ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/167

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-07-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-07-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-06-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός ειδικεύσεων του ενιαίου πτυχίου του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι ειδικεύσεις του ενιαίου πτυχίου, που χορηγεί το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ,το οποίο έχει ιδρυθεί με το Π.Δ. 305/1994 (Α΄ 163), καθορίζονται ως ακολούθως: α) Κλασικών Σπουδών β) Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών γ) Γλωσσολογίας Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 (ε) του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173).
  • Τη γνώμη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδριάσεις 43/19.1.2000, 45/8.3.2000 και 47/25.5.2000) και τη γνώμη της Συγκλήτου του Ιδρύματος (συνεδρίαση 303/7.6.2000).
  • Το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1/427/10.10.2000 με το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανωτάτης Παιδείας και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982.
  • Την 221/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Τμήματος Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 1994/305 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία