Καθορισμός περιεχομένου σπουδών των Τμημάτων: α) Διακοσμητικής, β) Γραφιστικής, γ) Φωτογραφίας, δ) Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και ε) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το περιεχόμενο σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας καθορίζεται ως εξής:"
1.  
  Ομάδα μαθημάτων Γραφιστικής Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Διακοσμητικής της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη θεωρία και την πρακτική της Αρχιτεκτονικής, το σχεδιασμό (design) εσωτερικών χώρων μικρής κλίμακας, το Βιομηχανικό Σχεδιασμό (design) προϊόντων χρήσης και το σύνολο των εφαρμοσμένων Διακοσμητικών τεχνών. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ώστε να μπορούν να ασχοληθούν, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και καλλιτέχνες, με:.
 1. Όλες τις μεθόδους στοιχειοθεσίας και επεξεργασίας κειμένου, εικόνας και σελίδας καθώς και την ψηφιοποίηση πρωτοτύπων
 2. Στη μελέτη αυτή περιλαμβάνονται η δόμηση στοιχείων που δεν επηρεάζουν το φέροντα οργανισμό του κτιρίου και η σπουδή για την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του χώρου (εγκαταστάσεις, υλικά, χρώματα, φωτισμός, ειδικές κατασκευές, επίπλωση, επενδύσεις, ειδικός εξοπλισμός κ.α).
 3. Τη διαμόρφωση εξωτερικών χώρων μικρής κλίμακας, όπως πλατείες, υπαίθριοι χώροι και εγκαταστάσεις.
 4. Στη διαμόρφωση αυτή περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός κατασκευών μικρής κλίμακας, όπως υπόστεγα, πέργολες, περίπτερα εκθέσεων, τηλεφωνικοί θάλαμοι.
 5. Την εκτύπωση εντύπων με όλες τις τεχνολογικές μεθόδους εκτύπωσης (λιθογραφία- οffset, βαθυτυπία, τυπογραφία, φλεξογραφία, μεταξοτυπία, ψηφιακή εκτύπωση)
 6. Τις περατώσεις εντύπων κάθε είδους
 7. Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η άρτια εκπαίδευση των σπουδαστών του Τμήματος Διακοσμητικής με στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με σφαιρική, χωρική, καλλιτεχνική και τεχνολογική παιδεία, τέτοια που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών και της σύγχρονης τεχνολογίας στα πλαίσια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 8. Οι σπουδές οργανώνονται με βάση τρεις ομάδες μαθημάτων ως εξής:
 9. Α. Ομάδα αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικής και παραστατικής τεχνολογίας.
 10. Β. Ομάδα εικαστικών τεχνών και διακοσμητικών εφαρμογών.
 11. Γ. Ομάδα σχεδιασμού (design) χώρου και αντικειμένου.
 12. Τη βιβλιοδεσία (μηχανική και καλλιτεχνική)
 13. Την κυτιοποιΐα και γενικότερα όλες τις μεθόδους συσκευασίας
 14. Τον ποιοτικό έλεγχο των έντυπων προϊόντων αλλά και των υλικών που χρησιμοποιούνται στις γραφικές τέχνες
2.  
  Γραφιστική προώθησης προϊόντων και ιδεών, όπως καταχωρήσεις περιοδικού, ημερήσιου τύπου και διαδικτύου (internet), αφίσα Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ώστε να μπορούν να απασχοληθούν, ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και καλλιτέχνες, με τα εξής αντικείμενα:.
3.  
  Ομάδα μαθημάτων Παραστατικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φωτογραφίας, έχοντας αποκτήσει το απαραίτητο επιστημονικό, θεωρητικό, τεχνολογικό, αισθητικό και καλλιτεχνικό υπόβαθρο, θα μπορούν να αναπτύξουν διάφορες δραστηριότητες στο χώρο της φωτογραφικής τέχνης, στη φωτοειδησεογραφία, την ψηφιακή επεξεργασία της φωτογραφικής εικόνας, την ψηφιακή διαχείριση και αρχειοθέτηση της φωτογραφίας στα οπτικοακουστικά μέσα και τα πολυμέσα. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων παρέχεται η βασική θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση. Στη διάρκεια των τελευταίων εξαμήνων σπουδών οι σπουδαστές μπορούν να επιλέγουν μαθήματα ειδικότητας καθώς και μαθήματα θεωρίας και εργαστηρίων σε εξειδικευμένους τομείς, όπως τη διαφημιστική, βιομηχανική, καλλιτεχνική, εκδοτική, αρχιτεκτονική και επιστημονική φωτογραφία, τη φωτοειδησεογραφία και τη φωτογραφία ρεπορτάζ, τη φωτογραφία μόδας, την ψηφιακή επεξεργασία της φωτογραφικής εικόνας, την ψηφιακή διαχείριση και αρχειοθέτηση της φωτογραφίας στα οπτικοακουστικά μέσα και στα πολυμέσα.
4.  
  Σχεδιασμό εικονογράφηση και επιμέλεια βιβλίου Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ως Τεχνολόγοι Γραφικών Τεχνών, ώστε να μπορούν να εργάζονται σε όλους τους τομείς του κλάδου των Γραφικών Τεχνών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ακόμα να μπορούν, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, να ασχολούνται με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς των Γραφικών Τεχνών. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, σε όλο το φάσμα της τεχνολογίας των γραφικών τεχνών και ειδικότερα στα ακόλουθα αντικείμενα και δραστηριότητες:.
5.  
  Γραφιστική πολυμέσων, όπως γραφιστική κινηματογράφου, κινούμενο σχέδιο, τηλεόραση, εικονοσκόπιο, τρισδιάστατο κινούμενο σχέδιο, σχεδιασμό ιστοσελίδας στο διαδίκτυο (internet). Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να εργάζονται ως συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης σε μουσεία, σε δημόσιες υπηρεσίες προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς, σε ιδιωτικές εταιρείες συντήρησης ή και ανεξάρτητα ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αναπτύσσοντας τις εξής δραστηριότητες:. Οι σπουδές οργανώνονται με βάση τρεις κύριες Ομάδες μαθημάτων (Ο.Μ.), τις εξής:. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας. Τα μαθήματα υποδομής καλύπτουν εξ ολοκλήρου τα δύο πρώτα εξάμηνα του προγράμματος σπουδών, με αντικείμενα όπως: Αποτυπώσεις - Αναστήλωση, Φωτογραφία, Μεθοδολογία - Αισθητική, Ιστορία Πολιτισμών, Ελεύθερο Σχέδιο και Χρώμα, Φυσική, Χημεία, Βιολογία. Στα επόμενα εξάμηνα τα μαθήματα υποδομής συνεχίζονται σε εξελικτικές ενότητες που καλύπτουν τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του αντικειμένου σπουδών. Στην ενότητα αυτή ανήκουν μαθήματα όπως: Τεχνολογία - Τεχνικές Κατασκευών, Ειδικά Θέματα Χημείας, Φυσικοχημικές και Ραδιοχημικές Τεχνικές Εξέτασης και Ανάλυσης, Ιστορία Τέχνης και Στοιχεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Τα μαθήματα ειδικότητας ανταποκρίνονται στις διαφορετικές απαιτήσεις των δύο κατευθύνσεων σπουδών που υπάρχουν στο Τμήμα. Κάθε σπουδαστής επιλέγει μία από τις δύο και παρακολουθεί τα αντίστοιχα μαθήματα. Οι σπουδαστές που ακολουθούν την κατεύθυνση της Συντήρησης Αρχαιοτήτων παρακολουθούν μαθήματα όπως: Αντίγραφο Γλυπτικής και Συντήρηση (πέτρας, ψηφιδωτού, μεταλλικών αντικειμένων, κεραμικών - γυαλιού και οργανικών υλικών). Αντίστοιχα στην κατεύθυνση της Συντήρησης Έργων Τέχνης, υπάρχουν μαθήματα όπως: Αντίγραφο Ζωγραφικής και Συντήρηση (φορητής εικόνας, ξύλου - ξυλόγλυπτου, βιβλίου - χαρτιού, μουσαμά, τοιχογραφίας). Η πτυχιακή εργασία δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή να αποκτήσει εμπειρία τής σε βάθος μελέτης ενός θέματος της ειδικότητας, είτε με πειραματική είτε με συνθετική εργασία και με τη μελέτη της κατάλληλης βιβλιογραφίας. Η πρακτική άσκηση στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών πραγματοποιείται σε χώρους εφαρμογής (δημόσια, ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλους χώρους) της ειδικότητας, με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν, καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων μέσα από ομαδική εργασία. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
6.  
  Την ανάπτυξη τεχνολογίας σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς κλάδους για την κατασκευή μηχανημάτων, υλικών και εξοπλισμού γραφικών τεχνών
7.  
  Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας. Οι πτυχιούχοι του συγκεκριμένου Τμήματος θα μπορούν να εξελίσσονται μέσα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία τη σχετική με τους τομείς των γραφικών τεχνών σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς. Επίσης θα μπορούν να καλύπτουν θέσεις υπεύθυνων στελεχών, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία εργαστηρίων και επιχειρήσεων γραφικών τεχνών, και να πιστοποιούν την καταλληλότητα των παραγόμενων προϊόντων. Οι προαναφερθέντες πτυχιούχοι θα μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, θα μπορούν να ασχολούνται και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. Στα γενικά μαθήματα του Τμήματος περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα μαθηματικά, η φυσική, η χημεία, το χρώμα, στοιχεία ηλεκτροτεχνίας και μηχανολογίας, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, η οπτική επικοινωνία, η αισθητική του εντύπου και το σχέδιο, σε έκταση και βάθος τέτοια που να επιτρέπουν την κατανόηση των τεχνολογικών διεργασιών και των εργαστηριακών αναλύσεων που εφαρμόζονται στην τεχνολογία γραφικών τεχνών και τη λειτουργία των εντύπων. Στα μαθήματα του προεκτυπωτικού σταδίου περιλαμβάνονται οι διάφορες μορφές (παραδοσιακές και ψηφιακές) στοιχειοθεσίας και επεξεργασίας κειμένου, εικόνας και σελίδας και όλες οι μορφές αναπαραγωγής, μοντάζ και κατασκευής εκτυπωτικών πλακών. Στα μαθήματα του εκτυπωτικού και μετεκτυπωτικού σταδίου περιλαμβάνονται τα υλικά των γραφικών τεχνών, όλες οι μέθοδοι εκτύπωσης (λιθογραφία - οffset, βαθυτυπία, τυπογραφία, φλεξογραφία, μεταξοτυπία), η βιβλιοδεσία (μηχανική και καλλιτεχνική) και η συσκευασία. Τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούν ιδιαίτερη ομάδα μαθημάτων απαραίτητων για την οργάνωση και τη διοίκηση των επιχειρήσεων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την ειδικότητα και είναι τα εξής: παραγωγή και έλεγχος της ποιότητας του εντύπου, οργάνωση και προγραμματισμός παραγωγής, εφαρμοσμένη τεχνολογία, αξιολόγηση προτύπου, οργάνωση και διάταξη των εγκαταστάσεων και των χώρων παραγωγής, έρευνα αγοράς, κοστολόγηση καθώς και εξειδικευμένα θέματα σε όλους τους προηγούμενους τομείς (επεξεργασία κειμένου, εικόνας και σελίδας, αναπαραγωγή, ρετούς, μοντάζ, εκτυπώσεις, βιβλιοδεσία, κυτιοποιΐα, συσκευασία).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 (173 Α΄) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 57 του Ν. 2413/96 (124 Α~).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 17 του Ν. 2621/1998 (136 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (137Α~), όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (154 Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (38 Α΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. ΣΤ5/25/26.4.2000 (582 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Ορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 • Τις γνώμες των Γεν. Συνελεύσεων των παρακάτω Τμημάτων της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας: α. Διακοσμητικής (Αριθμ. πρακτ. 2/4.5.98). β. Γραφιστικής (Αριθμ. πρακτ. 4/7.5.98). γ. Φωτογραφίας (Αριθμ. πρακτ. 3/19.5.98). δ. Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών (Αριθμ. πρακτ. 7/2.10.98). ε. Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αριθμ. πρακτ. 1/3.3.99).
 • Τις αριθμ. 13/23.12.98 και 6/18.5.99 γνωμοδοτήσεις του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε).
 • Την αριθμ. 478/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΣΤ5/25 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΣΤ5_25 2000
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2621 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία