ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/51

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-03-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-03-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-03-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Δοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών"
1.  
  Ιδρύονται Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ως εξής:
 1. Αθηνών, με έδρα την πόλη της Αθήνας,
 2. Πειραιώς, με έδρα την ομώνυμη πόλη,
 3. Ανατολικής Αττικής, με έδρα την πόλη της Κρωπίας και
 4. Δυτικής Αττικής, με έδρα την πόλη της Ελευσίνας, στις οποίες υπάγονται οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων των οικείων Νομαρχιών.
 5. Δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία των ανωτέρω Διοικήσεων οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των Δήμων Μεθάνων, Πόρου, Σπετσών, Ύδρας και Τροιζήνας, που υπάγονται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου και του Δήμου Κυθήρων και της Κοινότητας Αντικυθήρων, που υπάγονται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου.
2.  
  Οι Διοικήσεις αυτές υπάγονται στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής
3.  
  Η οργανική δύναμη καθεμιάς από τις ανωτέρω Διοικήσεις είναι οι εξής: Πύραρχος Γενικών Υπηρεσιών ένας (1) Αντιπύραρχος Γενικών Υπηρεσιών ένας (1) Επιπυραγοί Γενικών Υπηρεσιών δύο (2) Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί Γενικών Υπηρεσιών δύο (2) Αρχιπυροσβέστες Γενικών Υπηρεσιών τέσσερις (4) Το προσωπικό για την επάνδρωσή τους λαμβάνεται από το σύνολο της οργανικής δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 4 του Ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Α΄/112). β. Της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄/152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986. γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄/137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄/154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄/58). δ. Του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών Διαταγμάτων και Αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείτα δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 6/1999 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-03-18 Ίδρυση Δοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/52
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις. 1998/2612 1998
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία