Σύσταση διπλώματος Προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά προσόντα υποψηφίων για την απόκτησή του και παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2 "Ειδικά προσόντα"
1.  
  Τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την απόκτηση διπλώματος Προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου Εμπορικού Ναυτικού, είναι τα εξής: α) Απολυτήριο τίτλο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου προς αυτά. β) 12μηνη θαλάσσια υπηρεσία ως Αρχιθαλαμηπόλου σε επιβατηγά πλοία, μετά την απόκτηση του πτυχίου Αρχιθαλαμηπόλου. γ) Επιτυχής δοκιμασία σε εξετάσεις μετά την συμπλήρωση της 12μηνης θαλάσσιας υπηρεσίας.
Άρθρο 3 "Εξεταστικοί περίοδοι"
1.  
  Οι εξετάσεις για απόκτηση του διπλώματος Προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου Εμπορικού Ναυτικού διενεργούνται μία φορά το χρόνο κατά την χρονική περίοδο από 1/11 έως 31/3
Άρθρο 4
1.  
  Τα εξεταστέα μαθήματα και η εξεταστέα ύλη των υποψηφίων για την απόκτηση διπλώματος Προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου Ε.Ν. καθώς και ο τρόπος και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθορίζονται στο συνημμένο στο παρόν Παράρτημα.
2.  
  Ως προς τη συγκρότηση των εξεταστικών Επιτροπών καθώς και τα καταβαλλόμενα εξέταστρα, τα έξοδα εργαστηριακού - υγειονομικού ελέγχου, ισχύουν τα προβλεπόμενα κάθε φορά για την απόκτηση πτυχίου Αρχιθαλαμηπόλου Ε.Ν.
Άρθρο 5 "Δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία"
1.  
  Οι κάτοχοι διπλώματος Προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου Ε.Ν. δικαιούνται να ναυτολογούνται ως Προϊστάμενοι Αρχιθαλαμηπόλοι σε επιβατηγά πλοία.
Άρθρο 6 "Τροποποιητικές διατάξεις"
1.  
  Η διάταξη του άρθρου 2 παραγρ. 1 στοιχ. α του Π.Δ. 434/89 (Α 188), αντικαθίσταται ως εξής: α. Πτυχίο Αρχιθαλαμηπόλου Ε.Ν. Ναυτολόγηση ως αρχιθαλαμηπόλου στα επιβατηγά πλοία .
Άρθρο 7
1.  
Μεταβατικές διατάξεις1.Υποψήφιοι κάτοχοι, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, πτυχίου Αρχιθαλαμηπόλου Ε.Ν. που τυγχάνουν: (α) απόφοιτοι Γυμνασίου ή τρίτης τάξης Γυμνασίου παλαιού τύπου και (β) Δημοτικού σχολείου, δύνανται να συμμετέχουν στις εξετάσεις για απόκτηση διπλώματος Προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου Ε.Ν. μέχρι 31-12-2001, εφόσον έχουν συμπληρώσει τρία (3) ή πέντε (5)ετή θαλάσσια υπηρεσία αντίστοιχα, ως Προϊστάμενοι Αρχιθαλαμηπόλοι ή Αρχιθαλαμηπόλοι σε επιβατηγά πλοία μετά την απόκτηση του πτυχίου του Αρχιθαλαμηπόλου Ε.Ν. 2.Οι κάτοχοι, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, πτυχίου Αρχιθαλαμηπόλου Ε.Ν., δύνανται να ναυτολογούνται σε επιβατηγά πλοία ως Προϊστάμενοι Αρχιθαλαμηπόλοι, μέχρι 31-12-2002. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΕξεταστέα μαθήματα υποψηφίων Προϊσταμένων Αρχιθαλαμηπόλων Ε.Ν. Α/ΑΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΥΟ ΩΡΕΣ 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΝΩΣΕΙΣ3.ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΥΟ ΩΡΕΣ ή ΙΤΑΛΙΚΑ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Ι) ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανάπτυξη θέματος (έκθεση) σχετικά με την εμπορική ναυτιλία, την ειδικότητα τους, τις θαλάσσιες μεταφορές και τον τουρισμό. Παρατηρήσεις:1)Δίνεται ένα θέμα, το οποίο υποχρεούνται να αναπτύξουν οι υποψήφιοι. 2)Η επιλογή του θέματος γίνεται από την εξεταστική επιτροπή, λίγο πριν την έναρξη των εξετάσεων. 3)Στην έκθεση εξετάζεται η λογική σειρά κατάταξης των νοημάτων, η σύνταξη και η ορθογραφία του κειμένου. 4)Η βαθμολογία είναι από 0 έως 20. ΙΙ) ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΛΙΚΑ ή ΙΤΑΛΙΚΑ Α. Γραπτή εξέταση 1.Γραφή καθ υπαγόρευση και μετάφραση είκοσι (20) περίπου στίχων Αγγλικού ή Γαλλικού ή Ιταλικού κειμένου από ναυτιλιακό ή τουριστικό βιβλίο, περιοδικό ή εφημερίδα. 2.Κατάρτιση πλήρους εδεσματολογίου στη ξένη γλώσσα. Β. Προφορική εξέταση. Υποβολή γενικής φύσεως ερωτήσεων για διαπίστωση της ευχέρειας της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Ιταλικής γλώσσας καθώς και υποβολή ερωτήσεων σε θέματα σχετικά με την πιο πάνω γραπτή εξέταση Παρατηρήσεις1)Κάθε μία από τις παραγράφους 1 και 2 της γραπτής εξέτασης βαθμολογείται χωριστά από 0 έως 20 και ο μέσος όρος του αθροίσματος των επί μέρους βαθμολογιών αποτελεί το βαθμό της γραπτής εξέτασης. 2)Τον τελικό βαθμό του μαθήματος αποτελεί ο μέσος όρος του αθροίσματος της γραπτής και προφορικής βαθμολογίας. 3)Η επιλογή των θεμάτων, που εξετάζονται οι υποψήφιοι, γίνεται από την εξεταστική επιτροπή λίγο πριν την έναρξη των εξετάσεων. ΙΙΙ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1) Γενικά καθήκοντα και υποχρεώσεις του Προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου Ε.Ν. 2) Γενικά καθήκοντα και προσόντα Αρχιθ/λων (ΜΑΙΤRΕ) - Τραπεζοκόμων - Οινοχόου - Επίκουρων 3) Υποδοχή και τακτοποίηση επιβατών στη τραπεζαρία 4) Ιεραρχική διάταξη - καθορισμός θέσεων σε: -Επίσημα γεύματα-δείπνα -Φιλικά γεύματα-δείπνα 5) Οργάνωση σερβιρίσματος ΜΠΑΝΚΕ (ΒΑΝΟUΕΤS) 6) Διακόσμηση τραπεζαρίας και τραπεζιών γενικώς 7) Τρόποι σερβιρίσματος: -Γαλλικός τρόπος -Αγγλικός τρόπος -Ρωσσικός τρόπος 8) Τρόπος σύνταξης ΜΕΝΟΥ-ΤΑΜΠΛ ΝΤΟΤ (ΤΑΒLΕ DΗΟΤΕ) και ΑΛΑ ΚΑΡΤ (ΑLΑ CΑRΤΕ) 9) Παράδειγμα ΑΠΛΟΥ και ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕΝΟΥ ΑΛΑ ΚΑΡΤ και ΤΑΜΠΛ ΝΤΟΤ - (ΓΕΥΜΑ - ΔΕΙΠΝΟ) - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΡΑΣΙΑ. 10) ΜΕΝΟΥ ΒΕΤΖΕΤΑΡΙΑΝ (VΕGΕΤΑRΙΑΝ ) 11) Μεγάλος μπουφές για ορθίους-περιεχόμενο αυτού Μεγάλος μπουφές για καθήμενους -περιεχόμενο αυτού 12) Μέθοδοι κοπής διαφόρων κρεάτων και ψαριών από το βοηθητικό τραπέζι ή από την πιατέλα στο πιάτο του επιβάτη 13) Διάταξη ποτηριών (κρασιού λευκού -κρασιού κόκκινου-νερού-σαμπάνιας-κρασιού ορεκτικού) 14) Διάφορες παρασκευές φλαμπέ 15) Ονοματολογία και τρόπος σερβιρίσματος - ειδικών εδεσμάτων-αστακού-σαλιγκαριών-χαβιάρι κ.λ.π. 16) Παράθεση τσαγιού κατά το Ρωσσικό τρόπο »τον Αγγλικό »17) Παράδειγμα πρωινού: - CΟΝΤΙΝΕΝΤΑL (κλασσικό) -ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΟ ή ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ στην τραπεζαρία - Σε στυλ μπουφέ στην τραπεζαρία -Στα δωμάτια 18) Εκδρομικό πρόγευμα 19)Οι όροι του μαγειρίου 20) Βάρη και ποσότητες των: κρέατα-ψάρια-κυνήγι-πουλερικά-κρέατα κρύα-σούπεςζυμαρικά-ρύζι-χορταρικά-πατάτες 21) Γνωριμία των τροφών: -ΒΟΔΙΝΟ-ταξινόμηση των τεμαχίων, χρήση των κυριότερων τεμαχίων και τρόπος παρασκευής -ΜΟΣΧΑΡΙ-ταξινόμηση των τεμαχίων, χρήση των κυριότερων τεμαχίων και τρόπος παρασκευής -ΧΟΙΡΙΝΟ-ταξινόμηση των τεμαχίων, χρήση των κυριότερων τεμαχίων και τρόπος παρασκευής -ΠΡΟΒΑΤΟ και ΑΡΝΙ-ταξινόμηση των τεμαχίων, χρήση των κυριότερων τεμαχίων και τρόπος παρασκευής -ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ-ταξινόμηση των τεμαχίων, χρήση των κυριότερων τεμαχίων και τρόπος Παρασκευής 22) Οι κυριότερες παρασκευές των: ψάρια-οστρακοειδή-κοχυλοειδή 23) Οι βάσεις της μαγειρικής Φον (Fοnds) 24) Βάσεις των σαλτσών - Ισπανική-espagnοle -Ντεμιγκλας-demi glaces Μερικά παράγωγα - Σάλτσα άσπρη-sauce blanche Μερικά παράγωγα - Σάλτσα με κρασί-Σος βεν μπλαν-sauce νin blanc - Σάλτσα βουτύρου Ολλανδέζα-sauce Ηοllandaise Μερικά παράγωγα - Σάλτσα μαγιονέζα-sauce mayοnnaise Μερικά παράγωγα 25) Πάστες-ζυμαρικά-ρύζι Τρόποι παρασκευής τους 26) Σούπες-(pοtages) -Διαυγείς-(clair) -Δεμενες-(liers) - Με βάση ολοκληρες-σιμιγδάλι-ρύζι-κριθαράκι-κ.λ.π. (pοtage a base de cereales entieres) - Σούπα χορταρικά όχι περασμένα-σίτα (pοtage aux legumes nοn pase) -Σούπες κρέμα και βελουτέ (pοtage creme et νelοute) - Σούπες ειδικές (pοtages speciaux) Ενδιαφέροντα παραδείγματα ονομασίας: Σούπα-κρεσι (crecy) από καρότα Σούπα-παρμαντιε (parmantier) από πατάτες Σούπα-σεν ζερμέν (saint germain) από μπιζέλια 27) Ορεκτικά ΚΡua-(hοrs d οeuνres frοids) Ορεκτικά ζεστά-(hοrs d οeuνres chauds) Ορεκτικά πλούσια-(hοrs dοeuνres riches) 28) Αυγά- τρόπος παρασκευής τους 29) Κυριότερες παρασκευές χορταρικών πατατών30) Διάφορες παρασκευές βουτύρου 31) Μερικές γαρνιτούρες για κρέατα 32) Μερικές γαρνιτούρες για ψάρια 33) Ζύμες-(pates)-χρήση τους -ζύμη μπριζέ-(pate brize) -ζύμη φεΐγετε-(pate feuillettes) -ζύμη α φριρ-(pate a frire) -ζύμη για κρέπες (pate a crepes) 34) Γλυκίσματα -Ζεστά-Κρύα -Παγωμένα- Μερικές σάλτσες ζεστές-κρύες - Κρέμα πατισιέρ (creme patissiere) - Κρέμα καραμελέ (creme ranνersee οu caramel) 35) Οινοποίηση -Ζύμωση (βράσιμο) του μούστου 36) Τρόπος παραγωγής των: -κοκκινέλι κρασί -κόκκινο-μαύρο κρασί -γλυκό κρασί 37)Τρεις βασικές οικογένειες των κρασιών, πως τις αποκτούμε - αλκοολική τους δύναμη: - επιτραπέζια κρασιά -λευκά-ροζέ-κόκκινα - αφρώδη - ενδυναμωμένα-λευκά-κόκκινα. 38) Ποια κρασιά η επίδραση του χρόνου τα κάνει καλύτερα και γιατί; 39) Όταν λέμε ότι το κρασί έχει 12 βαθμούς οινόπνευμα, τι εννοούμε; 40) Ποια κρασιά μπορούν να παλαιωθούν (κόκκινα-λευκά-ροζέ). 41) Ποιες κλιματολογικές συνθήκες καθορίζουν την ποιότητα των κρασιών. 42) Τι διαβεβαιώνει η ειδική σφραγίδα στα γαλλικά κρασιά (appelatiοn cοntrοle-grand crus-mis en bοutelles au chateu). 43) Είδος κρασιού που συνοδεύει τα -ορεκτικά-σούπα και ορεκτικά -ψάρια-αντρε - πουλερικά ψητά-κρέατα λευκά - πλούσια κρέατα ψητά κρέατα κόκκινα και κυνήγια -τυριά - γλυκίσματα και φρούτα. 44) Σαμπάνια -Τρόπος απόκτησης του ανθρακικού -Γνωρίσματα σαμπάνιας ΒRUΤ 45) Γνωρίσματα των: - SΗΕRRΥ - ΜΑRSΑLΑ - ΡΟRΤΟ - ΜΑΔΕΡΑ 46) Παρασκευή των: - Κονιάκ- Cοgnac - Μπράντι- Βranty 47) Παρασκευή μπράντι από φρούτα 48) Παρασκευή ιταλικού βερμούτ 49) Παρασκευή γαλλικού βερμούτ 50) Ονοματολογία διάφορων ποτών και τρόπος παρασκευής τους: - ΑΚUΑVΙΤ (ακουαβιτ) - VΟDΚΑ (βότκα) - GΙΝ (τζιν) - RUΜ (ρούμι) - ΤΕΚΙLΑ - ΟΥΙΣΚΙ Αγγλικό (Σκωτίας) - ΟΥΙΣΚΙ Αμερικανικό (burbοn) - ΟΥΙΣΚΙ Καναδικό (rye) ΛΙΚΕΡ- GRΑΝD ΜΑRΙΝΕR - DRΑΜΒUΙΕ - LΙUΕR D ΟR - ΚUΜΜΕL - ΜΑRΑSCΗΙΝΟ - ΤRΙΡLΕ SΕC - CURΑCΑΟ - CRΕΜΕ DΕ ΜΕΝΤΗΕ - ΑΡRΙCΟΤ - CRΕΜΕ DΕ CΑCΑΟ - CΗΕRRΥ ΗΕΕRΙΝG - CΟΙΝΤRΕΑU - ΒΕΝΕDΙCΤΙΝΕ ΜΠΥΡΑ-Συστατικά και τρόπος παρασκευής της -Αιτίες ανωμαλιών στις περιπτώσεις που -Η μπύρα δεν αφρίζει -Η μπύρα αφρίζει πολύ -Η μπύρα είναι θολή -Αλλοίωση της γεύσης 51) Συντήρηση κρασιών (Κάβα) 52) Περί κοκτέιλ: -Παρασκευή αυτών -Κατηγορίες αυτών -Παρασκευή ΡUΝCΗ (παντς) Παρατηρήσεις:Η εξέταση του μαθήματος βαθμολογείται από 0 έως 20. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2, 74 εδαφ. β, 75, 76 παραγρ. 2, 77 και 81 του Ν.Δ 187/73 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 394/86(Α 176), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 434/89(Α 188) και 307/91(Α 105).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού αριθ. 345/3-3-2000.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθ. 174/2000 με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/394 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/394 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/434 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/434 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση των Π.Δ/των 394/86 Ειδικά προσόντα υποψηφίων για απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας υπηρεσίας διαμερισμάτων και παρεχόμενο δικαίωμα υπηρεσίας στα εμπορικά πλοία ( Α΄ 176) και 133/2000 Σύσταση διπλώματος Προϊστάμενου Αρχιθαλαμηπόλου[...]" 2004/27 2004
Τροποποίηση των π.δ/των 243/1998 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία» (Α΄ 181) και 133/2000 «Σύσταση διπλώματος προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά προσόντα υποψηφίων για τη[...]" 2007/3 2007
Τροποποίηση του π.δ. 133/2000 «Σύσταση διπλώματος Προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά προσόντα υποψηφίων για την απόκτηση του και παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία» (Α΄ 116), όπως ισχύει. 2008/107 2008