Ίδρυση Ειδικών Αστυνομικών Υπηρεσιών Δίωξης Εγκληματικότητας Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Έδρα - Υπαγωγή."
1.  
  Ιδρύονται και λειτουργούν οι εξής Ειδικές Αστυνομικές Υπηρεσίες Δίωξης Εγκληματικότητας (ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε.):.
 1. Ειδική Αστυνομική Υπηρεσία Δίωξης Εγκληματικότητας Ηρακλείου (ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Ηρακλείου), με έδρα το δήμο Ηρακλείου.
 2. Ειδική Αστυνομική Υπηρεσία Δίωξης Εγκληματικότητας Ρεθύμνης (ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Ρεθύμνης), με έδα το δήμο Ρεθύμνου.
 3. Ειδική Αστυνομική Υπηρεσία Δίωξης Εγκληματικότητας Χανίων (ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Χανίων), με έδρα το δήμο Σούδας.
2.  
  Οι ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων είναι ισότιμες με αστυνομικό τμήμα και υπάγονται διοικητικά στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων αντίστοιχα.
Άρθρο 2 "Αποστολή."
1.  
  Αποστολή τ ων ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων είναι η συμβολή και η παροχή ειδικής υποστήριξης στο έργο των υπηρεσιών των οικείων αστυνομικών διευθύνσεων, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή του οργανωμένου και του κοινού εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών. Στην αποστολή των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. περιλαμβάνεται η καταπολέμηση, ιδίως, των εγκλημάτων:.
 1. Της ζωοκλοπής και της ζωοκτονίας
 2. Της εισαγωγής, εξαγωγής, επανεξαγωγής, διαμετακόμισης, κατασκευής, μετασκευής, συναρμολόγησης, κατοχής, παράδοσης, προμήθειας, εμπορίας, διάθεσης, μεταφοράς και απόκρυψης όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών, φωτοβολίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων, οπλοφορίας, οπλοχρησίας, ασκόπως πυροβολισμών και των συναφών εγκλημάτων
 3. Της καλλιέργειας ή συγκομιδής φυτών από τα οποία παράγονται ναρκωτικές ουσίες, εισαγωγή, εξαγωγή, διαμετακόμισης, πώλησης, αγοράς ή διάθεσης σε τρίτους, αποθήκευσης, κατοχής, μεταφοράς και χρήσης ναρκωτικών ή μεσολάβησης στις πράξεις αυτές και των συναφών εγκλημάτων
 4. Της αρχαιοκαπηλίας
 5. Της λαθρομετανάστευσης και των συναφών δραστηριοτήτων
2.  
  Η αποστολή των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. εκπληρώνεται με τους εξής ιδίως τρόπους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:.
 1. Ενέργεια προγραμματισμένων ή αιφνιδιαστικών ελέγχων και ερευνών επί οχημάτων, προσώπων, πραγμάτων, εγκαταστάσεων και χώρων:
 2. Ενέργεια ενεδρών, κατοπτεύσεων και περιπολιών πεζών και εποχούμενων
 3. Συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών
 4. Αναζήτηση, εντοπισμό και σύλληψη δραστών και διωκομένων προσώπων, κατάσχεση προϊόντων και πειστηρίων εγκλημάτων και μέσων τέλεσης αυτών
 5. Επιτήρηση περιοχών, εγκαταστάσεων και χώρων
 6. Συνεργασία και σύμπραξη, με άλλες αστυνομικές υπηρεσίες, κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση κοινών αστυνομικών επιχειρήσεων
3.  
  Διωκόμενα και αναζητούμενα πρόσωπα, που εντοπίζονται και συλλαμβάνονται, καθώς και μέσα διάπραξης, προϊόντα και πειστήρια εγκλημάτων, τα οποία ανευρίσκονται και κατάσχονται, κατά την αποστολή των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε., προσάγονται ή παραδίδονται, κατά περίπτωση, στις οικείες και αρμόδιες κατά τόπο και καθ’ ύλη αστυνομικές αρχές, για περαιτέρω ενέργειες. Στίς ίδιες αρχές παραδίδονται και τα δελτία βεβαίωσης παραβάσεων και συμβάντων. Κατ’ εξαίρεση δεν παραδίδονται στις ανωτέρω υπηρεσίες οι πράξεις επιβολής προστίμων ή διοικητικών ποινών, ο χειρισμός των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Όλα τα αδικήματα και συμβάντα και τα συναφή προς αυτά περιστατικά καταχωρούνται στο βιβλίο αδικημάτων - συμβάντων - συστάσεων - συλλήψεων και παραπόνων ή και άλλα ειδικά βιβλία, τα οποία τηρούνται από την οικεία ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4.  
  Οι διευθυντές των οικείων Αστυνομικών Διευθύνσεων, μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να αναθέτουν, με έγγραφη ή προφορική διαταγή τους στις Ειδικές Αστυνομικές Υπηρεσίες Δίωξης Εγκληματικότητας, την προανάκριση και εξιχνίαση εγκλημάτων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. και για τα οποία αρχικά επιλήφθησαν αυτές εφόσον κατά την κρίση τους ενδείκνυται, ως εκ του τόπου, του τρόπου, των μέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους και του προσφόρου της έρευνας γενικά.
5.  
  Οι αστυνομικές υπηρεσίες και τα μεταβατικά αποσπάσματα των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων υποχρεούνται να διαβιβάζουν αμέσως και στις οικείες ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. πληροφορίες που σχετίζονται με την αποστολή τους, τις οποίες αυτές αξιολογούν και αξιοποιούν αποτελεσματικά με ανάλογες ενέργειες. Αντίστοιχη υποχρέωση έχουν και οι ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. σε σχέση με τις άλλες υπηρεσίες.
6.  
  Στις ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε., συγκροτείται και λειτουργεί γραφείο γραμματείας, που χειρίζεται τα θέματα διοικητικής υποστήριξης αυτών. Στελεχώνεται με αστυνομικό προσωπικό μέχρι τρία (3) άτομα, με προϊστάμενο ανθυπαστυνόμο ή αρχιφύλακα που προέρχεται από παραγωγική σχολή ή προαγωγικές εξετάσεις. Διαχειριστικά εξυπηρετούνται από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις, στις οποίες υπάγονται διοικητικά. Οι κείμενες διατάξεις και διαδικασίες που αφορούν την έγκριση και εκκαθάριση δαπανών των Αστυνομικών Τμημάτων, των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων, εφαρμόζονται και στις ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε.
7.  
  Δεν θίγονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των λοιπών αστυνομικών αρχών και των μεταβατικών αποσπασμάτων, αναφορικά με τους τομείς της αποστολης των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε.
8.  
  Οι ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. δραστηριοποιούνται κατά τρόπο συστηματικό, μεθοδικό και ασφαλή, ώστε να εξασφαλίζονται ο αιφνιδιασμός, η ταχύτητα, η αμεσότητα και η αποτελεσματικότητα της δράσης και η ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών. Διαρθρώνονται σε Ειδικές Αστυνομικές Ομάδες Δράσης (ΕΙΔ.Α.Ο.Δ.).
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες Διοικητών."
1.  
  Ο διοικητής των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. έχει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
2.  
  Επιπλέον των ως άνω καθηκόντων και υποχρεώσεων:
 1. Συνεργάζεται με τους διοικητές των κατά τόπους αρμοδίων αστυνομικών υπηρεσιών και μεταβατικών αποσπασμάτων, για την ανταλλαγή πληροφοριών και το συντονισμό των ενεργειών και την αποτελεσματικότερη πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας
 2. Αναφέρει στο διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης, όταν συντρέχει ανάγκη σύμπραξης με άλλες αστυνομικές υπηρεσίες και μεταβατικά αποσπάσματα και ζητεί την ενίσχυσή του, εφόσον χρειάζεται
 3. Μεριμνά για την εκπαίδευση σε συνεργασία με το διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και την ανάπτυξη και ανύψωση του ηθικού των ανδρών, ώστε να είναι πάντοτε ικανοί για την εκπλήρωση της ειδικής αποστολής τους.
 4. Σχεδιάζει και λαμβάνει μέτρα προστασίας του προσωπικού κατά τις επιχειρήσεις, μετακινήσεις, διανυκτερεύσεις και διημερεύσεις αυτού
 5. Καταρτίζει τον εμπιστευτικό και έκτακτο σχεδιασμό δράσης της ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. και κοινοποιεί αυτόν στην προϊσταμένη του Αστυνομική Διεύθυνση, την Επιθεώρηση Αστυνομίας και την Ε’ Γενική Επιθεώρηση Αστυνομίας.
 6. Ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να τροποποιείται και προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και περιστάσεις.
 7. Σε κατεπείγουσες σημαντικές και έκτακτες περιπτώσεις αρκεί η προφορική ενημέρωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης.
 8. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ενδείκνυται ή επιβάλλεται, κοινοποιεί το σχεδιασμό αυτόν και στις ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. ή άλλες αστυνομικές αρχές του ίδιου ή και των όμορων νομών.
 9. Η διαδικασία αυτή υλοποιείται και προφορικά κατά την κρίση του διοικητή της οικείας ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε.
 10. Σχεδιάζει την καθημερινή διάταξη της υπηρεσίας, καταρτίζει τις ομάδες δράσης του προσωπικού και καθοδηγεί αυτό επαρκώς για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του
 11. Συντονίζει το έργο των ομάδων δράσης και αναλαμβάνει ο ίδιος τη διεύθυνση των επιχειρήσεων, όταν διαταχθεί ή κριθεί αναγκαίο.
 12. Αρκεί διαρκή και αδιάλειπτο έλεγχο στη συμπεριφορά και τη δράση του προσωπικού και λαμβάνει ή προτείνει αμελλητί όλα τα προσήκοντα μέτρα.
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες Διευθυντών Αστυνομικών Διευθύνσεων"
1.  
  Οι διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων, επιπλέον των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, έχουν και τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Παρακολουθούν τη δραστηριότητα των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. και εκδίδουν τις, κατά την κρίση τους, αναγκαίες διαταγές και οδηγίες για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση της αποστολής τους. β. Προτείνουν, αρμοδίως, τη λήψη μέτρων για τη μεγιστοποίηση και βελτιστοποίηση της απόδοσης των Υπηρεσιών αυτών. γ. Ορίζουν, αν κρίνουν σκόπιμο και απαραίτητο, αξιωματικό της διεύθυνσής τους, ανώτερο των διοικητών των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε., ως επικεφαλής επιχειρήσεων, σε περίπτωση σύμπραξής τους με άλλες αστυνομικές υπηρεσίες και μεταβατικά αποσπάσματα, εντός των ορίων δικαιοδοσίας της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης. δ. Ελέγχουν και παρέχουν οδηγίες και κατευθύνσεις, για την κατάρτιση των προγραμμάτων δράσης, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Ανταλλάσσουν απόψεις με τους διοικητές των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε., κατά λόγο αρμοδιότητας, και ενεργούν, από κοινού, κριτική ανάλυση επί σοβαρών υποθέσεων. ε. Υποβάλλουν, στην Επιθεώρηση Αστυνομίας Κρήτης, ανά δίμηνο, λεπτομερή αναφορά για τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της δράσης των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. στ. Επιθεωρούν, τακτικά μια φορά ανά τετράμηνο, και έκτακτα, τις ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε., με σκοπό τη διαπίστωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, ικανότητας και αποτελεσματικότητας αυτών και ενεργούν αναλόγως. Ελέγχουν, επίσης, το προσωπικό κατά την εκτέλεση της αποστολής του, οι ίδιοι ή διαμέσου των υποδιευθυντών των διευθύνσεών τους. ζ. Αναφέρουν, καθημερινά και ενημερώνουν τηλεφωνικώς τον Επιθεωρητή Αστυνομίας Κρήτης και το Γενικό Επιθεωρητή της Ε’ Γενικής Επιθεώρησης Αστυνομίας, για τα αξιόλογα περιστατικά. η. Συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές, Ο.Τ.Α. και φορείς, για την επίτευξη των στόχων των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε.
Άρθρο 5 "Αρμοδιότητες Επιθεωρητή Αστυνομίας"
1.  
  Ο Επιθεωρητής Αστυνομίας Κρήτης, επιπλέον, των άλλων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Αναφέρει, καθημερινά και ενημερώνει τηλεφωνικώς τον οικείο Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας, για τα αξιόλογο περιστατικά, που αφορούν τη δράση των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Υποβάλλει, ιεραρχικά, στις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ανά δίμηνο λεπτομερή αναφορά για τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της δράσης των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. β. Επιθεωρεί, τακτικά μια φορά ανά εξάμηνο και έκτακτα, τις ΕΙΣ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε., με σκοπό τη διαπίστωση και εκτίμηση του βαθμού ετοιμότητας, ικανότητας και αποτελεσματικότητας αυτών, εκδίδει τις αναγκαίες διαταγές και οδηγίες και λαμβάνει ή προτείνει ανάλογα μέτρα. γ. Αναθέτει, σε κατάλληλο αξιωματικό, με διαταγή του και ύστερα από πρόταση των διευθυντών των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων, το συντονισμό και την ευθύνη της διεξαγωγής αστυνομικών επιχειρήσεων, εφόσον συμπράττουν δυνάμεις των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. ή και άλλων υπηρεσιών όμορων Αστυνομικών Διευθύνσεων. δ. Συγκαλεί, μια αφορά ανά μήνα και εναλλακτικά στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων, συσκέψεις με τη συμμετοχή του οικείου διευθυντή Αστυνομικής Διεύθυνσης και του διοικητή της οικείας ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε., με σκοπό την ανάλυση και εκτίμηση της κατάστασης, την επισήμανση προβλημάτων, την υπόδειξη τρόπων και τη λήψη μέτρων επίλυσής τους και την παροχή οδηγιών.
Άρθρο 6 "Αρμοδιότητες Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας"
1.  
  Ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας της Ε’ Γενικής Επιθεώρησης Αστυνομίας, επιπλέον των άλλων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Λαμβάνει ή προτείνει, αρμοδίως, κάθε πρόσφορο και απαραίτητο μέτρο προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. β. Αξιολογεί τη δραστηριότητα των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. και διαπιστώνει, καταλλήλως, το βαθμό επίτευξης των στόχων και προσδοκιών της ηγεσίας και εισηγείται αναλόγως. γ. Επιθεωρεί τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το έτος, τις ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. και έκτακτα, όταν κριθεί αναγκαίο ή διαταχθεί σχετικά.
Άρθρο 7 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου11 παρ. 1 εδάφ. α’ και β’ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α’ 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α’ 38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α’ 51).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α’ 36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α’ 247).
 • Την υπ’ αριθ. 1107147/1239/0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β/ 7.10.1996) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 130.000.000 δρχ. περίπου για το έτος 1998 και 153.000.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες που αφορούν το έτος 1998 έχουν προβλεφθεί και θα καλυφθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των ΚΑΕ 0721, 0824, 0831, 0832, 0861, 1111, 1231, 1321, 1322, 1511 και 1512 του εκτελούμενου προϋπολογισμού εξόδων Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ». Οι δαπάνες που αφορούν το έτος 1999 και καθένα από τα επόμενα έτη θα προβλέπονται και θα καλύπτονται από τους προαναφερόμενους Κ.Α.Ε. των κατ’ έτος προϋπολογισμών εξόδων Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».
 • Την υπ’ αριθμ. 597/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Ειδικής Αστυνομικής Υπηρεσίας Δίωξης Εγκληματικότητας Λασιθίου. 1999/261 1999