ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/244

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-07-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-07-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-07-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθιέρωση δημόσιας εορτής στο Νομό Ευρυτανίας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ορίζεται η πλησιέστερη πριν την 28η Μαΐου, Κυριακή ως δημόσια τοπική εορτή για το νομό Ευρυτανίας με επίκεντρο εκδηλώσεων την Κοινότητα Κορυσχάδων, για την επέτειο της Σύγκλισης του Εθνικού Συμβουλίου στις 14 Μαΐου 1944. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 198/1967 (Α 215).
  • Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Π.Δ/τος 555/77 (Α 184).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την 178/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
  • Την ΔΙΔΚ/Φ.1/23470/20.10.97 (Β 924) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δ/σης και Αποκέντρωσης «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Δ/σης και Αποκέντρωσης» με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δ/σης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-07-30 Καθιέρωση δημόσιας εορτής στο Νομό Ευρυτανίας
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/182
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/23470 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_23470 1997
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/198 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/198 1967
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/555 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/555 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία