ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/271

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-08-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-08-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-08-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθιέρωση δημόσιας τοπικής εορτής στην Επαρχία Δομοκού του Νομού Φθιώτιδος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ορίζεται η 7η Μαρτίου, ως δημόσια τοπική Εορτή στην Επαρχία Δομοκού του Νομού Φθιώτιδος, για την επέτειο έναρξης της επαναστατικής εξέγερσης της περιοχής αυτής το έτος 1878, για την απελευθέρωση από τον Τουρκικό ζυγό. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 198/1967 (Α215).
  • Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Π.Δ/τος 555/77 (Α184).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081 (Α154).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 301/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
  • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5-9-1997 (Β801) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/23470/20-10-97 (Β924)όμοια, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-08-27 Καθιέρωση δημόσιας τοπικής εορτής στην Επαρχία Δομοκού του Νομού Φθιώτιδος.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/199
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ1/23470 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ1_23470 1997
ΠΡΑΞΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/198 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/198 1967
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/555 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/555 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία