ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/53

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-03-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-03-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-02-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί εφαρμογής αποφάσεως 1160 (1998) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Απαγορεύεται η πώληση ή προμήθεια στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, από Έλληνες υπηκόους ή από το ελληνικό έδαφος ή μέσω χρήσης πλοίων ελληνικής σημαίας ή αεροσκαφών εγγεγραμμένων στην Ελλάδα, όπλων και συναφούς υλικού κάθε τύπου, όπως όπλα και πυρομαχικά, στρατιωτικά οχήματα και εξοπλισμός και ανταλλακτικά για τα ανωτέρω
2.  
    Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την-ύπαρξη οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που έχουν παραχωρηθεί ή επιβληθεί από οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία ή συμβόλαιο που συνήφθη ή άδεια που δόθηκε πριν από την 31η Μαρτίου 1998, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1160 (1998) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε την δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος και στον ως άνω Υπουργό, όπως και στους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ όπως αυτός κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (ΦΕΚ Α~ 242).
  • Τον Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 (ΦΕΚ Α~ 139) «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α~ 88/28.5.1993).
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997.
  • Την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών περί δημοσιεύσεως της αποφάσεως 1160 (1998) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΦΕΚ Α~ 130/16.6.98).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθ. 14/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-03-09 Περί εφαρμογής αποφάσεως 1160 (1998) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/43
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 1993/2145 1993
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92_3 1967
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περί εφαρμογής της αποφάσεως 1367 (2001) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). 2003/161 2003