Τροποποίηση του Π.Δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το άρθρο 2 του Π.Δ. 242/1999 αντικαθίσταται ως εξής: ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ"
1.  
  Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) διαρθρώνεται όπως παρακάτω:
 1. Γραφείο Υπουργού
 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 3. Αρχηγός Λιμενικού Σώματος
 4. Υπαρχηγοί Λιμενικού Σώματος
 5. Γενική Επιθεώρηση Λιμενικού Σώματος
 6. Προϊστάμενοι Κλάδων
 7. Γενικός Διευθυντής
 8. Κλάδος Α΄ Προσωπικού Λιμενικού Σώματος και Διοικητικής Μέριμνας με τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
  • Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.
  • Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης
  • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
 9. Κλάδος Β΄ Λιμενικής Αστυνομίας με τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
  • Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας
  • Διεύθυνση Ασφαλείας
  • Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
 10. Κλάδος Γ΄ Ναυτιλιακής Πολιτικής με τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
  • Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης
  • Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας
  • Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών
  • Διεύθυνση Λιμένων και Λιμενικών Έργων
  • Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας
  • Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών
 11. Κλάδος Δ΄ Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων με τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
  • Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Οργανισμών
  • Διεύθυνση Μελετών - Κατασκευών
  • Διεύθυνση Επιθεωρήσεων Πλοίων
 12. Κλάδος Ε΄ Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος με τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
  • Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ.
  • Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ.
 13. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης με τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
  • Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού
  • Διεύθυνση Οργάνωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών
  • Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων
  • Διεύθυνση Υποστήριξης Ασφαλιστικών Οργανισμών
 14. Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης
 15. Διεύθυνση Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών
 16. Γραφείο Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 17. Γραφείο Εθιμοτυπίας, Δημοσίων Σχέσεων, Πολιτιστικών Θεμάτων και Εκδηλώσεων
 18. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2.  
  Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας υπάγονται επίσης :
 1. η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Λ.Σ.
 2. η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.
 3. η Υπηρεσία Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών
3.  
  Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, των οποίων προϊστανται ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ., είναι:.
 1. Οι Περιφερειακές Διοικήσεις του Λιμενικού Σώματος:
  • 1η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ. με έδρα την Καβάλα και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Έβρου - Ροδόπης - Ξάνθης - Καβάλας - Λέσβου - Χίου.
  • 2η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ. με έδρα το Βόλο και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης - Ημαθίας - Πιερίας - Λάρισας - Μαγνησίας - Φθιώτιδας - Βόρειας Βοιωτίας - Εύβοιας.
  • 3η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ. με έδρα την Τήνο και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Κυκλάδων και Σάμου.
  • 4η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ. με έδρα το Ηράκλειο και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Χανίων - Ρεθύμνου - Ηρακλείου - Λασιθίου - Δωδεκανήσου.
  • 5η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ. με έδρα την Πάτρα και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Αχαϊας - Μεσσηνίας - Ηλείας - Κορίνθου - Αργολίδας - Αρκαδίας - Λακωνίας - Αιτωλοακαρνανίας - Φωκίδας - Νότιας Βοιωτίας (περιλαμβάνει τη Λιμενική Αρχή Υ/Χ Αντίκυρας).
  • 6η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ. με έδρα την Κέρκυρα και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Ζακύνθου - Κεφαλληνίας - Λευκάδας - Πρέβεζας - Θεσπρωτίας - Κέρκυρας.
 2. Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού και Εξωτερικού
 3. Σχολές Εμπορικού Ναυτικού
 4. Περιφερειακοί Σταθμοί Καταπολέμησης Ρύπανσης (ΠΣΚΡ)
 5. Πλοηγικοί Σταθμοί (Π.Σ.).
4.  
  Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας εποπτεύει το Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίο αποτελεί μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου [άρθρο 32 του Ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204)].
5.  
  Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας λειτουργούν επίσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:
 1. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
 2. Γραφείο Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου
 3. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου»
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 242/1999 αντικαθίσταται ως εξής: 3.Στον Α΄ Υπαρχηγό Λ.Σ. υπάγονται απ ευθείας α. Ο Κλάδος Α΄ Προσωπικού Λ.Σ. και Διοικητικής Μέριμνας. β. Ο Κλάδος Β΄ Λιμενικής Αστυνομίας. γ. Ο Κλάδος Ε΄ Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος. δ. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης. ε. Οι Περιφερειακές Διοικήσεις του Λιμενικού Σώματος .
Άρθρο 3
1.  
  Το στοιχείο (γγ) του εδαφίου (β) της παρ.3 του άρθρου 11 του Π.Δ. 242/1999 καταργείται και το στοιχείο (δδ) που ακολουθεί αριθμείται ως (γγ).
2.  
  Το στοιχείο (στστ) του εδαφίου (δ) της παρ.3 του άρθρου 11 του Π.Δ. 242/1999 καταργείται.
3.  
  Το στοιχείο (ιι) του εδαφίου (δ) της παρ.3 του άρθρου 12 του Π.Δ. 242/1999 καταργείται.
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 14 του Π.Δ.242/1999 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 14 ΚΛΑΔΟΣ Β΄ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ο Κλάδος Β΄ Λιμενικής Αστυνομίας συντονίζει και παρακολουθεί τα θέματα Λιμενικής Αστυνομίας, αλιείας, έκδοσης κανονισμών λιμένων, διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και κρατικής ασφάλειας, δίωξης ναρκωτικών και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος
Άρθρο 5
1.  
  Τα άρθρα 17, 18, 19 και 20 του Π.Δ.242/1999 καταργούνται.
2.  
  Τα άρθρα 21 έως και 33 του Π.Δ.242/1999 λαμβάνουν αύξοντες αριθμούς από 17 έως και 29 αντίστοιχα.
Άρθρο 6
1.  
  Το άρθρο 30 του Π.Δ.242/1999 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 30 ΚΛΑΔΟΣ Ε΄ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λ.Σ. Ο Κλάδος Ε΄ Επιχειρήσεων Λ.Σ. συντονίζει και παρακολουθεί όλες τις επιχειρήσεις που εκτελούν οι διάφορες μονάδες Λ.Σ. και μεριμνά για την τήρηση σε ετοιμότητα των Ειδικών Μονάδων και των Επιχειρησιακών Μέσων Λ.Σ.
Άρθρο 7 "Το άρθρο 31 του Π.Δ.242/1999 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 31 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Λ.Σ."
1.  
  Η Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ. είναι αρμόδια για την επιχειρησιακή οργάνωση, λειτουργία, ετοιμότητα, εξοπλισμό των Πλωτών - Χερσαίων - Εναερίων Μέσων και Ειδικών Μονάδων καθώς και για το σχεδιασμό - συντονισμό - παρακολούθηση επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας καθώς και επιχειρήσεων σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό.
2.  
  Η Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ. συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:.
 1. Τμήμα Πλωτών και Χερσαίων Μέσων
 2. Τμήμα Εναερίων Μέσων
 3. Τμήμα Ειδικών Μονάδων
 4. Τμήμα Οπλισμού - Εξοπλισμού
 5. Τμήμα Σχεδιασμού - Συντονισμού
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ. κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως πιο κάτω:.
 1. Στο Τμήμα Πλωτών και Χερσαίων Μέσων
  • Η εποπτεία και ο χειρισμός των θεμάτων που ανάγονται στην εν γένει κατάσταση και λειτουργία των πλωτών και χερσαίων μέσων
  • Η τήρηση των σχετικών μητρώων των πλωτών και χερσαίων μέσων και του προσωπικού αυτών και η έκδοση σχετικών βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών
  • Η μέριμνα για τον καθορισμό των αναγκών στελέχωσης των πλωτών και χερσαίων μέσων Λ.Σ. και η εισήγηση στην αρμόδια Διεύθυνση για την κάλυψη των σχετικών αναγκών με το απαραίτητο σε βαθμό και ειδικότητα προσωπικό.
  • Η συνδρομή στον προσδιορισμό εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού των πλωτών και χερσαίων μέσων, στη σύνταξη εξοπλιστικών προγραμμάτων τους και στη διαμόρφωση των επιχειρησιακών απαιτήσεων και δυνατοτήτων αυτών
  • Η εισήγηση στις αρμόδιες Διευθύνσεις για θέματα στελέχωσης των πλωτών και χερσαίων μέσων και εκπαίδευσης του προσωπικού αυτών
  • Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των εκπαιδευτικών ασκήσεων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας των διατιθέμενων πλωτών και χερσαίων μέσων και των πληρωμάτων τους
  • Η διαμόρφωση των προτάσεων τεχνικών βελτιώσεων των πλωτών και χερσαίων μέσων και του εξοπλισμού τους
  • Η επεξεργασία και προώθηση για έκδοση αποφάσεων, κανονισμών και διαταγών σχετικών με την οργάνωση και λειτουργία των πλωτών και χερσαίων μέσων
  • Η κατανομή και διάθεση προς τις κεντρικές ή περιφερειακές Αρχές και Υπηρεσίες του Λ.Σ. των πλωτών και χερσαίων μέσων Λ.Σ. που θα διατίθενται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αρμόδιων Διευθύνσεων.
  • Η αξιολόγηση της απόδοσης του, σε συνάρτηση με την ειδικότητα του Τμήματος, προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, η εκτίμηση του βαθμού εκμετάλλευσης των επιχειρησιακών μέσων που έχουν διατεθεί στις Λιμενικές Αρχές, καθώς και η από κοινού εισήγηση, με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΕΝ, προτάσεων μέτρων σχετικά με την καλύτερη εκμετάλλευση αυτών
 2. Τμήμα Εναερίων Μέσων
  • Η εποπτεία και ο έλεγχος της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων Λιμενικού Σώματος (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.).
  • Η εποπτεία και ο χειρισμός θεμάτων που ανάγονται στην εν γένει κατάσταση και λειτουργία των εναερίων μέσων Λ.Σ.
  • Η τήρηση σχετικών μητρώων των εναερίων μέσων και του προσωπικού αυτών
  • Η εισήγηση στις αρμόδιες Διευθύνσεις επί θεμάτων στελέχωσης των εναερίων μέσων και εκπαίδευσης του προσωπικού αυτών
  • Η συνδρομή στη σύνταξη εφοδιαστικών και εξοπλιστικών προγραμμάτων, τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωση επιχειρησιακών απαιτήσεων και στη μελέτη προτάσεων για τη βελτίωση των εναερίων μέσων και του εξοπλισμού αυτών
  • Η επεξεργασία και προώθηση για έκδοση αποφάσεων, κανονισμών και διαταγών σχετικών με την Οργάνωση και Λειτουργία των εναερίων μέσων
  • Η διάθεση των εναερίων μέσων Λ.Σ. στις κεντρικές ή περιφερειακές Αρχές και Υπηρεσίες ΥΕΝ.
  • Η αξιολόγηση της απόδοσής του, σε συνάρτηση με την ειδικότητα του Τμήματος, προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, η εκτίμηση του βαθμού εκμετάλλευσης των επιχειρησιακών μέσων που έχουν διατεθεί στις Λιμενικές Αρχές, καθώς και η από κοινού εισήγηση, με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΕΝ, προτάσεων μέτρων σχετικά με την καλύτερη εκμετάλλευση αυτών
 3. Τμήμα Ειδικών Μονάδων Λ.Σ.
  • Η εποπτεία και ο έλεγχος της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ. (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.) και των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών Λ.Σ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.).
  • Η τήρηση σχετικών μητρώων των μέσων και του προσωπικού της Μ.Υ.Α./Λ.Σ. και των Κ.Ε.Α./Λ.Σ.
  • Η εισήγηση προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις επί θεμάτων στελέχωσης της Μ.Υ.Α./Λ.Σ. και των Κ.Ε.Α./Λ.Σ. καθώς και των εκπαιδευτικών και εξοπλιστικών αναγκών τους.
  • Η επεξεργασία και προώθηση για έκδοση και κύρωση των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας της Μ.Υ.Α./Λ.Σ. και των Κ.Ε.Α./Λ.Σ.
  • Η διάθεση προς τις κεντρικές ή περιφερειακές Αρχές και Υπηρεσίες προσωπικού και μέσων της Μ.Υ.Α./Λ.Σ. και των Κ.Ε.Α./Λ.Σ. για διεξαγωγή επιχειρήσεων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
  • Η εκπόνηση και προώθηση προγραμμάτων εκσυγχρονισμού της Μ.Υ.Α./Λ.Σ. και των Κ.Ε.Α./Λ.Σ. και των επιχειρησιακών τους μέσων και διαρκούς βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς του.
  • Η εισήγηση για την αναγκαιότητα σύστασης Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών Λ.Σ. στις Λιμενικές Αρχές, λόγω των προβλημάτων που ανακύπτουν σε αυτές και η προώθηση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.
  • Η αξιολόγηση της απόδοσής του, σε συνάρτηση με την ειδικότητα του Τμήματος, προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, η εκτίμηση του βαθμού εκμετάλλευσης των επιχειρησιακών μέσων που έχουν διατεθεί στις Λιμενικές Αρχές, καθώς και η από κοινού εισήγηση, με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΕΝ, προτάσεων μέτρων σχετικά με την καλύτερη εκμετάλλευση αυτών
 4. Τμήμα Οπλισμού - Εξοπλισμού
  • Η εποπτεία και ο διαχειριστικός έλεγχος της Κεντρικής Αποθήκης Οπλισμού Λ.Σ. (Κ.Α.Ο./Λ.Σ.), η παρακολούθηση απογραφής, κανονικής συντήρησης, επισκευής, κατανομής και διάθεσης ειδών οπλισμού στις Υπηρεσίες του Λ.Σ. και στα διατιθέμενα σ αυτές μέσα.
  • Η μελέτη και ο προσδιορισμός μέτρων ασφαλείας, φύλαξης οπλισμού στις Υπηρεσίες Λ.Σ. και στα διατιθέμενα σ αυτές μέσα.
  • Η μέριμνα για τον προσδιορισμό της προμήθειας των πλέον κατάλληλων ειδών οπλισμού και παρελκομένων τους, καθώς και ηλεκτρονικών ειδών εντοπισμού - αναγνώρισης - σκόπευσης στόχων
  • Η μέριμνα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ., για παροχή ειδικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης σε θέματα οπλισμού.
  • Η έκδοση Εγχειριδίων εκπαίδευσης προσωπικού Λ.Σ. σε θέματα χρήσης και συντήρησης πολεμικού υλικού.
  • Η διάθεση - χορήγηση των κατάλληλων ειδών οπλισμού και πυρομαχικών στα κέντρα κατάταξης και επιστράτευσης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού και Προγραμματισμού Οργάνωσης και Εκπαίδευσης
  • Η τήρηση γενικού μητρώου και αρχείου τεχνικής παρακολούθησης του οπλισμού, ειδικού εξοπλισμού και η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για επεξεργασία και αξιοποίηση
  • Η συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τον οπλισμό του Λ.Σ. και η προώθηση προτάσεων αρμοδίως για την προμήθεια του κατάλληλου οπλισμού.
  • Η παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών ειδών οπλισμού και ηλεκτρονικών ειδών, για κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Λ.Σ.
 5. Τμήμα Σχεδιασμού - Συντονισμού Επιχειρήσεων
  • Ο σχεδιασμός, η εποπτεία, παρακολούθηση και χειρισμός θεμάτων που ανάγονται στην εν γένει διεξαγωγή μεγάλης κλίμακας δραστηριοτήτων - αποστολών και επιχειρήσεων προβλεπομένων από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας, καθώς και επιχειρήσεων σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό ή επιχειρήσεων παροχής κοινωνικού έργου, για όλη την έκταση δικαιοδοσίας του Λ.Σ., ανά την επικράτεια και η έκδοση των απαιτούμενων διαταγών επιχειρήσεων.
  • Η διατύπωση συνολικών εκπαιδευτικών αναγκών στον τομέα επιχειρήσεων Λ.Σ. και ο προγραμματισμός για κάλυψη αυτών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.
  • Η σύνταξη συνολικών και ολοκληρωμένων εφοδιαστικών και εξοπλιστικών προγραμμάτων Λ.Σ. που αφορούν επιχειρησιακά μέσα, μονάδες, εξοπλισμούς και υλικά ενδιαφέροντος ή ευθύνης της Διεύθυνσης.
  • Η διαμόρφωση και διατύπωση συνολικών επιχειρησιακών αναγκών και η αξιοποίηση των διαφόρων επιχειρησιακών μέσων, μονάδων και εξοπλισμού αυτών
  • Ο συντονισμός δράσης των επιχειρησιακών μονάδων και μέσων ευθύνης της Διεύθυνσης, που εμπλέκονται σε δραστηριότητες, μέσω του τηλεπικοινωνιακού κέντρου, άλλου κέντρου του ΥΕΝ ή άλλου μέσου και τρόπου που ήθελε κριθούν πρόσφορα
  • Η εποπτεία λειτουργίας και η μέριμνα οργάνωσης του Κέντρου Άμεσης Δράσης Λ.Σ. (Κ.Α.Δ./Λ.Σ.), καθώς και του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λ.Σ. (Κ.ΕΠ./Λ.Σ.).
Άρθρο 8 "Το άρθρο 32 του Π.Δ.242/1999 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 32 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Λ.Σ."
1.  
  Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ. είναι αρμόδια για την παροχή υποστήριξης στα πλωτά, χερσαία και εναέρια μέσα του Λιμενικού Σώματος.
2.  
  Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ. συγκροτείται από τα εξής τμήματα:.
 1. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Πλωτών και Χερσαίων Μέσων
 2. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Εναερίων Μέσων
 3. Τμήμα Μελετών
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ. κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως παρακάτω:.
 1. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Πλωτών και Χερσαίων Μέσων
  • Η μέριμνα για την συντήρηση, επισκευή, επιθεώρηση, καλή λειτουργία και ετοιμότητα των πλωτών και χερσαίων μέσων
  • Η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για την εξασφάλιση και διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών επισκευής και συντήρησης των πλωτών και χερσαίων μέσων
  • Η έγκριση της χορήγησης υλικών και ανταλλακτικών για ανάγκες των πλωτών και χερσαίων μέσων
  • Η εποπτεία ορθής απογραφικής τακτοποίησης των μέσων, υλικών απογραφής, εξοπλισμού συνεργείων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών
  • Η τήρηση γενικού μητρώου και αρχείου τεχνικής παρακολούθησης των πλωτών και χερσαίων μέσων και της συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων για επεξεργασία και αξιοποίηση
  • Η διάθεση στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. (ΟΔΔΥ/ΑΕ) των μη αναγκαίων πλωτών και χερσαίων μέσων ως και υλικών αυτών, καθώς και η απόκτηση μέσω ΟΔΔΥ/ Α.Ε. κατάλληλων για το Λ.Σ χερσαίων μέσων.
  • Η μελέτη και διατύπωση προτάσεων στο Τμήμα Μελετών για την τεχνική βελτίωση και εκσυγχρονισμό των σκαφών καθώς και πάσης φύσεως στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη διαμόρφωση των προδιαγραφών των σκαφών ώστε να διασφαλίζεται η ομοιοτυπία και η εκάστοτε άριστη ποιότητα
  • Ο έλεγχος κατά τη ναυπήγηση - επισκευή και παραλαβή των σκαφών Λ.Σ.
  • Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων διάθεσης κινητήρων και εξαρτημάτων στα πλωτά και χερσαία μέσα Λ.Σ.
 2. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Εναερίων Μέσων
  • Η μέριμνα για την συντήρηση - επισκευή - επιθεώρηση και καλή λειτουργία των Εναερίων Μέσων Λ.Σ. καθώς και του εξοπλισμού και των εφοδίων αυτών.
  • Η έγκριση χορήγησης υλικών - ανταλλακτικών για τις ανάγκες της Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.
  • Η μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για τη διασφάλιση και διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων για την προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση δαπανών επισκευής και συντήρησης εναερίων μέσων
  • Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων διάθεσης κινητήρων και εξαρτημάτων των εναερίων μέσων
  • Η μελέτη και διατύπωση προτάσεων σε συνεργασία με την Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. και το Τμήμα Μελετών για την τεχνική βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των εναερίων μέσων, καθώς και πάσης φύσεως στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη διαμόρφωση των προδιαγραφών των εναερίων μέσων ώστε να εξασφαλίζεται η εκάστοτε άριστη ποιότητα και ομοιοτυπία.
  • Η τήρηση γενικού μητρώου και αρχείου τεχνικής παρακολούθησης των εναερίων μέσων και η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για επεξεργασία και αξιοποίηση
  • Η εποπτεία ορθής απογραφικής τακτοποίησης των μέσων, υλικών απογραφής, εξοπλισμού συνεργείων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών
 3. Τμήμα Μελετών
  • Η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων από την Ελληνική ή διεθνή αγορά που αφορούν όλες τις σύγχρονες εξελίξεις επιχειρησιακών μέσων (αεροσκαφών - ελικοπτέρων - σκαφών - οχημάτων)
  • Η πρακτική δοκιμή και αξιολόγηση επιχειρησιακών μέσων σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες και η υποβολή προτάσεων προς την ιεραρχία του ΥΕΝ
  • Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών των επιχειρησιακών μέσων, καυσίμων και λιπαντικών σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της Διεύθυνσης και τις αντίστοιχες μονάδες
  • Η μέριμνα για την εξασφάλιση ομοιοτυπίας και άριστης εκάστοτε ποιότητας κατά την προμήθεια των επιχειρησιακών μέσων
  • Η συνδρομή στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ή περιγραφών των επιχειρησιακών μέσων και του εξοπλισμού τους,καυσίμων και λιπαντικών σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της Διεύθυνσης, τις αντίστοιχες μονάδες και τις αρμόδιες Υπηρεσίες για υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων
  • Η συγκέντρωση και αξιολόγηση τεχνικών χαρακτηριστικών διατιθέμενων πλωτών και χερσαίων μέσων από αρμόδιες Αρχές ξένων χωρών που ασκούν δραστηριότητες συναφείς με τις αποστολές του Λ.Σ.
Άρθρο 9
1.  
  Το άρθρο 33 του Π.Δ.242/1999 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 33 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Οι αρμοδιότητες της Επισκευαστικής Βάσης Λ.Σ., η οποία εποπτεύεται από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Πλωτών και Χερσαίων Μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ., είναι οι ακόλουθες 1 Η εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των πλωτών και χερσαίων μέσων του Λ.Σ. και του εξοπλισμού τους στις εγκαταστάσεις της ΕΒ/ΛΣ. 2 Η μετακίνηση κλιμακίων τεχνικών της ΕΒ/ΛΣ με τα απαιτούμενα υλικά και εργαλεία για επί τόπου επισκευές των πλωτών και χερσαίων μέσων του Λ.Σ. στις Λιμενικές Αρχές στις οποίες υπάγονται τα μέσα αυτά. 3 Η μέριμνα για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών για τις εκτελούμενες σε αυτή εργασίες σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις και η τήρηση επαρκούς αποθέματος υλικών για άμεση αντιμετώπιση των συνηθέστερα παρουσιαζόμενων βλαβών. 4 Η μέριμνα για τη διακίνηση των προς επισκευή και επισκευασμένων υλικών από και προς τις Λιμενικές Αρχές. 5 Η υποβολή προτάσεων για παροπλισμό πλωτών και χερσαίων μέσων του Λ.Σ. που η επισκευή τους κρίνεται ασύμφορη για το Δημόσιο καθώς και η μέριμνα παράδοσης αυτών στον ΟΔΔΥ/ΑΕ για εκποίηση, μετά από σχετική διαταγή της αρμόδιας Υπηρεσίας. 6 Η μέριμνα διαφύλαξης και μαζικής προώθησης για εκποίηση των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που λόγω υπερβολικής φθοράς ή καταστροφής τους, δεν επιδέχονται επισκευή. 7 Η μέριμνα για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων της ΕΒ/ΛΣ, των πλωτών και χερσαίων μέσων Λ.Σ. που έχουν παραδοθεί σε αυτή για επισκευή και η τήρηση του μηχανοηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισμού της ΕΒ/ΛΣ σε υψηλό βαθμό ετοιμότητας .
Άρθρο 10
1.  
  Το άρθρο 43 του Π.Δ.242/1999 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 43 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Λ.Σ. ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Οι Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ. ασκούν αρμοδιότητες ελέγχου της δραστηριότητας των υπαγομένων σ αυτές λιμενικών αρχών Ειδικότερα 1 Ενεργούν τακτικές και έκτακτες, γενικές ή ειδικές επιθεωρήσεις και ελέγχους για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της οργάνωσης, λειτουργίας και εκπλήρωσης γενικά των υπηρεσιών του Λ.Σ. 2 Καταγράφουν τα πάσης φύσεως προβλήματα ή τις οργανωτικές αδυναμίες των υπαγομένων σε αυτές Λιμενικών Αρχών και εισηγούνται μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας τους και εκπλήρωση της αποστολής τους γενικότερα. 3 Διενεργούν προανακρίσεις, διοικητικές και προκαταρκτικές εξετάσεις ή έρευνες επί συμβάντων, ατυχημάτων σε προσωπικό ή υλικό Λ.Σ., επί παραπτωμάτων που διαπιστώνονται κατά τον υπηρεσιακό έλεγχο, καθώς και κάθε άλλου θέματος αν διαταχθεί αρμοδίως. 4 Προβαίνουν στη διερεύνηση κάθε είδους καταγγελίας αναφορικά με το προσωπικό των Λιμενικών Αρχών που υπάγονται σ αυτές και διενεργούν διοικητικές έρευνες και διοικητικές εξετάσεις σε υποβαλλόμενες καταγγελίες ενημερώνοντας την ηγεσία. 5 Επιλαμβάνονται και συντονίζουν επιχειρήσεις στις οποίες εμπλέκονται πέραν της μιας Λιμενικές Αρχές της περιοχής δικαιοδοσίας τους, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της διαμορφούμενης εκάστοτε κατάστασης. 2 Οι Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού (Κεντρικά Λιμεναρχεία - Λιμεναρχεία - Υπολιμεναρχεία - Λιμενικοί Σταθμοί) ασκούν αρμοδιότητα γενικής αστυνόμευσης των λιμένων, των χωρικών υδάτων και των Ελληνικών πλοίων στην περιοχή ευθύνης τους Εξασφαλίζουν την υγιεινή και την τάξη στους χώρους δικαιοδοσίας τους Λαμβάνουν μέτρα για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας, αρχαιοκαπηλίας, λαθρομετανάστευσης, διακίνησης ναρκωτικών Εφαρμόζουν τις διατάξεις για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες Ελέγχουν την εφαρμογή των Κανονισμών ασφαλείας ναυσιπλοϊας, μεριμνούν για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, ελέγχουν και παρακολουθούν τα ναυτικά ατυχήματα στην περιοχή τους Εξασφαλίζουν την τάξη και την ασφάλεια στα εμπορικά πλοία Εφαρμόζουν τις διατάξεις για τα νηολόγια και τα ναυτικά υποθηκολόγια Μεριμνούν για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος Εξασφαλίζουν την προστασία του αιγιαλού, της παραλίας και της θάλασσας από την εκτέλεση κάθε είδους έργων που αλλοιώνουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους Εφαρμόζουν τις κείμενες διατάξεις για το θαλάσσιο τουρισμό, την αστυνόμευση της θαλάσσιας αλιείας και ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 3 Οι Λιμενικές Αρχές Εξωτερικού (Προξενικά Λιμεναρχεία) εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία σε θέματα ασφάλειας των Ελληνικών πλοίων και των πληρωμάτων τους στην περιοχή ευθύνης τους, επιλύουν ναυτεργατικές διαφορές, παρεμβαίνουν, όταν απαιτείται, στις οικείες Τοπικές Αρχές για προώθηση θεμάτων σχετικών με τα Ελληνικά πλοία και τα πληρώματά τους Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία .
Άρθρο 11
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 95 του Π.Δ.242/1999 αντικαθίσταται ως εξής: Στους Κλάδους Α΄ Προσωπικού Λ.Σ. και Διοικητικής Μέριμνας, Β΄ Λιμενικής Αστυνομίας, Γ΄ Ναυτιλιακής Πολιτικής, Δ΄ Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων και Ε΄ Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος προϊστανται Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ.11 του άρθρου 78 του Ν.1892/1990, όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν.1940/1991 .
2.  
  Στις Διευθύνσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 95 και της παραγράφου 1 του άρθρου 96 του Π.Δ.242/1999 προστίθεται και η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ.
Άρθρο 12
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107). β) Του άρθρου 78 παρ.11 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄101), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 1940/1991 «Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (Μ.Ε.Α./Λ.Σ.) και άλλες διατάξεις περί αυτού» (Α΄40). γ) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). δ) Της αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς» (Β΄ 571). ε) Της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/11187/12.5.2000 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 630).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 531/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-09-28 Τροποποίηση του Π.Δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201).
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/217
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/11187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_11187 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1940 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1940 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις. 1998/2638 1998
Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1999/242 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις. 2011/3922 2011
Καθορισμός τελών υπέρ του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπος είσπραξης και διαχείρισης αυτών. 2002/375 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 242/1999 Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Α΄ 201). 2004/26 2004
Τροποποίηση του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201). 2007/48 2007
Τροποποίηση του π.δ. 242/1999 (Α΄ 201) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2007/6 2007
Τροποποίηση του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄201). 2009/115 2009
Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων. 2010/96 2010
Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009. 2011/16 2011