Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Π.Δ. 160/1980 (Α΄ 44) που ρυθμίζουν θέματα επαγγελματικών δικαιωμάτων των ειδικοτήτων, Ηχοληπτών, Εικονοληπτών, Χειριστών Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας (Μοντέρ) Επαγγελματικού Μακιγιάζ και Οργανωτικών Συντονιστών Παραγωγής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Άσκηση των επαγγελμάτων του Ηχολήπτη, Εικονολήπτη, Συναρμολογητή (Μοντέρ), Μακιγιέρ και Διευθυντή παραγωγής"
1.  
  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηχολήπτη, Εικονολήπτη, Χειριστή ηλεκτρονικής συνάρμοσης εικόνας (μοντέρ), Μακιγιέρ και Οργανωτικού Συντονιστή Παραγωγής χορηγείται στους κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου της μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
2.  
  Άδεια Ηχολήπτη χορηγείται, επίσης, στον κάτοχο Διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης του επιπέδου της μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) της ειδικότητας Μουσική με Τεχνολογία
3.  
  Οι παραπάνω επαγγελματίες ασκούν τα καθήκοντά τους τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, όπως ορίζουν οι ειδικότερες διατάξεις διαδικασίας προσλήψεως (δικαιολογητικά, όριο ηλικίας κ.λ.π.) και όρων απασχόλησης (ωράριο, σχέση εργασίας, ασφάλιση κ.λ.π.).
Άρθρο 2 "Περιγραφή καθηκόντων"
1.  
  Οι κάτοχοι διπλώματος των ειδικοτήτων του άρθρου 1 με βάση τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, απασχολούνται στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία είτε αυτοδύναμα είτε ως μέλη ομάδας. Ειδικότερα:.
 1. Ο Ηχολήπτης δραστηριοποιείται:
  • Στο ραδιόφωνο:
  • ι) σε ραδιοφωνικούς σταθμούς ως ηχολήπτης βάρδιας σε ζωντανές εκπομπές, ιι) σε στούντιο ηχογραφήσεων δημιουργώντας ένθετα εκπομπών, διαφημιστικά μηνύματα για εκπομπές και προϊόντα, ιιι) στα συνεργεία εξωτερικών μεταδόσεων του σταθμού
  • Στην τηλεόραση:
  • ι) ως ηχολήπτης σε ζωντανές εκπομπές, ιι) σε φορητά συνεργεία εξωτερικών μεταδόσεων ως ηχολήπτης, ιιι) στα τηλεοπτικά στούντιο για τα γυρίσματα διαφόρων εκπομπών και για την εκτέλεση ηχητικών εφφέ, ιν) σε αναμεταδόσεις για ντοκιμαντέρ, δελτία ειδήσεων, συνεντεύξεις τύπου, ανταποκρίσεις κ.λ.π., ν) στη δημιουργία ενθέτων, διαφημιστικών μηνυμάτων, κ.λ.π.
  • Στον κινηματογράφο:
  • ι) φροντίζει για τη, σύμφωνα με το καλλιτεχνικό πνεύμα του έργου, ηχογράφηση του λόγου, θορύβων, μουσικής ή κάθε άλλου ήχου, χειριζόμενος την κονσόλα μίξης ήχου, το μαγνητόφωνο εγγραφής και κάθε ρυθμιστή ήχου, ο οποίος ευρίσκεται επάνω στο εικονοσκόπιο.
  • Είναι γνώστης των κανόνων της ακουστικής και συστήνει την κατάλληλη ηχομόνωση για χώρους στους οποίους θα πραγματοποιηθεί λήψη ήχου κατά το γύρισμα.
  • Παραλαμβάνει τον τεχνικό εξοπλισμό ήχου πριν από το γύρισμα και φροντίζει για τη φύλαξή του κατά το γύρισμα.
  • Τοποθετεί τα μικρόφωνα και χειρίζεται το καλάμι στήριξης μικροφώνων (μπουμ).
  • Στη δισκογραφία:
  • ι) συμμετέχει στη δισκογραφική προσπάθεια ως χειριστής του εξοπλισμού του στούντιο.
  • Συμμετέχει στη διαμόρφωση του αισθητικού αποτελέσματος προτείνοντας στον παραγωγό και στον καλλιτέχνη πιθανές ιδέες, ιι) έχει την ευθύνη επίβλεψης και συντήρησης μηχανημάτων και εξοπλισμού μετά από τριετή τουλάχιστον εμπειρία στο επάγγελμα και υποβάλλει προτάσεις προς τη διεύθυνση του στούντιο για ανανέωση με βάση την τεχνολογική εξέλιξη.
  • Στην εκπαίδευση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών:
  • παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε σεμινάρια.
  • Αρθρογραφεί στον ειδικό τύπο και διατυπώνει την άποψή του για τα μηχανήματα.
  • Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις ΜΜΕ (σε τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά στούντιο και στούντιο ηχογραφημένων εκπομπών, σε κέντρα διασκέδασης σε θέατρα και χοροθέατρα.), μετά από τριετή τουλάχιστον εμπειρία στο επάγγελμα.
  • Εκπονεί μελέτες ακουστικών εγκαταστάσεων και επιβλέπει την εγκατάσταση, όταν έχει συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία στο επάγγελμα.
  • Σε ζωντανές εκφωνήσεις:
  • ηχοληπτικές υπηρεσίες σε κάθε είδους πολιτιστικά δρώμενα, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, συναυλίες, συνεντεύξεις τύπου, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης κ.λ.π.
 2. Ο Εικονολήπτης, δραστηριοποιείται:
  • σε ιδιωτικούς και δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς είτε ως χειριστής κάμερας πλατώ (πολυκάμερο γύρισμα), είτε ως χειριστής κάμερας με ενσωματωμένο βίντεο (μονοκάμερο γύρισμα).
  • Σε όλα τα είδη τηλεοπτικών προγραμμάτων, ζωντανά και μαγνητοσκοπημένα.
  • σε ιδιωτικά τηλεοπτικά στούντιο και γραφεία παραγωγής οπτικοακουστικού έργου, ως χειριστής κάμερας λήψης εικόνας
  • σε εταιρείες παραγωγής διαφημιστικών μηνυμάτων, ως χειριστής κάμερας
  • σε εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικού έργου με χρήση πολυμέσων, ως χειριστής κάμερας
  • ως σκηνοθέτης σε απλά εξωτερικά γυρίσματα δημοσιογραφικού χαρακτήρα.
  • Σε σύνθετες εκπομπές, είναι ο απαραίτητος συνεργάτης του σκηνοθέτη, τον οποίο δεν μπορεί να υποκαταστήσει.
 3. Ο Χειριστής ηλεκτρονικής συνάρμοσης εικόνας (Μοντέρ) δραστηριοποιείται:
  • σε ιδιωτικούς και δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς είτε ως μοντέρ, είτε ως χειριστής βίντεο σε γυρίσματα
  • σε ιδιωτικά τηλεοπτικά στούντιο και γραφεία παραγωγής οπτικοακουστικού έργου, είτε ως μοντέρ, είτε ως χειριστής βίντεο σε γυρίσματα
  • σε εταιρείες παραγωγής διαφημιστικών μηνυμάτων, είτε ως μοντέρ είτε ως χειριστής βίντεο σε γυρίσματα
  • σε εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικού έργου με χρήση πολυμέσων, ως μοντέρ
  • σε παραδόσεις μαθημάτων (διδασκαλία) συνάρμοσης εικόνας, μετά από τριετή εμπειρία στο επάγγελμα.
  • Ο χειριστής ηλεκτρονικής συνάρμοσης εικόνας (Μοντέρ), συνεργάζεται με το σκηνοθέτη στη συναρμογή των πλάνων ή την εκτελεί, με την άδεια και τις οδηγίες του σκηνοθέτη.
 4. Ο Μακιγιέρ είναι υπεύθυνος για το άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα του καλλωπισμού ή της διαμόρφωσης των χαρακτηριστικών των προσώπων σύμφωνα με τις ανάγκες του σεναρίου.
 5. Δραστηριοποιείται παρέχοντας εξαρτημένη εργασία ως υπάλληλος σε:.
  • τηλεοπτικούς σταθμούς
  • κινηματογραφικές ταινίες
  • θεατρικές παραστάσεις
  • επαγγελματικές φωτογραφήσεις
  • επιχειρήσεις μόδας δστ) διαφημιστικές παραγωγές
  • καταστήματα καλλυντικών, ειδικά για μακιγιάζ
 6. Ο Οργανωτικός Συντονιστής Παραγωγής, δραστηριοποιείται σε εξαρτημένες ή μη εργασίες (κινηματογραφικές επιχειρήσεις, τηλεοπτικά κανάλια, γραφεία παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων, επιμορφωτικά προγράμματα, κ.λπ.).
 7. Επιμελείται ιδίως:.
  • την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του απολογισμού δαπανών της παραγωγής, εφόσον πρόκειται για παραγωγή εκπομπών που δεν βασίζονται σε δεδομένο σενάριο
  • την τήρηση απλών λογιστικών βιβλίων, όπου θα εμφανίζεται η οικονομική κατάσταση της παραγωγής
  • την κατάρτιση και εκτέλεση των συμβάσεων παροχής έργου ή εργασίας του προσωπικού και των λοιπών συμβαλλομένων
  • τις μισθώσεις χώρων και μηχανημάτων απαραίτητων στην εκτέλεση της παραγωγής
  • την έγκαιρη λήψη διοικητικών και άλλων αδειών και διευκολύνσεων απαραίτητων για την εκτέλεση της παραγωγής
Άρθρο 3 "Άδεια άσκησης επαγγέλματος"
1.  
  Οι κάτοχοι Διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης των ειδικοτήτων Ηχολήπτης, Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας (Μοντέρ) και Επαγγελματικό Μακιγιάζ αποκτούν την αντίστοιχη άδεια βοηθού του Π.Δ. 160/1980 χωρίς εξετάσεις.
2.  
  Οι κάτοχοι Διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης των ειδικοτήτων Εικονολήπτης και Οργανωτικός Συντονιστής Παραγωγής αποκτούν την αντίστοιχη άδεια βοηθού του Π.Δ.160/1980 με εξετάσεις.
3.  
  Η άδεια Εικονολήπτη του άρθρου 6 του Π.Δ. 160/1980 χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, στους κατόχους Διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας Εικονολήπτης, με προϋπηρεσία 6 μηνών υπό την ειδικότητα του βοηθού εικονολήπτη.
4.  
  Η άδεια Ηχολήπτη του άρθρου 9 του Π.Δ. 160/1980 χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, στους κατόχους Διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας Ηχολήπτης, με προϋπηρεσία 6 μηνών υπό την ειδικότητα του βοηθού ηχολήπτη. Την άδεια Ηχολήπτη δικαιούται, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, να λάβει και ο κάτοχος Διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας Μουσική με Τεχνολογία.
5.  
  Η άδεια Συναρμολογητού (Μοντέρ) του άρθρου 10 του Π.Δ. 160/1980 χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, στους κατόχους Διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας Μοντέρ με προϋπηρεσία 6 μηνών υπό την ειδικότητα του βοηθού Συναρμολογητού.
6.  
  Η άδεια Ψιμμυθιστή (Μακιγιέρ) του άρθρου 11 του Π.Δ. 160/1980 χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, στους κατόχους Διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, της ειδικότητας Επαγγελματικό Μακιγιάζ με προϋπηρεσία 6 μηνών υπό την ειδικότητα του βοηθού Ψιμμυθιστή (Μακιγιέρ).
7.  
  Η άδεια Διευθυντού Παραγωγής χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, στους κατόχους Διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, της ειδικότητας Οργανωτικός Συντονιστής Παραγωγής με προϋπηρεσία 6 μηνών υπό την ειδικότητα του βοηθού Διευθυντού Παραγωγής ή Φροντιστού
8.  
  Η προϋπηρεσία που αφορά τις ανωτέρω ειδικότητες αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 160/1980.
9.  
  Οι παραπάνω άδειες ασκήσεως επαγγέλματος χορηγούνται από το Τμήμα Κινηματογράφου του Υπουργείου Πολιτισμού
Άρθρο 4 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης που απέκτησαν το Δίπλωμά τους πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα που στο παρόν Διάταγμα θεσπίζονται και καθιερώνονται
Άρθρο 5 "Τελική διάταξη"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του εδαφίου ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 2009/92 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΦΕΚ 18/Α/92).
 • Το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 358/1976 Περί ρυθμίσεως ζητημάτων τινών της βιομηχανίας κινηματογράφου και άλλων συναφών διατάξεων (Α΄ 155).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 1075/1980 Περί μονιμοποιήσεως μουσικών των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθορισμού των συγγραφικών δικαιωμάτων των ελλήνων θεατρικών συγγραφέων, μεταφοράς των επί της κινηματογραφίας εν γένει αρμοδιοτήτων εις το Υπουργείον Πολιτισμού και Επιστημών, προστασίας των καλλιτεχνών - ερμηνευτών και συστάσεως θέσεων εις τα κρατικά θέατρα (Α΄ 218).
 • Την, υπ αριθμ. 27/20.11.2000, Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφ. α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθμ. 447/01 Γνωμοδότηση του ΣτΕ, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Πολιτισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/358 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/358 1976
ΝΟΜΟΣ 1980/1075 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1075 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/160 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/160 1980
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία