ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/243

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-07-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-07-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-07-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Προσωπικό καταστρώματος Τα ειδικά προσόντα απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και τα δικαιώματα υπηρεσίας του προσωπικού καταστρώματος πλοίων Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.)καθορίζονται ως ακολούθως: Αξιωματικοί καταστρώματος πλοίων παράκτιων και μ [...]"
1.  
  Δίπλωμα Πλοιάρχου Α τάξης Ε.Ν. Α. Ειδικά προσόντα. Θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία πάνω από 75 ο.χ. με ειδικότητα Κυβερνήτη, μετά την απόκτηση πτυχίου Κυβερνήτη Β τάξης Ε.Ν., διάρκειας 1 έτους για τους κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 2 ετών για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου ή ισότιμης Σχολής. Β. Δικαιώματα υπηρεσίας.
 1. Θαλάσσια υπηρεσία 3 ετών με ειδικότητα καταστρώματος από την οποία 2 έτη μετά την απόκτηση άδειας ναύτη σε πλοία πάνω από 75 ο.χ. για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου ή ισότιμης Σχολής.
 2. Δίπλωμα Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) Πλοιάρχων ή αντίστοιχης ισότιμης Σχολής του εξωτερικού.
 3. Β. Δικαιώματα υπηρεσίας.
 4. Επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.).
 5. Β. Δικαιώματα υπηρεσίας.
 6. Διακυβέρνηση πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας.
2.  
  Άδεια ναύτη Α. Ειδικά προσόντα.
 1. Διακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων μέχρι 500 και 200 ο.χ. αντίστοιχα που εκτελούν παράκτιους πλόες.
 2. Κατά τη θαλάσσια υπηρεσία και για χρονικό διάστημα 12 μηνών τουλάχιστον από τη συνολικά απαιτούμενη, θα εκπαιδεύεται ο υποψήφιος στα καθήκοντα υπεύθυνου φυλακής γεφύρας υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού, που θα αποδεικνύεται με σχετική εγγραφή σε εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Α.Δ.Σ.Ε.Ν./Πλοιάρχων που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση.
 3. Διακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ μέχρι 2500 και 1500 ο.χ. αντίστοιχα (εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία υποπλοιάρχου 12 μηνών τουλάχιστον).
 4. Β. Δικαιώματα υπηρεσίας.
 5. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα :
 6. ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΕΣ -ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΑ-ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ- ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΑ-RΑDΑR-LΟRΑΝ-DΕCCΑ-ΟΜΕGΑ-ΡΑΔΙΟΓΩΝΙΟΜΕΤΡΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ GΜDSS-ΣΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.
 7. Β. Δικαιώματα υπηρεσίας.
 8. Κατώτερος ναυτικός φυλακής γεφύρας
3.  
  Δίπλωμα Πλοιάρχου Γ τάξης Ε.Ν. Α. Ειδικά προσόντα.
 1. Ανθυποπλοίαρχος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας
 2. Θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών σε πλοία πάνω από 75 ο.χ. τουλάχιστο από τη συνολικά απαιτούμενη θα εκπαιδεύεται ο υποψήφιος στα καθήκοντα υπεύθυνου φυλακής γεφύρας υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού που θα αποδεικνύεται με σχετική εγγραφή σε εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Α.Δ.Σ.Ε.Ν./Πλοιάρχων που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση.
 3. Επιτυχής αποφοίτηση από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Κυβερνητών Δημόσιας σχολής Ε.Ν.
  • Κατά τη θαλάσσια υπηρεσία και για χρονικό διάστημα 6 μηνών τουλάχιστον από τη συνολικά απαιτούμενη, ο υποψήφιος θα εκπαιδεύεται στα καθήκοντα αξιωματικού φυλακής γέφυρας υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού που θα αποδεικνύονται με σχετική εγγραφή στο προαναφερόμενο εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης
 4. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα :
 5. ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΕΣ -ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΑ-ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ-ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΑ-RΑDΑR-LΟRΑΝ-DΕCCΑ-ΟΜΕGΑ-ΡΑΔΙΟΓΩΝΙΟΜΕΤΡΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ GΜDSS-ΣΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.
 6. Β. Δικαιώματα υπηρεσίας.
 7. Διακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων μέχρι 200 και 75 ο.χ. αντίστοιχα που εκτελούν παράκτιους πλόες.
 8. Διακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων μέχρι 500 ο.χ που εκτελούν παράκτιους πλόες (εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία αξιωματικού φυλακής γεφύρας πλοίου 12 μηνών τουλάχιστον ).
 9. Διακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων μέχρι 1500 και 700 ο.χ. αντίστοιχα (εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 36 μηνών με ειδικότητα τρίτου αξιωματικού γεφύρας ή 24 μηνών από την οποία 12 μήνες με ειδικότητα τρίτου αξιωματικού γεφύρας και 12 μήνες με ειδικότητα Υποπλοιάρχου).
 10. Προσωπικό καταστρώματος πλοίων παράκτιων πλόων.
4.  
  Πτυχίο Κυβερνήτη Ρυμουλκών. Α. Ειδικά προσόντα.
 1. Θαλάσσια υπηρεσία 4 ετών με ειδικότητα καταστρώματος σε ρυμουλκά ή ναυαγοσωστικά, για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου ή ισότιμης Σχολής.
 2. Κατά τη θαλάσσια υπηρεσία και για χρονικό διάστημα 12 μηνών τουλάχιστον από τη συνολικά απαιτούμενη, θα εκπαιδεύεται ο υποψήφιος στα καθήκοντα υπεύθυνου φυλακής γεφύρας υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού που θα αποδεικνύεται με σχετική εγγραφή σε εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης το οποίο θα ελέγχεται για την συμπλήρωσή του από Α.Δ.Σ.Ε.Ν./ Πλοιάρχων που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση.
 3. Επιτυχής αποφοίτηση από ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Κυβερνητών Δημόσιας σχολής Ε.Ν.
 4. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα :
 5. ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΕΣ -ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΑ-ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ- ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΑ-RΑDΑR-LΟRΑΝ-DΕCCΑ-ΟΜΕGΑ-ΡΑΔΙΟΓΩΝΙΟΜΕΤΡΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ GΜDSS-ΣΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.
 6. Β. Δικαιώματα υπηρεσίας Κυβερνήτης ρυμουλκών που εκτελούν πλόες στο λιμάνι και στους γειτονικούς όρμους της περιοχής.
5.  
  Πτυχίο Κυβερνήτη Τουριστικών Θαλαμηγών. Α. Ειδικά προσόντα.
 1. Θαλάσσια υπηρεσία 4 ετών με ειδικότητα καταστρώματος σε Τουριστικά Θαλαμηγά μεταξύ 75 και 1500 ο.χ, για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου ή ισότιμης Σχολής.
 2. Κατά τη θαλάσσια υπηρεσία και για χρονικό διάστημα 12 μηνών τουλάχιστον από την συνολικά απαιτούμενη, θα εκπαιδεύεται ο υποψήφιος στα καθήκοντα υπεύθυνου φυλακής γεφύρας υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού που θα αποδεικνύεται με σχετική εγγραφή σε εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Α.Δ.Σ.Ε.Ν./Πλοιάρχων που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση.
 3. Επιτυχής αποφοίτηση από ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Κυβερνητών Δημόσιας σχολής Ε.Ν.
 4. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα :
 5. ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΕΣ -ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΑ-ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ-ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΑ-RΑDΑR-LΟRΑΝ-DΕCCΑ-ΟΜΕGΑ-ΡΑΔΙΟΓΩΝΙΟΜΕΤΡΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ GΜDSS-ΣΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.
 6. Β. Δικαιώματα υπηρεσίας.
 7. Κυβερνήτης επαγγελματικών τουριστικών θαλαμηγών μέχρι 200 ο.χ που εκτελούν παράκτιους πλόες.
 8. Λοιποί ναυτικοί καταστρώματος πλοίων.
Άρθρο 2 "Προσωπικό μηχανής Τα ειδικά προσόντα απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και τα δικαιώματα υπηρεσίας του προσωπικού μηχανής Εμπορικού Ναυτικού καθορίζονται ως ακολούθως: Αξιωματικοί μηχανής πλοίων που κινούνται με μηχανές πάνω και κάτω των 750 kw"
1.  
  Δίπλωμα μηχανικού Α τάξης Ε.Ν. (μηχανών ατμού-εσωτερικής καύσης). Α. Ειδικά προσόντα.
 1. Θαλάσσια υπηρεσία 36 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Β τάξης Ε.Ν. με ειδικότητα πρώτου ή δεύτερου μηχανικού σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 750 ΚW.
 2. Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι) Μηχανολόγων - Μηχανικών, Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών και Ναυπηγών - Μηχανικών ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Μηχανολογίας, Ενεργειακής Τεχνικής, Ναυπηγικής και Οχημάτων ή ΑΔΣΕΝ Μηχα νικών ή αντίστοιχων ισότιμων Σχολών του εξωτερικού.
 3. Β. Δικαιώματα υπηρεσίας.
 4. Επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Β. Δικαιώματα υπηρεσίας Διεύθυνση μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές οποιασδήποτε ισχύος.
 5. Κατώτερος ναυτικός φυλακής μηχανής
2.  
  Δίπλωμα μηχανικού Βτάξης Ε.Ν.(μηχανών ατμού- εσωτερικής καύσης). Α. Ειδικά προσόντα.
 1. Δεύτερος μηχανικός πλοίων που κινούνται με μηχανές οποιασδήποτε ισχύος
 2. Θαλάσσια υπηρεσία 6 μηνών τουλάχιστο από τη συνολικά απαιτούμενη θα αποτελεί κατευθυνόμενη εκπαίδευση επί πλοίου που κινείται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 kw υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού κατά την οποία θα τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Α.Δ.Σ.Ε.Ν./Μηχανικών που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση.
 3. Διεύθυνση Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές εσωτερικής καύσης ισχύος μέχρι 150 kw
 4. Β. Δικαιώματα υπηρεσίας.
 5. Κατώτερος ναυτικός φυλακής μηχανής
3.  
  Αδεία χειριστή μηχανής. Α. Ειδικά προσόντα.
 1. Θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα μηχανής σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 30 ΚW, διάρκειας 1 έτους για τους πτυχιούχους Μέσης Τεχνικής Σχολής ή 2 ετών για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου ή ισότιμης Σχολής.
 2. Διπλωματούχοι Α.Δ.Σ.Ε.Ν. ή Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. Μηχανολογίας, Ενεργειακής Τεχνικής, Ναυπηγικής και Οχημάτων ή διπλωματούχους Α.Δ.Σ.Ε.Ν. Μηχανικών ή αντίστοιχων ισότιμων Σχολών του εξωτερικού θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών με ειδικότητα μηχανής σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW κατευθυνόμενης εκπαίδευσης.
 3. Πτυχιούχοι Λ.Ε.Ν. Μηχανικών ή αντίστοιχων ισότιμων Σχολών επιτυχής αποφοίτηση από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Μηχανικών Γ Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. και θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών με ειδικότητα μηχανής σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW από την οποία 18 μήνες κατευθυνόμενης εκπαίδευσης.
 4. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η κατευθυνόμενη εκπαίδευση επί πλοίου θα πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού και θα τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Α.Δ.Σ.Ε.Ν./Μηχανικών που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση.
 5. Δεύτερος μηχανικός πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος μέχρι 1500 ΚW, (εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών με ειδικότητα Γ Μηχανικού)
 6. Β. Δικαιώματα υπηρεσίας.
 7. Διεύθυνση μηχανοστασίου που κινούνται με μηχανές ισχύος μέχρι 750 ΚW
 8. Αρχιθερμαστής πλοίων που κινούνται με μηχανές ατμού οποιασδήποτε ισχύος (εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 4 ετών με ειδικότητα μηχανής)
 9. Κατώτερος ναυτικός φυλακής μηχανής
4.  
  Δίπλωμα μηχανικού Α, Β, Γ τάξης Ε.Ν. μηχανών ατμού. Α. Ειδικά προσόντα. Απαιτούνται τα ίδια ειδικά προσόντα με τους κατόχους ενιαίων διπλωμάτων μηχανικών μηχανών ατμού-εσωτερικής καύσης, εξαιρουμένων των μαθημάτων που καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις. Β. Δικαιώματα υπηρεσίας. Έχουν τα ίδια δικαιώματα εργασίας με τους κατόχους ενιαίων διπλωμάτων μηχανικών μηχανών ατμού-εσωτερικής καύσης, εξαιρουμένης της δυνατότητας ναυτολόγησης σε πλοία που κινούνται με μηχανές εσωτερικής καύσης.
 1. Αρχιθερμαστής πλοίων που κινούνται με μηχανές ατμού οποιασδήποτε ισχύος
 2. Θαλάσσια υπηρεσία 6 μηνών τουλάχιστο από τη συνολικά απαιτούμενη θα αποτελεί κατευθυνόμενη εκπαίδευση επί πλοίου πάνω από 450 kw υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού κατά την οποία θα τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο που θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Α.Δ.Σ.Ε.Ν./Μηχανικών που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση.
 3. Λιπαντής πλοίων που κινούνται με μηχανές εσωτερικής καύσης οποιασδήποτε ισχύος
 4. Β. Δικαιώματα υπηρεσίας.
 5. Κατώτερος ναυτικός φυλακής μηχανής
5.  
  Άδεια Θερμαστή. Α. Ειδικά προσόντα. Απαιτούνται τα ίδια ειδικά προσόντα με τους κατόχους ενιαίων διπλωμάτων μηχανικών μηχανών ατμού-εσωτερικής καύσης, εξαιρουμένων των μαθημάτων που καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις. Β. Δικαιώματα υπηρεσίας. Έχουν τα ίδια δικαιώματα εργασίας με τους κατόχους ενιαίων διπλωμάτων μηχανικών μηχανών ατμού-εσωτερικής καύσης, εξαιρουμένης της δυνατότητας ναυτολόγησης σε πλοία που κινούνται με μηχανές ατμού. Λοιποί ναυτικοί μηχανής πλοίων.
 1. Θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα μηχανής σε πλοία που κινούνται με μηχανές πάνω από 30 ΚW, από την οποία η μισή τουλάχιστο σε μηχανές ατμού, διάρκειας 2 ετών για τους πτυχιούχους Μέσης Τεχνικής Σχολής ή 3 ετών για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου ή ισότιμης Σχολής.
 2. Θαλάσσια υπηρεσία 6 μηνών τουλάχιστο από τη συνολικά απαιτούμενη θα αποτελεί κατευθυνόμενη εκπαίδευση επί πλοίου πάνω από 450 kw υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού κατά την οποία θα τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο που θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Α.Δ.Σ.Ε.Ν./Μηχανικών που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση.
 3. Αρχιθερμαστής πλοίων που κινούνται με μηχανές ατμού οποιασδήποτε ισχύος (εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 4 ετών με ειδικότητα μηχανής)
 4. Β. Δικαιώματα υπηρεσίας.
 5. Λιπαντής πλοίων που κινούνται με μηχανές εσωτερικής καύσης οποιασδήποτε ισχύος (εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 3 ετών με ειδικότητα μηχανής)
 6. Κατώτερος ναυτικός φυλακής μηχανής
6.  
  Πτυχίο λιπαντή. Α. Ειδικά προσόντα.
 1. Θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα μηχανής σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 30 ΚW, διάρκειας 2 ετών για τους πτυχιούχους Μέσης Τεχνικής Σχολής ή 3 ετών για τους κάτοχους απολυτηρίου Γυμνασίου ή ισότιμης Σχολής.
 2. Θαλάσσια υπηρεσία 6 μηνών τουλάχιστο από τη συνολική απαιτούμενη θα αποτελεί κατευθυνόμενη εκπαίδευση επί πλοίου πάνω από 450 kw υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού κατά την οποία θα τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο που θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από τον Διευθυντή Σπουδών ή τον νόμιμο αναπληρωτή του Α.Δ.Σ.Ε.Ν./Μηχανικών που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση.
 3. Μηχανοδηγός πλοίων που κινούνται με μηχανές εσωτερικής καύσης ισχύος μέχρι 1500 ΚW
 4. Β. Δικαιώματα υπηρεσίας.
 5. Αρχιθερμαστής πλοίων που κινούνται με μηχανές ατμού οποιασδήποτε ισχύος (εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 4 ετών με ειδικότητα μηχανής)
 6. Κατώτερος ναυτικός φυλακής μηχανής
Άρθρο 3 "Προσωπικό Ραδιοεπικοινωνιών Τα ειδικά προσόντα απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και τα δικαιώματα υπηρεσίας του προσωπικού ραδιοεπικοινωνιών Εμπορικού Ναυτικού καθορίζονται ως ακολούθως:"
1.  
  Δίπλωμα ραδιοτηλεγραφητή Α τάξης Ε.Ν. Α. Ειδικά προσόντα.
 1. Θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Ραδιοτηλεγραφητή Β τάξης Ε.Ν. με ειδικότητα ραδιοτηλεγραφητή.
 2. Επιτυχής αποφοίτηση από το Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Β. Δικαιώματα υπηρεσίας.
 3. Προϊστάμενος ραδιοτηλεγραφικού σταθμού πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας.
2.  
  Δίπλωμα ραδιοτηλεγραφητή Β τάξης Ε.Ν. Α. Ειδικά προσόντα.
 1. Θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα προσωπικού τηλεπικοινωνίας διάρκειας 6 μηνών για τους διπλωματούχους Α.Δ.Σ.Ε.Ν. ή ΠΡΟ.Δ.Ε. ειδικότητας ραδιοτηλεγραφητή.
 2. Πιστοποιητικό εκπαίδευσης Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. στη συντήρηση Ναυτικών Ηλεκτρονικών Οργάνων.
 3. Πιστοποιητικό εκπαίδευσης Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων στους οικείους κύκλους σπουδών.
 4. Β. Δικαιώματα υπηρεσίας.
3.  
  Προσωπικό Παγκόσμιου Ναυτικού Συστήματος Κινδύνου Ασφαλείας (G.Μ.D.S.S.) Τα ειδικά προσόντα του προσωπικού G.Μ.D.S.S. καθορίζονται επιπρόσθετα των απαιτουμένων ειδικών προσόντων για την έκδοση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος και αφορούν στην επιτυχή αποφοίτηση από αντίστοιχο τμήμα εκπαίδευσης Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Α.Δ.Σ.Ε.Ν.
Άρθρο 4 "Προσωπικό δεξαμενοπλοίων Τα ειδικά προσόντα του προσωπικού δεξαμενοπλοίων Εμπορικού Ναυτικού καθορίζονται επιπρόσθετα των απαιτουμένων ειδικών προσόντων για την έκδοση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος ως ακολούθως:"
1.  
  Πλοίαρχος, Υποπλοίαρχος, Μηχανικός πρώτος ή δεύτερος δεξαμενοπλοίων ή οποιοδήποτε πρόσωπο άμεσα υπεύθυνο για τη φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, χειρισμό φορτίου δεξαμενοπλοίων (αντλιωρός):
 1. Βασική εκπαίδευση όπως περιγράφεται στη παράγραφο (2) του παρόντος άρθρου
 2. Θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστο 3 μηνών σε δεξαμενόπλοιο του τύπου που πρόκειται να ναυτολογηθούν
 3. Επιτυχής αποφοίτηση από αντίστοιχο τμήμα προχωρημένης εκπαίδευσης του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή μέχρι 1-2-1999 θαλάσσια υπηρεσία 1 έτους τουλάχιστο, στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, στην ειδικότητα και τον τύπο δεξαμενοπλοίου που πρόκειται να ναυτολογηθούν.
2.  
  Αξιωματικοί ή Κατώτεροι Ναυτικοί με καθήκοντα και ευθύνες για το φορτίο ή τα μέσα φορτοεκφόρτωσης δεξαμενοπλοίων:
 1. Θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστο 3 μηνών σε δεξαμενόπλοιο
 2. ή 1 μηνός αν το δεξαμενόπλοιο που ναυτολογούνται είναι μέχρι 3000 ο.χ. και πραγματοποιεί πλόες διάρκειας μέχρι 72 ωρών.
 3. ή επιτυχής αποφοίτηση από αντίστοιχο τμήμα βασικής εκπαίδευσης του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.
Άρθρο 5 "Προσωπικό RΟ-RΟ επιβατηγών πλοίων. α) Τα ειδικά προσόντα του προσωπικού RΟ-RΟ επιβατηγών πλοίων διεθνών πλόων καθορίζονται επιπρόσθετα των απαιτουμένων ειδικών προσόντων για την έκδοση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρ [...]"
1.  
  Ο Πλοίαρχος, οι αξιωματικοί και το λοιπό προσωπικό που είναι κατανεμημένο σε σταθμούς συγκέντρωσης στον πίνακα διαίρεσης πληρώματος προκειμένου να βοηθά τους επιβάτες σε καταστάσεις ανάγκης πρέπει να έχει εκπαιδευτεί στη διοίκηση πλήθους σε Δημόσια Σχολή Ε.Ν.
2.  
  Ο Πλοίαρχος, οι αξιωματικοί και το λοιπό προσωπικό με ειδικά καθήκοντα και ευθύνες στον χώρο οχημάτων RΟ-RΟ Ε/Γ πλοίων πρέπει να έχει εκπαιδευτεί σε θέματα αντίστοιχης εξοικείωσης σε Δημόσια Σχολή Ε.Ν.
3.  
  Ο Πλοίαρχος και το λοιπό προσωπικό που παρέχει άμεσες υπηρεσίες στους επιβάτες σε χώρους των επιβατών πρέπει να έχει εκπαιδευτεί σε θέματα ασφαλείας σε Δημόσια Σχολή Ε.Ν.
4.  
  Οι Πλοίαρχοι, Υποπλοίαρχοι, πρώτοι και δεύτεροι Μηχανικοί και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπεύθυνο για την επιβίβαση-αποβίβαση επιβατών, φόρτωση-εκφόρτωση-ασφάλιση φορτίου, κλείσιμο ανοιγμάτων εξωτερικών τοιχωμάτων σκάφους, πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί στην ασφάλεια των επιβατών, του φορτίου και του σκάφους σε Δημόσια Σχολή ΕΝ
5.  
  Οι Πλοίαρχοι, Υποπλοίαρχοι, πρώτοι και δεύτεροι Μηχανικοί και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλεια των επιβατών στις καταστάσεις ανάγκης RΟ-RΟ Ε/Γ πλοίων πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα διοίκησης πλήθους και ανθρώπινης συμπεριφοράς σε κρίσιμες καταστάσεις σε Δημόσια Σχολή Ε.Ν.
 1. Οι κατώτεροι ναυτικοί και λοιποί εργαζόμενοι στα RΟ-RΟ Ε/Γ πλοία οι οποίοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παραγράφων 1,2,3,4 και 5 του παρόντος άρθρου δύνανται αντί της φοίτησης στα οικεία τμήματα Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. να εκπαιδεύονται στο πλοίο που πρόκειται να ναυτολογηθούν από τον προσοντούχο Πλοίαρχο αυτού στα γνωστικά αντικείμενα της διδακτέας ύλης των αντίστοιχων ως ανωτέρω τμημάτων εκπαίδευσης, ο οποίος θα τους χορηγεί σχετική βεβαίωση και θα γίνεται σχετική εγγραφή στο αντίστοιχο έντυπο εκπαίδευσης του πλοίου.
Άρθρο 6 "Συνεχής ικανότητα και εκσυγχρονισμός των γνώσεων Τα απαιτούμενα ειδικά προσόντα για τη θεώρηση ανά πενταετία τουλάχιστο των κατεχομένων αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος προς εξασφάλιση της συνεχούς ικανότ [...]"
1.  
 1. Οι Πλοίαρχοι και Αξιωματικοί καταστρώματος, μηχανής, ραδιοεπικοινωνιών κάθε πλοίου πρέπει να έχουν θαλάσσια υπηρεσία 1 έτους κατά την τελευταία πενταετία ή
 2. 3 μηνών σαν υπεράριθμοι με ειδικότητα αντίστοιχη του κατεχόμενου πιστοποιητικού ή
 3. 3 μηνών με ειδικότητα μιας θέσης κατώτερης του κατεχόμενου πιστοποιητικού ή
 4. επιτυχή αποφοίτηση από αντίστοιχο τμήμα εκπαίδευσης Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. ή.
 5. επιτυχή δοκιμασία σε αντίστοιχες εξετάσεις ή
 6. υπηρεσία 2 ετών κατά την τελευταία πενταετία με ειδικότητα αντίστοιχη του κατεχόμενου πιστοποιητικού ως καθηγητές Σχολής Ε.Ν. ή σύμβουλοι Ναυτικής Εκπαίδευσης ή στελέχη Ναυτιλιακών Εταιρειών ή μέλη διοίκησης-συνδικαλιστικού οργάνου αναγνωρισμένων Ενώσεων-Εφοπλιστών και Ναυτικών.
2.  
  Το προσωπικό των RΟ-RΟ επιβατηγών πλοίων που εμπίπτει στις περιπτώσεις των παραγράφων 1,4 και 5 του άρθρου 5 του παρόντος Π.Δ. πρέπει επιπρόσθετα κατά χρονικά διαστήματα που δεν θα υπερβαίνουν τα 5 έτη να εκσυγχρονίζει τις γνώσεις του με μετεκπαίδευση ανάλογη με αυτή που καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο.
3.  
  Οι Πλοίαρχοι και Αξιωματικοί δεξαμενόπλοιων απαιτείται να εξασφαλίζουν την συνεχή ικανότητα και εκσυγχρονισμό των γνώσεών τους με διαδικασία ανάλογη με αυτή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
Άρθρο 7 "Εξοικείωση των ναυτικών με το πλοίο. Όλοι οι ναυτικοί πριν αναλάβουν καθήκοντα επί του πλοίου και το λοιπό προσωπικό αυτού, εκτός των επιβατών, πρέπει να λαμβάνουν οδηγίες από αρμόδιο προσοντούχο αξιωματικό του πλοίου για την εξοικείωση τους με το πλ [...]"
1.  
  Να επικοινωνούν με τα άλλα άτομα που είναι στο πλοίο για βασικά θέματα ασφαλείας και κατανόηση των ενδεικτικών συμβόλων ασφαλείας, των σημάτων και σημάνσεων συναγερμού
2.  
  Να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν όταν:
 1. Ένα άτομο πέσει από το πλοίο στη θάλασσα
 2. Εντοπισθεί πυρκαϊά ή καπνός
 3. Σημανθεί συναγερμός πυρκαϊάς ή εγκατάλειψης πλοίου
3.  
  Να εξευρίσκουν τους σταθμούς συγκέντρωσης και επιβίβασης, καθώς και τις οδούς διαφυγής σε επείγουσα ανάγκη
4.  
  Να βρίσκουν και να φορούν τα σωσίβια
5.  
  Να σημαίνουν συναγερμό και να έχουν τις βασικές γνώσεις για τη χρήση των φορητών πυροσβεστήρων
6.  
  Να ενεργούν αμέσως για την αντιμετώπιση ενός ατυχήματος ή άλλου επείγοντος ιατρικού περιστατικού πριν να ζητήσουν περαιτέρω ιατρική βοήθεια στο πλοίο
7.  
  Να κλείνουν και να ανοίγουν τις ειδικές πυρίμαχες και υδατοστεγείς πόρτες που υπάρχουν στο πλοίο αυτό οι οποίες είναι άλλες από εκείνες των ανοιγμάτων των εξωτερικών τοιχωμάτων του σκάφους
Άρθρο 8 "Αντιστοιχία κ.ο.χ.-ο.χ. και ΗΡ-ΚW Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Π.Δ/τος:"
1.  
  Ως προς το παρεχόμενο δικαίωμα εργασίας των ναυτικών σε πλοία που δεν έχουν καταμετρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης 1969 περί καταμέτρησης χωρητικότητας πλοίων λαμβάνεται υπόψη η παρακάτω αντιστοιχία κ.ο.χ.-ο.χ.: 25 κ.ο.χ. - 75 ο.χ. 75 κ.ο.χ. - 200 ο.χ. 150 κ.ο.χ. - 400 ο.χ. 200 κ.ο.χ. - 500 ο.χ. 250 κ.ο.χ. - 700 ο.χ. 300 κ.ο.χ. - 800 ο.χ. 500 κ.ο.χ. - 1500 ο.χ. 1000 κ.ο.χ. - 2500 ο.χ. 1600 κ.ο.χ. - 3000 ο.χ. Σε περίπτωση πλοίου που έχει καταμετρηθεί σύμφωνα και με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης 1969 περί καταμέτρησης χωρητικότητας πλοίων, του οποίου η ολική χωρητικότητα (ο.χ.) υπερβαίνει το όριο της παραπάνω αντιστοιχίας, τότε για τον προσδιορισμό του παρεχομένου δικαιώματος εργασίας θα λαμβάνεται υπόψη αυτή η χωρητικότητα (ο.χ.).
2.  
  Ως προς το παρεχόμενο δικαίωμα εργασίας σε πλοία που η ισχύς των κινητηρίων μηχανών τους έχει καθοριστεί σε ίππους (ΗΡ) ή κιλοβάτ (ΚW) ισχύει η παρακάτω ισοτιμία ΗΡ-ΚW: 1 ΗΡ = 0,7351 ΚW 1 ΚW = 1,36 ΗΡ
Άρθρο 9
1.  
  Υγειονομική καταλληλότητα και ηλικία. Για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας οι υποψήφιοι απαιτείται να είναι υγειονομικά κατάλληλοι ιδιαίτερα ως προς την όραση και ακοή όπως καθορίζεται από τις οικείες διατάξεις και να έχουν ηλικία 19 ετών τουλάχιστον οι αποφοιτήσαντες επιτυχώς από Δημόσια ή αναγνωρισμένη Σχολή Ε.Ν. ή ηλικία 20 ετών τουλάχιστον οι λοιπές κατηγορίες υποψηφίων προς απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητάς τους.
Άρθρο 10 "Παράκτιοι πλόες"
1.  
  Οι παράκτιοι πλόες ορίζονται για την εφαρμογή του παρόντος Π.Δ/τος ως ακολούθως: α) Πλόες μεταξύ Ελληνικών λιμένων και β) Πλόες μεταξύ λιμένων εσωτερικού και εξωτερικού κατά τους οποίους το πλοίο δεν απομακρύνεται πέραν των 30 μιλίων από τις ακτές.
Άρθρο 11 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και τα δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία του προσωπικού καταστρώματος, μηχανής, ραδιοεπικοινωνιών το οποίο θα έχει αρχίσει τη ναυτική του εκπαίδευση ή τη θαλάσσια υπηρεσία του πριν τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αποκτήσει τα αποδεικτικά του μέχρι την 31-12-1999 καθορίζονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ/τος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης S.Τ.C.W. 1978 που κυρώθηκε με το Ν. 1314/1983 (Α2).
2.  
  Οι μη απόφοιτοι ΑΔΣΕΝ ή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι κάτοχοι διπλωμάτων Ραδιοτηλεγραφητών Α’ ή Β’ τάξης Ε.Ν. μπορούν να αποκτήσουν διπλώματα Πλοιάρχων ή Μηχανικών Α΄ τάξης Ε.Ν. εφόσον απέκτησαν το δίπλωμα Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ’ τάξης Ε.Ν. ή αποφοίτησαν επιτυχώς από το ειδικό τμήμα υποψηφίων Πλοιάρχων Γ΄ τάξης Ε.Ν. ή συμμετείχαν επιτυχώς στις εξετάσεις υποψηφίων Μηχανικών Γ΄ τάξης Ε.Ν. μέχρι την 31.12.2002 και διαθέτουν τα λοιπά απαιτούμενα με το παρόν π.δ. προσόντα .
Οι μη απόφοιτοι ΑΔΣΕΝ κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι κάτοχοι διπλωμάτων Ραδιοτηλεγραφητών Α ή Β τάξης Ε.Ν. μπορούν να αποκτήσουν διπλώματα Πλοιάρχων ή Μηχανικών Α τάξης Ε.Ν. εφόσον αποκτήσουν το δίπλωμα Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ τάξης Ε.Ν. μέχρι την 31-12-1998 και διαθέτουν τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα με το παρόν Π.Δ/γμα.
3.  
  Τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας που θα χορηγούνται στο προσωπικό των πλοίων που θα αρχίσει τη ναυτική του εκπαίδευση ή τη θαλάσσια υπηρεσία μετά τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και όσα θα εκδίδονται μετά την 1-2-2002 πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της Δ.Σ. SΤCW 1978, όπως τροποποιήθηκε το 1995.
4.  
  Διπλώματα Πρακτικών Πλοιάρχων και Πρακτικών Μηχανικών δεν θα χορηγούνται μετά τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εξαιρουμένων των δικαιουμένων σε επανεξέταση υποψηφίων που έλαβαν μέρος σε εξετάσεις μέχρι την 31/12/97. Η επανεξέταση των υποψηφίων αυτών θα πραγματοποιηθεί εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ. Οι κάτοχοι διπλωμάτων Πρακτικών Πλοιάρχων και Πρακτικών Μηχανικών Ε.Ν. δύνανται να αποκτήσουν διπλώματα Πλοιάρχων και Μηχανικών Γ τάξης Ε.Ν. μη προαγωγικά αντίστοιχα, εφόσον αποφοιτήσουν επιτυχώς μέχρι 1-2-2002 από αντίστοιχο ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Δημόσιας Σχολής Πλοιάρχων ή Μηχανικών αντίστοιχα και έχουν θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα Αξιωματικού Φυλακής διάρκειας 2 ετών από την οποία 1 έτος κατά την τελευταία πενταετία.
Άρθρο 12 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Π.Δ/τος καταργείται κάθε διάταξη που είναι σε αντίθεση με αυτό. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2, 74, 75, 76, 77 και 78 του Ν.Δ.187/1973 Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Α 261).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 4,7 και 8 του Ν. 1314/1983 Για την κύρωση της διεθνούς σύμβασης Για πρότυπα εκπαίδευσης έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών 1978 (Α 2).
 • Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού αριθμ.332/13-1-98 και 335/29-4-98.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθμ.384/1998 μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-07-29 Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/181
2008-08-13 Τροποποίηση του π.δ/τος 243/1998 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία» (Α΄ 181), όπως ισχύει
Τροποποίηση Τύπος
Οι μη απόφοιτοι ΑΔΣΕΝ ή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι κάτοχοι διπλωμάτων Ραδιοτηλεγραφητών Α’ ή Β’ τάξης Ε.Ν. μπορούν να αποκτήσουν διπλώματα Πλοιάρχων ή Μηχανικών Α΄ τάξης Ε.Ν. εφόσον απέκτησαν το δίπλωμα Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ’ τάξης Ε.Ν. ή αποφοίτησαν επιτυχώς από το ειδικό τμήμα υποψηφίων Πλοιάρχων Γ΄ τάξης Ε.Ν. ή συμμετείχαν επιτυχώς στις εξετάσεις υποψηφίων Μηχανικών Γ΄ τάξης Ε.Ν. μέχρι την 31.12.2002 και διαθέτουν τα λοιπά απαιτούμενα με το παρόν π.δ. προσόντα .
Αντικατάσταση
A/2008/168
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1314 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1314 1983
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εκπαίδευση επί πλοίου των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). 1999/251 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 210/96 (Α 165) σύμφωνα με την Οδηγία 98/35/ΕΚ του Συμβουλίου της 25.5.98 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/58/ΕΚ σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών». 1999/295 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 243/98 (Α 181) Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία, όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 295/99 ( Α 266). 2001/19 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 243/98 (Α 181) «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία», όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 295/99 (Α 266) και 19/01 (Α 14). 2001/259 2001
Περί ειδικών προσόντων απογραφής και απόκτησης αποδεικτικών ικανότητος-καθορισμός ειδών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος. 2001/260 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 243/1998 Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία (Α 181), όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 295/1999 (Α 266), 19/2001 (Α 14), 162/2001 (Α 146) και 259/2001 (Α 185), του Π.Δ. 17/[...]" 2002/341 2002
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και της Οδηγίας 2003/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί[...]" 2005/89 2005
Τροποποίηση των π.δ/των 243/1998 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία» (Α΄ 181) και 133/2000 «Σύσταση διπλώματος προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά προσόντα υποψηφίων για τη[...]" 2007/3 2007
Τροποποίηση του π.δ/τος 243/1998 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία» (Α΄ 181), όπως ισχύει 2008/110 2008
Τροποποίηση του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/τ.Α΄). 2008/174 2008
Προϋποθέσεις αντικατάστασης Ειδικού Πτυχίου Κυβερνήτη και Ειδικού Πτυχίου Μηχανοδηγού σε Φορτηγά (Φ/Γ) και Επιβατηγά (Ε/Γ) πλοία. 2016/1 2016
Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας - Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος 141/2014 (Α΄ 232). 2016/54 2016