ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/289

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων ηθικών αμοιβών διαμνημονεύσεων αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 141/1993 (Α~ 58) και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διαμνημόνευση Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές"
1.  
  Στο αστυνομικό προσωπικό απονέμεται ως ηθική αμοιβή διαμνημόνευση με τίτλο «Διαμνημόνευση Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές», για την ευδόκιμη συμμετοχή του κατόπιν εντολής της Ελληνικής Κυβερνήσεως σε ειρηνευτικές αποστολές, που πραγματοποιούνται εκτός υπηρεσίας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών
2.  
  Η διαμνημόνευση αυτή είναι μιας τάξεως και ιεραρχικά έπεται των διαμνημονεύσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 141/1993 (Α~ 58).
3.  
  Για την απονομή της ως άνω διαμνημόνευσης απαιταίται ευδόκιμη συμμετοχή σε ειρηνευτική αποστολή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών. Κατ’ εξαίρεση η απονομή της διαμνημόνευσης μπορεί να γίνει και πριν τη συμπλήρωση του ως άνω χρονικού διαστήματος, εφόσον κατά τη διάρκεια της αποστολής και κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, ο αστυνομικός φονευθεί ή τραυματισθεί και η περαιτέρω παραμονή του στην αποστολή δεν είναι δυνατή.
4.  
  Η απονομή της ως άνω διαμνημόνευσης γίνεται μετά τη λήξη του χρόνου συμμετοχής του αστυνομικού στην ειρηνευτική αποστολή και τον επαναπατρισμό του. Προς τούτο διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Δ.Δ.Α.Σ.) στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ονομαστικοί πίνακες για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις απονομής συνοδευόμενοι από σχετική αιτιολογημένη πρόταση για καθέναν χωριστά. Αρμόδιος για τη σύνταξη των προτάσεων αυτών ορίζεται ο Διευθυντής της Δ.Δ.Α.Σ. του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, στην οποία είναι απεσπασμένοι οι διατιθέμενοι στην ειρηνευτική αποστολή αστυνομικοί.
5.  
  Το μετάλλιο της Διαμνημόνευσης Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο και έχει σχήμα ρόμβου διαμέτρου 35 χιλιοστών. Στο ως άνω μέρος καταλήγει σε οριζόντια ανάρτηση, μέσω της οποίας διέρχεται η ταινία. Στην κύρια όψη και στο μέσον αυτή απεικονίζεται ανάγλυφα περιστερά μετά κλάδου ελαίας στο ράμφος. Στο άνω μέρος του μεταλλίου και σε κάθε πλευρά αυτού αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ». Περιμετρικά του μεταλλίου φέρονται διαδοχικά και συμμετρικά ανάγλυφα στίγματα. Η ταινία του μεταλλίου είναι μεταξωτή κυματοειδής πλάτους 35 χιλιοστών, χρώματος ανοικτού γκρί. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες της μιας αποστολές, στη διεμβολή των χιτωνίων των στολών προσαρτάται σε σμικρογραφία περιστερά, όπως απεικονίζεται στο διάσημο του μεταλλίου.
6.  
  Η απονομή του μεταλλίου της Διαμνημόνευσης Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές αποστολές συνοδεύεται και από δίπλωμα το οποίο είναι του ιδίου τύπου και διαστάσεων με εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 141/1993, με τη διαφορά ότι είναι χρώματος ανοικτού γκρί.
7.  
  Η διαμνημόνευση απονέμεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Το μετάλλιο μετά του αντιστοίχου διπλώματος αποστέλλεται σ’ αυτούς που τιμήθηκαν υπηρεσιακά και τους επιδίδεται με απόδειξη.
8.  
  Η διαμνημόνευση δεν απονέμεται ή αν έχει απονεμηθεί αφαιρείται τόσο από τους εν ενεργεία όσο και από τους συνταξιούχους αστυνομικούς λόγω:
 1. Αμετάκλητης καταδίκης τους σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα που ανάγονται στην προστασία του πολιτεύματος
 2. Αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων, οριστικής ή προσωρινής
 3. Απόταξης Η αφαίρεση της διαμνημόνευσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
9.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10 και 11 του Π.Δ. 141/1993 εφαρμόζονται ανάλογα και για τη Διαμνημόνευση Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές.
Άρθρο 2
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως β~ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 141/1993 (Α~ 58) αντικαθίσταται ως εξής: Η Α~ Τάξεως απονέμεται στους Αντιστρατήγους της Ελληνικής Αστυνομίας μετά την ανά. των καθηκότων τους .
2.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ως άνω Π.Δ. προστίθεται εδάφιο ως εξής: Το μετάλλιο της διαμνημόνευσης Αξίας και Τιμής Α~ Τάξεως συνοδεύεται από Αστέρα, ο οποίος κατασκευάζεται από άργυρο, έχει διάμετρο 40 χιλιοστών και καταλήγει σε έξι οξείες γωνίες Στην κύρια όψη και στο μέσο αυτού απεικονίζεται, προφίλ, η κεφαλή του μεγάλου Αλεξάνδρου η οποία περιβάλλεται από πορτοκαλί λωρίδα σμάλτου Στο πίσω μέρος αυτού προσαρτάται κατάλληλα ειδική καρφίτσα (παραμάνα) για την ανάρτησή του
3.  
  Στο άρθρο 9 του ιδίου ως άνω Π.Δ. προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 5 Ο Αστέρας της διαμνημόνευσης Αξίας και Τιμής Α~ Τάξεως φέρεται μετά του διασήμου του αντίστοιχου μεταλλίου, μόνο σε επίσημες εκδηλώσεις και κατόπιν διαταγής Αναρτάται άνωθεν του αριστερού θυλακίου των χιτωνίων των στολών
Άρθρο 3
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 28 του Π.Δ. 380/1996 (Α~ 251) αντικαθίσταται ως εξής: 3 Οι ευδοκίμως αποφοιτούντες από τη Σχολή αξιωματικοί φέρουν στη στολή τους διακριτική μεταλλική κονκάρδα η οποία επί της κυρίας όψης απεικονίζει τον Παγκόσμιο Χάρτη των πέντε Ηπείρων και στο μέσον αυτής τον Παρθενώνα Ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής καθορίζεται με τεχνικές προδιαγραφές
Άρθρο 4
1.  
  Η περίπτωση β~ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 209/1995 (Α~ 111) αντικαθίσταται ως εξής: β. Δεν υπερβαίνουν το 40ο έτος της ηλικίας κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων .
Άρθρο 5
1.  
  Η περίπτωση α~ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 500/1989 (Α~ 214) αντικαθίσταται ως εξής: α. Ηλικία μέχρι 32 ετών και τριετή υπηρεσία στο Σώμα .
Άρθρο 6 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1, εδάφ. α~ και ζ~ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α~ 152), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 (Α~ 49) και των άρθρων 39 παρ. 1 και 2 και 53 παρ. 1 του Ν. 1481/1984.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 4 και 7 παρ. 2 του Ν. 2226/1994 «Εισαγωγή εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α~ 122).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α~ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α~ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α~ 38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α~ 51).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α~ 36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α~ 247).
 • Την υπ’ αριθ. 1107147/1239/006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/7.10.1996) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 1998 και καθένα από τα επόμενα έτη ύψους 840.000 δρχ. περίπου και ότι οι δαπάνες για μεν το έτος 1998 θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού, για δε τα επόμενα έτη θα προβλέπονται και θα καλύπτονται από τις σχετικές πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 1111 και 1699 των κατ’ έτος προϋπολογισμών εξόδων του Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».
 • Την υπ’ αριθ. 442/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006 1996
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/500 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/500 1989
Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. 1993/141 1993
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
(1) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων. 1995/209 1995
Οργανισμός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. 1996/380 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία