ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/398

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-12-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-12-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-12-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθιέρωση δημόσιας εορτής στο Νομό Έβρου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ορίζεται η 14η Μαΐου ως δημόσιας τοπική εορτή στο Νομό Έβρου για την επέτειο της απελευθέρωσής του, το έτος 1920 με την κατάληψη αυτού, από τα ελληνικά στρατεύματα. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 198/67 (Α­ 215).
  • Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Π.Δ. 555/77 (Α­ 184).
  • Τις διατάξεις του Β.Δ. από 15.7.56 (Α­ 178) και του Β.Δ. 157/69 (Α­ 46).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (Α­ 154).
  • Τα σχετικά αιτήματα τοπικών φορέων του Ν. Έβρου, για την καθιέρωση της 14ης Μαΐου, ως δημόσιας τοπικής εορτής στο Νομό.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την αριθμ. 234/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
  • Την αριθ. 38271/12.11.1998 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γεώργιο Φλωρίδη» (Β­ 1178), με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-12-16 Καθιέρωση δημόσιας εορτής στο Νομό Έβρου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/277
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/38271 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/38271 1998
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/198 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/198 1967
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/555 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/555 1977
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/157 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/157 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία