ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/226

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-08-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-08-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-07-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση εργαστηρίου Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "΄Ιδρυση"
1.  
  Ιδρύεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Εργαστήριο Ψυχολογίας, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και θεραπευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας (Εξελικτικής, Παιδαγωγικής, Συμβουλευτικής, Πειραματικής, Κλινικής) παίδων και εφήβων, ιδιαίτερα στους χώρους της αγωγής και της εκπαίδευσης α) Εργαστήριο Προπονητικής, το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο αντικείμενο της βελτίωσης, του ελέγχου, της αξιολόγησης και της καθοδήγησης των διαδικασιών ανάπτυξης της αθλητικής απόδοσης, και ειδικότερα: 1) Στην εξέλιξη, βελτίωση της μεθοδολογίας ανάπτυξης της φυσικής κατάστασης: δύναμη, ταχύτητα, αλτική ικανότητα, αντοχή, κινητικότητα, στον αγωνιστικό αθλητισμό, στη φυσική αγωγή και στον αθλητισμό αναψυχής και ελεύθερου χρόνου. 2) Έλεγχος και αξιολόγηση των ικανοτήτων της φυσικής κατάστασης και δημιουργία κριτηρίων αξιολόγησης. 3) Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού προπόνησης σε βραχύχρονη (προπονητική μονάδα, μικρόκυκλο), σε μεσοπρόθεσμη (ετήσιος, 6μηνιαίος κύκλος) και μακροπρόθεσμη (ολυμπιακός κύκλος) βάση. 4) Καθοδήγηση των προπονητών στην εφαρμογή προγραμμάτων προπόνησης σε όλες τις μορφές άθλησης. 5) Αξιολόγηση συστημάτων ανίχνευσης και αξιοποίησης αθλητικών ταλέντων. Δημιουργία κριτηρίων αξιολόγησης αθλητικών ταλέντων. 6) Νευρομυικός έλεγχος. Έλεγχος και αξιολόγηση της επίδρασης της άσκησης στο νευρομυικό σύστημα, μέσω: α) Ηλεκτρομυογραφικής ανάλυσης μυός β) Ηλεκτρικής διέγερσης περιφερικού νεύρου και μυός γ) Ταχύτητας αισθητικής και κινητικής αγωγιμότητας νεύρου δ) Περιφερικών αντανακλαστικών 7) Τεχνικοτακτική ανάλυση αγωνιστικής συμπεριφοράς ατομικών και ομαδικών αθλημάτων β) Εργαστήριο Φυσικής Δραστηριότητας και Κινητικής Απόδοσης, το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες ως προς τη μελέτη των αρχών που διέπουν την εκμάθηση κινητικών δεξιοτήτων και των μηχανισμών ελέγχου της κίνησης, καθώς και του ρόλου της φυσικής δραστηριότητας στην κινητική ανάπτυξη και απόδοση σε όλο το φάσμα των ηλικιακών ομάδων και στο σχολικό περιβάλλον, και ειδικότερα: 1) Στη μελέτη των ατομικών διαφορών της κινητικής απόδοσης και ανάπτυξης σε όλο το φάσμα των ηλικιών. 2) Στη μελέτη του συντονισμού των μελών του σώματος κατά την εκτέλεση σύνθετων κινητικών δεξιοτήτων 3) Στη μελέτη του ρόλου των αντιληπτικών μηχανισμών στον έλεγχο και την εκμάθηση κινητικών δεξιοτήτων 4) Στη μελέτη σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας κινητικών δεξιοτήτων: i) στην αναπτυξιακή ηλικία ii) σε ομάδες με κινητικές ιδιαιτερότητες iii) στον αγωνιστικό αθλητισμό 5) Στη συμβολή της σύγχρονης τεχνολογίας και των πολυμέσων στη διδασκαλία και στην εκμάθηση κινητικών δεξιοτήτων, σε φυσιολογικές, ή μη καταστάσεις. 6) Στις μεθόδους εξάσκησης κινητικών δεξιοτήτων : i) στην αναπτυξιακή ηλικία ii) σε ομάδες με κινητικές ιδιαιτερότητες iii) στον αγωνιστικό αθλητισμό 7) Στην παρέμβαση, με σύγχρονα μέσα με σκοπό τη βελτίωση της κινητικής απόδοσης 8) Στις μελέτες εφαρμογών προγραμμάτων αναψυχής στον αθλητικό τουρισμό, στα ξενοδοχεία, στις κατασκηνώσεις και τα γυμναστήρια. 9) Στις μελέτες για τη συμβολή της άσκησης ως αναψυχή σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες ή ομάδες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 10) Στην αξιολόγηση μετρήσεων απόδοσης στη σχολική φυσική αγωγή, βελτίωση συμμετοχής στην άσκηση και την αποτελεσματικότητα των διδασκόντων και της εν γένει αντιμετώπισης όλων των προβλημάτων που δημιουργούνται ή υπάρχουν στη σχολική φυσική αγωγή σε όλες της βαθμίδες γ) Εργαστήριο Φυσιολογίας, το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσιολογίας σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο με εργαστηριακά μαθήματα, ασκήσεις, πειράματα κ.λ.π. όπως και την έρευνα σε θέματα σχετικά με την επιστημονική υποστήριξη του αθλητισμού και ειδικότερα : i) τη μελέτη των φυσιολογικών μηχανισμών λειτουργίας του οργανισμού και την έρευνα σε πειραματικό επίπεδο της επίδρασης της άσκησης στα διάφορα συστήματα του οργανισμού ii) τη διερεύνηση των μηχανισμών προσαρμογής του οργανισμού κατά την άσκηση iii) τη μελέτη της επίδρασης διαφόρων παραγόντων ή ουσιών που βελτιώνουν την απόδοση κατά την άσκηση δ) Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ιατρικής και Ειδικής Αγωγής, το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Αναπτυξιακής Ιατρικής και Ειδικής Αγωγής σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο με εργαστηριακά και φροντιστηριακά μαθήματα, επιδείξεις, πειράματα κ.λπ. όπως και την έρευνα σε θέματα σχετικά με την επιστημονική υποστήριξη του αθλητισμού και ειδικότερα με : i) την εφαρμογή αναπτυξιακών δοκιμασιών για την εκτίμηση της ψυχοκινητικής κατάστασης και την έγκαιρη διάγνωση αναπτυξιακών διαταραχών σε παιδιά, με σκοπό την έγκαιρη παρέμβαση. ii) τον καθορισμό της αναπτυξιακής και ειδικά της κινητικής κατάστασης παιδιών και ενηλίκων με ιδιαιτερότητες, όπως νοητική καθυστέρηση, μαθησιακές δυσκολίες εγκεφαλική παράλυση, αισθητηριακές διαταραχές, βλάβες μυοσκελετικού συστήματος iii) την κλινική και εργαστηριακή εκτίμηση ατόμων με ιδιαιτερότητες, ως άνω, και άλλων με χρόνια οργανικά νοσήματα, όπως βρογχικό άσθμα, σακχαρώδη διαβήτη, επιληψία κ.ά. iν) τον καταρτισμό και εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων άσκησης με σκοπό την αποκατάσταση, τον ψυχαγωγικό και συναγωνιστικό αθλητισμό σε άτομα με ιδιαιτερότητες, όπως νοητική καθυστέρηση, εγκεφαλική παράλυση, ατόμων σε τροχήλατες καρέκλες, ατόμων με αισθητηριακές διαταραχές όπως αμβλυωπία - τύφλωση, βαρηκοΐα - κώφωση κ.ά. ε) Εργαστήριο Αθλητικών Κακώσεων, το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των Αθλητικών Κακώσεων σε θεωρητικό αλλά, και σε πρακτικό επίπεδο, με εργαστηριακά και φροντιστηριακά μαθήματα και συμμετοχή των φοιτητών σε πειραματική έρευνα, όπως και την έρευνα σε θέματα σχετικά με την επιστημονική υποστήριξη του αθλητισμού και ειδικότερα με : i) Τη μελέτη των κακώσεων και παθήσεων του μυοσκελετικού, νευρικού και των άλλων συστημάτων, σε μεγάλο αριθμό αθλημάτων, με την υποστήριξη εργαστηριακών μεθόδων, όπως η μαγνητική τομογραφία, η οστική πυκνομετρία, η ηλεκτροεγκεφαλογραφία, η ισοκινητική δυναμομέτρηση κ.ά. ii) Την αποκατάσταση της κινητικότητας με διάφορες φυσικοθεραπευτικές μεθόδους, ώστε οι φοιτητές του τμήματος, αλλά και αθλητές συλλόγων να επανέρχονται το ταχύτερο δυνατό και με ασφάλεια στην προηγούμενη αθλητική δραστηριότητα. iii) Τον καταρτισμό προγραμμάτων άσκησης μετά την κάκωση ή μετά την εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής στις περιπτώσεις παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος. iν) Τη μελέτη του μυϊκού ιστού, με ιστοχημικές και βιοχημικές μεθόδους μέσω μυϊκών βιοψιών σε αθλητές, ώστε να προσδιοριστεί το επίπεδο των επιδόσεών τους. ν) Τη μελέτη του τοπικού μεταβολισμού των ιστών, μέσω συγχρόνων μεθόδων, όπως είναι η μικροδιαπίδυση.
 1. Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικοχημείας Τροφίμων, το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
 2. Γενική και Αναλυτική Χημεία, Χημεία, Βιοχημεία και Φυσικοχημεία Τροφίμων
 3. Εργαστήριο Βιολογίας, Βιοχημείας και Φυσιολογίας του ανθρώπου και των μικροοργανισμών, το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
 4. Μοριακή Βιολογία, Βιοχημεία, Φυσιολογία και Περιβαλλοντική Μικροβιολογία
 5. Εργαστήριο Διατροφής και Κλινικής Διαιτολογίας το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
 6. Μεταβολισμός της Διατροφής, Διατροφική Αξιολόγηση, Αλληλεπιδράσεις Διατροφής και Γενετικών Παραγόντων, Επιδημιολογία της Διατροφής, Ανθρωπολογία της Διατροφής, Διατροφικής Αγωγή, Κλινική Διαιτολόγια, Διατροφή και Άσκηση, Διατροφή και Δημόσια Υγεία, Πολιτική της Διατροφής
 7. Του άρθρου 67 του Ν. 1943/91 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α΄ 50).
 8. Της αριθ. 11187/12.5.2000 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 630).
 9. Της αριθ. 1039386/441/Α0006/21.5.2000 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 571).
2.  
  Στο Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας:
 1. Εργαστήριο Ανθρωποοικολογίας και Αγροτικής Οικονομίας, το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
 2. Οικιακή Οικονομία και Διαχείριση του Ανθρώπινου και Φυσικού Περιβάλλοντος.
 3. Ήπιες Μορφές Τουρισμού, Οικογένεια, Οικιακή Τεχνολογία και Οπτική Φασματοσκοπία.
 4. Οικονομική και Πολιτική της Παραγωγής και Εμπορίας Πρωτογενών (Αγροτικών) Προϊόντων και Τροφίμων.
 5. Κοινωνική Οικονομία.
 6. Οικογένεια και Ανάπτυξη.
 7. Τέχνη, Πολιτισμός και Κατοικία.
 8. Βιολογία, Φυσιολογία και Διατροφή του Ανθρώπου.
 9. Εργαστήριο Τεχνολογίας και Επεξεργασίας Πληροφοριών, το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
 10. Συλλογή, Ανάλυση και Διαχείριση Δεδομένων.
 11. Σχεδιασμός, Μελέτη, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων, Συστημάτων και Εφαρμογών.
 12. Υπολογιστικές Μέθοδοι και Τεχνικές.
 13. Εφαρμογές Δομοπληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.
 14. Εργαστήριο Διοίκησης και Εκπαίδευσης, το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
 15. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων.
 16. Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας.
 17. Παιδαγωγική και Διδακτική.
 18. Παιδαγωγική Ψυχολογία.
 19. Εργαστήριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης της Οικογένειας και του Καταναλωτή, το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
 20. Κοινωνική και Οικονομική Συμπεριφορά του Καταναλωτή και της Οικογένειας.
 21. Συνθήκες Εργασίας και Εθνικές Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Πολιτικές.
 22. Έρευνα Αγοράς.
 23. Οικονομικά του Περιβάλλοντος.
3.  
  Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας υπάγονται απ ευθείας:
 1. Η Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης
 2. Η Διεύθυνση Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών
 3. Το Γραφείο Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 4. Το Γραφείο Εθιμοτυπίας Δημοσίων Σχέσεων, Πολιτιστικών Θεμάτων και Εκδηλώσεων
 5. Το Γραφείο Κοινοιβουλευτικού Ελέγχου
Άρθρο 2 "Αποστολή Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή:"
1.  
(Άρθρο 1 της Οδηγίας 1999/97/ΕΚ) 1.Το άρθρο 2 του Π.Δ. 16/99 (Α 9) τροποποιείται ως εξής: 1)στο εδάφιο (η) η φράση «που ισχύουν κατά την 1η Ιουλίου 1998» αντικαθίσταται από την φράση «που ισχύουν κατά την 1η Ιουλίου 1999». 2)στο εδάφιο 2 η φράση «όπως έχει στις 14 Ιανουαρίου 1998» αντικαθίσταται από την φράση «όπως έχει την 1η Ιουλίου 1999». 2.Το άρθρο 15 του Π.Δ. 88/97 (Α 90) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 15 Δημοσιοποίηση πληροφοριών 1.Η ΔΑΝ λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VΙΙΙ, μέρος 1, σχετικά με τα πλοία στα οποία απαγορεύθηκε ο απόπλους από λιμένα του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή στα οποία απαγορεύθηκε ο ελλιμενισμός σε αυτό, τον προηγούμενο μήνα, δημοσιεύονται τουλάχιστον κάθε μήνα. 2.Οι πληροφορίες που διατίθενται με το σύστημα Sirenac σχετικά με τις επιθεωρήσεις σε λιμένες των κρατών μελών, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙΙ, μέρη Ι και ΙΙ, δημοσιοποιούνται με κατάλληλες τεχνικές ρυθμίσεις και όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης ή μετά την άρση της απαγόρευσης απόπλου. 3.Η ΔΑΝ συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές των λοιπών Κρατών - Μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ορίσουν τις κατάλληλες τεχνικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 4.Εφόσον χρειασθεί, το σύστημα πληροφοριών Sirenac τροποποιείται για να εφαρμοσθούν οι προαναφερθείσες απαιτήσεις». 3.Το παράρτημα ΙΙ του Π.Δ. 88/97 (Α 90), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 5 του Π.Δ. 16/99 (Α 9) τροποποιείται ως εξής: 1)στο εδάφιο 2, η πέμπτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : - «Πιστοποιητικό εξαίρεσης, καθώς και εφόσον χρειάζεται, ο κατάλογος φορτίων». 2)Μετά το εδάφιο 28 προστίθενται τ ακόλουθα εδάφια:« 29.Εγχειρίδιο διαχείρισης απορριμμάτων και βιβλίο απορριμμάτων. 30.Σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για πλοιάρχους και επιβατικά πλοία. 31.Σχέδιο συνεργασίας SΑR για επιβατικά πλοία που εκτελούν σταθερά δρομολόγια. 32.Κατάλογος επιχειρησιακών περιορισμών για επιβατικά πλοία. 33.Τήρηση βιβλίου πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην. 34.Σχέδιο φόρτωσης και εκφόρτωσης πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην». 4.Το παράρτημα Ι του Π.Δ. 88/97 (Α΄ 90), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 5 του ΠΔ. 16/99 (Α 9), τροποποιείται ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1.Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής: 1)στο μέρος Ι σημείο 6, μετά τις λέξεις «έχουν απωλέσει την κλάση τους», παρεμβάλλονται οι λέξεις «ή αυτή έχει ανακληθεί». 2)το μέρος ΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΙΙ. Συνολικός παράγοντας εστίασης Τα ακόλουθα πλοία θεωρείται ότι έχουν προτεραιότητα προς επιθεώρηση: 1.Πλοία που προσεγγίζουν σε λιμένα κράτους μέλους για πρώτη φορά ή ύστερα από απουσία δώδεκα μηνών τουλάχιστον. Όταν εφαρμόζουν τα κριτήρια αυτά, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους και τις επιθεωρήσεις που διεξήχθησαν από μέρη του ΜΣ. Εφόσον δεν υπάρχουν κατάλληλα δεδομένα για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα του Sirenac και επιθεωρούν τα πλοία που δεν έχουν καταχωρηθεί στο Sirenac μετά την έναρξη ισχύος αυτής της βάσης δεδομένων την 1η Ιανουαρίου 1993. 2.Πλοία που δεν έχουν υποβληθεί σε επιθεώρηση από κανένα κράτος μέλος εντός των προηγούμενων έξι μηνών. 3.Τα πλοία των οποίων τα υποχρεωτικά πιστοποιητικά για την ναυπήγηση και τον εξοπλισμό τους, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις συμβάσεις, και τα πιστοποιητικά κατάταξης έχουν εκδοθεί από οργανισμό μη αναγνωρισμένο σύμφωνα με τους όρους της Οδηγίας 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1994, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 20). 4.Πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους το οποίο περιλαμβάνεται στον πίνακα κυλιόμενων μέσων όρων τριετίας, ο οποίος αναγράφει τα πλοία με συχνότητα απαγορεύσεων απόπλου και καθυστερήσεων άνω του μέσου όρου και ο οποίος δημοσιεύεται στην ετήσια έκθεση του ΜΣ. 5.Πλοία στα οποία επετράπη να αποπλεύσουν από λιμένα υπό ορισμένες προϋποθέσεις : 1)για κάθε ελάττωμα που έπρεπε να αποκατασταθεί πριν από τον απόπλου 2)για κάθε ελάττωμα που έπρεπε να αποκατασταθεί στον επόμενο λιμένα 3)για κάθε δύο ελαττώματα που έπρεπε να αποκατασταθούν εντός 14 ημερών 4)για κάθε δύο ελαττώματα για τα οποία ορίσθηκαν άλλοι όροι. λαμβάνεται υπόψη εάν ελήφθησαν τα σχετικά μέτρα στο πλοίο και αποκαταστάθηκαν όλα τα ελαττώματα. 6.Πλοία για τα οποία καταγράφηκαν ελαττώματα κατά την διάρκεια προηγούμενης επιθεώρησης, ανάλογα με τον αριθμό ελαττωμάτων. 7.Πλοία των οποίων απαγορεύθηκε ο απόπλους σε προηγούμενο λιμένα. 8.Πλοία που φέρουν την σημαία χώρας η οποία δεν έχει κυρώσει όλες τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος Διατάγματος. 9.Πλοία που φέρουν την σημαία χώρας με λόγο ελαττωμάτων άνω του μέσου όρου. 10.Πλοία με ελάττωμα κλάσης άνω του μέσου όρου. 11.Πλοία που ανήκουν σε κατηγορία για την οποία έχει αποφασισθεί ενισχυμένη επιθεώρηση (σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Διατάγματος). 12.Λοιπά πλοία ηλικίας άνω των 13 ετών. Κατά τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας των πλοίων που απαριθμούνται ανωτέρω, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τη σειρά που υποδεικνύεται από το συνολικό παράγοντα εστίασης. Υψηλότερος παράγοντας εστίασης υποδηλώνει υψηλότερη προτεραιότητα. Ο παράγοντας εστίασης είναι το άθροισμα των ισχυουσών τιμών παράγοντα εστίασης που αναφέρονται ανωτέρω. Τα σημεία 5, 6 και 7 εφαρμόζονται μόνο για επιθεωρήσεις που διεξάγονται κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες. Ο συνολικός παράγοντας εστίασης δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το άθροισμα που δίνουν τα σημεία 3, 4, 8, 9, 10, 11 και 12. Εάν, εντός τριών μηνών από την εισαγωγή νέων τιμών παράγοντα εστίασης στο πλαίσιο του μνημονίου ΜΟU, η Επιτροπή κρίνει ότι οι τιμές αυτές είναι ακατάλληλες, δύναται να αποφασίζει, με την διαδικασία του άρθρου 19 της Οδηγίας 95/21/ΕΚ, ότι οι εν λόγω τιμές δεν έχουν εφαρμογή για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος. 5.Στο ΠΔ. 88/97 (Α-90) προστίθεται νέο παράρτημα VΙΙΙ ως ακολούθως: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ Δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με απαγορεύσεις απόπλου και επιθεωρήσεις σε λιμένες των κρατών μελών (όπως αναφέρεται στο άρθρο 15). Ι. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 1 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: - την ονομασία του πλοίου, - τον αριθμό ΙΜΟ, - τον τύπο του πλοίου, - τη χωρητικότητα (gt), - το έτος κατασκευής, - το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, - το κράτος νηολόγησης, - τον νηογνώμονα ή τους νηογνώμονες, αναλόγως, που έχει εκδώσει για το συγκεκριμένο πλοίο πιστοποιητικά κλάσης, εφόσον υπάρχουν, - τον νηογνώμονα ή τους νηογνώμονες, αναλόγως, ή/και οιονδήποτε άλλο φορέα που έχει εκδώσει για το συγκεκριμένο πλοίο πιστοποιητικά βάσει των συμβάσεων εκ μέρους του κράτους νηολόγησης, καθώς και τα εκδοθέντα πιστοποιητικά, - τον αριθμό απαγορεύσεων απόπλου κατά τους προηγούμενους 24 μήνες, - την χώρα και τον λιμένα απαγόρευσης απόπλου, - την ημερομηνία άρσης της απαγόρευσης απόπλου, - την διάρκεια απαγόρευσης απόπλου, σε ημέρες, - τον αριθμό διαπιστωθέντων ελαττωμάτων και τους λόγους απαγόρευσης απόπλου, με σαφή και διεξοδικό τρόπο, - σε περίπτωση απαγόρευσης ελλιμενισμού του πλοίου σε οιονδήποτε λιμένα εντός της Κοινότητας, του λόγους του μέτρου, με σαφή και διεξοδικό τρόπο, - αναφορά κατά πόσον ο νηογνώμονας, ή άλλος ιδιωτικός φορέας ο οποίος πραγματοποίησε την σχετική αξιολόγηση στο πλοίο, φέρει ευθύνη σε σχέση με τα ελαττώματα τα οποία, μόνα ή σε συνδυασμό με άλλα, δικαιολόγησαν την απαγόρευση απόπλου, - περιγραφή των μέτρων που ελήφθησαν για πλοίο στο οποίο επετράπη να προσεγγίσει το πλησιέστερο ναυπηγείο, ή στο οποίο απαγορεύθηκε ο ελλιμενισμός του σε λιμένα της Κοινότητας. ΙΙ. Οι πληροφορίες σχετικά με τα επιθεωρούμενα πλοία, οι οποίες δημοσιεύονται βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: - την ονομασία του πλοίου, - τον αριθμό ΙΜΟ, - τον τύπο του πλοίου, - τη χωρητικότητα (gt), - το έτος κατασκευής, - το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, - το κράτος νηολόγησης, - τον νηογνώμονα ή τους νηογνώμονες, αναλόγως, που έχει εκδώσει για το συγκεκριμένο πλοίο πιστοποιητικά κλάσης, εφόσον υπάρχουν, - τον νηογνώμονα ή τους νηογνώμονες, αναλόγως, ή/και οιονδήποτε άλλο φορέα που έχει εκδώσει για το συγκεκριμένο πλοίο πιστοποιητικά βάσει των συμβάσεων εκ μέρους του κράτους νηολόγησης, καθώς και τα εκδοθέντα πιστοποιητικά, - την χώρα, τον λιμένα και την ημερομηνία επιθεώρησης, - τον αριθμό ελαττωμάτων, ανά κατηγορία ελαττωμάτων».
1.  
  Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος
2.  
  Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου
3.  
  Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων
4.  
  Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).
5.  
  Τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό την αναζήτηση, μελέτη και ανάπτυξη νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων
6.  
  Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που ανήκει στο αντικείμενο του εργαστηρίου
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 16 Στο Γραφείο Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προϊσταται Δημοσιογράφος ή Αξιωματικός Λ.Σ. και στο Γραφείο Εθιμοτυπίας, Δημοσίων Σχέσεων, Πολιτιστικών Θεμάτων και Εκδηλώσεων Αξιωματικός Λ.Σ.
2.  
  Καταργείται το στοιχείο (ηη)της παραγράφου 3γ του άρθρου 10 του Π.Δ. 242/99 και γίνεται ανάλογη αρίθμηση των επόμενων.
Άρθρο 4 "Διοίκηση-Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινεί το εργαστήριο.
3.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
4.  
  Την αριθμ. 352/16.2.2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
5.  
  Την αριθμ. 298/31.5.2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση-λειτουργία"
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στα εργαστήρια στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή σε άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του τμήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 « Περί του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού κ.λ.π. του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης « (Α112 ).
Άρθρο 6 "΄Εσοδα"
1.  
  Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του εργαστηρίου. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία : βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχε [...]"
1.  
  Τις διατάξεις:
 1. του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.749/48 «Περί Παιδικών Εξοχών και Ειδικών Εστιών Σιτίσεως Παίδων» (ΦΕΚ 200/48 τ.Α΄.
 2. του άρθρου 1 παρ. 1 εδαφ. (δ) του Ν.Δ. 1379/73 «Περί Συμβουλίων και Επιτροπών αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 87/73 τ.Α΄).
 3. του άρθρου 23 (παρ. 1 εδαφ. στ΄) του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/85 τ.Α΄).
 4. του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/85 τ.Α΄).
 5. του άρθρου 29 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/97 τ.Α΄).
2.  
  Την αριθμ. 1039386/441/Α 0006/2000 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 571/Β΄/2000).
3.  
  Την αριθμ. 2850/18.4.2000 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Χριστίνα Σπυράκη και Δημήτριο Θάνο» (ΦΕΚ 565/Β΄/2000).
4.  
  Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης για την υλοποίηση του προγράμματος των Παιδικών Εξοχών που θα οργανώσει και λειτουργήσει το ΠΙΚΠΑ (ΕΟΚΦ) κατά το έτος 2001 προσδιορίζεται στο ποσό των 400.000.000 δρχ. περίπου όπως προκύπτει και από την αριθμ. ΔΥ5α/οικ.2407/16.2.2001 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και η σχετική πίστωση έχει προβλεφθεί στον ΚΑΕ 2343 του Φ. 220 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
5.  
  Τα με αριθμ. ΜΠ/51/10.1.2001, ΜΠ/196/26.1.2001 και ΜΠ/ 287/7.2.2001, έγγραφα του ΠΙΚΠΑ με τα οποία το Ίδρυμα αυτό αποδέχεται την ανάθεση της οργάνωσης και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών Αμφιλοχίας, Ηρακλείου Κρήτης, Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Μυτιλήνης, Σερρών, Τρικάλων, Χανίων και Πεντέλης του Κρατικού Προγράμματος αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας κατά την κατασκηνωτική περίοδο 2001.
6.  
  Την αριθμ. 225/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:.
7.  
  Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Συνεδρίαση 317/12.6.2000). 222/29.11.2000).
8.  
  Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 1.000.000 δρχ. για τα λειτουργικά έξοδα του ιδρυομένου εργαστηρίου, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΑΕ 4121α7). Κατά την επόμενη πενταετία μέρος της ανωτέρω δαπάνης αναμένεται να εξοικονομηθεί από ίδιους πόρους του εργαστηρίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος κατά δε το υπόλοιπο μέρος της, η εν λόγω δαπάνη, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του ανωτέρω Πανεπιστημίου χωρίς αύξηση της Κρατικής Επιχορήγησης προς αυτό. 9.Την αριθμ. 242/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:.
9.  
  Την αριθμ. 244/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:.
Άρθρο 41 "ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α) Το Γραφείο Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης είναι αρμόδιο για: α) Τη χάραξη της επικοινωνιακής πολιτικής του ΥΕΝ. [...]"
2.  
  Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων καταργείται
 • Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173).
 • Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992, «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159).
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
 • Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Του άρθρου 1 περ. ιι του Π.Δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 48).
 • Της αρ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 571).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρίαση: 212/14.6.2000).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 500.000 δρχ. για τα λειτουργικά έξοδα του ιδρυομένου εργαστηρίου, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΚΑΕ 4121 ΣΤ). Κατά την επόμενη πενταετία μέρος της ανωτέρω δαπάνης αναμένεται να εξοικονομηθεί από ιδίους πόρους του εργαστηρίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατά δε το υπόλοιπο μέρος της, η εν λόγω δαπάνη, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω Προϋπολογισμό.
 • Την αριθμ. 246/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/11187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/11187 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/2850 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2850 2000
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/88 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/88 1997
ΝΟΜΟΣ 1948/749 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/749 1948
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1379 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1379 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1999/242 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία