ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/313

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-12-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-12-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-12-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί επεκτάσεως των εγκαταστάσεων στην περιοχή Κάτω Πλακωτό της Κοινότητας Μαγούλας Αττικής της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Εγκρίνεται η επέκταση των εγκαταστάσεων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος» στην περυοχή Κάτω Πλακωτό Κοινότητας Μαγούλας Αττικής και δυτικά της επαρχιακής οδού Στεφάνης - Δερβενοχωρίων επί ακαλύπτου περιφραγμένου γηπέδου συνολικής έκτασης 65.173,40 τετραγωνικών μέτρων προοριζόμενο για αποθήκευση εμπορευμάτων που η φύση τους ή η συσκευασία τους επιτρέπει αποθήκευση σε υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Το άρθρο 14 σε συνδυασμό με τα άρθρα 8 και 12 του Ν.Δ. 3077/54 «περί Γενικών Αποθηκών» (ΦΕΚ 243/Α΄/54).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την αριθμ. 6531/27.10.98 αίτηση της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Αποθηκών της Ελλάδας».
  • Την από 20/1/99 έκθεση της Επιτροπής που συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.Δ. 3077/54 με τα συνημμένα σ’ αυτή σχεδιαγράμματα.
  • Το Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/96).
  • Την αριθμ. Δ.Π. 399/8.3.99 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Άννα Διαμαντοπούλου και Ιωάννη Χαραλάμπους» (ΦΕΚ 198/Β/ 8.3.39).
  • Την αριθμ. 411/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1999/399 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/399 1999
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3077 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3077 1954
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία