ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/401

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-12-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-12-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-12-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 80/1997 (ΦΕΚ 68Α­), «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η περίπτωση β­ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 80/1997 (ΦΕΚ 68Α­) αντικαθίσταται ως εξής: «β) Υποχρεωτικά από της 1ης Ιανουαρίου 1999». Στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των παραγράφων 2α και 4 του άρθρου 49 του Ν. 1041/80 (ΦΕΚ 75Α­), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 1819/88 (ΦΕΚ 256Α­).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 24, 27 κι 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Α­).
  • Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 372/1995 (ΦΕΚ 201Α­) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2084/92 (ΦΕΚ 165Α­).
  • Την αρ. 40539/Π.Σ 2397/8.12.97 γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής των άρθρων 1 και 2 του Ν. 1819/88.
  • Το γεγονός ότι με το παρόν Π.Δ/γμα δεν θα επιβαρυνθεί ο Κρατικός Προϋπολογισμός.
  • Την αριθμ. 458/4.8.98 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε., έπειτα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1041 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1041 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1819 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1819 1988
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. 1997/80 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία