ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/89

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-04-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-04-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί συστάσεως Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Γλυφάδας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστάται ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Γλυφάδας, στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με έδρα το Δήμο Γλυφάδας και περιφέρεια την περιφέρεια του Δήμου Γλυφάδας, ο οποίος αποσπάται από το ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Παλαιού Φαλήρου. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) της παρ. 3 του άρ. 22 του Ν. 3680/57 (ΦΕΚ Α~ 56) «περί τροποποιήσεως των περί Συμβολαιογράφων και Υποθηκοφυλακείων διατάξεων κ.λπ.» και της παρ. 9 του άρ. 20 του Ν. 2145/93 (Α~ 88) και β) του άρ. 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α~ 154), με το οποίο προστέθηκε νέο άρθρο, το άρθρο 29Α στο Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α~ 137).
  • Τη 2/1998 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου Πρωτοδικών Αθηνών.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 159/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-04-16 Περί συστάσεως Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Γλυφάδας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/82