ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/389

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-11-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-11-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-11-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά μίας (1) θέσης υπαλλήλου του Κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης από την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κισινάου στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Στοκχόλμη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Μία (1) θέση υπαλλήλου του Κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης μεταφέρεται από την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κισινάου στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Στοκχόλμη. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.4 του Ν.2594/98 Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών (Α΄ 62).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α΄ του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 εδ.α΄ του Ν. 2469/97 και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ αριθ. 585/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,