ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/272

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-08-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-08-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-08-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ιδρυση Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στην πόλη Μανάους της Βραζιλίας, κατάργηση του Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στο Σαλβαντόρ, μεταβολή της περιφέρειας αρμοδιότητας εμμίσθων και αμίσθων προξενικών αρχών και επέκταση της περιφέρειας αρμοδιότητας του Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας Μπραζίλια.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδος στην πόλη Μανάους της Βραζιλίας. Η περιφέρεια αρμοδιότητος της άμισθης προξενικής αρχής θα εκτείνεται στις εξής περιοχές: Πολιτείες Αμαζόνας, Άκρε, Ροντόνια, Παρά, Ροράϊμα και Αμαπά.
Άρθρο 2
1.  
  Το Άμισθο Προξενείο της Ελλάδος στο Σαλβαντόρ της Βραζιλίας καταργείται
Άρθρο 3
1.  
  Η περιφέρεια αρμοδιότητας των εμμίσθων προξενικών αρχών της Βραζιλίας καθορίζεται ως εξής: α) Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στον Άγιο Παύλο περιλαμβάνει τις Πολιτείες Αγίου Παύλου (εκτός της πόλης Σάντος) και Μίνας Ζεράϊς. β) Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Ρίο Ιανέϊρο περιλαμβάνει τις Πολιτείες Ρίο Ιανέϊρο, Εσπίριτο Σάντο, Μπαία, Σερζίπε και Αλαγκόας.
Άρθρο 4
1.  
  Η περιφέρεια αρμοδιότητας των αμίσθων προξενικών αρχών ορίζεται ως εξής: α) Το Άμισθο Προξενείο της Ελλάδας στην Κουριτίμπα περιλαμβάνει τις Πολιτείες Παρανά, Σάντα Καταρίνα και Ρίο Γκράντε ντο Σούλ. β) Το Άμισθο Προξενείο της Ελλάδος στο Ρεσίφε περιλαμβάνει τις πολιτείες Περναμπούκο, Παραίμπα, Ρίο Γκράντε ντο Νόρτε, Σεαρά, Πιαουί και Μαρνιάο. γ) Το Άμισθο Προξενείο της Ελλάδος στο Σάντος περιλαμβάνει τους Δήμους περιοχής Μπαϊσάντα, Σαντίστα Πολιτείας Αγίου Παύλου.
Άρθρο 5
1.  
  Η περιφέρεια αρμοδιότητας του Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας . Μπραζίλια εκτείνεται στην Ομοσπονδιακή Περιοχή και Πολιτείες Γκοϊάς, Τοκαντίνς, Μάτο Γκρόσο ντο Νόρτε και Μάτο Γκρόσο ντο Σούλ. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 38 παρ. 6, 8 και 40 παρ. 1 του Ν.2594/98 Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α 62).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α του Ν. 2469/1997 (Α 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθ. 1039386/441/Α 0006/21.4.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 571).
 • Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μπραζίλια, όπως διατυπώθηκε στα έγγραφα υπ αριθ. 052/66/ΑΣ 603/17.10.2000 και 052/ΑΣ 305/26.3.2001.
 • Την υπ αριθ. 410/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία