ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/265

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-08-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-08-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-08-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση Ναυτικού Οχυρού Αντιρρίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Από της ισχύος του παρόντος καταργείται το Ναυτικό Οχυρό Αντιρρίου αρμοδιότητος ΓΕΝ, ως τούτο καθορίζεται στο Βασιλικό Διάταγμα (Β.Δ.) της 10.12.1956 Περί καθορισμού των ορίων Α.Π. και Ν.Ο. των Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΕΚ 295Α/1956) μετά του συνδημοσιευόμενου σχεδιαγράμματος Β-3 αυτού. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Το άρθρο 1 του Α.Ν. 376/36 Περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων (ΦΕΚ 546Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερ
  • Το από 10.12.1956 Β.Δ. περί καθορισμού των ορίων Α.Π. και Ν.Ο. των Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΕΚ 295 Α).
  • Το άρθρο 17 παράγραφος 1ι του Νόμου 2292/95 Περί Οργάνωσης Λειτουργίας, Διοίκησης και Ελέγχου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
  • Την απόφαση του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (πρακτικό υπ αρ. 27/20.7.2000).
  • Την με αριθμό 60/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-08-22 Κατάργηση Ναυτικού Οχυρού Αντιρρίου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/191
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/376 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/376 1936
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία