ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/60

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός χωρικής αρμοδιότητας των Τμημάτων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Η χωρική αρμοδιότητα των Τμημάτων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, (κάθε Διοικητικής Περιφέρειας), προσδιορίζεται με βάση τα Υδατικά Διαμερίσματα (με κωδικό αριθμό 01 έως και 14), όπως αυτά καθορίζονται στο Ν.1739/87 (άρθρο 1, παρ.4 και χάρτης που συνοδεύει το νόμο). Η επιμέρους χωρική αρμοδιότητα κάθε τμήματος ορίζεται ως ακολούθως: ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ • ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 12 • ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 και 11 • ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 09 • ΗΠΕΙΡΟΥ Το ηπειρωτικό μέρος του 05 • ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 08 • ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (Ιόνια Νησιά) • ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Το ηπειρωτικό μέρος των 02 και 04 • ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 07 • ΑΤΤΙΚΗΣ 06 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 01 και 03 • ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τα αντίστοιχα νησιά του 14 • ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τα αντίστοιχα νησιά του 14 • ΚΡΗΤΗΣ 13 Άρθρο 2 Τα ακριβή όρια των Υδατικών Διαμερισμάτων είναι: Α. Του υδατικού διαμερίσματος της Δυτικής Πελοποννήσου (01): Όσον αφορά το ηπειρωτικό τμήμα, ο υδροκρίτης μεταξύ της λεκάνης του Αλφειού ποταμού από τη μια πλευρά και από την άλλη, των λεκανών κατά σειρά των ποταμών Ιορδάνη, Πηνειού Ηλείας, Πύρρου, Σελινούντα, Βουραϊκού, Κράθιδος, των κλειστών λεκανών Φενεού, Ορχομενού, Τρίπολης και της λεκάνης του Ευρώτα. Ακολούθως, ο υδροκρίτης μεταξύ των λεκανών των ποταμών Νέδωνα και Ευρώτα, Ρέματος Κάμπου και Ευρώτα και στη συνέχεια η κορυφογραμμή του όρους Ταΰγετος (που αποτελεί και τον υδροκρίτη της λεκάνης του Ευρώτα και στη συνέχεια του Αρνιώτικου) και τέλος η κορυφογραμμή του όρους Σαγγιάς, που καταλήγει στο Ακρωτήριο Ταίναρο. Δηλαδή το υδατικό διαμέρισμα της Δυτικής Πελοποννήσου περιλαμβάνει τις λεκάνες των ποταμών Αλφειού, Πάμισου, Νέδα, Βέλικα, Νέδωνα, των ρεμάτων Καλονέρου, Κάμπου, Χώρας, τις λεκάνες των μικρών παραλιακών ρεμάτων που βρίσκονται μέσα στα παραπάνω όρια, καθώς και τα νησιά Σχίζα, Σαπιέντζα και Πρώτη. Επομένως το υδατικό διαμέρισμα αυτό περιλαμβάνει μέρος της Περιφέρειας Πελοποννήσου και μέρος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Β. Του υδατικού διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (02): Όσον αφορά το ηπειρωτικό τμήμα, ο υδροκρίτης μεταξύ των λεκανών, κατά σειρά των ποταμών Ιορδάνη, Πηνειού Ηλείας, Πύρρου, Σελινούντα, Βουραϊκού, Κράθιδος και της κλειστής λεκάνης Φενεού από τη μια και της λεκάνης του Αλφειού από την άλλη, που συνεχίζεται με τον υδροκρίτη μεταξύ των κλειστών λεκανών Φενεού - Ορχομενού, Στυμφαλίας - Ορχομενού, Αλέας Τρίπολης, Αλέας - λεκάνης ποταμού Ίναχου. Ακολούθως ο υδροκρίτης μεταξύ των λεκανών, των ποταμών Ασωπού Κορινθίας - Ίναχου, Ζαπάντη - Ίναχου, Ρέματος Ράχιανης - Ίναχου, των ρεμάτων Ράχιανης - Μάρμπακα, Κορίνθου - Μάρμπακα, από όπου δια της κορυφογραμμής που διέρχεται από τις κορυφές Τραπεζώνα και Πολίτη, καταλήγει παρά το ακρωτήριο Τραχήλι. Δηλαδή το υδατικό διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου περιλαμβάνει τις λεκάνες των ποταμών Πηνειού Ηλείας, Πύρρου, Σελινούντα, Ασωπού, Βουραϊκού, Γλαύκου, Σίθα, Κράθιδος, Κριού, Ζαπάντη, Ιορδάνη, Βέργα, Φοίνικα, τις κλειστές λεκάνες Φενεού, Στυμφαλίας, Αλέας, τις λεκάνες των ρεμάτων Κορίνθου, Ράχιανης, τις λεκάνες των μικρών παραλιακών ρεμάτων που βρίσκονται μέσα στα πιο πάνω όρια, καθώς και τα νησιά Κεφαλλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη. Επομένως το υδατικό διαμέρισμα αυτό περιλαμβάνει μέρος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέρος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μέρος της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών. Γ. Του υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (03): Όσον αφορά το ηπειρωτικό τμήμα, η κορυφογραμμή που ξεκινώντας από το ακρωτήριο Τραχήλι διέρχεται από τις κορυφές Πολίτη και Τραπεζώνα και στη συνέχεια ο υδροκρίτης μεταξύ των λεκανών των ρεμάτων Μάρμπακα - Κορίνθου, Μάρμπακα - Ράχιανης, ποταμού Ίναχου - ρέματος Ράχιανης, Ίναχου - Ζαπάντη, Ίναχου - Ασωπού Κορινθίας, Ίναχου - κλειστής λεκάνης Αλέας. Ακολούθως ο υδροκρίτης μεταξύ των κλειστών λεκανών Τρίπολης - Αλέας, Ορχομενού - Αλέας, Ορχομενού - Στυμφαλίας, Ορχομενού - Φενεού. Στη συνέχεια ο υδροκρίτης μεταξύ κλειστής λεκάνης Ορχομενού - λεκάνης Αλφειού, ακολουθούμενος από τον υδροκρίτη μεταξύ των λεκανών των ποταμών Ευρώτα - Αλφειού, Ευρώτα - Νέδωνα, Ευρώτα - ρέματος Κάμπου. Τέλος η κορυφογραμμή του όρους Ταΰγετος, η οποία αποτελεί και υδροκρίτη της λεκάνης του Ευρώτα και στη συνέχεια του Αρνιώτικου, που συνεχίζεται με την κορυφογραμμή του όρους Σαγγιάς για να καταλήξει στο ακρωτήριο Ταίναρο. Δηλαδή το υδατικό διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου περιλαμβάνει τις λεκάνες των ποταμών Ευρώτα, Ίναχου, Δαφνών, Τάνου, Αρνιώτικου, Διπόταμου, Αχλαδόκαμπου, τις κλειστές λεκάνες Τρίπολης, Οροπ. Λακωνίας, Ορχομενού, τις λεκάνες των ρεμάτων Μάρμπακα, Μαργιορέματος, Αγ. Ανδρέα, Κορφών, τις λεκάνες των μικρών παραλιακών ρεμάτων που βρίσκονται μέσα στα πιο πάνω όρια, καθώς και τα νησιά Κύθηρα, Αντικύθηρα, Ύδρα, Δοκό, Σπέτσες, Σπετσοπούλα, Πόρο και Ελαφόνησο. Επομένως το υδατικό διαμέρισμα αυτό περιλαμβάνει μέρος της Περιφέρειας Πελοποννήσου και μικρό μέρος της Περιφέρειας Αττικής. Δ. Του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (04): Όσον αφορά το ηπειρωτικό τμήμα, ο υδροκρίτης μεταξύ των λεκανών ποταμού Αράπη και ρέματος Κομποτίου που, ξεκινώντας από τον Αμβρακικό κόλπο, συνεχίζεται με τον υδροκρίτη μεταξύ των λεκανών ποταμού Αχελώου - ρέματος Κομποτίου. Στη συνέχεια ο υδροκρίτης μεταξύ των λεκανών των ποταμών Αχελώου - Άραχθου, Αχελώου - Πηνειού, Αχελώου - Σπερχειού, Εύηνου - Σπερχειού, Μόρνου - Σπερχειού, Μόρνου - Βοιωτικού Κηφισού, Μόρνου - Πλείστου, που καταλήγει στον Κορινθιακό κόλπο μεταξύ των όρμων Βίδαβης και Πανόρμου. Δηλαδή το υδατικό διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας περιλαμβάνει τις λεκάνες των ποταμών Αχελώου, Εύηνου, Μόρνου, Ξηροπόταμου, Αράπη, την κλειστή λεκάνη Αμβρακίας, τις λεκάνες των παραλιακών ρεμάτων που βρίσκονται μέσα στα πιο πάνω όρια, καθώς και τα νησιά Λευκάδα, Κάλαμο και Μεγανήσι. Επομένως το υδατικό διαμέρισμα αυτό περιλαμβάνει μέρος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μέρος της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, μικρό μέρος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ελάχιστο μέρος της Περιφέρειας Ηπείρου. Ε. Του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου (05): Όσον αφορά το ηπειρωτικό τμήμα, προς βορρά η γραμμή των συνόρων Ελλάδος-Αλβανίας, μέχρι και την κορυφή του Γράμμου, βορειοανατολικά ο υδροκρίτης μεταξύ των λεκανών Αώου-Αλιάκμονα, ανατολικά η συνέχεια του υδροκρίτη μεταξύ των λεκανών Αώου-Πηνειού, Άραχθου-Πηνειού και Άραχθου-Αχελώου και νότια ο υδροκρίτης μεταξύ των λεκανών Ρέματος Κομποτίου-Αχελώου καταλήγοντας στον Αμβρακικό. Δηλαδή το υδατικό διαμέρισμα της Ηπείρου περιλαμβάνει τις κύριες λεκάνες των ποταμών Αώου, Άραχθου, Καλαμά, Λούρου, Αχέροντα, τις δευτερεύουσες λεκάνες Ιωαννίνων, Δρίνου, Β. Κομποτίου και Μαργαριτίου, καθώς και τα νησιά Κέρκυρα, Παξούς και Αντιπαξούς. Επομένως το υδατικό διαμέρισμα Ηπείρου περιλαμβάνει την Περιφέρεια της Ηπείρου, μέρος της Περιφέρειας Ιόνιων νησιών (Νομός Κέρκυρας) και μικρό μέρος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. ΣΤ. Του υδατικού διαμερίσματος Αττικής (06) Περιγράφονται αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο (Ζ). Το υδατικό διαμέρισμα Αττικής, περιλαμβάνει τις λεκάνες των ποταμών Κηφισού Αττικής, Σαρανταπόταμου και Χάραδρου, καθώς και όλων των παραλιακών ρεμάτων που βρίσκονται νότια των λεκανών Ωερόη και Ασωπού. Επίσης περιλαμβάνει τα νησιά Σαλαμίνα, Αίγινα, Αγκίστρι και Μακρόνησο. Δηλαδή το υδατικό αυτό διαμέρισμα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της Περιφέρειας Αττικής, μικρό μέρος της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ελάχιστο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ζ. Του υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (07): Όσον αφορά το ηπειρωτικό τμήμα, η κορυφογραμμή που, ξεκινώντας από τον Κορινθιακό κόλπο μεταξύ των όρμων Βίδαβης και Πανόρμου, συνεχίζεται με τον υδροκρίτη μεταξύ των λεκανών των ποταμών Πλειστού - Μόρνου, Βοιωτικού Κηφισού - Μόρνου, Σπερχειού - Μόρνου, Σπερχειού - Εύηνου, Σπερχειού - Αχελώου, Σπερχειού - Πηνειού. Στη συνέχεια ο υδροκρίτης μεταξύ των λεκανών των μικρών παραλιακών ρεμάτων που εκβάλουν στον Μαλιακό κόλπο και τον όρμο Πτελεού από τη μια και των Πηνειού, Ξηριά (Αλμυρού), Ξηρορέματος από την άλλη, που διερχόμενος από το Χλωμό όρος καταλήγει στον Παγασητικό στη θέση Πριόνι. Με το υδατικό διαμέρισμα Αττικής όρια αποτελούν: Ο υδροκρίτης μεταξύ των λεκανών Ωερόη - μικρών παραλιακών ρεμάτων που καταλήγουν στον κόλπο των Αλκυονίδων (ξεκινώντας από τη θέση Πούντα μεταξύ των όρμων Λιβαδόστρα - Αιγοσθένων), που συνεχίζεται με τον υδροκρίτη μεταξύ των λεκανών των ποταμών Ασωπού - Σαρανταπόταμου, Ασωπού - ρεμάτων που καταλήγουν στον κόλπο Ελευσίνας, Ασωπού - Κηφισού Αττικής, Ασωπού - Χάραδρου, Ασωπού - παραλιακών ρεμάτων Νότιου Ευβοϊκού και καταλήγει στον όρμο Ωρωπού. Δηλαδή το υδατικό διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας περιλαμβάνει τις λεκάνες των ποταμών Βοιωτικού Κηφισού, Σπερχειού, Ασωπού, Πλειστού-Σκίτσα, Περμισού, Ωερόη, Πλατανιά, τις λεκάνες των ρεμάτων Αταλάντης, Κυριάκιου, Αγνάντης, την κλειστή λεκάνη Παραλίμνης, καθώς και τις λεκάνες των παραλιακών ρεμάτων που βρίσκονται μέσα στα πιο πάνω όρια. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις λεκάνες της νήσου Εύβοιας, καθώς και τα νησιά Σκύρο, Σκόπελο, Σκιάθο, Αλόννησο, Κ. Παναγιά, Περιστέρα, Γιούρα και Πεταλιούς. Επομένως το υδατικό αυτό διαμέρισμα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μικρό μέρος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ελάχιστο της Περιφέρειας Αττικής. Η. Του υδατικού διαμερίσματος της Θεσσαλίας (08): Ο υδροκρίτης που, αρχίζοντας από τη θέση Πριόνι στον Παγασητικό κόλπο, διέρχεται από την κορυφή του Χλωμού όρους και συνεχίζεται με τον υδροκρίτη μεταξύ των λεκανών Ξηρορέματος, Ξηριά (Αλμυρού), Πηνειού από τη μια και από την άλλη των μικρών παραλιακών ρεμάτων που εκβάλλουν στον Μαλιακό κόλπο και τον όρμο Πτελεού. Στη συνέχεια ο υδροκρίτης μεταξύ των λεκανών των ποταμών Πηνειού από τη μια και κατά σειρά Σπερχειού, Αχελώου, Άραχθου, Αώου, Αλιάκμονα, Μαυρονερίου, Χελοπόταμου από την άλλη και τέλος ο υδροκρίτης μεταξύ των λεκανών Ζηλιάνας - Χελοπόταμου και Ζηλιάνας - Παλιορουμάνας, που καταλήγει στο Θερμαϊκό κόλπο. Δηλαδή το υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας περιλαμβάνει τις λεκάνες, του ποταμού Πηνειού και των Ξηρορέματος, Ζηλιάνας, Λαχανορέματος, Ξηριά (Αλμυρού), Χολορέματος, Πλατανορέματος, την κλειστή λεκάνη Κάρλας, καθώς και τις λεκάνες των παραλιακών ρεμάτων που βρίσκονται μέσα στα πιο πάνω όρια. Επομένως το υδατικό αυτό διαμέρισμα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μικρό μέρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ελάχιστο μέρος των Περιφερειών Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Θ. Του υδατικού διαμερίσματος της Δυτικής Μακεδονίας (09): Προς βορρά, η γραμμή των συνόρων Ελλάδας-Π.Γ.Δ.Μ. από το τριεθνές της Μεγάλης Πρέσπας μέχρι και την κορυφή Σκρα. Βορειοανατολικά, ο υδροκρίτης μεταξύ των λεκανών Αλιάκμονα-Αξιού και ανατολικά, η συνέχεια του υδροκρίτη μεταξύ των λεκανών Αλιάκμονα-Λουδία. Ειδικότερα, αρχίζοντας από την κορυφή Σκρά τα ανατολικά όρια αποτελούν, ο υδροκρίτης μεταξύ υδρογραφικού δικτύου πεδιάδας Αριδαίας-λεκάνης Αξιού, ο υδροκρίτης μεταξύ υδρογραφικού δικτύου Αριδαίας-λεκάνης Λουδία, το ανατολικό πρανές του ποταμού Μοχλενίτσα και στη συνέχεια η ανατολική πλευρά της περιφερειακής τάφρου του Αλιάκμονα καταλήγοντας στο Θερμαϊκό κόλπο από την ανατολική πλευρά του δέλτα του Αλιάκμονα. Δυτικά, η γραμμή των συνόρων Ελλάδας-Αλβανίας από το τριεθνές της Μεγάλης Πρέσπας μέχρι την κορυφή του Γράμμου και από εκεί ο υδροκρίτης μεταξύ των λεκανών Αλιάκμονα-Αώου. Νότια, ο υδροκρίτης μεταξύ των λεκανών Μαυρονερίου-Πηνειού, Χελοπόταμου-Πηνειού και τέλος ο υδροκρίτης μεταξύ των λεκανών Παλιορουμάνας - Ζηλιάνας, που καταλήγει στο Θερμαϊκό κόλπο. Δηλαδή το υδατικό διαμέρισμα της Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τη λεκάνη του ποταμού Αλιάκμονα, την κλειστή λεκάνη Πτολεμαίδας, το τμήμα της ανάντη λεκάνης Αξιού (περιοχής Φλώρινας), τη λεκάνη Μαυρονερίου, την κλειστή λεκάνη Πρεσπών, τη λεκάνη του Χελοπόταμου και τις λεκάνες των παραλιακών ρεμάτων που βρίσκονται μέσα στα παραπάνω όρια. Επομένως το υδατικό διαμέρισμα της Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας πλην μικρού μέρους της, σημαντικό μέρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μικρό μέρος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ι. Του υδατικού διαμερίσματος της Κεντρικής Μακεδονίας (10): Προς βορρά, η γραμμή των συνόρων Ελλάδας - Π.Γ.Δ.Μ. από την κορυφή Σκρα μέχρι την τομή με τον υδροκρίτη μεταξύ κλειστής λεκάνης Δοϊράνης-λεκάνης Στρυμώνα. Βορειοανατολικά, ο υδροκρίτης μεταξύ κλειστής λεκάνης Δοϊράνης-λεκάνης Στρυμώνα και στην συνέχει ανατολικά, ο υδροκρίτης μεταξύ των λεκανών Γαλλικού-Στρυμώνα, λιμνών Θεσσαλονίκης-Στρυμώνα, λιμνών Θεσσαλονίκης-Παραλιακών ρεμάτων (παραπλεύρως λεκάνης Στρυμώνα) όπου, μέσω της υψηλής Ράχης (Βόρεια των Στενών Ρεντίνας) καταλήγει στον κόλπο του Ορφανού. Δυτικά, ο υδροκρίτης μεταξύ των λεκανών Αξιού - Αλιάκμονα και των Λουδία-Αλιάκμονα, όπως αναλυτικότερα περιγράφονται στα όρια του γειτονικού διαμερίσματος της Δυτικής Μακεδονίας, καταλήγοντας στο Θερμαϊκό κόλπο. Δηλαδή το υδατικό διαμέρισμα της Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τις λεκάνες των λιμνών Θεσσαλονίκης, των ποταμών Αξιού, Λουδία, Γαλλικού, Χαβριά, Ανθεμούντος, Ολύνθιου και Ασπρόλακκα, την κλειστή λεκάνη Δοιράνης και τις λεκάνες των παραλιακών ρεμάτων που βρίσκονται μέσα στα παραπάνω όρια. Επομένως το υδατικό διαμέρισμα της Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί το κύριο μέρος της αντίστοιχης Περιφέρειας. ΙΑ. Του υδατικού διαμερίσματος της Ανατολικής Μακεδονίας (11): Προς βορρά, η γραμμή των συνόρων Ελλάδας - Π.Γ.Δ.Μ., από τον υδροκρίτη της κλειστής λεκάνης Δοϊράνης - λεκάνης Στρυμώνα και στη συνέχεια η γραμμή των συνόρων Ελλάδας-Βουλγαρίας μέχρι την τομή της με τον υδροκρίτη μεταξύ κλειστής λεκάνης Οχυρού-λεκάνης Νέστου. Ανατολικά, ο υδροκρίτης μεταξύ των λεκανών Οχυρού-Νέστου, στην συνέχεια ο υδροκρίτης μεταξύ των λεκανών Στρυμώνα-Νέστου, Νέας Καρβάλης-Νέστου και ο υδροκρίτης μεταξύ του ρέματος Νέας Καρβάλης-παραλιακών ρεμάτων πεδιάδας Χρυσούπολης που καταλήγει στο κόλπο της Καβάλας. Δυτικά ο υδροκρίτης μεταξύ λεκάνης Στρυμώνα-κλειστής λεκάνης Δοϊράνης, στη συνέχεια ο μεταξύ των λεκανών Στρυμώνα-Γαλλικού, Στρυμώνα - λιμνών Θεσσαλονίκης που καταλήγει στον κόλπο του Ορφανού όπως αναλυτικότερα περιγράφονται πιο πάνω στο γειτονικό διαμέρισμα της Κεντρικής Μακεδονίας. Δηλαδή το υδατικό διαμέρισμα της Ανατολικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τις λεκάνες των ποταμών Στρυμώνα-Αγγίτη, Μαρμαρά, του ρέματος Νέας Καρβάλης, την κλειστή λεκάνη Οχυρού, καθώς και τις λεκάνες των παραλιακών ρεμάτων κατά μήκος των κόλπων Ορφανού και Καβάλας , που βρίσκονται μέσα στα παραπάνω όρια. Επομένως το υδατικό διαμέρισμα της Ανατολικής Μακεδονίας περιλαμβάνει μέρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μέρος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. ΙΒ. Του υδατικού διαμερίσματος της Θράκης (12): Όσον αφορά το ηπειρωτικό τμήμα, προς βορρά, η γραμμή των συνόρων Ελλάδας-Βουλγαρίας, από την τομή της με τον υδροκρίτη μεταξύ της λεκάνης Νέστου-κλειστής λεκάνης Οχυρού, μέχρι το τριεθνές του Έβρου. Ανατολικά, η γραμμή των συνόρων Ελλάδας-Τουρκίας, από το τριεθνές του Έβρου μέχρι τον κόλπο του Αίνου. Δυτικά, ο υδροκρίτης μεταξύ της λεκάνης Νέστου-κλειστής λεκάνης Οχυρού, στη συνέχεια ο υδροκρίτης μεταξύ των λεκανών Νέστου-Στρυμώνα, Νέστου-ρέματος Νέας Καρβάλης και ο υδροκρίτης μεταξύ των παραλιακών ρεμάτων πεδιάδας Χρυσούπολης και ρέματος Ν. Καρβάλης , που καταλήγει στον κόλπο της Καβάλας. Δηλαδή το υδατικό διαμέρισμα της Θράκης περιλαμβάνει τις λεκάνες των ποταμών Έβρου, Νέστου, Φιλιουρή, Ξηρορέματος, των ρεμάτων Ξάνθης, Κομοτηνής, Λουτρού, Ποταμού, Ασπροπόταμου, Λασποπόταμου, την κλειστή λεκάνη Βιστωνίδας, τις λεκάνες των παραλιακών ρεμάτων που βρίσκονται μέσα στα παραπάνω όρια, καθώς και τα νησιά Θάσο και Σαμοθράκη. Επομένως το υδατικό διαμέρισμα της Θράκης αποτελεί μέρος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. ΙΓ. Το υδατικό διαμέρισμα Κρήτης (13) αντιστοιχεί στην Περιφέρεια της Κρήτης. ΙΔ. Το υδατικό διαμέρισμα των Νησιών του Αιγαίου (14) απαρτίζεται από τα νησιωτικά συγκροτήματα των Νομών Κυκλάδων, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου. Δηλαδή το υδατικό διαμέρισμα των νησιών του Αιγαίου περιλαμβάνει την Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου και την Περιφέρεια Νοτ. Αιγαίου (πλην Μακρονήσου). Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • 1.Το Ν.1558/85 (ΦΕΚ Α 137) “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα”.
  • Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ Α 19) “Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης”.
  • Το άρθρο 6 (παρ.1δ) του Ν.2503/97 (ΦΕΚ Α 107) “Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις”, για την δυνατότητα καθορισμού χωρικής αρμοδιότητας τμημάτων υδατικών πόρων διαφορετικής από εκείνη της Περιφέρειας, επειδή τα υδατικά διαμερίσματα που ορίζονται από υδροκρίτες και αποτελούν τον χώρο εφαρμογής της διαχείρισης υδατικών πόρων, δεν συμπίπτουν με την περιφερειακή διαίρεση της χώρας.
  • Το Ν.1739/1987 (ΦΕΚ Α 201) “Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις”, και ειδικότερα το άρθρο 1 (παρ. 4,παρ.7), 3 (παρ.5), του νόμου αυτού.
  • α. Το άρθρο 1, παρ.2α του Ν.2469/97 (ΦΕΚ Α 38) που αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 29Α του Ν.1558/85 (ΦΕΚ Α 137) “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα”, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ Α 154) “Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων...”, σχετικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι διοικητικές πράξεις. β. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την με αριθ. 65/98..γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1739 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1739 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία