ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/102

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-05-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-05-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-04-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1156(1998) και 1171(1998) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Αίρονται οι απαγορεύσεις που είχαν επιβληθεί από τα άρθρα 1 και 2 του Π.Δ.133/1999 (ΦΕΚ Α’ 132/29.6.1999).
Άρθρο 2
1.  
  Απαγορεύεται η πώληση ή η προμήθεια από έλληνες υπηκόους ή από το ελληνικό έδαφος ή με τη χρήση πλοίων ή αεροσκαφών που φέρουν την ελληνική σημαία, όπλων και συναφούς υλικού κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων όπλων, πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών για τα προαναφερθέντα, στη Σιέρρα Λεόνε πλην της Κυβερνήσεως της Σιέρρα Λεόνε, μέσω των σημείων εισόδων που θα αναφέρονται σε έναν κατάλογο που θα προμηθεύσει η Κυβέρνηση αυτή στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών
Άρθρο 3
1.  
  Οι περιορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 δεν εφαρμόζονται στην πώληση ή προμήθεια «όπλων ή συναφούς υλικού για αποκλειστική χρήση στην Σιέρρα Λεόνε από την Ομάδα Στρατιωτικών Παρατηρητών της Οικονομικής Κοινότητας των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ΕCΟΜΟG) ή τα Ηνωμένα Έθνη
Άρθρο 4
1.  
  Όλες οι εξαγωγές από το ελληνικό έδαφος όπλων ή συναφούς υλικού προς την Σιέρρα Λεόνε θα γνωστοποιούνται στην Επιτροπή που συστάθηκε με την Απόφαση 1132(1997) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΦΕΚ Α’ 245/ 10.12.97).
Άρθρο 5
1.  
  Απαγορεύεται η είσοδος στο ελληνικό έδαφος ή η διέλευση μέσω αυτού των ηγετικών στελεχών της πρώην στρατιωτικής δικτατορίας και του Ενωμένου Επαναστατικού Μετώπου (RUF) της Σιέρρα Λεόνε, όπως αυτά κατονομάζονται από την Επιτροπή που συστάθηκε με την Απόφαση 1132(1997) του Συμβουλίου Ασφαλείας, εκτός εάν η Επιτροπή επιτρέπει την είσοδο στο ελληνικό έδαφος ή την διέλευση μέσω αυτού οποιουδήποτε από τα πρόσωπα αυτά και υπό τον όρο ότι η ανωτέρω απαγόρευση δεν έχει ως συνέπεια την άρνηση εισόδου στο ελληνικό έδαφος ελλήνων υπηκόων. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε την δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και στον ως άνω Υπουργό όπως και στους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (ΦΕΚ Α’ 242).
 • Τον Α.Ν. 92 της 3/10.8.67 «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (ΦΕΚ Α’ 139), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 2145/93 (ΦΕΚ Α’ 88/28.5.1993).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α’154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/ 1997 (ΦΕΚ Α’ 38).
 • Το Προεδρικό Διάταγμα 133/1999 περί εφαρμογής αποφάσεως 1132(1997) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (ΦΕΚ Α’ 132/29.6.1999).
 • Την Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών περί δημοσιεύσεως της αποφάσεως 1156(1998) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΦΕΚ Α’ 92/28.4.98).
 • Την Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών περί δημοσιεύσεως της αποφάσεως 1171(1998) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΦΕΚ Α’ 192/12.4.98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
 • Την υπ’αρι θ. 71/2000 γνωοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-05-15 Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1156(1998) και 1171(1998) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/96
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 1993/2145 1993
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92_3 1967
Περί εφαρμογής αποφάσεως 1132(1997) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 1999/133 1999