ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/284

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-08-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κατηγορίες διαμνημονεύσεων 1. Στους Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος"
1.  
  που βρίσκονται στην ενέργεια απονέμονται, ως ηθικές αμοιβές, οι εξής διαμνημονεύσεις: α. Αρχηγίας. β. Αστέρα Αξίας και Τιμής γ. Αξίας και Τιμής. δ. Ευδόκιμης Διοίκησης. ε. Ευδόκιμης Επιτελικής Υπηρεσίας. στ. Ευδόκιμης Υπηρεσίας Αξιωματικών Ειδικών Υπηρεσιών.
Άρθρο 2
1.  
  Οι τάξεις των διαμνημονεύσεων του προηγούμενου άρθρου και οι Αξιωματικοί στους οποίους απονέμονται καθορίζονται ως ακολούθως:
 1. Αρχηγίας :
 2. Η διαμνημόνευση αυτή απονέμεται στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος με την ανάληψη των καθηκόντων του
 3. Αστέρας Αξίας και Τιμής:
 4. Η διαμνημόνευση αυτή απονέμεται στον Αρχηγό και Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και σε Έλληνες πολίτες, οι οποίοι προσφέρουν όλως διακεκριμένες υπηρεσίες προς το Πυροσβεστικό Σώμα και την πατρίδα
 5. Αξίας και Τιμής :
 6. Η διαμνημόνευση αυτή διακρίνεται σε Α και Β Τάξη και απονέμεται ως ακολούθως :
 7. Η διαμνημόνευση Α τάξης στον Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος με την ανάληψη των καθηκόντων του.
 8. Η διαμνημόνευση Β τάξης στους Αρχιπυράρχους, Γενικών και Ειδικών Υπηρεσιών, μετά τρίμηνη ευδόκιμη υπηρεσία στο βαθμό τους.
 9. Ευδόκιμης Διοίκησης:
 10. Η διαμνημόνευση αυτή διακρίνεται σε Α, Β και Γ τάξη και απονέμεται ως ακολούθως:
 11. Η διαμνημόνευση Α τάξης στους Πυράρχους, που υπηρέτησαν ευδόκιμα για έξι μήνες στο βαθμό τους ως Διοικητές, Υποδιοικητές, ή Διευθυντές σε Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, σε Διοικήσεις Π.Υ. Πόλεων, ή σε Ανεξάρτητες και Ειδικές Υπηρεσίες του Σώματος.
 12. Η διαμνημόνευση Β τάξης στους Αντιπυράρχους που υπηρέτησαν ευδόκιμα για ένα έτος στο βαθμό τους ωςΔιοικητές ήΔιευθυντές Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
 13. Η διαμνημόνευση Γ τάξης στους Επιπυραγούς και Πυραγούς που υπηρέτησαν ευδόκιμα για δύο έτη συνολικά στους βαθμούς αυτούς ως Διοικητές ή Διευθυντές Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
 14. Ευδόκιμης Επιτελικής Υπηρεσίας :
 15. Η διαμνημόνευση αυτή διακρίνεται σε Α, Β και Γ τάξη και απονέμεται ως ακολούθως :
 16. Η διαμνημόνευση Α τάξης στους Αρχιπυράρχους που υπηρέτησαν ευδόκιμα για 6 μήνες στο βαθμό τους ως Διευθυντές του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και στους Πυράρχους που υπηρέτησαν ευδόκιμα για ένα έτος στο βαθμό τους ως Διευθυντές των Διευθύνσεων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
 17. Η διαμνημόνευση Β τάξης στους Αντιπυράρχους που υπηρέτησαν ευδόκιμα για ένα έτος στο βαθμό τους ως Διευθυντές των Διευθύνσεων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
 18. Η διαμνημόνευση Γ τάξης στους Επιπυραγούς που υπηρέτησαν ευδόκιμα για δύο έτη στο βαθμό τους ως Αξιωματικοί Επιτελείς των Διευθύνσεων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, και στους Πυραγούς, που υπηρέτησαν ευδόκιμα για τρία έτη στο βαθμό τους ως Αξιωματικοί Επιτελείς στις ίδιες Διευθύνσεις.
 19. Ευδόκιμης Υπηρεσίας Αξιωματικών Ειδικών Υπηρεσιών:
 20. Η διαμνημόνευση αυτή διακρίνεται σε Α, Β και Γ τάξη και απονέμεται σε Αξιωματικούς Ειδικών Υπηρεσιών ως ακολούθως :
 21. Η διαμνημόνευση Α τάξης στους Πυράρχους, η διαμνημόνευση Β τάξης στους Αντιπυράρχους και η διαμνημόνευση Γ τάξης στους Επιπυραγούς και Πυραγούς που συμπλήρωσαν οι μεν Πύραρχοι και Αντιπύραρχοι δύο έτη, οι δε Επιπυραγοί και Πυραγοί τρία έτη ευδόκιμης υπηρεσίας στο βαθμό τους
2.  
  Όσοι υπάγονται στις διατάξεις των εδαφίων δ, ε και στ της προηγούμενης παραγράφου για την απονομή των διαμνημονεύσεων αυτών απαιτείται επί πλέον να έχουν κριθεί προακτέοι από τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση
Άρθρο 3 "Περιγραφή μεταλλίων - Ταινιών"
1.  
  Το μετάλλιο της διαμνημόνευσης της Αρχηγίας είναι κατασκευασμένο από επιχρυσωμένο ορείχαλκο, έχει το σχήμα του εμβλήματος του Σώματος και στο άνω τμήμα καταλήγει σε οριζόντια ανάρτηση μέσω της οποίας διέρχεται η ταινία. Το μέγιστο ύψος του είναι 40 χιλιοστά, το πλάτος του 35 χιλιοστά και το πάχος του 3 χιλιοστά. Στην κύρια όψη, φέρει ανάγλυφη απεικόνιση των εν καμίνω τριών παίδων προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος. Περιμετρικά σε απόσταση 2 χιλιοστών από το εξωτερικό άκρο των μεταλλίων υπάρχει ανάγλυφη χάραξη 2 χιλιοστών. Στην κορυφή αναγράφονται με βυζαντινή γραφή οι λέξεις ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ. Στην πίσω επίπεδη πλευρά χαράσσονται με βυζαντινή γραφή οι λέξεις ΑΡΧΗΓΙΑ και η ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων. Η ταινία του μεταλλίου είναι μεταξωτή, κυματοειδής πλάτους 35 χιλιοστών. Στο κέντρο φέρει λωρίδα πλάτους 7 χιλιοστών χρώματος κόκκινου, εκατέρωθεν αυτής δύο λευκές λωρίδες πλάτους 3 χιλιοστών η κάθε μία, ακολουθούν εναλλάξ δύο γαλάζιες και δύο λευκές ιδίων διαστάσεων και στα άκρα της ταινίας υπάρχουν δύο λωρίδες 5 χιλιοστών η κάθε μία γαλάζιου χρώματος. Στη διεμβολή του χιτωνίου προσαρμόζεται επίχρυση σμικρογραφία του διακριτικού σήματος του Σώματος.
2.  
  Ο Αστέρας Αξίας και Τιμής κατασκευάζεται από άργυρο, έχει διάμετρο 60 χιλιοστά και καταλήγει σε οκτώ οξείες γωνίες. Κορμός του Αστέρα είναι ο 16άκτινος ήλιος της Βεργίνας, σύμβολο των αρχαίων Μακεδόνων. Στο κέντρο του φέρει σε σμικρογραφία το μετάλλιο Αξίας και Τιμής Α Τάξης, το οποίο περιβάλλεται από γαλάζια λωρίδα σμάλτου. Ο Αστέρας αναρτάται από δείγμα φλόγας σκούρου κόκκινου σμάλτου, το οποίο συνδέει το διάσημο με την ταινία, η οποία φέρεται γύρω από τον λαιμό. Η ταινία της διαμνημόνευσης είναι πανομοιότυπη με την ταινία της διαμνημόνευσης Αξίας και Τιμής. Η διεμβολή του χιτωνίου της διαμνημόνευσης αυτής, είναι πανομοιότυπη με αυτήν της Αξίας και Τιμής με τη διαφορά ότι οι τιμηθέντες φέρουν στο μέσον της διεμβολής του χιτωνίου αντί του παραδοσιακού κράνους σμικρογραφία οκτάκτινου αστέρα. Όταν κάποιος έχει τιμηθεί με τον Αστέρα και τη διαμνημόνευση Αξίας και Τιμής φέρει και τα δύο σώματα, αλλά μόνο μία διεμβολή στο χιτώνιο. Η διαμνημόνευση του Αστέρα Αξίας και Τιμής φέρεται και σε σμικρογραφία, η οποία είναι η ίδια με αυτή της Αξίας και Τιμής με τη διαφορά ότι στην ταινία προσαρτάται σμικρογραφία οκτάκτινου Αστέρα. Αν κάποιος έχει τιμηθεί με τον Αστέρα και τη διαμνημόνευση Αξίας και Τιμής φέρει μόνο ένα σώμα σε σμικρογραφία.
3.  
  Το μετάλλιο της διαμνημόνευσης Αξίας και Τιμής είναι κυκλικού σχήματος διαμέτρου 35 χιλιοστών και πάχους 3 χιλιοστών. Κατασκευάζεται από ορείχαλκο και στο άνω μέρος καταλήγει σε κυκλική ανάρτηση δια της οποίας διέρχεται η ταινία. Το μετάλλιο της διαμνημόνευσης Α τάξης είναι επίχρυσο και το Β τάξης επάργυρο. Στο κέντρο της κύριας όψης, απεικονίζεται ανάγλυφα προφίλ, η κεφαλή του Φιλίππου του Β, βασιλέα των Μακεδόνων, αριστερά και δεξιά της οποίας αναγράφονται ανάγλυφα σε αρχαία γραφή οι λέξεις ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ, και κάτω από την κεφαλή η λέξη ΦΙΛΙΠΠΟΣ. Στην πίσω επίπεδη πλευρά γράφονται ανάγλυφα σε περιμετρική ζώνη 5 χιλιοστών οι λέξεις ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ και στο εσωτερικό αυτής υπάρχει ανάγλυφο σύμπλεγμα παλαιού παραδοσιακού πυροσβεστικού κράνους Αξιωματικού, δύο πελεκιδίων και του Σταυρού της Ελληνικής Σημαίας στην κάτω πλευρά του οποίου αναγράφεται η χρονολογία 1998, έτος καθιέρωσης της διαμνημόνευσης. Η ταινία του μεταλλίου είναι μεταξωτή, κυματοειδής πλάτους 35 χιλιοστών. Στο κέντρο φέρει λωρίδα πλάτους 15 χιλιοστών, ανοικτού μπλε χρώματος και εκατέρωθεν αυτής φέρει τρεις (3) λωρίδες πλάτους 2, 3 και 5 χιλιοστών αντίστοιχα χρώματος λευκού, κόκκινου και ανοικτού μπλε. Η τάξη της διαμνημόνευσης υποδηλώνεται με την προσάρτηση στη διεμβολή του χιτωνίου σμικρογραφίας επίχρυσου ή επάργυρου συμπλέγματος του παραδοσιακού πυροσβεστικού κράνους Αξιωματικού με χιαστί πελεκίδια.
4.  
  Το μετάλλιοτης διαμνημόνευσηςΕυδόκιμης Διοίκησης είναι κυκλικού σχήματος διαμέτρου 35 χιλιοστών και πάχους 3 χιλιοστών. Κατασκευάζεται από ορείχαλκο και στο άνω μέρος καταλήγει σε κυκλική ανάρτηση δια της οποίας διέρχεται η ταινία. Το μετάλλιο Α τάξης είναι επίχρυσο, το Β τάξης επάργυρο και το Γ τάξης ορειχάλκινο. Στο κέντρο της κύριας όψης απεικονίζεται λεπτομέρεια από λακωνική μελανόμορφη κύλικα του Προμηθέα με τον αετό και περιμετρικά φέρει ανάγλυφο δάφνινο στεφάνι. Η πίσω όψη είναι όμοια με αυτή του μεταλλίου της διαμνημόνευσης Αξίας και Τιμής. Η ταινία του μεταλλίου είναι μεταξωτή κυματοειδής πλάτους 35 χιλιοστών. Στο κέντρο φέρει λωρίδα πλάτους 15 χιλιοστών κόκκινου χρώματος και εκατέρωθεν αυτής φέρει τρεις (3) λωρίδες πλάτους 2, 3 και 5 χιλιοστών αντίστοιχα χρώματος κίτρινου, σκούρου μπλε και κόκκινου. Η τάξη του μεταλλίου υποδηλώνεται με την προσάρτηση στη διεμβολή του χιτωνίου αστερίσκου επίχρυσου, επάργυρου ή χάλκινου για την Α, Β και Γ τάξη αντίστοιχα. 5, Το μετάλλιο της διαμνημόνευσης Ευδόκιμης Επιτελικής Υπηρεσίας είναι κυκλικού σχήματος διαμέτρου 35 χιλιοστών και πάχους 3 χιλιοστών. Κατασκευάζεται από ορείχαλκο και στο άνω μέρος καταλήγει σε κυκλική ανάρτηση δια της οποίας διέρχεται η ταινία. Το Α τάξης είναι επίχρυσο, το Β τάξης επάργυρο και το Γ τάξης ορειχάλκινο. Στο κέντρο της κύριας όψης φέρει παράσταση της Θεάς Εστίας. Η πίσω όψη του μεταλλίου είναι όμοια με των άλλων διαμνημονεύσεων. Η ταινία του μεταλλίου είναι μεταξωτή κυματοειδής πλάτους 35 χιλιοστών. Στο κέντρο φέρει λωρίδα πλάτους 15 χιλιοστών πράσινου χρώματος και εκατέρωθεν αυτής φέρει τρεις (3) λωρίδες πλάτους 2, 3 και 5 χιλιοστών αντίστοιχα χρώματος κόκκινου, κίτρινου και πράσινου. Η τάξη του μεταλλίου υποδηλώνεται με την προσάρτηση στη διεμβολή του χιτωνίου σε σμικρογραφία επίχρυσου, επάργυρου ή χάλκινου κλάδου δάφνης για την Α Β και Γ τάξη αντίστοιχα.
6.  
  Το μετάλλιο της διαμνημόνευσης Ευδόκιμης Υπηρεσίας Αξιωματικού Ειδικών Υπηρεσιών είναι κυκλικού σχήματος διαμέτρου 35 χιλιοστών και πάχους 5 χιλιοστών. Κατασκευάζεται από ορείχαλκο και στο άνω μέρος καταλήγει σε κυκλική ανάρτηση δια της οποίας διέρχεται η ταινία. Στο κέντρο της κύριας όψης απεικονίζεται για τους Πλοηγούς Κυβερνήτες και Πλοηγούς Μηχανικούς παράσταση αρχαίου ελληνικού πλοίου, για τους Υγειονομικούς Αξιωματικούς η μορφή του Ασκληπιού και για τους Τεχνικούς ο Ήφαιστος. Περιμετρικά των παραστάσεων υπάρχει ανάγλυφο δάφνινο στεφάνι. Η πίσω όψη είναι όμοια με αυτή των άλλων διαμνημονεύσεων. Η ταινία του μεταλλίου είναι μεταξωτή κυματοειδής, πλάτους 35 χιλιοστών. Στο κέντρο φέρει λωρίδα πλάτους 15 χιλιοστών μπλε χρώματος και εκατέρωθεν αυτής τρεις (3) λωρίδες, πλάτους 2, 3 και 5 χιλιοστών αντίστοιχα χρώματος κόκκινου, πράσινου και μπλε. Η τάξη του μεταλλίου υποδηλώνεται με την προσάρτηση στη διεμβολή του χιτωνίου σμικρογραφίας επίχρυσης, επάργυρης και χάλκινης για την Α, Β και Γ τάξη αντίστοιχα άγκυρας για τους Πλοηγούς, ιατρικού σήματος για τους Υγειονομικούς και συμπλέγματος διαβήτη και τριγώνου για τους Τεχνικούς Αξιωματικούς.
Άρθρο 4
1.  
  Η απονομή των μεταλλίων συνοδεύεται και από δίπλωμα που έχει σχήμα, μέγεθος και τύπο ανάλογο των πυροσβεστικών μεταλλίων
2.  
  Στη μέση και επί του εμβλήματος του Πυροσβεστικού Σώματος που καλύπτει τα τρία τέταρτα (3/4) σχεδόν της επιφάνειας του διπλώματος γράφονται με μικρά γράμματα ως εξής: Στην πρώτη σειρά: Με την. . . . . . . . από. . . . . . . . .απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Στην δεύτερη και τρίτη σειρά: Απονεμήθηκε στον. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Βαθμός- Α.Μ.- Ονομ/μο - Πατρώνυμο) Στην τέταρτη σειρά: (Τίτλος μεταλλίων διαμνημόνευσης) Υπάρχουν άλλες τρεις κενές σειρές, στις οποίες γράφεται η αιτία απονομής του μεταλλίου.
3.  
  Για όλες τις απονεμόμενες διαμνημονεύσεις ισχύει ο ίδιος τύπος διπλώματος με τις εξής διαφορές:
 1. Σε κάθε δίπλωμα απεικονίζεται το ανάλογο μετάλλιο της διαμνημόνευσης.
 2. Για τον Αστέρα Αξίας και Τιμής απεικονίζεται ο Αστέρας.
 3. Τα διπλώματα των διαμνημονεύσεων Αρχηγίας, Αστέρα Αξίας και Τιμής και Αξίας και Τιμής είναι χρώματος υποκυάνου
 4. Τα διπλώματα των λοιπών διαμνημονεύσεων είναι χρώματος ανοικτού ερυθρού
Άρθρο 5
1.  
  Για την απονομή των διαμνημονεύσεων που καθορίζονται από τις διατάξεις των εδαφίων δ, ε και στ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, υποβάλλονται ιεραρχικά για τους αξιωματικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις απονομής, στην Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, αιτιολογημένες προτάσεις για ένα έκαστο των προτεινομένων, που συντάσσονται και γνωματεύονται από τους αρμόδιους συντάκτες και γνωματεύοντες των εκθέσεων ικανότητας
2.  
  Οι σχετικές προτάσεις υποβάλλονται το μήνα Ιανουάριο εκάστου έτους μαζί με τις εκθέσεις ικανότητας αυτών. 3.Ειδικά για το έτος 1998, οι προτάσεις για απονομή διαμνημονεύσεων θα υποβληθούν εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατά την πρώτη εφαρμογή θα γίνουν προτάσεις απονομής διαμνημονεύσεων για όλους τους εν ενεργεία Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρέτησαν κατά το παρελθόν σε θέσεις για τις οποίες προβλέπονται διαμνημονεύσεις.
4.  
  Προτάσεις για την απονομή διαμνημονεύσεων δεν συντάσσονται, έστω και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις απονομής εφόσον κατά το χρόνο της σύνταξης οι δικαιούμενοι τελούν σε μια από τις καταστάσεις για τις οποίες δεν συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά
Άρθρο 6
1.  
  Οι διαμνημονεύσεις που καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος απονέμονται ως ακολούθως:
 1. Στον Αρχηγό, Υπαρχηγό και Αρχιπυράρχους με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης
 2. Στους λοιπούς αξιωματικούς με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. 2.Τα μετάλλια και τα αντίστοιχα διπλώματα των διαμνημονεύσεων χορηγούνται σ αυτούς που τιμήθηκαν χωρίς καμία επιβάρυνση, αποστέλλονται στους δικαιούχους υπηρεσιακά και επιδίδονται με απόδειξη.
 3. Οι διαμνημονεύσεις που απονέμονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καταχωρούνται στα ατομικά βιβλιάρια των τιμωμένων.
Άρθρο 7 "Αφαίρεση ή μη απονομή διαμνημονεύσεων 1 .Οι διαμνημονεύσεις που προβλέπονται από το παρόν διάταγμα δεν απονέμονται ή αν έχουν απονεμηθεί αφαιρούνται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 343/1969 Περί βαθμού και κα [...]"
3.  
  Η αφαίρεση των διαμνημονεύσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος
Άρθρο 8 "Τύχη διαμνημονεύσεων μετά θάνατο"
1.  
  1 .Οι διαμνημονεύσεις που απονέμονται κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι προσωπικές και φέρονται από τους τιμηθέντες εφ όρου ζωής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος. 2.Σε περίπτωση θανάτου αυτού που τιμήθηκε, οι διαμνημονεύσεις περιέχονται, ως κειμήλια, σ αυτόν που ορίζει η διαθήκη του θανόντος. Αν δεν άφησε διαθήκη, οι διαμνημονεύσεις περιέχονται στους εξ αδιαθέτου κληρονόμους του, κατά την ακόλουθη σειρά: α. Στο μεγαλύτερο κατά σειρά ηλικίας τέκνο. β. Στη χήρα. γ. Στον πατέρα ή τη μητέρα. δ Στο μεγαλύτερο αδερφό ή αδερφή.
Άρθρο 9 "Τρόπος που φέρονται οι διαμνημονεύσεις και οι ταινίες αυτών 1 Τα μετάλλια των διαμνημονεύσεων αναρτώνται στα χιτώνια των στολών στο αριστερό του στήθους, σύμφωνα με την ιεραρχική τάξη του άρθρου 1 παρ. 1 του παρόντος και έπονται των παρασήμων και άλλ [...]"
2.  
  Οι τιμηθέντες με μετάλλια διαμνημονεύσεων φέρουν στη στολή τους τα διάσημα των μεταλλίων αυτών μετά των ταινιών τους κατά τον τρόπο που ορίζεται από τον Κανονισμό Στολών του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι ταινίες (διεμβολές) των παρασήμων, των πυροσβεστικών μεταλλίων και των διαμνημονεύσεων φέρονται αμέσως πάνω από το θυλάκιο του αριστερού μέρους του χιτωνίου σε οριζόντιες σειρές ανάλογα με τον αριθμό τους. Οι ταινίες φέρονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην καλύπτεται καμία από την αναδίπλωση του περιλαιμίου του χιτωνίου. Όταν το σύνολο των ταινιών δεν υπερβαίνει τις εννέα, σε κάθε σειρά τοποθετούνται τρεις, ενώ σε περίπτωση κατά την οποία δεν συμπληρώνεται πλήρης σειρά οι υπόλοιπες ταινίες τοποθετούνται συμμετρικά πάνω από τη μέση της πρώτης πλήρους σειράς. Όταν το σύνολο των ταινιών υπερβαίνει τις εννέα τότε τοποθετούνται σε σειρές ανά τέσσερις. Η ιεραρχική σειρά των ταινιών αρχίζει από τις πάνω προς τις κάτω σειρές. Οι ταινίες ράβονται σε σκληρό υπόθημα επενδυμένο με μαύρη τσόχα και προσαρμόζονται κατά τρόπο αφανή στο χιτώνιο. 3.Στις σμικρογραφίες των μεταλλίων και ταινιών οι διαστάσεις των μεταλλίων, των ταινιών αναρτήσεων και της τάξεως των μεταλλίων είναι οι μισές από αυτές που καθορίζονται με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα.
4.  
  Στις περιπτώσεις απονομής διαμνημονεύσεων ανωτέρας τάξεως, η διαμνημόνευση κατωτέρας τάξεως παύει να φέρεται. 5.0 Αστέρας Αξίας και Τιμής έπεται των Σταυρών Ταξιαρχών των Ελληνικών Ταγμάτων και προηγείται των αλλοδαπών Σταυρών Ταξιαρχών.
Άρθρο 10 "Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του Π.Δ.254/91 Οι διατάξεις του Π.Δ. 254/1991 (Α 95) όπως κωδικοποιήθηκε με το Κεφάλαιο Γ του Π.Δ. 210/1992 (Α 99) τροποποιούνται όπως παρακάτω:"
1.  
  Η παρ.3 του άρθρου 4 όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ.3 του Π.Δ.210/1992 αντικαθίσταται ως εξής: 3.Το μετάλλιο αυτό αναρτάται από μετάξινη κυματιστή ταινία, πλάτους τριάντα πέντε (35) χιλιοστών και χωρίζεται σε τρεις διαμήκεις λωρίδες, η μεν μεσαία χρώματος κίτρινου και πλάτους 8 χιλιοστών και οι εκατέρωθεν αυτής χρώματος βαθέος ερυθρού και πλάτους 13,5 χιλιοστών.
2.  
  Οι παρ. 3 & 4 του άρθρου 5, όπως κωδικοποιήθηκαν με το άρθρο 85 παρ.3 & 4 του Π.Δ.210/1992 αντικαθίστανται ως εξής: 3.Το διάσημο του Πυροσβεστικού Σταυρού είναι χάλκινο, διαστάσεων 0,04 μ Χ 0,04 μ. και αποτελείται από σταυρό βυζαντινού σχήματος, του οποίου τα τέσσερα άκρα συνδέονται με στεφάνη από κλάδους ελιάς 20 φύλλων συνολικά. Στο κέντρο του σταυρού φέρει ανάγλυφο κύκλο, διαμέτρου 15 χιλιοστών και μέσα σ αυτόν ανάγλυφο το διακριτικό σήμα του Πυροσβεστικού Σώματος που είναι επίχρυσο για την Α, επάργυρο για την Β, και χάλκινο για την Γ τάξη και στη βάση του σταυρού ανάγλυφα το έτος 1930. 4.Το παραπάνω μετάλλιο φέρεται με μετάξινη κυματιστή ταινία, πλάτους τριάντα πέντε (35) χιλιοστών και χωρίζεται σε τρεις διαμήκεις λωρίδες, η μεν μεσαία χρώματος μπλε και πλάτος 12 χιλιοστών και οι εκατέρωθεν αυτού χρώματος ερυθρού και πλάτους 8 χιλιοστών. Οι τρεις λωρίδες διαχωρίζονται από δύο λεπτές σειρίδες χρώματος κίτρινου και πλάτος 3 χιλιοστών. 3.Η παρ. 6 του άρθρου 6, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 86 παρ.6 του Π.Δ.210/1992 αντικαθίστανται ως εξής: 6. Το παραπάνω μετάλλιο φέρεται με μετάξινη κυματιστή ταινία, πλάτους τριάντα πέντε (35) χιλιοστών και χωρίζεται σε τρεις διαμήκεις λωρίδες, που έχουν η μεν μεσαία χρώμα βαθύ γαλάζιο και πλάτος 12 χιλιοστών οι δε άλλες δύο χρώμα λευκό και πλάτος 8,5 χιλιοστών η κάθε μία. Οι τρεις λωρίδες διαχωρίζονται από δύο λεπτές σειρίδες χρώματος ερυθρού και πλάτους 3 χιλιοστών. Στην διεμβολή τοποθετείται, οριζόντια κλάδος ελιάς, μήκους 18 χιλιοστών και πλάτους 4 χιλιοστών, που είναι επίχρυσος για την Α, επάργυρος για την Β και χάλκινος για την Γ τάξη. 4.Η παρ. 5 του άρθρου 7, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 87 παρ.5 του Π.Δ. 210/1992 αντικαθίστανται ως εξής: 5. Το παραπάνω μετάλλιο φέρεται με μετάξινη κυματιστή ταινία, πλάτους τριάντα πέντε (35) χιλιοστών και χωρίζεται σε τρεις διαμήκεις λωρίδες, πλάτους 10 χιλιοστών που έχουν η μεν μεσαία χρώμα κίτρινο, οι δε άλλες δύο χρώμα ανοικτό κυανό. Οι τρεις λωρίδες διαχωρίζονται μεταξύ τους από δύο λεπτές σειρίδες χρώματος ερυθρού και πλάτος 2,5 χιλιοστών έκαστη. Στην διεμβολή τοποθετείται, οριζόντια, κλάδος ελιάς, μήκους 18 χιλιοστών και πλάτους 4 χιλιοστών, που είναι επίχρυσος για την Α, επάργυρος για την Β και χάλκινος για την Γ τάξη.
5.  
  Το άρθρο 8 όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 88 του Π.Δ.210/1992 αντικαθίστανται ως εξής: 8 μεταλλίων 1 Η απονομή των μεταλλίων συνοδεύεται και από δίπλωμα που έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου, διαστάσεων ύψους τριακοσίων πενήντα πέντε (355) και πλάτους διακοσίων εξήντα πέντε (265) χιλιοστών του μέτρου Στις διαστάσεις αυτές περιλαμβάνονται και οι άσπρες λωρίδες που είναι περιμετρικά του μαιάνδρου Το πλάτος των λωρίδων είναι 15 χιλιοστά για το άνω μέρος και 10 χιλιοστά για την δεξιά και αριστερή πλευρά του διπλώματος Το πλάτος του μαιάνδρου είναι 9 χιλιοστά Εξωτερικά του μαιάνδρου τοποθείται λωρίδα χρώματος ανοικτού κυανού, με πλάτος 9 χιλιοστά. 2 Το δίπλωμα σε καθεμιά από τις τέσσερις (4) γωνίες του έχει, μέσα σε κύκλο, διαμέτρου τριάντα πέντε (35) χιλιοστών, το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας Οι τέσσερις κύκλοι συνδέονται μεταξύ τους με το μαίανδρο. 3 Στο άνω μέρος του διπλώματος και κάτω από τον μαίανδρο τοποθετούνται δύο κλάδοι ελιάς, με ενωμένα τα άκρατους στο κέντρο. 4 Ακριβώς κάτω από το κέντρο του επάνω μαιάνδρου τοποθετείται κάθετα η ταινία του μεταλλίου, η οποία περνά από το κέντρο, που ενώνει τους δύο κλάδους ελιάς και καταλήγει στο μετάλλιο Η διάμετρος του μεταλλίου είναι τριάντα πέντε (35) χιλιοστά Αριστερά από το μετάλλιο γράφεται με μαύρο χρώμα η λέξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ και δεξιά η λέξη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 5 Στη μέση και κάτω από το μετάλλιο απεικονίζεται το διακριτικό σήμα του Πυροσβεστικού Σώματος, που καλύπτει τα τρία τέταρτα, σχεδόν, της επιφάνειας του διπλώματος. 6 Κάτω από το μετάλλιο με μικρά γράμματα γράφονται Πρώτη σειρά Με το Π.Δ. . . . . . .από. . . . . . (αριθ.)(χρονολογία) Δεύτερηκαι Τρίτησειρά Απονεμήθηκεστον (Βαθμός -Α.Μ. Ονοματεπώνυμο) - Πατρώνυμο Τέταρτη σειρά (Τίτλος μεταλλίου) Υπάρχουν άλλες τρεις κενές σειρές, που γράφεται η αιτία απονομής του μεταλλίου. 7 Στο κάτω μέρος του διπλώματος και δεξιά γράφεται η ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ. και το ονοματεπώνυμο του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Αριστερά φαίνεται η Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, με φροντίδα της οποίας απονέμονται τα μετάλλια και τα διπλώματα και τίθεται ανάγλυφα η στρογγυλή σφραγίδα του Σώματος. 8 Για όλα τα μετάλλια που απονέμονται ισχύει ο ίδιος τύπος διπλώματος, με τις εξής διαφορές 1 Σε κάθε δίπλωμα απεικονίζεται το ανάλογο μετάλλιο. 2 Το δίπλωμα για το Πυροσβεστικό Αριστείο Ανδραγαθίας και τον Πυροσβεστικό Σταυρό, έχει χρώμα μπεζ, ενώ τα διπλώματα για τα μετάλλια Πυροσβεστικής Αξίας και Ευδόκιμης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έχουν χρώμα ανοικτό κίτρινο. 6.Η παρ. 6 του άρθρου 10 όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 90 παρ.6 του Π.Δ.210/1992 αντικαθίσταται ως εξής 6 Προκειμένου για την απονομή μεταλλίων Πυροσβεστικής Αξίας για ευδόκιμη Υπηρεσία και Ευδόκιμης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι αρμόδιοι για τη σύνταξη και γνωμάτευση των εκθέσεων ικανότητας και φύλλων ποιότητας συντάσσουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτών προτάσεις απονομής των παραπάνω μεταλλίων για όσους δικαιούνται αυτών Οι προτάσεις αυτές υποβάλλονται, μαζί με τις εκθέσεις ικανότητας και τα φύλλα ποιότητας στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. 7 Η παρ. 5 του άρθρου 12, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 92 παρ.5 του Π.Δ.210/1992 αντικαθίσταται ως εξής 5 Για κάθε νεότερη απονομή του ιδίου μεταλλίου και κατά την προαγωγή των μεταλλίων Πυροσβεστικής Αξίας και Ευδόκιμης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, χορηγείται το αντίστοιχο νέο μετάλλιο και δίπλωμα .
Άρθρο 11 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των παρ. 1 (περίπτ. στ), 2 και 7 του άρθρου 11 του Ν.1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49), καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 1 του ιδίου νόμου. β) Του Π.Δ.137/1986 Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Α 51). Υ) Του άρθρου 29Ατου Ν.1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 ατού Ν.2649/1997 (Α38). δ) Της 1107147/1239/0006 Α/4-10-1996 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών (Β 922).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, προκαλείται δαπάνη για το τρέχον έτος ύψους δύο εκατομμυρίων είκοσι μία χιλιάδων (2.021.000) δραχμών, η κάλυψη της οποίας θα γίνει από την γραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό μας υπό Κ.Α.Ε. 1699 του Ε.Φ. 43-120. Για τα επόμενα οικονομικά έτη η δαπάνη ύψους πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών κατ έτος θα καλυφθεί από ισόποση πίστωση που θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό μας, χωρίς αύξηση του συνολικού ύψους αυτού.
 • Την 405/1998 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1997/2649 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2649 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/210 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία