ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/384

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-11-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-11-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-11-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διορισμός ή πρόσληψη των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Επιμελητήρια του Ν. 2081/92.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Καθορίζουμε τους Κλάδους και τις ειδικότητες στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Αν [...]"
1.  
  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων Ελληνικής, ΞενόγλωσσωνΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων Αγγλικής - Γαλλικής Αγγλικής - Γερμανικής ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
 3. Ειδικοί Επιστήμονες.
2.  
  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Προγραμματιστών Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και θέσεις εισπρακτόρων ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων Ελληνικής, ΞενόγλωσσωνΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων Αγγλικής - Γαλλικής Αγγλικής - Γερμανικής ΔΕ Τεχνικός Οδηγού Οχημάτων ΔΕ Τηλεφωνητών ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
 3. Ειδικοί Επιστήμονες.
 4. Προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής.
 5. Δικηγόρος.
3.  
  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Πληροφορικής ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και θέσεις εισπρακτόρων ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων Αγγλικής - Γαλλικής Αγγλικής - Γερμανικής Αγγλικής - Ιταλικής ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων Ελληνικής - Ξενόγλωσσων ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρολογικού -Ηλεκτρονικού Δομικών ΔΕ Τηλεφωνητών ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 3. Ειδικοί Επιστήμονες.
 4. Προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής.
 5. Δικηγόρος.
4.  
  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΔιοικητικού - Οικονομικού ΔΕΔιοικητικού - Λογιστικού και θέσεις εισπρακτόρων ΔΕΜεταφραστών - Διερμηνέων Αγγλικής - Γαλλικής Αγγλικής - Γερμανικής Γαλλικής - Γερμανικής ΥΕΒοηθητικού Προσωπικού ΥΕΦυλάκων - Νυκτοφυλάκων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕΠροσωπικού Καθαριότητος ΥΕ Επόπτη καθαριότητος και συντηρητή κτιρίου
5.  
  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΔιοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού Πληροφορικής
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
 3. ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητος.
6.  
  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Πληροφορικής Επιστήμης των Υπολογιστών ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων Αγγλικής - Γαλλικής ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων ΠΕ Στατιστικής ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής Ηλεκτρονικών - Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ Ηλεκτρολογίας ΤΕ Γραφικών Τεχνών ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και θέσεις εισπρακτόρων ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Προγραμματιστών, Χειριστών Η/Υ ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων Ελληνικής, Ξενόγλωσσων ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων Γαλλικής, Αγγλικής, Γερμανικής, Ισπανικής, Ιταλικής ΔΕ Τηλεφωνητών ΔΕ Τεχνικός Οδηγός οχημάτων ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. —Ειδικοί Επιστήμονες. —Χειρίστριας τηλεφωνικού κέντρου - ΤΕLΕΧ - ΤΕLΕFΑΧ — ΥΕ Κλητήρων — Χειριστών Η/Υ — ΔΕ Εισπρακτόρων.
 3. Προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής.
 4. Δικηγόρος.
7.  
  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΔιοικητικού - Οικονομικού ΤΕΠληροφορικής Πληροφορικής ΤΕΔιοικητικού-Λογιστικού ΔΕΔιοικητικού-Λογιστικού ΔΕΔακτυλογράφων-Στενογράφων Ελληνικής ΔΕΜεταφραστών - Διερμηνέων Αγγλικής – Γερμανικής ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΠροσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΔΕΤεχνικού οδηγού οχημάτων ΥΕΒοηθητικού Προσωπικού ΥΕΠροσωπικού Καθαριότητος
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
 3. Ειδικοί Επιστήμονες.
 4. Προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής.
 5. Δικηγόρος.
8.  
  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΔιοικητικού - Οικονομικού ΔΕΔιοικητικού - Λογιστικού ΔΕΜεταφραστών - Διερμηνέων Αγγλικής - Γαλλικής Γερμανικής - Ιταλικής ΥΕΒοηθητικού Προσωπικού ΥΕΠροσωπικού Καθαριότητος
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. -ΔΕ Χειριστής Η/Υ - ΥΕ Καθαρίστρια.
9.  
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Πληροφορικής Επιστήμης Υπολογιστών ΠΕ Στατιστικής ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και θέσεις εισπρακτόρων ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενογράφων Ελληνικής ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων Αγγλικής - Γαλλικής ΔΕ Τηλεφωνητών ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
 3. Ειδικός Επιστήμονας - ΥΕ Καθαρίστρια.
 4. Προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής Δικηγόρος
10.  
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και θέσεις εισπρακτόρων ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων Ελληνικής, Ξενόγλωσων ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων Αγγλικής - Γαλλικής ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. — Ειδικοί Επιστήμονες.
 3. Προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής Δικηγόρος
11.  
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και θέσεις εισπρακτόρων ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενογράφων Ελληνικής, Ξενόγλωσων ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων Αγγλικής - Γερμανικής Αγγλικής - Γαλλικής ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
 3. Ειδικός Επιστήμονας.
 4. Προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής Δικηγόρος
12.  
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΔιοικητικού - Οικονομικού ΤΕΠληροφορικής Πληροφορικής ΔΕΔιοικητικού - Λογιστικού ΥΕΠροσωπικού Καθαριότητος
13.  
  επιμελητηριο Αιτωλοακαρνανίας
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής ΠληροφορικήςΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού και θέσεις εισπρακτόρων ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
14.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού και θέσεις εισπρακτόρων ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
15.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΔιοικητικού - Οικονομικού ΔΕΔιοικητικού - Λογιστικού ΥΕΒοηθητικού Προσωπικού και εργασίες εισπράκτορα
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. - ΥΕ Εισπράκτορας (άρθρο 44 του Ν. 1882/90, ΦΕΚ 43/Α/90/ΚΥΑ/ΔΙΔΑΔ/Φ. 12/862651/90).
16.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΔιοικητικού - Οικονομικού ΤΕΔιοικητικού - Λογιστικού ΔΕΔιοικητικού-Λογιστικού και θέσεις εισπρακτόρων ΔΕΜεταφραστών-Διερμηνέων Αγγλικής γλώσσας ΔΕΠροσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΥΕΕπιμελητών ΥΕΠροσωπικού Καθαριότητος
17.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων Δύο ξένων γλωσ.
 2. ΠΕ Πληροφορικής Επιστήμης Η/Υ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και θέσεις εισπρακτόρων ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενογ/φων Ελληνικής, ξενόγλωσσηςΔΕ Τηλεφωνητών ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού καθαριότητος.
 3. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. — Ειδικοί Επιστήμονες.
18.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΔΕ ΥΕ Διοικητικού-Οικονομικού Διοικητικού-Λογιστικού Βοηθητικού Προσωπικού
19.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού και εργασίες εισπράκτορα
20.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και θέση εισπράκτορα ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. — Ειδικοί Επιστήμονες.
21.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και θέσεις εισπρακτόρων ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΔΕ Δακτυλογράφων-Στεν/φων Ελληνικής, ξενόγλωσσης ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων Αγγλικής - Γαλ/κής Αγγλικής-Γερμ/κής Αγγλικής-Ιταλικής ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. - Ειδικοί Επιστήμονες.
22.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και θέση εισπράκτορα ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού καθαριότητος
23.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΥΕ Καθαρίστρια (άρθρο 44 Ν. 1882/90, ΦΕΚ 43/Α/90, ΚΥΑ/ΔΙΔΑΔ/Φ.12/86/2651/90).
24.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
25.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
26.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Πληροφορικής Επιστήμης Η/Υ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής Υπολογιστικών Συστημάτων ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και θέσεις εισπρακτόρων ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ Δακτυλογράφων-Στεν/φων Ελληνικής, ξενόγλωσσης ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων 2 ξένων γλωσσών ΔΕ Τηλεφωνητών ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. - Ειδικοί Επιστήμονες.
27.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και θέση εισπράκτορα ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΔΕ Μεταφραστών ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
28.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και θέση εισπράκτορα ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. - Ειδικός Επιστήμονας.
29.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
30.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και θέση εισπράκτορα ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων ΔΕ Δακτυλογράφων Ελληνικής ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
31.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και θέση εισπράκτορα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων 2 ξένες γλώσσες ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. — Ειδικός Επιστήμονας.
32.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
33.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού και εργασίες εισπράκτορα
34.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και θέση εισπράκτορα ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων ΔΕ Δακτυλογράφων ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. — Ειδικός Επιστήμονας.
35.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και θέση εισπράκτορα ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων Γαλλικής ή Αγγλικής-Γερμανικής ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. - Ειδικός Επιστήμονας.
36.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και θέση εισπράκτορα ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
37.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και θέση εισπράκτορα ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
38.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Πληροφορικής Επιστήμης Η/Υ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και θέση εισπράκτορα ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστή Η/Υ ΔΕ Δακτυλογράφων-Στεν/φων Ελληνικής, ξενόγλωσσης ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων 2 ξένες γλώσσες ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. — Ειδικός Επιστήμονας.
39.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΔΕ ΥΕ Διοικητικού-Οικονομικού Διοικητικού-Λογιστικού Βοηθητικού Προσωπικού
40.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΔΕ ΥΕ Διοικητικού-Οικονομικού Διοικητικού-Λογιστικού Βοηθητικού Προσωπικού
41.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και θέση εισπράκτορα ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων ΔΕ Δακτυλογράφων-Στεν/φων ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου - ΥΕ Καθαρίστρια (άρθρο 44 Ν. 1882/90, ΦΕΚ 43/Α/90, ΔΙΔΑΔ/Φ. 12/86/2651/90).
42.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Πληροφορικής Επιστήμης Η/Υ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και θέσεις εισπρακτόρων ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστού Η/Υ ΔΕ Δακτυλογράφων-Στεν/φων Ελληνικής γραφ., Ξενόγλωσσης ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων 2 ξένων γλωσσών ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος.
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου — Ειδικός Επιστήμονας
43.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και θέση εισπράκτορα ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου — Ειδικός Επιστήμονας
44.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και θέση εισπράκτορα ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
 2. Προσωπικό με έμμισθη εντολή — Δικηγόρος
45.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΗΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Επιμελητών, Προσωπικού Καθ/τας Εισπράκτορας
46.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστού Η/Υ ΔΕ Δακτυλογράφων ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. —Ειδικός Επιστήμονας ΥΕ Καθαρίστρια (Ν. 1882/90, άρθρο 44, ΚΥΑ αριθμ.
 3. ΔΙΔΑΔ/Φ. 12/86/2651 /90).
47.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
48.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και θέση εισπράκτορα ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστού Η/Υ ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
49.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και θέση εισπράκτορα ΔΕ Δακτυλογράφων/Στεν/φων Ελληνικής Δακτυλογραφίας ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
50.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και θέση εισπράκτορα ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. - ΥΕ Καθαρίστρια (Ν. 1882/90, άρθρο 44 ΚΥΑ/ΔΙΔΑΔ/Φ.12/86/2651/30.7.90).
51.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και θέσεις εισπρακτόρων ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
52.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. - Ειδικός Επιστήμονας.
53.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαρίστρια, Εργασίες Εισπράκτορα
54.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Βοηθητ. εργασίες Οδηγός ανελκυστήρα, Επόπτης, Φύλακας.
55.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και θέση εισπράκτορα ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
56.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και θέση εισπράκτορα ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
57.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και θέση εισπράκτορα ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΔΕ Δακτυλογράφων/στεν/φων Ελληνικής Δακτυλογραφίας ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων Αγγλικής-Γαλλικής ή Γερμανικής ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Πληροφορικής Πληροφορικής ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστών Η/Υ ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
 2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. - ΥΕ Εισπρακτόρων (Ν. 1882/90, άρθρο 44, ΚΥΑ/ΔΙΔΑΔ/Φ.12/86/2651/30.7.90).
58.  
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και θέση εισπράκτορα ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Χειριστού Η/Υ ΥΕ Επιμελητών ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 3 παραγρ. 8 και 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α/92) όπως το τελευταίο (αρ. 27) τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παραγρ. 2 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α/97). β) Του άρθρου 1 παραγρ. 2 του Ν. 2431/96 «Διορισμός ή πρόσληψη των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση» (ΦΕΚ 175/Α/97). γ) Του Π.Δ. 27/29.1.96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/96). δ) Του Π.Δ. 373/95 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εσωτερικών, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους» (ΦΕΚ Α/201).
 • Την αριθμ. 114/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Άννα Διαμαντοπούλου και Μιχάλη Χρυσοχοϊδη» (ΦΕΚ 924/Β/96).
 • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.97 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 801/Β/97), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/ 23470/20.10.97 (ΦΕΚ 924/Β/97).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Π. Δ/τος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή των προϋπολογισμών των αναφερομένων σ αυτό φορέων.
 • Την αριθμ. 254/98 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/114 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1990/1882 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1882 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση 1996/2431 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία