ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/310

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΔΡΥΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ιδρύεται 6ο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης
2.  
  Στο άρθρο 19 του π.δ. 582/1984 (Α΄ - 208), όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, προστίθεται : 6ο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης.
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Μετά το άρθρο 22Β του π.δ. 582/1984 (Α΄ - 208) που προστέθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 267/1997 (Α΄ - 192) προστίθεται άρθρο 22Γ ως εξής: Άρθρο 22 Γ 6ο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης είναι οι ακόλουθες : α. Η υλοποίηση της χαρασσόμενης πολιτικής σχετικά με την αποτροπή παράνομης εισόδου στο Ελληνικό έδαφος αλλοδαπών μέσω των παραμεθορίων περιοχών και εκτός των νομοθετημένων σημείων εισόδου. β. Η επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών σε θέματα λαθρομετανάστευσης. γ. Ο συντονισμός και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης, σε θέματα πρόληψης και καταστολής της λαθρομετανάστευσης. δ. Η εκπόνηση σχεδίων και οδηγιών για τη λήψη μέτρων αποτροπής της παράνομης εισόδου αλλοδαπών στον ελληνικό χώρο και τήρηση των μνημονίων αυτών. ε. Η συνεργασία με τις Ένοπλες δυνάμεις και τους καθύλην αρμόδιους κρατικούς φορείς για την αντιμετώπιση των θεμάτων της λαθρομετανάστευσης. στ. Η μελέτη μεθόδων τακτικής και πρακτικής και η διατύπωση υποδειγμάτων για τις επιχειρήσεις, τις περιπόλους, τις ενέδρες, τους ελέγχους και τις έρευνες σε θέματα αρμοδιότητός τους, καθώς και η διατύπωση μέτρων και μεθόδων προστασίας του προσωπικού των Υπηρεσιών Συνοριακών Φυλάκων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. ζ. Η παρακολούθηση της αριθμητικής δύναμης των συνοριακών φυλάκων, και η κατανομή αυτής, καθώς και η τήρηση της χωρογραφικής κατανομής των Υπηρεσιών Συνοριακών Φυλάκων. η. Η διατύπωση προτάσεων επί θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων και απονομής ηθικών και υλικών αμοιβών των Συνοριακών Φυλάκων. θ. Ο προσδιορισμός των απαραίτητων μέσων και εφοδίων και η διατύπωση σχετικών προτάσεων. ι. Η μέριμνα για την εξασφάλιση του σεβασμού των ατομικών ελευθεριών κατά τη δράση των συνοριακών φυλάκων και η συνεργασία με κρατικούς φορείς για τον προσδιορισμό μέτρων προστασίας. ια. Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για θέματα λαθρομετανάστευσης. ιβ. Η μελέτη των αναφορών των περιφερειακών Υπηρεσιών και εισήγηση για τη λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΔΡΥΣΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Άρθρο 3 "Ίδρυση, έδρα, υπαγωγή, τοπική αρμοδιότητα Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης. Σε κάθε μια από τις κατωτέρω αναφερόμενες Αστυνομικές Διευθύνσεις ιδρύονται και λειτουργούν Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης που υπάγονται διοικητικά σ΄ αυτές ως εξής :"
1.  
  Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων
 1. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κόνιτσας Ιωαννίνων με έδρα τον οικισμό Κόνιτσα του ομώνυμου Δήμου και εδαφική περιφέρεια εκείνη των οικισμών Αγίας Βαρβάρας, Αμαράντου, Καβασίλων, Κόνιτσας, Μελισσόπετρας και Μολυβδοσκεπάστου
 2. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Πυρσόγιαννης Ιωαννίνων με έδρα τον οικισμό Πυρσόγιαννη, του Δήμου Μαστροχωρίου και εδαφική περιφέρεια εκείνη των οικισμών Ασημοχωρίου, Βούρμπιανης, Γοργοποτάμου, Πληκατίου, Πυρσόγιαννης και Χιονάδων του ως άνω Δήμου, καθώς και της Κοινότητας Αετομηλίτσας
 3. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου Ιωαννίνων με έδρα τον οικισμό Δελβινάκι του ομώνυμου Δήμου και εδαφική περιφέρεια εκείνη των οικισμών Αργυροχωρίου, Δελβινακίου, Μαυροπούλου, Ορεινού Ξηροβάλτου και Ποντικατών του ως άνω Δήμου, των οικισμών Κακολάκκου και Κεφαλοβρύσου του Δήμου ΄ Ανω Πωγωνίου και του οικισμού Δρυμάδες της Κοινότητας Πωγωνιανής
 4. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Καστανής Ιωαννίνων με έδρα τον οικισμό Καστανή του Δήμου Δελβινακίου και εδαφική περιφέρεια εκείνη των οικισμών Καστανής, Κτισμάτων και Χαραυγής του ως άνω Δήμου καθώς και θέσης Κακαβιά
2.  
  Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας :
 1. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών Θεσπρωτίας με έδρα τον οικισμό Φιλιάτες του ομώνυμου Δήμου και εδαφική περιφέρεια εκείνη των οικισμών Αγίου Νικολάου, Κερασοχωρίου, Παλαμπά, Πλαισίου, και Φιλιατών του Δήμου Φιλιατών, καθώς και των οικισμών Ασπροκκλησίου και Σαγιάδας του Δήμου Σαγιάδας
 2. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Λιά Θεσπρωτίας με έδρα τον οικισμό Λιά του Δήμου Φιλιατών και εδαφική περιφέρεια εκείνη των οικισμών Αμπελώνα, Βαβουρίου, Λιά και Τσαμαντά του ως άνω Δήμου
3.  
  Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς
 1. Τμήμα συνοριακής Φύλαξης Νεστορίου Καστοριάς με έδρα τον οικισμό Νεστόριο του ομώνυμου Δήμου και εδαφική περιφέρεια εκείνη των οικισμών Κοτύλης, Κυψέλης, Νεστορίου και Πτελέας του Δήμου Νεστορίου, των οικισμών Επταχωρίου, Ζούζουλης και Χρυσής της Κοινότητας Αρρένων, καθώς και της Κοινότητας Γράμου
 2. β. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας, με έδρα τον οικισμό Μεσοποταμιά του δήμου Μεσοποταμίας και τοπική αρμοδιότητα εκείνη του οικείου δήμου, των δήμων Ακριτών και Αγίας Τριάδος και της κοινότητας Καστρακίου .
 3. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γάβρου Καστοριάς με έδρα τον οικισμό Γάβρο του Δήμου Κορεστείων και εδαφική περιφέρεια εκείνη των οικισμών Γάβρου, Μακροχωρίου και Μελά του ως άνω Δήμου
4.  
  Αστυνομική Διεύθυνση Φλωρίνης
 1. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Βατοχωρίου Φλώρινας με έδρα τον οικισμό Βατοχώριο της Κοινότητας Κρυσταλλοπηγής και εδαφική περιφέρεια εκείνη των οικισμών Κατοχωρίου, Κρυσταλλοπηγής και Κώτα της ως άνω Κοινότητας, καθώς και των οικισμών Ανταρτικού, Πρασίνου και Πισσοδερίου του Δήμου Πρεσπών
 2. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ψαράδων Φλωρίνης με έδρα τον οικισμό Ψαράδων του Δήμου Πρεσπών και εδαφική περιφέρεια εκείνη των οικισμών Αγίου Αχιλλείου, Αγίου Γερμανού, Βροντερού, Καλλιθέας, Καρυών, Λαιμού, Λευκώνος, Μικρολίμνης, Πλατέος και Ψαράδων του ως άνω Δήμου
5.  
  Όπου στην τοπική αρμοδιότητα των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης περιλαμβάνονται και ελεγχόμενες από τις ένοπλες δυνάμεις ζώνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν.376/1936 (Α΄ - 546), η εντός αυτών άσκηση των αρμοδιοτήτων των ως άνω Τμημάτων, γίνεται ύστερα από προηγούμενη συνεννόηση με τους επικεφαλής των οικείων στρατιωτικών μονάδων.
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης."
1.  
  Τα Τμήματα Συνοριακής φύλαξης είναι αρμόδια για :
 1. Τη λήψη των αναγκαίων, κατά περίπτωση, μέτρων για την αποτροπή της εισόδου αλλοδαπών στο ελληνικό έδαφος χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις
 2. Τη σύλληψη των ανωτέρω αλλοδαπών και την επαναπροώθηση αυτών, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 1975/1991.
 3. Τον εντοπισμό και τη σύλληψη των προσώπων που διευκολύνουν την παράνομη είσοδο αλλοδαπών στη Χώρα
 4. Το χειρισμό υποθέσεων που αφορούν αξιόποινες πράξεις, οι οποίες διαπιστώνονται εξ αφορμής της συλλήψεως και κρατήσεως των αλλοδαπών, καθώς και των προσώπων που συμμετέχουν σ΄ αυτές
 5. Την ενέργεια αιφνιδιαστικών ή προγραμματισμένων και επιλεκτικών από πλευράς αξιολόγησης, ελέγχων και ερευνών επί οχημάτων προσώπων, πραγμάτων, εγκαταστάσεων και χώρων
 6. Τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για θέματα λαθρομετανάστευσης
 7. Την ασφαλή επιτήρηση περιοχών, εγκαταστάσεων και χώρων
 8. Τη συνεργασία και σύμπραξη, με άλλες Αστυνομικές Υπηρεσίες, κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση κοινών επιχειρήσεων, στις περιπτώσεις που απαιτείται
2.  
  Οι Διευθυντές των οικείων Αστυνομικών Διευθύνσεων, μπορούν να αναθέτουν στις καθ΄ ύλην αρμόδιες Αστυνομικές Υπηρεσίες την εξιχνίαση εγκλημάτων, που διαπράχθηκαν από λαθρομετανάστες κατά την είσοδό τους στη χώρα ή από άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σ΄ αυτά και για τα οποία αρχικά επελήφθησαν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης, εφόσον, τούτο κρίνεται αναγκαίο, για την πληρέστερη διερεύνηση και ταχύτερη εξιχνίασή τους
3.  
  Οι λοιπές Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων υποχρεούνται να διαβιβάζουν αμέσως στα οικεία Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης πληροφορίες που σχετίζονται με την αποστολή τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης προς τις άλλες Υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης.
4.  
  Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα ν.π.δ.δ. και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης παρέχουν στις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης κάθε πληροφορία για ζητήματα της αρμοδιότητός τους (άρθρο 18 παρ. 6 ν. 1481/1984).
5.  
  Τα Τμήματα Συνοριακών Φυλάκων δραστηριοποιούνται κατά τρόπο συστηματικό, μεθοδικό και ασφαλή, ώστε να εξασφαλίζεται η αιφνιδιαστικότητα, η ταχύτητα, η αμεσότητα και η αποτελεσματικότητα της δράσης. Η δύναμή τους κατανέμεται, εφόσον είναι αναγκαίο, σε διμοιρίες και ομάδες, για λόγους λειτουργικούς και επιχειρησιακούς ύστερα από διαταγή του διοικητού τους.
6.  
  Για τα θέματα που αφορούν τις υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης και δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 74, 76 έως 79, 93 έως 96, 99, 101, 102, 107 έως 123, 125 και 133 του π.δ. 141/1991 (Α΄ - 58).
Άρθρο 5 "Διάρθρωση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης."
1.  
  Τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης διαρθρώνονται στα εξής Γραφεία :
 1. Γραφείο Γραμματείας
 2. Γραφείο Επιχειρήσεων
2.  
  Το Γραφείο Γραμματείας στελεχώνεται με αστυνομικό προσωπικό και είναι αρμόδιο για το χειρισμό των θεμάτων γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, καθώς και της τήρησης του αρχείου, ειδικότερα :
 1. Μεριμνά για τη χορήγηση των φύλλων αδειών και των φύλλων πορείας στο προσωπικό της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 2. Χειρίζεται τα θέματα ασθενειών, πειθαρχίας και ηθικών αμοιβών του προσωπικού της Υπηρεσίας
 3. Τηρεί τα απαραίτητα για την κανονική λειτουργία της Υπηρεσίας υπηρεσιακά βιβλία
 4. Καταχωρίζει εμπιστευτικές και άλλες διαταγές που αφορούν αποκλειστικά θέματα προσωπικού, στα προς τούτο τηρούμενα βιβλία και φροντίζει για την έγκαιρη κοινοποίησή τους στο προσωπικό της Υπηρεσίας
 5. Μεριμνά για την επίδοση δικογράφων στο προσωπικό και τη διαβίβαση αρμοδίως των αποδεικτικών επίδοσης
 6. Φροντίζει για την παραλαβή, πρωτοκόλληση και διανομή προς ενέργεια της εισερχομένης αλληλογραφίας, καθώς επίσης και για τη δακτυλογράφηση, υπογραφή και ταχεία διεκπεραίωση αυτής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και διαταγές του διοικητή
 7. Χειρίζεται τα θέματα της διαχείρισης του χρηματικού και υλικού
 8. Εκτελεί κάθε άλλη υπηρεσία που ανατίθεται σ΄ αυτό από το διοικητή της Υπηρεσίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του
3.  
  Το Γραφείο Επιχειρήσεων στελεχώνεται από αστυνομικό προσωπικό και συνοριακούς φύλακες και έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Ενεργεί, κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, προανάκριση για την εξιχνίαση αδικημάτων που διαπράττονται από αλλοδαπούς και από άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν σ΄ αυτά
 2. Μεριμνά για τη διάθεση του προσωπικού σε τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες
 3. Φροντίζει για τη φρούρηση και ασφαλή μεταγωγή των κρατουμένων
 4. Τηρεί και εφαρμόζει το σχέδιο ασφαλείας του οικήματος
 5. Σχεδιάζει τις επιχειρήσεις και τα μέτρα προστασίας του προσωπικού κατ΄ αυτές
 6. Παρακολουθεί την τακτική και πρακτική που εφαρμόζεται σε κάθε επιχείρηση για την εξαγωγή και αξιοποίηση χρησίμων συμπερασμάτων
 7. Συγκεντρώνει και αξιοποιεί πληροφορίες για θέματα λαθρομετανάστευσης και ενημερώνει σχετικά την κεντρική υπηρεσία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Άρθρο 6 "Καθήκοντα Διοικητή Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης."
1.  
  Διοικητής ορίζεται αξιωματικός με βαθμό Αστυνόμου Α΄ ή Αστυνόμου Β΄ . ΄ Έχει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του διοικητή Αστυνομικού Τμήματος, όπως προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και προσιδιάζουν στην αποστολή του.
2.  
  Επιπλέον των ως άνω καθηκόντων και υποχρεώσεων:
 1. Συνεργάζεται με τους διοικητές των κατά τόπους αρμοδίων Αστυνομικών Υπηρεσιών σε θέματα ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμού των ενεργειών για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και καταστολή της λαθρομετανάστευσης
 2. Συμπράττει με τις άλλες Υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης, σε περίπτωση σοβαρών επιχειρήσεων κατόπιν εγκρίσεως του οικείου Αστυνομικού Διευθυντή
 3. Σχεδιάζει την καθημερινή διάταξη της υπηρεσίας και καθοδηγεί τις διμοιρίες και ομάδες δράσης του προσωπικού για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των καθηκόντων τους
 4. Συντονίζει το επιχειρησιακό έργο και αναλαμβάνει ο ίδιος τη διεύθυνση επιχειρήσεων, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ή διαταχθεί σχετικά.
 5. Επίσης ασκεί διαρκή και αδιάλειπτο έλεγχο στη συμπεριφορά και τη δράση του προσωπικού και λαμβάνει ή προτείνει τα προσήκοντα μέτρα.
 6. Συνεργάζεται με τις τοπικές στρατιωτικές και λοιπές αρχές, τους Ο.Τ.Α. και φορείς, στα πλαίσια της αποστολής του.
 7. Ζητεί τη συνδρομή των διοικητών των Στρατιωτικών Μονάδων της περιοχής του, όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη και σε συνεννόηση με αυτούς ρυθμίζουν τα της κίνησης των δυνάμεών του στις ελεγχόμενες από τις Ένοπλες Δυνάμεις ζώνες
Άρθρο 7 "Καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας."
1.  
  Αξιωματικοί υπηρεσίας ορίζονται οι έχοντες δικαίωμα προανάκρισης Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιφύλακες
2.  
  Η Υπηρεσία του αξιωματικού υπηρεσίας καλύπτει ολόκληρο το 24ωρο εκτός αν ο διοικητής της Υπηρεσίας κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητος κατά τις ώρες λειτουργίας των Γραφείων
3.  
  Τα καθήκοντα του αξιωματικού υπηρεσίας είναι αυτά που προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφίων β΄ έως και ιβ΄ της παρ. 1 και των εδαφίων α, β, γ, ε, ζ, η, θ και ι της παρ. 2 του άρθρου 60 του π.δ. 141/1991.
Άρθρο 8 "Φρουρά Καταστήματος και κρατητηρίου."
1.  
  Η υπηρεσία φρούρησης των καταστημάτων των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και των κρατητηρίων αυτών, εφόσον δε συστεγάζονται με άλλες αστυνομικές Υπηρεσίες, εκτελείται από Συνοριακούς Φύλακες
2.  
  Για τα καθήκοντα των οργάνων της εσωτερικής υπηρεσίας και του προσωπικού της φρουράς εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις του π.δ. 141/1991.
Άρθρο 9
1.  
  Περίπολοι - Ενέδρες - Κατοπτεύσεις Μεταγωγές κρατουμένων. Για την εκτέλεση υπηρεσίας περιπόλου - ενέδρας - κατόπτευσης και μεταγωγής κρατουμένων διατίθενται Συνοριακοί Φύλακες και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 76 έως 79 και 144 έως και 154 του π.δ.141/1991.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Άρθρο 10
1.  
  Αρμοδιότητες Διευθυντών Αστυνομικών Διευθύνσεων. Οι Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων στις οποίες λειτουργούν Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης έχουν επιπλέον των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις αρμοδιοτήτων τους και τις ακόλουθες : α. Παρακολουθούν τη δραστηριότητα των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και εκδίδουν τις, κατά την κρίση τους, αναγκαίες διαταγές και οδηγίες για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση της αποστολής τους. β. Υποβάλλουν, στον Επιθεωρητή Αστυνομίας κάθε μήνα λεπτομερή αναφορά για τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της δράσης των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης γ. Επιθεωρούν, τακτικά, μια φορά το τρίμηνο, και έκτακτα, τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης, με σκοπό τη διαπίστωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, ικανότητας και αποτελεσματικότητας αυτών και ενεργούν αναλόγως. Ελέγχουν, επίσης, το προσωπικό κατά την εκτέλεση της αποστολής του, οι ίδιοι ή διαμέσου των Υποδιευθυντών των Διευθύνσεών τους. δ. Συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές, Ο.Τ.Α. και φορείς για την επίτευξη της αποστολής των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης.
Άρθρο 11
1.  
  Αρμοδιότητες Επιθεωρητών Αστυνομίας. Οι Επιθεωρητές Αστυνομίας έχουν επιπλέον των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις αρμοδιοτήτων και τις ακόλουθες : α. Αναφέρουν τηλεφωνικώς στον οικείο Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας, για τα αξιόλογα περιστατικά που αφορούν τη δράση των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης και υποβάλλουν, ιεραρχικά, στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/6ο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ανά δίμηνο, λεπτομερή αναφορά για τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της δράσης τους. β. Επιθεωρούν, τακτικά μια φορά τουλάχιστο ανά τετράμηνο και έκτακτα όποτε κρίνουν αναγκαίο τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης, με σκοπό τη διαπίστωση του βαθμού ετοιμότητας, ικανότητας και αποτελεσματικότητας αυτών, εκδίδουν τις αναγκαίες διαταγές και οδηγίες και λαμβάνουν ή προτείνουν ανάλογα μέτρα. γ. Αναθέτουν, σε κατάλληλο Αξιωματικό, με διαταγή τους και ύστερα από πρόταση των διευθυντών των Αστυνομικών Διευθύνσεων δικαιοδοσίας τους, στις οποίες λειτουργούν Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης, το συντονισμό και την ευθύνη της διεξαγωγής επιχειρήσεων, εφόσον συμπράττουν και δυνάμεις άλλων Αστυνομικών Υπηρεσιών. δ. Συγκαλούν τουλάχιστον μια φορά ανά δίμηνο και εναλλακτικά στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων δικαιοδοσίας τους συσκέψεις με τη συμμετοχή των οικείων διευθυντών Αστυνομικών Διευθύνσεων, και διοικητών Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης, με σκοπό την ανάλυση και εκτίμηση της κατάστασης, την επισήμανση προβλημάτων και παρέχουν οδηγίες για την επίλυσή τους.
Άρθρο 12
1.  
  Αρμοδιότητες Γενικών Επιθεωρητών. Οι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνομίας, επιπλέον των άλλων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις: α. Προτείνουν, αρμοδίως ή διατάσσουν τη λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης. β. Επιθεωρούν τακτικά μια φορά τουλάχιστον το έτος και έκτακτα όποτε κρίνουν αναγκαίο τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης, με σκοπό τη διαπίστωση του βαθμού ετοιμότητας, ικανότητας και αποτελεσματικότητας αυτών και εκδίδουν τις αναγκαίες διαταγές και οδηγίες.
Άρθρο 13
1.  
  Υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης εφοδιάζονται με τα απαραίτητα οχήματα, οπλισμό και λοιπά υλικοτεχνικά μέσα, για την εκπλήρωση της αποστολής τους.
Άρθρο 14
1.  
  Ρύθμιση λεπτομερειών. Λεπτομέρειες και θέματα δευτερεύουσας σημασίας, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, ρυθμίζονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 15
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 1998 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ (2).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2622/1998 (Α΄ - 138) ``Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ - 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄ - 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2469/1997 (Α΄ - 36).
 • Την υπ΄ αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (Β-922/7.10.1996) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3 δισεκατομμυρίων 292 εκατομμυρίων δρχ. περίπου για το έτος 1999 και 356 εκατομμύρια δρχ. περίπου για το έτος 2000 και για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες του έτους 1999 θα προβλέπονται και θα καλύπτονται από τους ΚΑΕ 0813, 0211, 0223 ,0224, 0239, 0251, 1921, 1722, 1723, 1725, 1931, 0824, 0831, 0832, 0861, 0864, 0869, 0899, 1111, 1141, 1211, 1212, 1231, 1311, 1312, 1319, 1321, 1322, 1324, 1326, 1329, 1411, 1511, 1512, 1641, 1699, 1711, 1713, 1725, 1729, 1749, 1921, 1722, 1951 και 1961 του Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Ε.Φ. 43 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ του έτους αυτού. Οι δαπάνες του έτους 2000 και για καθένα από τα επόμενα έτη θα προβλέπονται και θα καλύπτονται από τους ΚΑΕ 0813, 0211, 0223, 0239, 0251, 0824, 0831, 0861, 0864, 0869, 0899, 1111, 1141, 1211, 1212, 1231, 1311, 1312, 1319, 1321, 1322, 1324, 1326, 1329, 1411, 1511, 1512, 1641, 1699 των κατ΄ έτος προϋπολογισμών εξόδων του ανωτέρω Υπουργείου (Ε.Φ. 43 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ).
 • Την υπ΄ αριθμ. 484/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-09-17 Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/215
2007-07-31 Μεταφορά έδρας και μετονομασία αστυνομικών Υπηρεσιών, κατά τροποποίηση διατάξεων π. δ/των 1/2001 (Α΄- 1), 208/2001 (Α΄- 164) και 310/1998 (Α΄- 125).
Τροποποίηση Τύπος
 • β. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας, με έδρα τον οικισμό Μεσοποταμιά του δήμου Μεσοποταμίας και τοπική αρμοδιότητα εκείνη του οικείου δήμου, των δήμων Ακριτών και Αγίας Τριάδος και της κοινότητας Καστρακίου .
 • Αντικατάσταση
  A/2007/172
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α/4.10.1996(Β-922 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α_4_10_1996(Β-922 1996
  ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
  ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
  ΝΟΜΟΣ 1991/1975 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1975 1991
  Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις. 1998/2622 1998
  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/376 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/376 1936
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/582 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/582 1984
  Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 310/1998 «~Ιδρυση, οργάνωση και λειτουργία Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α~ 215). 1999/112 1999
  Αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων και τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 177/1999 (Α΄ 166). 2001/112 2001
  Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης, αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων. 2001/118 2001
  Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων και τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 177/1999 και 332/2000. 2001/224 2001
  Ίδρυση Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης και αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων. 2002/168 2002
  Μεταφορά έδρας και μετονομασία αστυνομικών Υπηρεσιών, κατά τροποποίηση διατάξεων π. δ/των 1/2001 (Α΄- 1), 208/2001 (Α΄- 164) και 310/1998 (Α΄- 125). 2007/134 2007
  Ίδρυση Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης,αύξηση οργανικών θέσεων Συνοριακών Φυλάκων. 2007/235 2007
  Τροποποίηση διατάξεων π.δ.1/2001 (Α΄ 1) και 48/2006 (Α΄ 50). 2011/42 2011
  Ίδρυση – Κατάργηση ΥπηρεσιώνΕλληνικής Αστυνομίας. 2012/103 2012
  Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2017/7 2017
  Ετικέτα
  ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
  ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
  ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
  ΔΗΜΟΣ ΄ ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ -
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΩΣ -
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
  ΔΗΜΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΚΡΙΤΩΝ - ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ -
  ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ - ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝΟΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΙΜΟΥ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΩΣ - ΤΩΝ
  ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΙΤΩΝ
  ΔΗΜΟΣ ΚΑΘΩΣ
  ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ - ΕΔΑΦΙΚΗ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
  ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
  ΔΗΜΟΣ ΚΑΘΩΣ - ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ - ΣΑΓΙΑΔΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
  ΔΗΜΟΣ - ΕΔΑΦΙΚΗ
  ΔΗΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ
  ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ - ΕΔΑΦΙΚΗ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΥΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΛΑΤΕΟΣ - ΨΑΡΑΔΩΝ
  ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ
  ΔΗΜΟΣ ΣΑΓΙΑΔΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΝΟΗΣ
  ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ - ΕΔΑΦΙΚΗ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΕΑ
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΑΘΩΣ - ΘΕΣΗΣ ΚΑΚΑΒΙΑ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΣ ΑΝΩ
  ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ - ΕΔΑΦΙΚΗ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΤΕΡΙΑΣ -
  ΔΗΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΚΟΛΑΚΚΟΥ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ - ΕΔΑΦΙΚΗ
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ - ΕΔΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΛΑΜΠΑ
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ - ΧΡΥΣΗΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΡΟΝΤΕΡΟΥ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
  ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΥΜΑΔΕΣ
  ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ - ΕΔΑΦΙΚΗ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΦΙΛΙΑΤΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΕΙΝΗ