ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/34

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-02-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθιέρωση διανομαρχιακών υπεραστικών επιβατικών γραμμών μεταξύ πόλεων με λεωφορεία των ΚΤΕΛ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Καθιερώνονται διανομαρχιακές υπεραστικές επιβατικές γραμμές μεταξύ των πόλεων: α. Λάρισας και Πατρών, μέσω Λαμίας, Αμφίσσης και Ναυπάκτου. β. Βόλου και Ηγουμενίτσας, μέσων Τρικάλων, Καλαμπάκας και Μετσόβου. γ. Ηρακλείου Κρήτης και Ιωαννίνων, μέσω Πειραιά, Κορίνθου και Πατρών. δ. Χανίων και Ιωαννίνων, μέσων Πειραιά, Κορίνθου, Πατρών, Αγρινίου και Άρτας. ε. Καβάλας και Ιωαννίνων, μέσω Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Καλαμπάκας και Μετσόβου. στ. Αιδηψού και Πατρών μέσων Θερμοπυλών, Γραβιάς, Αμφίσσης, Ιτέας, Ναυπάκτου και Αντιρρίου - Ρίου. ζ. Πύργου και Ιωαννίνων, μέσων Ρίου - Αντιρρίου, Μεσολογγίου, Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Φιλιππιάδας και Άρτας. η. Τρικάλων και Ηγουμενίτσας μέσω Καλαμπάκας και Ιωαννίνων. θ. Καρδίτσας και Πατρών, μέσω Λαμίας, Αμφίσσης και Ναυπάκτου. ι. Λευκάδας και Πατρών, μέσω Βόνιτσας και Αμφιλοχίας. ια. Ζακύνθου και Θεσσαλονίκης, μέσω Πατρών, Ναυπάκτου, Αμφίσσης, Λαμίας, Λάρισας και Κατερίνης. ιβ. Βόλου και Πατρών, μέσω Λαμίας, Ναυπάκτου και Ρίου - Αντιρρίου. ιγ. Λάρισας και Ιωαννίνων, μέσω Τρικάλων, Καλαμπάκας και Μετσόβου. ιδ. Ελασσόνας και Θεσσαλονίκης, μέσω Κατερίνης. ιε. Κορίνθου και Ιωαννίνων μέσω Πατρών. ιστ. Θηβών και Θεσσαλονίκης, μέσω Λαμίας, Λάρισας και Κατερίνης. ιζ. Χαλκίδας και Ιωαννίνων, μέσω Λεβαδιάς, Ιτέας, Ναυπάκτου, Μεσολογγίου, Αγρινίου και Άρτας. ιη. Αιδηψού και Βόλου μέσω Γλύφας. ιθ. Κοζάνης και Αιδηψού μέσω Γλύφας. κ. Λάρισας και Αιδηψού μέσω Γλύφας. κα. Τριπόλεως και Ιωαννίνων μέσω Κορίνθου και Πατρών. κβ. Τρικάλων και Πατρών, μέσω Λαμίας, Αμφίσσης, Ιτέας, Ναυπάκτου και Αντιρρίου - Ρίου.
Άρθρο 2
1.  
  Η εξυπηρέτηση και η εκμετάλλευση των γραμμών, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, ανατίθεται στα αιτούντα κατά περίπτωση υπεραστικά ΚΤΕΛ, ως εξής:
 1. Λάρισας και Πατρών στο ΚΤΕΛ Ν. Λάρισας.
 2. Βόλου και Ηγουμενίτσας στο ΚΤΕΛ Ν. Μαγνησίας.
 3. Ηρακλείου Κρήτης και Ιωαννίνων στο ΚΤΕΛ Ν. Ηρακλείου.
 4. Χανίων και Ιωαννίνων στο ΚΤΕΛ Ν. Χανίων.
 5. Καβάλας και Ιωαννίνων στο ΚΤΕΛ Ν. Καβάλας.
 6. Αιδηψού και Πατρών στα ΚΤΕΛ Ν. Ευβοίας και Αχαΐας κατά 70% και 30% αντίστοιχα.
 7. Πύργου και Ιωαννίνων, στο ΚΤΕΛ Ν. Ηλείας.
 8. Τρικάλων και Ηγουμενίτσας στο ΚΤΕΛ Ν. Τρικάλων.
 9. Καρδίτσας και Πατρών στα ΚΤΕΛ Ν. Καρδίτσας και Αχαΐας κατά 70% και 30% αντίστοιχα.
 10. Λευκάδας και Πατρών στα ΚΤΕΛ Ν. Λευκάδας και Αχαΐας κατά 70% και 30% αντίστοιχα.
 11. Ζακύνθου και Θεσσαλονίκης στο ΚΤΕΛ Ν. Ζακύνθου.
 12. Βόλου και Πατρών στο ΚΤΕΛ Ν. Μαγνησίας.
 13. Λάρισας και Ιωαννίνων στο ΚΤΕΛ Ν. Λάρισας.
 14. Ελασσόνας και Θεσσαλονίκης στο ΚΤΕΛ Ν. Λάρισας.
 15. Κορίνθου και Ιωαννίνων στο ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας.
 16. Θηβών και Θεσσαλονίκης στο ΚΤΕΛ Επαρχίας Θηβών
 17. Χαλκίδας και Ιωαννίνων στο ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας.
 18. Αιδηψού και Βόλου στο ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας.
 19. Κοζάνης και Αιδηψού στα ΚΤΕΛ των Νομών Κοζάνης και Ευβοίας
 20. Λάρισας και Αιδηψού στα ΚΤΕΛ των Νομών Λάρισας και Εύβοιας
 21. Τριπόλεως και Ιωαννίνων στο ΚΤΕΛ Ν. Αρκαδίας.
2.  
  Η εξυπηρέτηση των παραπάνω γραμμών διενεργείται με ταχέα και υπερταχέα δρομολόγια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.Δ.102/73. Ειδικά για την περίπτωση ιδ της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού, κατά το εντός του Ν. Πιερίας τμήμα της διαδρομής, εφαρμόζονται οι περί εκτελέσεως υπερταχέων δρομολογίων διατάξεις.
3.  
  Ο αριθμός των δρομολογίων των ιδίων γραμμών καθορίζεται από το νομάρχη του νομού της έδρας του κατά περίπτωση αιτούντος ΚΤΕΛ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.Δ. 102/73.
Άρθρο 3
1.  
  Από τις ισχύος του παρόντος καταργείται το Π.Δ/γμα 62/1990 (Α’ 26) «Περί καθιερώσεων διανομαρχιακής υπεραστικής επιβατικής οδικής γραμμής μεταξύ των πόλεων Πύργου και Ιωαννίνων». Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 30 του Ν. 558/1977 (Α’ 148), «Περί οργανώσεως των Αστικών Συγκοινωνιών Πρωτευούσης και άλλων τινών διατάξεων» και β. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (Α’ 38).
 • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 830/1997 (Β’ 839) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών».
 • Τις 50/1994, 358/1995, 3/1997, 480/1996, 602/1996, 7/1996 και 7/1997, 191/1997, 206/1997, 501/1997 και 14/1997, 228/1997 και 14/1997, 38/1997, 410/1997, 337/1997, 336/1997, 20/1997, 123/1997, από 8.9.97, από 8.9.97, 8/1997 και από 8.9.97, 338/1997 και από 8.9.97, 391/1997, 207/1997 και 14/1997, αιτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των ΚΤΕΛ των νομών Λάρισας, Μαγνησίας, Ηρακλείου, Χανίων, Καβάλας, Ευβοίας και Αχαΐας, Ηλείας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Αχαΐας, Λευκάδας και Αχαΐας, Ζακύνθου, Μαγνησίας, Λάρισας, Λάρισας, Κορινθίας, Επαρχίας Θηβών, Ευβοίας, Ευβοίας, Κοζάνης και Ευβοίας, Λάρισας και Ευβοίας, Αρκαδίας, Τρικάλων και Αχαΐας αντίστοιχα.
 • Τις Σ/7912/14.6.96, 7926/2.6.95 και 6639/19.6.96, 7804/14.3.97, 7125/25.11.96, 17/6905/27.6.96, 3464/17.3.97 και Σ11449/22.5.97, 10202/8.8.97, 9655/26.8.97, 7736/19.9.97 και 21495/19.9.97, 3220/10.9.97 και 41495/19.9.97, 4219/28.8.97, 10045/28.8.97, Σ/11767/4.9.97, Σ/12677/17.9.97, 11630/25.8.97, 75414/26.9.97, 11497/20.9.97, 11497/20.9.97, ΔΜ14635/19.9.97 και 11497/20.9.97, Σ/11768/4.9.97 και 11497/20.9.97, ΓΣ4500/29.9.97, 11002/1.10.97 και 21495/19.9.97 εισηγήσεις των Νομαρχών Λάρισας, Μαγνησίας, Ηρακλείου, Χανίων, Καβάλας, Ευβοίας και Αχαΐας, Ηλείας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Αχαΐας, Λευκάδος και Αχαΐας, Ζακύνθου, Μαγνησίας, Λάρισας, Λάρισας, Κορινθίας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευβοίας, Κοζάνης και Ευβοίας, Λάρισας και Ευβοίας, Αρκαδίας, Τρικάλων και Αχαΐας αντίστοιχα.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις 414/1997, 42/1998 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/558 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/102 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/102 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/62 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/62 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία