ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/83

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-04-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-04-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-04-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Υπαγωγή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ) στις διατάξεις του Νόμου 2414/1996 «εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Υπάγουμε τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ) στις διατάξεις του Ν. 2414/1996 για τον εκσυγχρονισμό των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του Ν. 2414/1996 για τον εκσυγχρονισμό των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 135/Α/1996) και ειδικώτερα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού.
  • Την 1107147/1239/006Α/4.9.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
  • Την υπ’ αριθ. 34/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά την πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μετατροπή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του Καταστατικού της. 1998/413 1998