Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), μετονομασία Τ.Ε.Ι. και Τμήματος, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους και σύσταση θέσεων προσωπικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύονται τα ακόλουθα Παραρτήματα: Ι. Παράρτημα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης στο Κιλκίς ΙΙ. Παραρτήματα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Ηρακλείου.
 1. στο Αργοστόλι και β. στο Ληξούρι της Κεφαλληνίας.
 2. Η πόλη στην οποία θα εδρεύει το Παράρτημα εντός του Νομού Λασιθίου καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηρακλείου.
 3. ΙΙΙ.
 4. Παραρτήματα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Ηπείρου.
2.  
  Ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
3.  
  Ιδρύεται Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας στο ΤΕΙ Ηπείρου, στην Άρτα, η οποία συγκροτείται από τα τμήματα: —Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων του Παραρτήματος Ληξουρίου και —Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στο ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα
4.  
  Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πάτρας με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000
5.  
  Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ηρακλείου με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000
6.  
  Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων στο Παράρτημα Χανίων του ΤΕΙ Ηρακλείου με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000
7.  
  Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής στο Παράρτημα Ρεθύμνου του ΤΕΙ Ηρακλείου με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000
8.  
  Βιομηχανικής Πληροφορικής στην Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Καβάλας με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000
9.  
  Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας στο Παράρτημα Καστοριάς του ΤΕΙ Κοζάνης με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000
10.  
  Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας στο Παράρτημα Φλώρινας του ΤΕΙ Κοζάνης με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000
11.  
  Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Σερρών με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000
12.  
  Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Καλαμάτας με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000
13.  
  Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο στο Παράρτημα Ηγουμενίτσας και στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ηπείρου με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000
14.  
  Βιολογικής Γεωργίας στο Παράρτημα Αργοστολίου του ΤΕΙ Ηπείρου με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000
15.  
  Ελεγκτικών & Ασφαλιστικών εργασιών στο Παράρτημα Πρέβεζας και στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ηπείρου με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000
16.  
  Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Μεσολογγίου με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000
17.  
  Ανακαίνισης και Αποκατάστασης κτιρίων στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Πάτρας με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001
18.  
  Διαχείρισης Πληροφοριών στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Καβάλας με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001
19.  
  Διατροφής και Διαιτολογίας στο Παράρτημα του Νομού Λασιθίου του ΤΕΙ Ηρακλείου με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001
20.  
  Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κοζάνης με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001
21.  
  Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Σερρών με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001
22.  
  Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Καλαμάτας με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001
23.  
  Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής στην έδρα του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στη Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας του ιδίου ΤΕΙ με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001
24.  
  Λογοθεραπείας στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Παραρτήματος Ιωαννίνων του ΤΕΙ Ηπείρου με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001
25.  
  Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων στο Παράρτημα Ληξουρίου στη Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Ηπείρου με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001
26.  
  Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Λαμίας με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001
Άρθρο 2
1.  
  Τα Παραρτήματα και τα Τμήματα που ιδρύονται με το άρθρο 1 του παρόντος υπόκεινται στις διατάξεις του Ν. 1404/83 για όλα τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους.
2.  
  Κατ΄ εξαίρεση κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και μέχρι να εκλεγούν όργανα διοίκησης στα Παραρτήματα Σχολή και νέα Τμήματα ισχύουν κατά παρέκκλιση οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
 1. Με απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ ορίζεται Διευθυντής της Σχολής που ιδρύεται με το άρθρο 1 του παρόντος, μέλος του Ε.Π. του ΤΕΙ Ηπείρου, που έχει την ιδιότητα που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 1404/83, μέχρι την λήξη του επόμενου από τον ορισμό ακαδημαϊκού έτους.
 2. Η θητεία του μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία μέχρι να εκλεγεί και να αναλάβει καθήκοντα ο νέος Δ/ντής.
 3. Αν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες μπορεί στη θέση αυτή να διορισθεί για το παραπάνω χρονικό διάστημα και μέλος Ε.Π. άλλων ΤΕΙ που έχει ανάλογη ιδιότητα.
 4. Εκλογή Διευθυντή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1404/83 γίνεται όταν και στα δύο τμήματα της Σχολής ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εκλογής Προϊσταμένων και όπως ορίζεται στο παρακάτω εδάφιο της ίδιας παραγράφου για τους Προϊσταμένους των Τμημάτων.
 5. Με την έναρξη λειτουργίας των Τμημάτων του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του οικείου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του οικείου ή άλλων ΤΕΙ, ως Προϊστάμενος του Τμήματος με θητεία μέχρι την λήξη του επόμενου από τον ορισμό ακαδημαϊκού έτους
 6. Η θητεία του Προϊσταμένου που διορίζεται κατά το προηγούμενο εδάφιο παρατείνεται με την ίδια διαδικασία μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν και ειδικότερα μέχρι να εκλεγεί και να αναλάβει καθήκοντα ο νέος Προϊστάμενος του Τμήματος
 7. Για την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος απαιτείται να υπηρετούν τουλάχιστον (3) μέλη Ε.Π. εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή.
 8. Μέσα σε (15) ημέρες από την συμπλήρωση της προϋπόθεσης αυτής και οπωσδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος (αν έληξε το διδακτικό έτος η δεκαπενθήμερη προθεσμία αρχίζει από την έναρξη του νέου διδακτικού έτους), το Συμβούλιο του ΤΕΙ κινεί τις διαδικασίες εκλογής Προϊσταμένου Τμήματος και συγκρότησης των λοιπών οργάνων του Τμήματος.
 9. Η θητεία του Προϊσταμένου, που θα εκλεγεί κατά τα ανωτέρω, λήγει τον ίδιο χρόνο που λήγει και η θητεία των Προϊσταμένων Τμημάτων των λοιπών ΤΕΙ της χώρας, που έχουν εκλεγεί στις καθορισμένες εκλογές και ενοποιείται έκτοτε.
 10. Μέχρι να εκλεγούν και να συγκροτηθούν τα ατομικά και συλλογικά όργανα κατά τα ανωτέρω, το Συμβούλιο του ΤΕΙ ασκεί και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος, εκτός από τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου του Τμήματος
 11. Μέχρις ότου ο αριθμός των μονίμων μελών του Ε.Π. που υπηρετεί σε κάθε νέο Τμήμα και που ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή ανέλθει στους πέντε (5), οι κενές θέσεις Ε.Π. του Τμήματος προκηρύσσονται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ ύστερα από εισήγηση της οικείας Σχολής όπου λειτουργεί.
 12. Η εκλογή μελών Ε.Π. γίνεται από ειδικά και κατά ειδικότητα πενταμελή εκλεκτορικά σώματα, που ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 13. Τα εκλεκτορικά αυτά σώματα συγκροτούνται από μέλη Ε.Π. των ΤΕΙ ανάλογης βαθμίδας και ειδικότητας και σε περίπτωση έλλειψης και από μέλη ΔΕΠ. των ΑΕΙ ανάλογηςβαθμίδας και συναφούς γνωστικού αντικειμένου, ύστέρα από γνώμη του Συμβουλίου του ΤΕΙ.
Άρθρο 3
1.  
  Μετονομάζεται το Τμήμα Ορυχείων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κοζάνης σε Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος. Με απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Κοζάνης ύστερα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος ρυθμίζονται όλα τα θέματα προσαρμογής του προγράμματος του παλαιού Τμήματος προς αυτό του νέου καθώς και θέματα ένταξης των σπουδαστών στο νέο Τμήμα. Όλοι οι σπουδαστές του Τμήματος Ορυχείων εντάσσονται στο ανωτέρω νέο Τμήμα με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της σχετικής παραπάνω απόφασης. Όλα τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Ορυχείων εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος.
Άρθρο 4
1.  
  Μετονομάζονται τα ΤΕΙ Ηρακλείου και Κοζάνης ως ακολούθως: —Το ΤΕΙ Ηρακλείου σε ΤΕΙ Κρήτης και —Το ΤΕΙ Κοζάνης σε ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Άρθρο 5 "Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις προσωπικού που προσαυξάνουν τις αντίστοιχες θέσεις του άρθρου 23 του Ν. 1404/83, όπως συμπληρώθηκε το άρθρο αυτό και ισχύει, οι οποίες κατανέμονται στα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Πάτρας, Κρήτης, Καβάλας, Δυτικής Μακεδο [...]"
1.  
  Κλάδος βοηθητικού Προσωπικού 20 θέσεις
 1. Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό 30 θέσεις Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 2. Καθηγητών και Επίκουρων Καθηγητών:
 3. 50 θέσεις
 4. Καθηγητών Εφαρμογών :
 5. 30 θέσεις Β. Θέσεις Διοικητικού Προσωπικού.
 • Τις διατάξεις: α. του άρθρου 4 παρ. 2 και του άρθρου 33 παρ. 1 του Ν. 1404/83 (Α΄173), όπως η πρώτη συμπληρώθηκε με το άρθρο 71 παρ. 7 του Ν. 1566/1985 (Α΄167) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 2640/98 (Α΄ 206) καθώς και το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 2503/1997 (Α΄ 107) β. του άρθρου 1 παρ. 21 και 22 του νόμου 2327/1995 (Α΄ 156) γ. τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2Α του Ν. 2469/97 (38Α) καθώς επίσης και της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ιδίου Νόμου. δ. την αριθμ. 1107147/1239/006Α/1996 (Β΄ 922) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών» ε. την αριθμ. 8211/1999 (Β΄198), απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Γεώργιο Φλωρίδη».
 • το αριθμ. Ε5/2679/12-1-99 έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς την Γραμματεία του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1404/83 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 2640/98 (Α΄206).
 • τις εξής γνώμες των Συνελεύσεων των ΤΕΙ: —Ηπείρου, 1/16-12-1998 —Ηρακλείου 23/1-10-1998 —Θεσσαλονίκης 1/30-10-1998 —Καβάλας 1/21-1-99 —Καλαμάτας 6/21-12-1998 —Κοζάνης 7/30-12-1998 & 5/27-10-98 —Λαμίας 28/28-1-99 —Λάρισας 30α/27-10-98 —Μεσολογγίου 3/26-10-1998 —Πάτρας 1/26-10-1998 —Σερρών 1/14-1-1999.
 • Το γεγονός ότι απο την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος προκαλείται: α) εφ άπαξ συνολική δαπάνη ύψους 70 δις δρχ. περίπου για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και β) ετήσια δαπάνη μετά την πλήρη λειτουργία των ιδρυομένων Τμημάτων ύψους 2,6 δις δρχ. περίπου απο την πλήρωση των θέσεων προσωπικού, 8 εκατ. δρχ. περίπου απο την καταβολή επιδομάτων θέσης, 800 εκατ. δρχ. περίπου για την σίτιση των σπουδαστών και 5.390 δις δρχ. για την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων των ιδρυομένων Τμημάτων και την προμήθεια συγγραμμάτων. Η ανωτέρω εφ. απαξ δαπάνη, καθώς και οι δαπάνες των οικονομικών ετών 1999 και 2000, για αμοιβές προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, εξοπλισμό των είκοσι τεσσάρων (24) νεοϊδρυόμενων Τμημάτων και για την προμήθεια συγγραμμάτων και την σίτιση των σπουδαστών ύψους 6,5 δις δρχ. περίπου καλύπτονται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και συγχρηματοδοτούνται απο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ) Οι δαπάνες των οικονομικών ετών 1999 και 2000 για αμοιβές προσωπικού των δύο (2) νεοϊδρυόμενων Τμημάτων, για την κάλυψη ποσοστού 5% της προμήθειας συγγραμμάτων των σπουδαστών των Τμημάτων αυτών και για επιδόματα θέσης των προϊσταμένων όλων των είκοσι έξι (26) νεοϊδρυόμενων Τμημάτων, ύψους 38 και 151 εκατ. δρχ. περίπου αντίστοιχα θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδ. Φορ. 19-240 ΚΑΕ Ομάδων 0200-0290 και ΚΑΕ 1123). Ομοίως από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδ. Φορ. 19-240 ΚΑΕ 0237 και 1123), θα καλύπτονται από το οικονομικό έτος 2001 και μετά και μέχρι το οικονομικό έτος 2005 οι δαπάνες για επιδόματα θέσης προϊσταμένων όλων των Τμημάτων και για την κάλυψη ποσοστού 5% της προμήθειας των σπουδαστικών συγγραμμάτων ύψους 98 εκατ. δρχ. Η δαπάνη για αμοιβές προσωπικού όλων των είκοσι έξι (26) νεοϊδρυόμενων Τμημάτων, από το οικονομικό έτος 2001 και μέχρι το οικονομικό έτος 2005, θα καλύπτεται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. με κοινοτική συγχρηματοδότηση (ΕΠΕΑΕΚ του Γ Κ.Π.Σ.) από δε το οικονομικό έτος 2006 και εξής θα βαρύνει σταδιακά τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδ. Φορ 19-240. ΚΑΕ Ομάδας 0200). Η δαπάνη των οικονομικών ετών 1999 και 2000 για την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων των δύο (2) νεοϊδρυόμενων Τμημάτων, την κάλυψη ποσοστού 95% της προμήθειας συγγραμμάτων και τη σίτιση των σπουδαστών των Τμημάτων αυτών ύψους 63 και 238 εκατ. δρχ. περίπου αντίστοιχα καθώς και η ετήσια δαπάνη από το οικονομικό έτος 2001 και μετά και μέχρι το οικονομικό έτος 2005 όλων των νεοϊδρυόμενων Τμημάτων για τις ανωτέρω αιτίες ύψους 6,1 δις δρχ. περίπου θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ΤΕΙ και θα καλύπτεται με κρατική επιχορήγηση (Ειδ.Φορ. 19-240 ΚΑΕ 2422 και 2425).
 • Την 283/14-7-1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/8211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/8211 1999
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
Μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου και μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι. 2009/9 2009
Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας – Ίδρυση Σχολής – Ίδρυση Τμήματος – Συγχώνευση Σχολών – Μετονομασία και Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 2013/100 2013
Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας - Συγχώνευση - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας» 2013/102 2013
Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων- Κατάργηση Παραρτημάτων – Ίδρυση Σχολών – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. 2013/103 2013
Μετονομασία Σχολής – Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Ίδρυση Τμήματος – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. 2013/104 2013
Συγχώνευση Σχολών – Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. 2013/82 2013
Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας- Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων- Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων- Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. 2013/83 2013
Μετονομασία Σχολής – Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 2013/84 2013
Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 2013/87 2013
Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 2013/90 2013
Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου - Μετονομασία Σχολής- Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτήματος και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. 2013/91 2013
Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. 2013/94 2013