ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/208

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-07-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-07-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-07-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.
Άρθρο 1 "΄Εδρα - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες."
1.  
  Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έχει έδρα το δήμο Αθηναίων και ασκεί στην περιοχή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής τις αρμοδιότητες της αστυνομίας τροχαίας, με εξαίρεση την περιοχή της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.Α.). Είναι άμεσα προϊστάμενη Υπηρεσία της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών και των Τμημάτων Τροχαίας Αττικής. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τα Αστυνομικά Τμήματα και τους Αστυνομικούς Σταθμούς που ασκούν καθήκοντα τροχαίας και μόνο ως προς το ειδικό αυτό αντικείμενο της καθύλην αρμοδιότητάς της. Επίσης, κοινοποιεί στη Δ.Α.Α.Α ό,τι κρίνεται απαραίτητο από πλευράς Τροχαίας, προς ενημέρωση.
2.  
  Στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής λειτουργεί Επιτελείο το οποίο διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα :
 1. Συντονισμού και Ελέγχου Οδικού Δικτύου
 2. Εσωτερικών Λειτουργιών
 3. Διαχείρισης Υλικού - Χρηματικού
3.  
  Το Τμήμα Συντονισμού και Ελέγχου Οδικού Δικτύου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
 1. Μελετά και εισηγείται για την εφαρμογή των κατάλληλων συστημάτων ρύθμισης της κυκλοφορίας και μεριμνά για τον εφοδιασμό των Υπηρεσιών Τροχαίας με τα απαραίτητα τεχνικά μέσα
 2. Προκαλεί χωρομετρήσεις της κυκλοφορίας και σύμφωνα με τα συμπεράσματα αυτών εισηγείται τον προσδιορισμό των ρευμάτων ροής των οχημάτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές Υπηρεσίες, ώστε να αποφεύγονται οι κυκλοφοριακές συμφορήσεις και ανωμαλίες
 3. Παρακολουθεί, μελετά και αναλύει τα οδικά συμβάντα, καταρτίζει στατιστικές και με βάση τα συμπεράσματα αυτών, εισηγείται τη λήψη μέτρων πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων
 4. Καθοδηγεί και συντονίζει τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας με την έκδοση των απαιτουμένων διαταγών, εκπονεί σχέδια - προγράμματα τροχονομικής αστυνόμευσης, κατευθύνει τα οχήματα Τροχαίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση ΄Αμεσης Δράσης Αττικής και ενεργεί για το συντονισμό της τροχονομικής αστυνόμευσης όλου του οδικού δικτύου
 5. Είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση υλοποίησης των οριζομένων στα στρατηγικά σχέδια για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας
 6. Οργανώνει, στελεχώνει και λειτουργεί το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας (Κ.Δ.Κ.) για το Νομό Αττικής σε συνεργασία με τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς.
 7. Είναι υπεύθυνο για τις δημόσιες σχέσεις της Διεύθυνσης
4.  
  Το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
 1. Τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση του αρχείου
 2. Τη φροντίδα για τη διάθεση του προσωπικού στις τακτικές και έκτακτες εσωτερικές υπηρεσίες και τον έλεγχο της κανονικής εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών
 3. Τον έλεγχο της κανονικής προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού
 4. Την τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφάλειας του οικήματος της Διεύθυνσης και των λοιπών σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης
 5. Τη μέριμνα για τη φρούρηση, την ασφάλεια, την καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση του οικήματος της Διεύθυνσης
 6. Την ευθύνη για τη λειτουργία του εντευκτηρίου και κυλικείου
 7. Την οργάνωση και εποπτεία της κίνησης των οχημάτων
 8. Τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των λοιπών τηλεπικοινωνιακών μέσων
 9. Το χειρισμό όλων των θεμάτων προσωπικού της Διεύθυνσης
 10. Τη φροντίδα για τη διενέργεια ενόρκων διοικητικών εξετάσεων
5.  
  Το Τμήμα Διαχείρισης Υλικού - Χρηματικού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
 1. Τη φροντίδα για τη μισθοδοσία του προσωπικού
 2. Τον εφοδιασμό με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά και τη μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρησή τους
 3. Την προμήθεια και διανομή των εφοδίων και των υλικών στο προσωπικό και στις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης
 4. Τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής
Άρθρο 2 "Υπηρεσίες Τροχαίας Αττικής."
1.  
  Στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σ΄αυτή:
 1. Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών
 2. Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς
 3. Τμήμα Τροχαίας Καισαριανής
 4. Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας
 5. Τμήμα Τροχαίας Περιστερίου
 6. Τμήμα Τροχαίας Γλυφάδας
 7. Τμήμα Τροχαίας Αγίας Παρασκευής
 8. Τμήμα Τροχαίας Κερατέας
 9. Τμήμα Τροχαίας Ν.Ιωνίας.
 10. Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς
 11. Τμήμα Τροχαίας Μεγάρων
 12. Τμήμα Τροχαίας Ελευσίνας
 13. Τμήμα Τροχαίας Κορυδαλλού
 14. Τμήμα Τροχαίας Αιγάλεω
 15. ιστ.
 16. Τμήμα Τροχαίας Σαλαμίνος .
 17. ια.
 18. Τμήμα Τροχαίας Καπανδριτίου .
2.  
  ΄Εδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου ορίζεται αντίστοιχα ο ομώνυμος δήμος
Άρθρο 3 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες."
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών διαρθρώνεται ως εξής:
 1. Στο Τμήμα Τροχονομικής Αστυνόμευσης, το οποίο λαμβάνει όλα τα μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. και των λοιπών συναφών νόμων και διαταγμάτων περί οχημάτων και κυκλοφορίας, αναφορικά με την πρόληψη και τη βεβαίωση των τροχονομικών παραβάσεων.
 2. Στο Τμήμα Ρύθμισης Κυκλοφορίας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, σε όλες τις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, καθώς και για τον έλεγχο των σταθμεύσεων.
 3. Επιπλέον, το Τμήμα αυτό μεριμνά ή προκαλεί αναλόγως την επέμβαση των αρμοδίων αρχών για τον κατάλληλο εξοπλισμό με κάθετη και οριζόντια σήμανση του οδικού δικτύου και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, κατά λόγο αρμοδιότητας, για την εξασφάλιση της δημόσιας κυκλοφορίας, ώστε να μη δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία τρίτων προσώπων ή άλλων έννομων αγαθών.
 4. Στο Τμήμα Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων, το οποίο λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως, και είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση και προανάκριση οδικών τροχαίων ατυχημάτων
 5. Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης του συνόλου των υπηρεσιακών αναγκών και εσωτερικής λειτουργίας της Υπηρεσίας, την τήρηση του αρχείου, την καταχώριση παραβάσεων, τη διεκπεραίωση των αιτημάτων διοικητικής φύσεως, την έκδοση των αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των αστυνομικών Υπηρεσιών, την τήρηση στατιστικών στοιχείων, αναλύσεων και προτάσεων για τα οδικά τροχαία ατυχήματα κ.λ.π.
2.  
  Ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης τοποθετεί το προσωπικό σε θέσεις, ανάλογα με τις δυνατότητες και τα προσόντα του, για την ορθολογική κατανομή της υπηρεσίας και αναθέτει με διαταγή του καθήκοντα στους Υποδιευθυντές αυτής
3.  
  Τα Τμήματα Τροχαίας που προβλέπονται από τις διατάξεις του προηγουμένου άρθρου του παρόντος διατάγματος διαρθρώνονται στα εξής Γραφεία:
 1. Τροχονομικής Αστυνόμευσης
 2. Ρύθμισης κυκλοφορίας
 3. Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων
 4. Διοικητικής Υποστήριξης
4.  
  Οι αρμοδιότητες και η αποστολή των Γραφείων της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου είναι οι καθοριζόμενες από τα εδάφια α, β, γ και δ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 4 "΄Εδρα - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες."
1.  
  Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης έχει έδρα το δήμο Θεσσαλονίκης και ασκεί στην περιοχή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης τις αρμοδιότητες της αστυνομίας τροχαίας, με εξαίρεση την περιοχή της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης (Δ.Α.Κ.Α.Θ.). Είναι άμεσα προϊστάμενη Υπηρεσία της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και των Τμημάτων Τροχαίας που λειτουργούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της. Επίσης, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης κοινοποιεί στη Δ.Α.Κ.Α.Θ. ότι κρίνεται απαραίτητο από πλευράς Τροχαίας, προς ενημέρωση.
2.  
  Στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης λειτουργεί Επιτελείο του οποίου η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες είναι εκείνες που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 5 "Υπηρεσίες Τροχαίας Θεσσαλονίκης."
1.  
  Στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σ΄αυτή:
 1. Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με έδρα τον ομώνυμο δήμο
 2. Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας, με έδρα τον ομώνυμο οικισμό του δήμου Αγίου Γεωργίου
 3. Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, με έδρα τον οικισμό Θέρμη του ομώνυμου δήμου
 4. Τμήμα Τροχαίας Σίνδου, με έδρα τον ομώνυμο οικισμό του δήμου Εχεδώρου
 5. Τμήμα Τροχαίας Λητής, με έδρα τον ομώνυμο οικισμό του δήμου Μυγδονίας
 6. Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας, με έδρα τον οικισμό Χαλκηδόνα του ομώνυμου δήμου
Άρθρο 6
1.  
  Διάρθρωση - Αρμοδιότητες. Η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης και των Τμημάτων Τροχαίας του προηγουμένου άρθρου είναι, αντίστοιχα, εκείνες που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Υπηρεσίες Τροχαίας Αστυνομικών Διευθύνσεων Νομών.
Άρθρο 7
1.  
  Σύσταση Υπηρεσιών. Ιδρύονται οι ακόλουθες Υπηρεσίες Τροχαίας, επιπλέον αυτών που ήδη λειτουργούν : α. Τμήμα Τροχαίας Ξυλοκάστρου, με έδρα τον ομώνυμο οικισμό του δήμου Ξυλοκάστρου, και διοικητική υπαγωγή στην Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας. β. Τμήμα Τροχαίας Αλμυρού, με έδρα τον ομώνυμο οικισμό του δήμου Αλμυρού, και διοικητική υπαγωγή στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας. γ. Σταθμός Τροχαίας Αμφιλοχίας, με έδρα τον ομώνυμο οικισμό του δήμου Αμφιλοχίας και διοικητική υπαγωγή στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας. δ. Σταθμός Τροχαίας Φιλιππιάδας, με έδρα τον ομώνυμο οικισμό του δήμου Φιλιππιάδας και διοικητική υπαγωγή στο Τμήμα Τροχαίας Πρέβεζας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πρεβέζης. ε. Σταθμός Τροχαίας Μετσόβου, με έδρα τον ομώνυμο οικισμό του δήμου Μετσόβου και διοικητική υπαγωγή στο Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωαννίνων.
Άρθρο 8 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες."
1.  
  Η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Τροχαίας του προηγουμένου άρθρου καθώς και των Τμημάτων Τροχαίας που ήδη λειτουργούν στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών είναι, αντίστοιχα, εκείνες που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος
2.  
  Οι Σταθμοί Τροχαίας ασκούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους το σύνολο των αρμοδιοτήτων Τροχαίας
Άρθρο 9 "Σύσταση Γραφείων Τροχαίας."
1.  
  Στα Αστυνομικά Τμήματα γενικής αρμοδιότητας, το οδικό δίκτυο της περιφερείας των οποίων δεν καλύπτεται ή δεν καλύπτεται εξ ολοκλήρου από Υπηρεσίες Τροχαίας, λειτουργούν ως εσωτερική διάρθρωση αυτών Γραφεία Τροχαίας, τα οποία ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων Τροχαίας
2.  
  Ο αριθμός του προσωπικού των Γραφείων της προηγουμένης παραγράφου καθορίζεται από τους οικείους Αστυνομικούς Διευθυντές ή Διευθυντές Αστυνομίας. Το προσωπικό που στελεχώνει τα εν λόγω Γραφεία εκτελεί αποκλειστικά τις αρμοδιότητες τροχαίας και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να διατεθεί για εκτέλεση άλλης υπηρεσίας, κατόπιν εγκρίσεως των οικείων Αστυνομικών Διευθυντών ή Διευθυντών Αστυνομίας.
Άρθρο 10 "Κατάργηση Υπηρεσιών - Μεταβατικές διατάξεις."
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται:
 1. Τα Τμήματα Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων Αθηνών και Πειραιώς, το Τμήμα Τροχαίας Αγίων Αναργύρων και ο Σταθμός Τροχαίας Περάματος, της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής
 2. Τα Α΄, Β΄ και Γ΄ Τμήματα Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης
 3. Το Αστυνομικό Τμήμα Ισθμού, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας
 4. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος
2.  
  Οι καταργούμενες Υπηρεσίες εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων τους από τις Υπηρεσίες που συνιστώνται με το παρόν διάταγμα
Άρθρο 11
1.  
  ΄Εναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α΄, β΄ και στ΄ του Ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α΄ - 152), όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄- 49).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α΄- 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα (Α΄- 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄- 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ - 38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ.82/1993 Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης (Α΄ -36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄- 247).
 • Την υπ’ αριθ. 1039386/441/Α-0006 από 21-4-2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (Β΄- 571).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 90.000.000 δραχμών, περίπου, για το έτος 2001 και 65.000.000 δραχμών περίπου, για το έτος 2002 και καθένα των επομένων ετών. Η προκαλούμενη για το έτος 2001 δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ε.Φ. 43-110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Κ.Α.Ε.: 0813, 0823, 0824, 0831,0832, 0851, 0861, 0864, 0869, 0899, 1111, 1141, 1211, 1212, 1231, 1311, 1312, 1319, 1321, 1322, 1324, 1329, 1511, 1512, 1693, 1641, 1699, 1711, 1713, 1723), ενώ οι δαπάνες του έτους 2002 και επομένων ετών θα προβλέπονται και θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται για το σκοπό αυτό στους αντίστοιχους Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43-110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
 • Την υπ΄αριθ. 165/2001 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-07-24 Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/164
2005-12-02 Προαγωγή Σταθμού Τροχαίας Σαλαμίνος σε Τμήμα Τροχαίας.
Τροποποίηση Τύπος
 • ιστ.
 • Τμήμα Τροχαίας Σαλαμίνος .
 • Προσθήκη
  A/2005/296
  2007-07-31 Μεταφορά έδρας και μετονομασία αστυνομικών Υπηρεσιών, κατά τροποποίηση διατάξεων π. δ/των 1/2001 (Α΄- 1), 208/2001 (Α΄- 164) και 310/1998 (Α΄- 125).
  Τροποποίηση Τύπος
 • ια.
 • Τμήμα Τροχαίας Καπανδριτίου .
 • Αντικατάσταση
  A/2007/172
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 1/2001 (Α΄ 1) και Π.Δ. 208/2001 (Α΄164). 2002/309 2002
  Ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Ζακύνθου και Τμήματος Ασφάλειας Λευκάδος. 2004/62 2004
  Προαγωγή Σταθμού Τροχαίας Σαλαμίνος σε Τμήμα Τροχαίας. 2005/246 2005
  Μεταφορά έδρας και μετονομασία αστυνομικών Υπηρεσιών, κατά τροποποίηση διατάξεων π. δ/των 1/2001 (Α΄- 1), 208/2001 (Α΄- 164) και 310/1998 (Α΄- 125). 2007/134 2007
  Κατάργηση Τμήματος Τροχαίας Ξυλοκάστρου Κορινθίας. 2009/49 2009