ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/398

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-12-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-12-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-11-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού Κέρκυρας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Τροποποιούμε το Ναυτικό Οχυρό Κέρκυρας σε Ναυτικό Οχυρό Αγίου Στεφάνου όπως εμφανίζεται στο σχεδιάγραμμα που δημοσιεύεται μαζί με αυτό το Προεδρικό Διάταγμα. Τα όρια του Ναυτικού Οχυρού Αγίου Στεφάνου προσδιορίζονται ως ακολούθως:.
Άρθρο 2
1.  
    Από της ισχύος του παρόντος καταργείται το Ναυτικό Οχυρό Κέρκυρας, ως τούτο καθορίζεται στο Βασιλικό Διάταγμα (Β.Δ.) της 10.12.56 «Περί Καθορισμού των ορίων Α.Π. και Ν.Ο. των Ενόπλων Δυνάμεων» ΦΕΚ 295Α/ 1956 μετά του συνδημοσιευόμενου σχεδιαγράμματος Β-1 αρμοδιότητος ΓΕΝ. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του Παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Το άρθρο 1 του ΑΝ 376/36 «Περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων» (ΦΕΚ 546Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
  • Το από 10.12.1956 Β.Δ. «περί καθορισμού των ορίων Α.Π. και Ν.Ο. των Ενόπλων Δυνάμεων» ΦΕΚ 295Α.
  • Το άρθρο 17 παράγραφος 11 του Νόμου 2292/95 «Περί Οργάνωσης Λειτουργίας, Διοίκησης και Ελέγχου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
  • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (πρακτικό υπ’ αρ. 27/20.7.2000).
  • Την με αριθμό 532/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίσαμε:
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-12-13 Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού Κέρκυρας
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/279
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/376 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/376 1936
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Ναυτικού Οχυρού Αγίου Στεφάνου. 2013/60 2013