πρόεδρό του και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρό του Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 190 του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ Α 231).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/ 1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137/1985), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/ 1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
 • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ44.1/21566/10.10.1996 (ΦΕΚ 932/Β/10.10.1996) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» και την αριθ. 1107147/1239/0006Α74.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922 Β).
 • Την 30/97 απόφαση του κοινοτικού Συμβουλίου Δαμασίου του Νομού Λάρισας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Δαμασίου ύψους 5.000.000 δρχ. για το τρέχον οικονομικό έτος και για την οποία έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό της Κοινότητας στον κωδικό Κ.Α. 05/161.9α. Για τα επόμενα τέσσερα έτη η πίστωση που θα εγγραφεί στον ανωτέρω κωδικό είναι 7.000.000 δρχ. για το έτος 1998, 9.000.000 δρχ. για το έτος 1999, 11.000.000 δρχ. για το έτος 2.000 και 13.000.000 δρχ. για το έτος 2001.
 • Την αριθμ. 172/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΔΙΔΚ/Φ44.1/21566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΔΙΔΚ_Φ44_1_21566 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία