ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/47

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-02-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-02-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-02-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση - συμπλήρωση του Π.Δ. 327/1998 «Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξάις, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου» (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/ 29.8.1998).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το άρθρο 4 του Π.Δ. 327/1998 καταργείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: Άρθρο 4 1 Μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Αιγαίου, τη στελέχωση και την αυτοδύναμη λειτουργία των υπηρεσιών του στους Νομούς και τα Επαρχεία της εδαφικής περιφέρειας του Υπουργείου Αιγαίου συνιστώνται και λειτουργούν, ανά Νομό και Επαρχείο Συμβούλια Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ), για τη άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 326/2000 Ειδικότερα, το Σ.Χ.Ο.Π. Αιγαίου ανά Νομό λειτουργεί στις ακόλουθες πρωτεύουσες Ερμούπολη Σύρου (Ν. Κυκλάδων), Ρόδος (Ν. Δωδεκανήσου), Μυτιλήνη (Ν. Λέσβου), Βαθύ Σάμου (Ν. Σάμου) και Χίος (Ν. Χίου) Το Σ.Χ.Ο. Π. Αιγαίου ανά Επαρχείο λειτουργεί στις ακόλουθες έδρες Κάρπαθος, Κως, Κάλυμνος, Νάξος, θήρα, Μήλος, Λήμνος και Ικαρία. 2 1 Στο Υπουργείο Αιγαίου συνιστώνται ΣΧΟΠ ανά Νομό, τα οποία είναι τετραμελή και αποτελούνται από i) δύο αρχιτέκτονες με βαθμό Α΄ ή Β΄, υπαλλήλους του Υπουργείου Αιγαίου ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. του Νομού ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, ii) έναν αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό με ειδικότητα στις αναστηλώσεις ή περιβαλλοντολόγο ή αρχαιολόγο, υπάλληλο του Υπουργείου Αιγαίου ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. του Νομού ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, και iii) έναν αρχιτέκτονα, ο οποίος προτείνεται από το Τ.Ε.Ε. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Περιφέρειας ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας Για τα ως άνω μέλη ορίζονται τουλάχιστον δύο αναπληρωματικά μέλη. 2 Στο Υπουργείο Αιγαίου συνιστώνται ΣΧΟΠ ανά Επαρχείο τα οποία είναι τριμελή και αποτελούνται από i) έναν αρχιτέκτονα με βαθμό Α΄ ή Β΄, υπάλληλο του Υπουργείου Αιγαίου ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. του Νομού ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, ii) έναν αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό με ειδικότητα στις αναστηλώσεις ή περιβαλλοντολόγο ή αρχαιολόγο, υπάλληλο του Υπουργείου Αιγαίου ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. του Νομού ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, και iii) έναν αρχιτέκτονα, ο οποίος προτείνεται από το Τ.Ε.Ε. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Περιφέρειας ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας Για τα ως άνω μέλη ορίζονται τουλάχιστον δύο αναπληρωματικά μέλη. 3 Εάν παρέλθει άπρακτος η προθεσμία που τάσσει ο Υπουργός Αιγαίου στους ως άνω φορείς για την υπόδειξη των μελών του Σ.Χ.Ο. Π. Αιγαίου ανά Νομό και Επαρχείο, αυτά ορίζονται, κατά τα ως άνω, κατά την κρίση του Υπουργού Αιγαίου. 4 Με απόφαση του Υπουργού Αιγαίου ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη του Σ.Χ.Ο. Π. Αιγαίου ανά Νομό και Επαρχείο και καθορίζεται η έδρα τους. 5 1 Το Σ.Χ.Ο.Π. Αιγαίου ανά Νομό έχει τοπική αρμοδιότητα το Νομό, στον οποίο λειτουργεί, με εξαίρεση τα νησιά, στα οποία λειτουργούν αντίστοιχα Σ.Χ.Ο. Π. του Υπουργείου Αιγαίου ανά Επαρχείο. 2 Τα Σ.Χ.Ο.Π. Αιγαίου ανά Επαρχείο έχουν τοπική αρμοδιότητα ως εξής i) Το Σ.Χ.Ο.Π. Καρπάθου, τα νησιά Κάρπαθος και Κάσος. ii) Το Σ.Χ.Ο.Π. Καλύμνου, τα νησιά Κάλυμνος, Λέρος, Λειψοί, Πάτμος, Αρκοί , Αγαθονήσι, Αστυπάλαια, Ψέριμος και Τέλενδος iii) Το Σ.Χ.Ο.Π. Κω, τα νησιά Κως και Νίσυρος. iν) Το Σ.Χ.Ο.Π. Νάξου, τα νησιά Νάξος, Ηράκλεια, Δονούσα, Σχοινούσα, Κουφονήσι, Αμοργός, Πάρος και Αντίπαρος. ν) Το Σ.Χ.Ο. Π. θήρας, τα νησιά θήρα, θηρασιά, Ανάφη, Ιος, Σίκινος και Φολέγανδρος. νi) Το Σ.Χ.Ο.Π. Μήλου, τα νησιά Μήλος, Κίμωλος, Σίφνος και Σέριφος. νii) Το Σ.Χ.Ο.Π. Ικαρίας, τα νησιά Ικαρία και Φούρνοι. νiii) Το Σ.Χ.Ο.Π. Λήμνου, τα νησιά Λήμνος και Αγ Ευστράτιος. 6 Μέχρι της συγκροτήσεως και λειτουργίας των Σ.Χ.Ο. Π. Αιγαίου ανά Επαρχείο, τις αρμοδιότητες τους ασκεί το αντίστοιχο Σ.Χ.Ο.Π. Αιγαίου ανά Νομό. 7 Η οργάνωση και λειτουργία του Σ.Χ.Ο.Π. Αιγαίου ανά Νομό και Επαρχείο διέπεται από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 8 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αιγαίου και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση ανά συνεδρίαση των μελών των Σ.Χ.Ο. Π. Αιγαίου ανά Νομό και Επαρχείο .
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 2026/ 1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/ Α΄). β) Του άρθρου 3 του Ν. 51/1975 (ΦΕΚ Α΄ 125), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 1199/ 1981 (ΦΕΚ Α΄ 206), 12 παρ. 1 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ Α΄ 65) και 24 παρ. 4 του Ν. 1558/ 1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/ Α΄). γ) Του Π.Δ. 327/1998 «Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου» (ΦΕΚ 221/Α΄/ 29.8.1998)». δ) Του Π.Δ. 326/ 2000 «Συμπλήρωση του Π.Δ. 1/1986 «Περί του καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 267 Α΄/8.12.2000). ε) Του Π.Δ. 1/1986 «Περί του καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 1 Α΄), όπως ισχύει. στ) Των άρθρων 19 (παρ. 5) και 25 (παρ. 9 εδ. β΄) του Ν. 2508/ 1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας...» (ΦΕΚ 124/ Α΄). ζ) Του Π.Δ. 359/1986 «Οργανισμός Υπουργείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 158/Α΄), όπως ισχύει. η) Του άρθρου 19 του Ν. 2470/1997 «Αναμόρφωση Μισθολογίου του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 40 Α΄). θ) Την αριθμ. ΔΙΔΚ/ Φ.112/111187/2000 (ΦΕΚ 630/Β/ 2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». ι) Την αριθμ. πρωτ. 1039386/441/Α0006/2000 (ΦΕΚ 571/ Β/21.4.2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών. ια) Την αριθμ. πρωτ. ΥΑ ΔΔΟ/Φ.101.22/4724/8.5.2000 «Τροποποίηση απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Αιγαίου» (ΦΕΚ 651/τ.Β΄/22.5.2000). ιβ) Του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/ 1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154 Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997.
  • Την αριθμ. 188/1997 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από την Υπουργό Αιγαίου.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αιγαίου (Φορέας 27-100), η οποία ανέρχεται στο ύψος των δρχ. 20.000.000 περίπου ετησίως και η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α.Ε. 0515 «Αμοιβές ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια» του Υπουργείου Αιγαίου.
  • Την αριθμ. 39/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Αιγαίου και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΔΔΟ/Φ.101.22/4724 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΔΟ_Φ_101_22_4724 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ.112/111187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ_112_111187 2000
ΝΟΜΟΣ 1975/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/51 1975
ΝΟΜΟΣ 1981/1199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1199 1981
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις. 1997/2508 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/359 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/359 1986
Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου. 1998/327 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/326 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/326 2000