ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/118

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-05-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-05-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-05-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης, αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "΄Ιδρυση, έδρα, υπαγωγή, τοπική αρμοδιότητα Τμημάτων"
1.  
  Συνοριακής Φύλαξης Στη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ιδρύονται τα ακόλουθα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης, τα οποία υπάγονται διοικητικά σ΄ αυτή: α. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Θέρμης, με έδρα το οικισμό Θέρμη του ομώνυμου δήμου και τοπική αρμοδιότητα την περιφέρεια των δήμων Πανοράματος, Τριανδρίας Καλαμαριάς, Πυλαίας, Θέρμης, Βασιλικών, Θερμαϊκού, Μηχανιώνας, Επανομής, Μίκρας και Τμήματα των δήμων Θεσσαλονίκης (4ο και 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα) και Χορτιάτη (Δημοτικό Διαμέρισμα Χορτιάτη). β. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Θεσσαλονίκης, με έδρα το δήμο Σταυρούπολης και τοπική αρμοδιότητα την περιφέρεια των δήμων Μενεμένης, Ελευθερίου - Κορδελιού, Αμπελοκήπων, Σταυρούπολης, Ευόσμου, Ωραιοκάστρου, Νεάπολης, Πολίχνης, Συκεών, Αγ. Παύλου, των κοινοτήτων Ν. Ευκαρπίας και Πεύκων, καθώς και Τμήματα των δήμων Εχεδώρου (Δημοτικά Διαμερίσματα Ιωνίας, Καλοχωρίου), Θεσσαλονίκης (1ο, 2ο, 3ο Δημοτικά Διαμερίσματα) και Χορτιάτη (Δημοτικά Διαμερίσματα Ασβεστοχωρίου, Εξοχής, Φιλύρου). γ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Αγ. Αθανασίου, με έδρα τον οικισμό Αγ. Αθανασίου του ομώνυμου δήμου και τοπική αρμοδιότητα την περιφέρεια των δήμων Αγ. Αθανασίου, Χαλκηδόνας, Κουφαλίων, Χαλάστρας, Αξιού, Καλλιθέας και Τμήμα του δήμου Εχεδώρου (Δημοτικό Διαμέρισμα Σίνδου). δ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Λαγκαδά, με έδρα τον οικισμό Λαγκαδά του ομώνυμου δήμου και τοπική αρμοδιότητα την περιφέρεια των δήμων Μυγδονίας, Ασσήρου, Λαχανά, Βερτίσκου, Λαγκαδά, Σοχού, Αγ. Γεωργίου, Ρεντίνας, Μαδύτου, Απολλωνίας, Καλλινδοίων, Εγνατίας, Κορωνείας και Αρέθουσας.
Άρθρο 2 "Αποστολή - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Για τα θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες, τη διάρθρωση και τα καθήκοντα οργάνων των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης, καθώς και τα καθήκοντα των λοιπών οργάνων και τα συναφή θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 και των άρθρων 4 έως και 14 του Π.Δ.310/1998 (Α΄- 215).
Άρθρο 3 "Σύσταση θέσεων"
1.  
  Οι οργανικές επί θητεία θέσεις συνοριακών φυλάκων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2622/1998 (Α΄- 138), της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 177/1999 (Α΄- 166), της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2838/2000 (Α΄-179) και του άρθρου 1 του Π.Δ. 112/2001 (Α΄ - 104), αυξάνονται κατά πεντακόσιες (500).
Άρθρο 4 "΄Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2622/1998 «Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄- 138), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2838/2000 (Α΄- 179), καθώς και των άρθρων 2 παρ. 3 και 3 παρ. 2 του αυτού νόμου.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. γ΄ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄- 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα» (Α΄- 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄- 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 469/1997 (Α΄- 38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ.82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 36).
 • Την υπ΄ αριθμ. 1039386/441/Α-0006 από 21.4.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄- 571).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2001 ύψους 3.200.000.000 δρχ. ή 9.391.049,16 ΕΥΡΩ περίπου, 3.280.000.000 δρχ. ή 9.625.825,39 ΕΥΡΩ περίπου για καθένα των ετών 2002 και 2003 και 3.320.000.000 δρχ. ή 9.743.213,50 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2004 και για καθένα από τα επόμενα έτη. Η εν λόγω δαπάνη κατά το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 5184 «Δαπάνες αντιμετώπισης αναγκών εφαρμογής νέων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων (για κατανομή)» του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ». Οι δαπάνες του έτους 2002 και επομένων ετών θα προβλέπονται και θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται για το σκοπό αυτό στους αντίστοιχους Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».
 • Την υπ΄ αριθμ. 206/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις. 1998/2622 1998
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 1998/310 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Απαγόρευση πρόσληψη υπηκόων xωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 2002/88 2002
Ίδρυση Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης,αύξηση οργανικών θέσεων Συνοριακών Φυλάκων. 2007/235 2007
Τροποποίηση διατάξεων π.δ.1/2001 (Α΄ 1) και 48/2006 (Α΄ 50). 2011/42 2011