ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/170

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-06-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-06-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-05-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της Ιεράς Μητροπόλεως Κασσανδρείας της Κοινότητας Μεσημερίου θεσσαλονίκης σε Ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος της Ιεράς Μητροπόλεως Κασσανδρείας της ίδιας Κοινότητος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο Άρθρο1
1.  
    Μετονομάζεται η Ενορία του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της Ιεράς Μητροπόλεως Κασσανδρείας της Κοινότητας Μεσημεριού θεσσαλονίκης σε Ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος της Ιεράς Μητροπόλεως Κασσανδρείας της ίδιας Κοινότητος. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 του Ν. 590/77 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α 146) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρ. 2 και 3 του 8/79 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α 1/ 1980).
  • Το αρθρ. 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α 137), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/ 1997 (Α 38).
  • Την υπ αριθ. 278/13.1.98 σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κασσανδρείας.
  • Την αρ. 47/97 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μεσημερίου Θεσσαλονίκης.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ..
  • Την 214/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία