Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Κλινικής και Εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αντικείμενο Η κατά τις διατάξεις του π.δ. 789/1980 (Α΄ 194) «Ψυχιατρική Κλινική» και τα κατά τις διατάξεις του ν. 641/1977 (Α΄ 200) και του π.δ. 789/1980 εργαστήρια: α) Βιολογικής Χημείας, β) Γενικής Βιολογίας, γ) Ιατρικής Φυσικής, δ) Γενικής Φαρμακο [...]"
1.  
  «Η Ψυχιατρική Κλινική» καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα που αφορούν την πρόληψη, τη διάγνωση, την παρακολούθηση, την θεραπεία και αποκατάσταση των ψυχιατρικών διαταραχών όλων των ηλικιών, συγκροτείται δε από τις ακόλουθες ειδικές μονάδες: 1. Βραχείας Νοσηλείας/Επειγόντων Ενηλίκων, 2. Μέσης Νοσηλείας Ενηλίκων, 3. Μακράς Νοσηλείας Ενηλίκων, 4. Πρωτεϊνικής Σύνθεσης, 7. Βιοπληροφορικής, 8. Μοριακής Βιολογίας. Επειγόντων Εξωτερικών Ιατρείων Ενηλίκων, 8. Κέντρο Ψυχικής Υγείας, 9. Κοινοτικής/Κοινωνικής Ψυχιατρικής Ενηλίκων, 10. Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Ενηλίκων, 11. Επαγγελματικής/Κοινωνικής Επανένταξης Ενηλίκων, 12. Αλκοολικής Αποτοξίνωσης, 13. Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, 14. Διασυνδετικής/Συμβουλευτικής Ενηλίκων, 15. Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων, 16. Ψυχολογικού Εργαστηρίου Ενηλίκων, 17. Κέντρα Εξειδικευμένης Περίθαλψης Ενηλίκων, 18. Παιδοψυχιατρική Μονάδα Νοσηλείας Παιδιών και Εφήβων, 19. Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων Παιδιών και Εφήβων, 20. Επειγόντων Εξωτερικών Ιατρείων Παιδιών και Εφήβων, 21. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, 22. Ιατροπαιδαγωγικός Σταθμός για τη διάγνωση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών σε μαθητές σχολικής ηλικίας, 23. Εκτεταμένων διαταραχών αναπτύξεως, 24. Παιδοψυχιατροδικαστικής, 25. Κοινοτικής/Κοινωνικής Παι- δοψυχιατρικής, 26. Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Παιδιών και Εφήβων, 27. Επαγγελματικής/Κοινωνικής Επανένταξης Παιδιών και Εφήβων, 28. Διασυνδετικής/ Συμβουλευτικής Παιδιών και Εφήβων, 29.Ψυχοθεραπείας Παιδιών και Εφήβων, 30. Ψυχολογικού Εργαστηρίου Παιδιών και Εφήβων, 31. Κέντρα Εξειδικευμένης Περίθαλψης Παιδιών και Εφήβων. Η Κλινική εντάσσεται στον Παθολογικό Τομέα.
2.  
  Το Εργαστήριο «Βιολογικής Χημείας» καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα σχετικά με τη χημεία της ζώσης ύλης και τις φυσιολογικές και παθολογικές μεταβολές της, ιδίως δε της Βιολογικής Χημείας του Ανθρώπου συγκροτείται δε από τις ειδικές μονάδες:
3.  
  Το Εργαστήριο «Γενικής Βιολογίας» καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα σχετικά με τη μελέτη και έρευνα των ζώντων οργανισμών, ιδιαίτερα σε μοριακό, κυτταρικό, και πληθυσμικό επίπεδο συγκροτείται δε από τις ειδικές μονάδες: 1. Κυτταρικής Βιολογίας, 2. Μοριακής Βιολογίας, 3. Αναπτυξιακής Βιολογίας, 4. Εξελικτικής Βιολογίας, 5. Γενετικής του Ανθρώπου, 6. Κυτταρογενετικής, 7. Τράπεζα Κυττάρων και DΝΑ, 8. Οικοβιολογίας, 9.Υπολογιστικής Βιολογίας. Το Εργαστήριο εντάσσεται στον Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι.
4.  
  Το Εργαστήριο «Ιατρικής Φυσικής» καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα σχετικά με την έρευνα σε θέματα εφαρμογών της Φυσικής στην Ιατρική καθώς και συναφών με την Ιατρική Φυσική Τομέων καθώς επίσης και με τη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία των αρχών και των νόμων της Φυσικής συγκροτείται δε από τις ειδικές μονάδες: 1. Ιατρικής Ακτινοφυσικής-Ακτινοπροστασίας, 2. Επεξεργασίας Βιοσημάτων, 3. Επεξεργασίας Ιατρικής Εικόνας, 4. Διαχείρισης Ποιότητας, 5.Τεχνητής Νοημοσύνης, 6. Ιατρικής Οργανολογίας, 7. Μοντελοποίησης Βιολογικών Διαδικασιών και Στατιστικής Ανάλυσης, 8. Βιοφυσικής, 9. Δικτυακών Εφαρμογών-Τηλεϊατρικής. Το Εργαστήριο εντάσσεται στον Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι.
5.  
  Το Εργαστήριο «Γενικής Φαρμακολογίας» καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα σχετικά με τη σπουδή των φαρμακολογικών παρεμβάσεων σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο και τον τρόπο ολοκλήρωσής τους στα όργανα και οργανικά συστήματα. Ακόμη τις αρχές της βέλτιστης και ορθολογικής κλινικής εφαρμογής των φαρμάκων. Στο εργαστήριο λειτουργεί: 1. Μονάδα Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής για διεκπεραίωση φαρμακογενετικών αναλύσεων και κλινικών δοκιμών και μελετών βιοϊσοδυναμίας φαρμάκων, καθώς και 2. Εργαστήριο Τοξικολογίας. Το Εργαστήριο εντάσσεται στον Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙ.
6.  
  Το Εργαστήριο «Μικροβιολογίας» καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα σχετικά με την εργαστηριακή διάγνωση και πρόληψη των λοιμώξεων, την παρακολούθηση της εφαρμοζόμενης αντιμικροβιακής θεραπείας, καθώς και τον έλεγχο της μεταδόσεως των λοιμώξεων στον νοσοκομειακό χώρο. Επίσης, με θέματα που αφορούν τη διάγνωση ασθενειών που σχετίζονται με ανοσολογικές διαταραχές, συγγενείς ή/και επίκτητες, καθώς και τον έλεγχο της ανοσολογικής απόκρισης σε ποικίλους παθογόνους για τον άνθρωπο μικροοργανισμούς. συγκροτείται δε από τις ειδικές μονάδες: 1. Βακτηριολογίας (διάγνωση, ταυτοποίηση, έλεγχος αντοχής σε χημιοθεραπευτικά), 2. Μυκοβακτηριδίων, 3. Μυκητολογίας, 4. Παρασιτολογίας, 5. Μοριακής Μικροβιολογίας (διάγνωση, επιδημιολογική μελέτη, ελεγχος αντοχής στα χημιοθεραπευτικά με μοριακές μεθόδους), 6. Ιολογίας (καλλιέργειες και ταυτοποίηση ιών), 7. Ορολογικό (ανίχνευση αντιγόνων, αντισωμάτων έναντι βακτηρίων, ιών, παρασίτων, μυκήτων με κλασικές και μοριακές μεθόδους), 8. Ιογενούς Ηπατίτιδας (μοριακές μέθοδοι διάγνωσης-ελέγχου-θεραπείας), 9. Ανοσολογίας (έλεγχος χημικής ανοσίας, λειτουργικός έλεγχος συμπληρώματος, ΄ελεγχος λειτουργικότητας κυτταρικής ανοσίας, ταυτοποίηση αυτοαντισωμάτων με μοριακές μεθόδους, μοριακή διάγνωση συγγενών/επίκτητων ανοσοανεπαρκειών), 10. Ερευνητικό Εργαστήριο ελέγχου ανοσολογικής απόκρισης σε λοιμώξεις. Το Εργαστήριο εντάσσεται στον Τομέα Κλινικών Εργαστηρίων.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Η αναφερόμενη κλινική και τα εργαστήρια μετά των ειδικών μονάδων τους έχουν ως αποστολή:
 1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών στα αντικείμενα δραστηριότητάς τους
 2. Την εξυπηρέτηση διαφόρων κοινωνικών αναγκών όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολούνται η κλινική ή τα εργαστήρια ή οι μονάδες αυτών
 3. Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών
 4. Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με ψυχιατρικά νοσήματα όπως αυτά περιγράφονται στο προηγούμενο άρθρο
 5. Την εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων
 6. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 7. Τη συνεργασία με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικώς δραστηριοτήτων συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενα της κλινικής ή των εργαστηρίων
 8. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού τους
2.  
  Το έργο που παρέχει η κλινική και τα εργαστήρια διακρίνεται σε εκπαιδευτικό και κλινικό
3.  
  Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φοιτητών του Ιατρικού Τμήματος, την εκπαίδευση ειδικευομένων ή ειδικευμένων ιατρών και την εκπαίδευση άλλων λειτουργών υγείας. Η εκπαίδευση των φοιτητών, επιτελείται από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό. Η εκπαίδευση των φοιτητών είναι θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Παράλληλα, με την εκπαίδευση οι φοιτητές παρακολουθούν τις ποικίλες επιστημονικές δραστηριότητες της κλινικής ή των εργαστηρίων ή των μονάδων αυτών. Η εκπαίδευση των ειδικευομένων ή ειδικευμένων ιατρών διακρίνεται σε πρακτική και θεωρητική. Η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας στη διαγνωστική και θεραπευτική αγωγή. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, σεμινάρια και βιβλιογραφική ενημέρωση. Για τους ειδικευόμενους ιατρούς καταρτίζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης και άσκησης που περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή τους στο κλινικό ή εργαστηριακό αντίστοιχα έργο.
4.  
  Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την περίθαλψη των ασθενών που νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται στην Ψυχιατρική κλινική ή στις μονάδες της. Οι υπηρεσίες είναι διαγνωστικές και θεραπευτικές. Η περίθαλψη των νοσηλευομένων συνίσταται στην κλινική διάγνωση, την παρακλινική και εργαστηριακή διερεύνηση, την θεραπευτική αγωγή, τη χειρουργική αντιμετώπιση και τη φροντίδα του ασθενούς μέχρι της εξόδου του από το νοσοκομείο. ΄.
Άρθρο 4 "Διοίκηση-Αρμοδιότητες"
1.  
  Η κλινική και κάθε εργαστήριο διευθύνονται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του οικείου Τομέα του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών που ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/92 (Α΄ 159).
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/82 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου και της κλινικής, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινεί το εργαστήριο και η κλινική.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση-λειτουργία"
1.  
  Η Ψυχιατρική Κλινική, το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, σύμφωνα με τις κοινές Υπουργικές αποφάσεις Α3β/οικ. 10638/1988 (Β΄ 515) και Α1α/6040/98 (Β΄ 1238) αντίστοιχα. Τα λοιπά εργαστήρια είναι εγκατεστημένα στους χώρους του Πανεπιστημίου (Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών).
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο και την κλινική στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου και της κλινικής, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων των εργαστηρίων και της κλινικής επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του τμήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 «Περί του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού κ.λ.π. του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης» (Α΄112 ). ΄.
Άρθρο 7 "΄Εσοδα"
1.  
  Τα έσοδα της κλινικής και των εργαστηρίων προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Την διάθεση αποκλειστικά και μόνο για τα εργαστήρια ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του ν. 2083/1992 (Α΄ 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών για τους σκοπούς της κλινικής και των εργαστηρίων.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες της κλινικής και των εργαστηρίων τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο Αρθρο3 "Προσωπικό"
1.  
  Η κλινική και τα εργαστήρια στελεχώνονται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Το Ιατρικό προσωπικό αποτελείται από τον διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των οικείων Τομέων, που το γνωστικό τους αντικείμενο και η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει, στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της οικείας κλινικής ή των εργαστηρίων. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται από ειδικευμένους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ και ειδικευομένους. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), νοσηλευτές, λοιπό παραϊατρικό προσωπικό και μεταπτυχιακούς φοιτητές των οποίων το έργο καθορίζεται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της κλινικής ή των εργαστηρίων. Η τοποθέτηση στην κλινική των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, των μελών του ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού καθώς και του διοικητικού προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1(δ) του ν. 2083/1992 (Α΄ 159) και 13 παρ. 3(β) του ν. 28/7/ 2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) αντίστοιχα.
Άρθρο Αρθρο6
1.  
  Κανονισμός εκτέλεσης πειραματικών εργασιών και κλινικοεργαστηριακών μελετών Στην κλινική και τα εργαστήρια έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών εργασιών τα μέλη ΔΕΠ της κλινικής ή των εργαστηρίων αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων ΑΕΙ ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες της κλινικής ή των εργαστηρίων. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας από ερευνητές οι οποίοι δεν είναι μέλη της κλινικής, χορηγείται άδεια, ύστερα από σχετική αίτηση στην οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμά της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει η μονάδα, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης. Κλινικοεργαστηριακές μελέτες εκτελούνται από μέλη ΔΕΠ της κλινικής ή των εργαστηρίων αυτοτελώς ή σε συνεργασία με μέλη άλλων ερευνητικών φορέων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια κλινικοεργαστηριακής μελέτης, είναι η τήρηση της ιατρικής ηθικής καθώς και η χορήγηση άδειας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων στις περιπτώσεις χρήσης ή μη εγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών.
 • Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/82 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α~ 173).
 • Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2083/1992, «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (Α΄159).
 • Του (άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
 • Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιι του Π.Δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 48).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 368/26.6.2000).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών. 8.Την αριθμ. 260/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/Α3Β/ΟΙΚ.10638 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/Α3Β_ΟΙΚ_10638 1988
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/Α1Α/6040 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/Α1Α_6040 1998
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/28/7 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/28_7 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία