ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/352

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-10-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-10-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Μπρατισλάβα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστάται στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Μπρατισλάβα πάγια προκαταβολή, για την αντιμετώπιση διαφόρων δαπανών, των οποίων η πραγματοποίηση, από την φύση τους, δεν δέχεται αναβολή και δεν είναι δυνατή με την κανονική διαδικασία. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 145, παρ. 1 του Ν. 2594/98 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α 62).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 2 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους» (Α 247).
  • Το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154), με το οποίο προσετέθη το άρθρο 29Α, στον Ν. 1558/1985/Α 137.
  • Την υπ’ αριθ.1107147/1239/0006Α/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
  • Το γεγονός, ότι από την σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Μπρατισλάβα προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί, επί του παρόντος, να προσδιοριστεί.
  • Την γνωμοδότηση 282/1998 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-10-16 Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Μπρατισλάβα.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/235
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία