ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/204

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-07-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-07-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-06-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Καθιέρωση ειδικότητας - έτη εκπαίδευσης"
1.  
  Καθιερώνεται η ιατρική ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας, η οποία περιλαμβάνει τη διάγνωση, τη φαρμακευτική ή γενικότερα συντηρητική θεραπεία (χημιοθεραπεία ), την υποστήριξη και το συντονισμό της συνολικής αγωγής των αρρώστων με κακοήθεις νεοπλασίες από την αρχή της διάγνωσης μέχρι της τελικής φάσης
2.  
  Για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας απαιτείται άσκηση έξι (6) ετών, ως εξής: - 3 έτη στην Παθολογία από τα οποία 6 μήνες άσκησης στην Αιματολογία - 3 έτη στην Παθολογική Ογκολογία
Άρθρο 2 "Αντικείμενο ειδικότητας"
1.  
  Γενικό αντικείμενο Στο τέλος της μετεκπαίδευσής του στην Παθολογική Ογκολογία, ο Παθολόγος - Ογκολόγος πρέπει να είναι ικανός:
 1. Να αντιμετωπίζει διαγνωστικά αρρώστους με κακοήθεις νεοπλασίες
 2. Να παρεμβαίνει θεραπευτικά και υποστηρικτικά με φαρμακευτική αγωγή
 3. Να συντονίζει τις διαγνωστικές και θεραπευτικές προσπάθειες, συνεργαζόμενος με άλλες (κλινικές και εργαστηριακές) ειδικότητες
 4. Να γνωρίζει, ενημερώνει και καθοδηγεί τον ασθενή και το περιβάλλον του για τις δυνατότητες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
 5. Να είναι σε θέση να σχεδιάζει και να φέρει σε πέρας κλινικά και κλινικοεργαστηριακά ερευνητικά προγράμματα
 6. Να υποστηρίζει τον ασθενή στην τελική του φάση
2.  
  Ενδιάμεσα αντικείμενα Στο τέλος της μετεκπαίδευσής του στην Παθολογική Ογκολογία, ο Παθολόγος - Ογκολόγος πρέπει να είναι ικανός:
 1. Να παίρνει λεπτομερές και ολοκληρωμένο ιστορικό
 2. Με τη σωστή αξιολόγηση των κλινικών και εργαστηριακών πληροφοριών, να μπορεί να συνθέσει τη διαγνωστική εικόνα της νεοπλασματικής νόσου
 3. Να προγραμματίζει και να εκτελεί το θεραπευτικό πρόγραμμα χημιοθεραπείας ή και άλλων συντηρητικών θεραπειών, όπως επίσης να συντονίζει τις θεραπευτικές προσπάθειες όταν αυτές περιλαμβάνουν και τη συνδρομή άλλων ειδικοτήτων
 4. Να μπορεί να καθορίσει την έκταση της νόσου (σταδιοποίηση), σύμφωνα με οδηγίες της ΠΟΥ και άλλων διεθνώς αποδεκτών Συστημάτων Σταδιοποίησης.
 5. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ερμηνεύει σωστά, σε συνεργασία με τις εργαστηριακές ειδικότητες, τα ευρήματα διαφόρων απεικονιστικών μεθόδων, των ιστολογικών και κυτταρολογικών παρασκευασμάτων και των βιοχημικών, μικροβιολογικών ή ραδιοϊσοτοπικών εξετάσεων.
 6. Να εκτελεί διαγνωστικές και θεραπευτικές μικροεπεμβάσεις
 7. Να καθοδηγεί τον ασθενή και το περιβάλλον του, σχετικά με τις δυνατότητες φυσικής και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
 8. Να χορηγεί ανακουφιστική αγωγή κατά τα τελικά στάδια του καρκίνου,
 9. Να αξιοποιεί επωφελώς τις γνώσεις της επιδημιολογίας για την πρόληψη ή την μείωση της επίπτωσης του καρκίνου
 10. Να εκπαιδεύεται και να κατέχει σύγχρονες απόψεις βιολογίας καρκίνου (Μοριακή Βιολογία, Ανοσολογία Καρκίνου, Γενετική κ.λ.π.).
Άρθρο 3 "Γνωστικό αντικείμενο α) Βασικές γνώσεις βιολογίας του καρκίνου."
1.  
  Επιδημιολογικές μελέτες νεοπλασματικών νόσων
2.  
  Κυτταρική κινητική
3.  
  Καρκινογένεση
 1. Βασικές γνώσεις Παθολογικής Ανατομικής Νεοπλασμάτων
 2. Βασικές γνώσεις Κυτταρολογίας
 3. Βασικές γνώσεις κλασσικών και προηγμένων απεικονιστικών μεθόδων
 4. Βασικές γνώσεις Ακτινοθεραπείας
 5. Βασικές γνώσεις Χειρουργικής Ογκολογίας
 6. Λεπτομερειακή και σε βάθος γνώση της θεραπευτικής των επί μέρους νεοπλασιών
 7. Γνώση χρήσης φαρμάκων και υποστήριξης τελικού σταδίου ( ναρκωτικά και μη αναλγητικά).Ο ειδικευόμενος στην Παθολογική Ογκολογία πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει αποτελεσματικά θεραπευτικές μεθόδους που απαιτούνται στην αντιμετώπιση των καρκινοπαθών.
 8. Πρέπει να είναι ικανός να χρησιμοποιεί επωφελώς για τον ασθενή όλες τις παραπάνω γνώσεις, όποτε κληθεί για τούτο.
 9. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θεωρείται αναγκαία η ισότιμη συμμετοχή του Παθολόγου - Ογκολόγου στο Ογκολογικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου που αποτελείται από τους Κλινικούς Ογκολόγους:
 10. Παθολόγο, Χειρουργό και Ακτινοθεραπευτή, όπου και καθορίζεται ο προγραμματισμός, η θεραπεία και η παρακολούθηση του ογκολογικού ασθενούς.
 11. Κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής τους, οι ειδικευόμενοι υποβάλλονται υποχρεωτικώς σε δοκιμασίες επίδοσης και προόδου, ώστε στο τέλος της ειδίκευσης να πιστοποιείται η ευδόκιμη περάτωσή της.
4.  
  Μετάσταση
5.  
  Φυσική εξέλιξη της νεοπλασματικής αρρώστειας
6.  
  Μοριακή ογκολογία και γενετική
 1. Φαρμακολογία Χημειοθεραπευτικών παραγόντων και παραγόντων ανάπτυξης κυττάρων ( GRΟWΤΗ FΑCΤΟRS)
 2. Βασικές γνώσεις ανοσολογίας και ανοσοθεραπείας καρκίνου
 3. Βασικές γνώσεις Επιδημιολογίας
Άρθρο 4 "Κέντρα Εκπαίδευσης"
1.  
  Η Εκπαίδευση στην Παθολογική Ογκολογία είναι δυνατή στην χώρα μας στα ακόλουθα τμήματα: α) Τα Παθολογικά - Ογκολογικά τμήματα των Αντικαρκινικών Νοσοκομείων. β) Τα Παθολογικά - Ογκολογικά τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων, εφόσον προβλέπονται από τον Οργανισμό του Νοσοκομείου και διαθέτουν επαρκή αριθμό κλινών. γ) Τα Παθολογικά - Ογκολογικά τμήματα των Πανεπιστημίων, εφόσον διαθέτουν επαρκή αριθμό κλινών για νοσηλεία καρκινοπαθών. Για όλα τα πιό πάνω τμήματα είναι απαραίτητο να υπάρχει η κατάλληλη στελέχωση, να υπάρχει κάλυψη από ομάδα συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων και από συναφή επαγγέλματα υγείας, ώστε ο ειδικευόμενος να εξοικειώνεται στην ομαδική αντιμετώπιση του ασθενή με καρκίνο.
Άρθρο 5 "Μεταβατικές διατάξεις Κατ εξαίρεση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 1 του παρόντος, για ένα (1) χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος Πρ. Δ/τος , είναι δυνατή η χορήγηση του τίτλου ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. , άνευ ε [...]"
2.  
  Οι υποψήφιοι γιατροί οφείλουν να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται παραπάνω κατά τον χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Άρθρο 6 "Αναγνώριση χρόνου άσκησης στο εξωτερικό Χορήγηση τίτλου ειδικότητας"
1.  
  Μετά την παρέλευση του έτους (που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 5) η ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας χορηγείται σε γιατρούς που ειδικεύτηκαν στην ειδικότητα αυτή σε αναγνωρισμένα κέντρα του εξωτερικού. Η αναγνώριση της ειδίκευσης στην Παθολογική Ογκολογία γίνεται μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.
2.  
  Ο τίτλος ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας χορηγείται μετά από εξετάσεις ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη χορήγηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας
Άρθρο 7
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος. Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 1397/83 (ΦΕΚ Α143/83) “ Εθνικό Σύστημα Υγείας”, το οποίο επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 του Ν. 2194/94 (ΦΕΚ. Α 34/94) και συμπληρώθηκε με το αρθρ. 20 του Ν. 2519/97 (ΦΕΚ Α 165/97).
 • Τις με αριθμ. 5 της 130ης Ολομ. /20-3-97 και 4 της 137ης Ολομ. /22-1-1998 γνωμοδοτήσεις του ΚΕ.Σ.Υ.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α 154/92) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α 28/97) .
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/γματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 245/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-07-15 Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/162
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 1994/2194 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. 1997/2519 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία