ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/328

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-10-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-10-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-09-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία της Ενορίας του Ιερού Ναού Γεννήσεως Θεοτόκου - Εξαλόφου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά του Δήμου Βερτίσκου, σε Ενορία του Ιερού Ναού Γεννήσεως Θεοτόκου Πέντε Βρυσών, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, του ίδιου Δήμου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Μετονομάζεται η Ενορία του Ιερού Ναού Γεννήσεως Θεοτόκου - Εξαλόφου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά του Δήμου Βερτίσκου, σε Ενορία του Ιερού Ναού Γεννήσεως Θεοτόκου Πέντε Βρυσών, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, του ίδιου Δήμου
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρ. 36 παρ. 2 του Ν. 590/1977 Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Α΄ 146) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρ. 2 και 3 του 8/1979 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Περί Ιερών Ναών και Ενοριών (Α 1/1980).
 • Το αρθ. 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154), και τροποποιήθηκε με το άρθρ. 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Την υπ αριθμ. 15/13.4.2000 σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά.
 • Την αρ. 9/2001 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Βερτίσκου.
 • Το αριθ. 1354/29.3.2001 έγγραφο του Δήμου Βερτίσκου Ν. Θεσ/νίκης.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.
 • Την 342/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία