ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/24

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-02-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-02-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-02-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση περιφερειακών υπηρεσιών - μεταφορά θέσεων στο Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Υπηρεσιών-Αρμοδιότητες"
1.  
    Στην οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών του Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφαλίσεων Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις : Α. Η διάταξη του άρθρου 1 περίπτ. (α), (β), του Π.Δ/τος 262/88 αντικαθίσταται και το Τμήμα Θεσ/νίκης μετατρέπεται σε Δ/νση αποτελούμενη από τρία (3) Τμήματα με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο καθένα. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ με έδρα την πόλη της Θεσ/νίκης και τοπικά όρια τα αντίστοιχα του Νομού Θεσ/νίκης. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων ανάγονται στα πιο κάτω θέματα. Τμήμα Μητρώου και Απονομής Συντάξεων. Παραλαβή της αλληλογραφίας, αποσφράγιση χαρακτηρισμός κατά τμήματα, παράδοση στο Διευθυντή, πρωτοκόλληση των εγγράφων και διανομή στα αρμόδια τμήματα. Τήρηση καρτελών παρουσίας προσωπικού και ενημέρωση του Δ/ντού καθημερινά. Μέριμνα υπαγωγής στην ασφάλιση των Κλάδων Σύνταξης και Πρόνοιας του Ταμείου, χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων και τήρηση μητρώου ασφαλισμένων. Έκδοση ασφαλιστικών βιβλιαρίων, αντικατάσταση τούτων και τήρηση στατιστικών στοιχείων. Μέριμνα για τη χορήγηση των πάσης φύσεως συντάξεων, βοηθημάτων, εφάπαξ παροχών (Κλάδου Προνοίας), επιδομάτων, εξόδων κηδείας, οικονομικών ενισχύσεων κ.λ.π. στους ασφαλισμένους της Βορείου Ελλάδος, χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων και τήρηση στατιστικών στοιχείων. Τήρηση φακέλων και μητρώων συνταξιούχων, βιβλίων, ευρετηρίων κ.λ.π. των συνταξιούχων και βοηθηματούχων. Έκδοση ασφαλιστικών λογαριασμών, είσπραξη όλων των εισφορών και χορήγηση φορολογικής ενημερότητας. Θεώρηση τιμολογίων για την παραλαβή από τα τελωνεία των ιδιοσκευασμάτων που εισάγονται από το εξωτερικό. Έλεγχος των υπολόγων αποδόσεως εισφορών εργοδοτικών και ιατροσήμου. Τμήμα Ασφάλισης και Παροχών Ασθενείας. Μέριμνα υπαγωγής στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθενείας του Ταμείου ή διαγραφής, όταν ζητηθεί. Έκδοση βιβλιαρίων ασθενείας, αντικατάσταση, συμπλήρωση, θεώρηση τούτων και εγγραφές ή διαγραφές των μελών. Έκδοση εντολών νοσοκομειακής περίθαλψης, συγκέντρωση και έλεγχος δικαιολογητικών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και διεκπεραίωση κάθε θέματος που έχει σχέση με τις παροχές νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Χορήγηση νοσηλείας στο εξωτερικό. Έλεγχος των νοσηλευομένων σε νοσοκομεία, κλινικές και ιδρύματα, ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου και θεώρηση των εντολών νοσηλείας ή παρατάσεων τούτων. Τμήμα Πληρωμής Συντάξεων και Παροχών Ασθενείας. Επιμέλεια εκκαθάρισης και πληρωμής των πάσης φύσεως συντάξεων, εφάπαξ παροχών, εξόδων κηδείας, επιδομάτων, προσθέτων αποζημιώσεων και εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων ή οικονομικών ενισχύσεων. Έλεγχος των συνταγών φαρμάκων. Εκκαθάριση και πληρωμή όλων των δαπανών ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, νοσηλείας στο εξωτερικό και νοσηλείας με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Χορήγηση βεβαιώσεων για τα καταβληθέντα ποσά. Παρακολούθηση των εξόδων και τήρηση των στατιστικών στοιχείων. Β. Τα περιφερειακά Γραφεία ΠΑΤΡΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ και ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ μετατρέπονται σε Τμήματα και συνιστώνται επίσης Τμήματα στον ΠΕΙΡΑΙΑ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ με έδρα τις πιο πάνω πόλεις και τοπικά όρια, τα όρια των αντιστοίχων Νομών. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων ανάγονται στα πιο κάτω θέματα : Υπαγωγή στην ασφάλιση των Κλάδων Σύνταξης, Πρόνοιας και Ασθένειας του Ταμείου. Έκδοση ή αντικατάσταση ασφαλιστικών βιβλιαρίων, βεβαιώσεων ασφάλισης και τήρηση στατιστικών στοιχείων για τους ασφαλισμένους. Έκδοση, αντικατάσταση, συμπλήρωση και θεώρηση, όπου υπάρχει δυνατότητα, των βιβλιαρίων ασθενείας εγγραφές-διαγραφές των μελών από αυτό και χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων. Παραλαβή και πρωτοκόλληση εγγράφων, έλεγχος δικαιολογητικών και αποστολή των πάσης φύσεως εγγράφων και δικαιολογητικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου. Έκδοση ασφαλιστικών λογαριασμών, όπου υπάρχει δυνατότητα. Είσπραξη όλων των εισφορών και χορήγηση φορολογικής ενημερότητας. Έλεγχος των υπολόγων αποδόσεως εισφορών εργοδοτικών και ιατροσήμου. Εκκαθάριση και πληρωμή όλων των δαπανών ανοικτής περίθαλψης και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. Χορήγηση βεβαιώσεων για τα καταβληθέντα ποσά και τήρηση στατιστικών στοιχείων. Θεώρηση των τιμολογίων για την παραλαβή από τα τελωνεία των ιδιοσκευασμάτων που εισάγονται από το εξωτερικό και χειρισμός των πάσης φύσεως υποθέσεων που αφορούν το Ταμείο. Γ. Συνιστώνται Περιφερειακά Γραφεία ΒΟΛΟΥ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΛΑΜΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΡΟΔΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (διατηρουμένου του Περιφερειακού Γραφείου ΣΕΡΡΩΝ, Π.Δ.262/88) με έδρα τις πιο πάνω πόλεις και τοπικά όρια, τα όρια των αντίστοιχων νομών. Οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Γραφείων, ανάγονται στα πιο κάτω θέματα. Η μέριμνα υπαγωγής στην ασφάλιση των Κλάδων Συντάξεων και Πρόνοιας του Ταμείου. Η παροχή πληροφοριών, η παραλαβή, πρωτοκόλληση, έλεγχος και αποστολή των πάσης φύσεως εγγράφων και δικαιολογητικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου. Η είσπραξη των πάσης φύσεως εισφορών. Η θεώρηση, όπου υπάρχει δυνατότητα, των βιβλιαρίων ασθενείας και οι εγγραφές-διαγραφές των μελών από αυτά. Η έκδοση ασφαλιστικών λογαριασμών, όπου υπάρχει δυνατότητα. Η έκδοση βεβαιώσεων υπαγωγής στην ασφάλιση και βεβαιώσεων καταβολών για φορολογική χρήση. Ο χειρισμός των πάσης φύσεως υποθέσεων που αφορούν το Ταμείο.
Άρθρο 2 "Μεταφορά θέσεων"
1.  
    Στις περιφερειακές υπηρεσίες του άρθρου 1 του παρόντος, μεταφέρονται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Ταμείου, κενές οργανικές θέσεις, που προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες, ως εξής : Διεύθυνση Θεσσαλονίκης - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, δύο (2) θέσεις. - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, δύο (2) θέσεις. - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Υπαλλήλων Φαρμακείων, μία (1) θέση. Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, θέσεις δύο (2) Η διάρθρωση των θέσεων προσωπικού στη Διεύθυνση Θεσσαλονίκης του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών, είναι η εξής : - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, θέσεις τέσσερις (4) Κλάδος ΠΕ Ιατρών, θέση μία (1) Κλάδος ΠΕ Φαρμακοποιών, θέση μία (1) - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέσεις τρείς (3) - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέση μία (1) Κλάδος ΔΕ Υπαλλήλων Φαρμακείου, θέση μία (1) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, θέσεις δύο (2) Τμήμα Λάρισας - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, θέση μία (1) - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέση μία (1) Η διάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Τμήματος Λάρισας, είναι η εξής : - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, θέση μία (1) - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέσεις (2) Τμήμα Πάτρας - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, θέση μία (1). - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Υπαλλήλων Φαρμακείου, θέση μία (1). Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, θέση μία (1) Η διάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Τμήματος Πάτρας, είναι η εξής : - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, θέση μία (1) - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέση μία (1) - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ υπαλλήλων φαρμακείου, θέση μία (1). Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, θέση μία (1). Τμήμα Ηρακλείου Κρήτης - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, θέση μία (1) - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέση μία (1) - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, θέση μία (1) Η διάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Τμήματος Ηρακλείου Κρήτης, είναι η εξής : - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, θέση μία (1) - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέση μία (1) - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέση μία (1) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, θέση μία (1). Τμήμα Ιωαννίνων - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέσεις δύο (2) Η διάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Τμήματος Ιωαννίνων, είναι η εξής : - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέσεις δύο (2) - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέση μία (1). Τμήμα Πειραιά - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέσεις τρείς (3) - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, θέση μία (1) Τμήμα Αλεξανδρούπολης - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέση μία (1) - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέσεις δύο (2) Στα περιφερειακά γραφεία, μεταφέρονται ανά μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού της κατηγορίας ΤΕ, πλην του Γραφείου Σερρών για το οποίο ισχύει η διάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Π.Δ.262/88.
Άρθρο 3 "Προϊστάμενοι Υπηρεσιών"
1.  
    Στην περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Στα περιφερειακά τμήματα προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, και εν ελλείψει υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και εν ελλείψει υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού ανάλογα με την προβλεπόμενη από το παρόν, διάρθρωση θέσεων, πλην των Τμημάτων Αλεξανδρούπολης και Ιωαννίνων που προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και εν ελλείψει υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και του Τμήματος Πειραιά, που προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινων. Ασφαλίσεων, ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.Αθήνα, 27 Ιανουαρίου1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ. ΜΠΕΝΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Φ.
  • του άρθ.20 του Ν.2503/97 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α).
  • του Π.Δ/τος 372/14-9-95 (ΦΕΚ 201/Α) Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υ.Υ.Π.Κ.Α. στο Υπουργείο Εργασίας.
  • του Π.Δ/τος 373/14-9-95 (ΦΕΚ 201/Α) Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του.
  • του άρθρου 29Α του Ν.1558/85 (ΦΕΚ 137/Α), όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α), και αντικαταστάθηκε με το αρ.1 παρ.2α του Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38/Α). 2.Την αριθμ. 1749/4-11-98 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 1171/Β). 3.Την αριθ. 1107147/1239/006Α απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 922/Β). 4.Την αρ. ΔΙΔΚ/Φ1/20199/5-9-97 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 801/Β/1997), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/23470/20-10-97 (Β 924) όμοιά της απόφαση. 5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΤΣΑΥ, ως εξής : Η ετήσια δαπάνη που θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου από την έκδοση του Π.Δ/τος είναι 2.014.650 δρχ. για τη μισθοδοσία και 44.950.000 δρχ. για τις λειτουργικές δαπάνες και θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0238 και 0929 αντίστοιχα του Κλάδου Σύνταξης για τους οποίους θα γίνει σχετική εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό του Ταμείου οικονομικού έτους 1999 καθώς και στα επόμενα πέντε (5) οικονομικά έτη. 6.Την αριθ. 333/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1998/1749 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/1749 1998
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/262 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/262 1988
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία