ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/79

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-04-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-04-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προϋποθέσεις απονομήςτου ΜεταλλίουΕξόχου Πράξεως, περιγραφή και καθορισμός του τύπου και της διαδικασίας υποβολής προτάσεων για την απονομή του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το μετάλλιο Εξόχου Πράξεως είναι μη πολεμικό στρατιωτικό μετάλλιο. Υπό την έννοιαν αυτήν, απονέμεται -εν τη ζωή ή μεταθανάτια- σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις για πράξεις, που τελέστηκαν αποκλειστικά εν καιρώ ειρήνης, σε στρατιωτικούς για επιβράβευση εξόχου ή αυτοθυσίας πράξεως.
2.  
  Υπό τον όρο στρατιωτικοί οι υπό οιανδήποτε ιδιότητα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις
3.  
  Η απονομή γίνεται για τέλεση εξόχου πράξεως, η οποία δεν σχετίζεται κατ ανάγκη με τα στρατιωτικά πράγματα και η οποία τελέσθηκε στα πλαίσια διατεταγμένης υπηρεσίες ή και εκτός των πλαισίων αυτής
4.  
  Στις περιπτώσεις απονομής περιλαμβάνονται οι κάτωθι πράξεις:
 1. Η επιβράβευση εξόχου μέχρι αυτοθυσίας πράξη, β. Ο θάνατος σε ατύχημα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.
 2. Ο βαρύς τραυματισμός (συνεπαγόμενου ποσοστού αναπηρίας 67% και άνω, κρινόμενο από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων) συνεπεία πράξεως ή ατυχήματος που τελέσθηκε στα πλαίσια διατεταγμένης υπηρεσίας
 3. Η αποδεδειγμένη έξοχη πράξη που υπερβαίνει κατά πολύ την εκτέλεση του καλώς εννοουμένου καθήκοντος και επισύρει, ως εκ τούτου, ανεπιφύλακτα το θαυμασμό και την εκτίμηση των προϊσταμένων και υφισταμένων ή της κοινής γνώμης
 4. Έξοχη πράξη κατά την τέλεση της οποίας η ζωή του προτεινόμενου για απονομή εκτέθηκε αποδεδειγμένα σε προφανή και άμεσο κίνδυνο
Άρθρο 2
1.  
  Για την απονομή του μεταλλίου απαιτείται η Ιεραρχική υποβολή πλήρως αιτιολογημένης πρότασης από τον Διοικητή της Μονάδος, στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς η τελεσθείσα πράξη
2.  
  Η πρόταση θα πρέπει να υποβάλλεται εντός έτους από της τελέσεως της πράξεως
3.  
  Το μετάλλιο απονέμεται με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από γνωμοδότηση του Ανώτατου κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων Συμβουλίου
Άρθρο 3
1.  
  Για κάθε νέα πράξη, η οποία εμπίπτει στις προϋποθέσεις του άρθρου 1, είναι δυνατόν να διενεργηθεί νέα απονομή
2.  
  Μετά την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, παρέχεται η άδεια στον τιμώμενο να προσαρτήσει στο μέσο της ταινίας του μεταλλίου (ή τη διεμβολή του χιτωνίου αντίστοιχα) πεντάκτινο χάλκινο αστερίσκο μεγέθους 5 χιλιοστών. Σε περίπτωση πολλαπλής απονομής φέρονται αντίστοιχοι αστερίσκοι (έως του αριθμού των τριών) οριζόντια στην ταινία ή τη διεμβολή.
Άρθρο 4
1.  
  Το μετάλλιο περιλαμβάνει μία και μόνη τάξη
2.  
  Το μετάλλιο είναι ορειχάλκινο σε σχήμα σταυρού. Το ύψος του σταυρού (χωρίς την ανάρτηση) είναι 37χιλιοστά το δε πλάτος αντίστοιχα 32 χιλιοστά. Οι βραχίονες του σταυρού πλατύνονται προοδευτικά προς τα άκρα και καταλήγουν σε ελαφρά κυρτές απολήξεις. Το μήκος του κάτω βραχίονος είναι κατά 6 χιλιοστά μεγαλύτερο σε σχέση με τους υπόλοιπους. Η εμπρόσθια πλευρά των βραχιόνων, με εξαίρεση περιμετρική λωρίδα, είναι επισμαλτωμένη σε χρώμα λευκό. Στην εμπρόσθια όψη, στη μέση του σταυρού και στην αλληλοτομία των βραχιόνων του υπάρχει ανάγλυφο το εθνόσημο της Ελληνικής Δημοκρατίας, διαμέτρου 17 χιλιοστών. Το εθνόσημο, εκτός από το δάφνινο στεφάνι, είναι επίσης επισμαλτωμένο με τα χρώματα της Ελληνικής σημαίας. Στην πίσω πλευρά το μετάλλιο φέρει ανάγλυφο σύμπλεγμα από αρχαία περικεφαλαία, άγκυρα και πτέρυγες, το οποίο συμβολίζει τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο άνω τμήμα του σταυρού προσαρτάται ανάρτηση σχήματος ελλειψοειδούς.
3.  
  Η ταινία του μεταλλίου είναι μεταξωτή - κυματοειδής, πλάτους 35 χιλιοστών. Αποτελείται από τρεις ισομερείς ραβδώσεις. Το χρώμα των εξωτερικών ραβδώσεων είναι λευκό της δε μέσης ραβδώσεως κυανούν (ως και τα χρώματα της Ελληνικής σημαίας και πανομοιότυπα με τα επισμαλτωμένα χρώματα του εθνοσήμου).
Άρθρο 5
1.  
  Το μετάλλιο, η ταινία και οι τυχόν αστερίσκοι πρόσθετης απονομής φέρονται και σε σμικρογραφία στις περιπτώσεις που ορίζονται στους οικείους κανονισμούς στολής ή με το ανάλογο επίσημο πολιτικό ένδυμα
2.  
  Το μέγεθος του σμικρυμένου μεταλλίου, της ταινίας και του αστερίσκου είναι το μισό του σώματος
Άρθρο 6 "Δίπλωμα απονομής"
1.  
  Το δίπλωμα του μεταλλίου είναι παρόμοιο μ αυτό του Μεταλλίου Στρατιωτικής Αξίας, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 3 του υπ αριθμ. 644/1982 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 132 Α), με τις εξής διαφορές: α. Στο δίπλωμα απεικονίζεται το μετάλλιο Εξόχου Πράξεως. β. Αναγράφεται ο τίτλος «ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΕΞΟΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΣ». Γ. Η παράσταση που απεικονίζει το δικέφαλο αντικαθίσταται με το έμβλημα του ΓΕΕΘΑ.
Άρθρο 7
1.  
  Το μετάλλιο με το αντίστοιχο δίπλωμα επιδίδεται από τον Διοικητή της Μονάδος ή του Σχηματισμού στον οποίο υπηρετεί ο τιμώμενος. Τα μετάλλια και τα διπλώματα αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες με μέριμνα των αρμοδίων Διευθύνσεων ή Επιτελικών Γραφείων των Γενικών Επιτελείων.
2.  
  Σε περίπτωση πολλαπλής απονομής χορηγείται μόνο το αντίστοιχο δίπλωμα
Άρθρο 8
1.  
  Το μετάλλιο Εξόχου Πράξεως φέρεται από τους τιμηθέντες εφ όρου ζωής. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιουμένου το μετάλλιο περιέρχεται ως κειμήλιο στους οικείους του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14, παράγραφο 2, του υπ αριθμ. 376/74 Ν.Δ/τος (ΦΕΚ Α 98).
2.  
  Πέραν των οριζομένων στο ανωτέρω άρθρο σχετικά με το δικαίωμα του φέρειν το μετάλλιο, σε περίπτωση μεταθανάτιας απονομής, το μετάλλιο Εξόχου Πράξεως επιτρέπεται να φέρεται από έναν μόνο από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου οικείους στο δεξιό μέρος του στήθους
3.  
  Προτάσεις απονομής του μεταλλίου Εξόχου Πράξεως δύναται να υποβληθούν αναδρομικά εφόσον τελέσθηκαν μετά την 9ην Απριλίου 1974, ημερομηνία δημοσίευσης του υπ αριθμ. 376/74 Ν.Δ/τος (ΦΕΚ Α 98) συστάσεως του μεταλλίου.
4.  
  Οι ανωτέρω προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν εντός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 16 του ΝΔ 376/74 «Περί των στρατιωτικών Μεταλλίων» (ΦΕΚ Α 98).
 • Την υπ αριθμ. 2 Γνώμη της 22ης/1997 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137), με το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιβάρυνση εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθμ. 8/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/376 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/376 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/644 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/644 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία